Vadász- és Versenylap 35. évfolyam, 1891

Bpesti őszi vers. 6-ík -ik i.pro lóversenyek t. vers. 1-ső 2-ik napjs Zágrá Alagi . « 3-ik . « 4-ik « « 5-ik bitzi versenyek In versenyek versenyek INemzetközid.. Ke­repesi dij) — . - ­(Szt.-László dij ! ... (Őszi kancza d.. Okt. Hdep.,Kladruhid.j Királvné-Hdcp., Pr. von Radautz) ... iHenekel Memorial. Okt. Steeplecb. ... íAustria-Preis,] _ — Abonnent-Handicap. Névteleu-Hürdenr.j ti. körültekintés. A nizzai meetingről ; Az angol • Raeirig Calendern összeállításáról... A francziaországi akailályverseny-sport A hóditó ló-sport Körültekintés a sport mezején ("Stephenson ... A lebreczeni 1 89I. lóversenyek föltételeiről Az angol nagy tavaszi handieapekröl T " A lincolni és liverpooli versenyterekről A krakói U| versenytérről — A német Derbyről, krakói versenyekről, verseny­lovak vasúti szállításairól Németországban ... A párisi Grand Prix futtatásáról ... ... ... A krakói versenypálya megnyitása ... A fürdőhelyek versenyeiről A newmarketi júliusi telivér árverés... ... — Goureur angolországi diadala A doncasteri St. Legerről A totalisateur-kérdésről — 7. Statisztika. 18itl-ben az osztr. m. monarchiában futott nyer­tes lovak jegyzéke julius végéig ... ... ... 1801-ben az oszt. magyar monarchiában nyer­tes lovak jegyzéke ... — 1891-ben az osztr. magyar monarchiában nyer­tes lovak apái 1891-ben nyertes istállótulajdonosok... ... ... Lovagiási jegyzék 1891-ről ... Francziaország verseny-statisztikája Németország verseny-statisztikája ... ... 448 458 462 457 465 472 473 477 466 478 487 8 22 30 41 52 58 107 116 279 265 267 302 295 312 407 506 303 494 495 405 495 515 529 8. Külföldi gyepek. Nizzai versenyek. (Prix de Monte Carlo. Grand Prix de Monaco) к « (Grand Prix de ia Ville de Nice) ... Auteuili versenyek. Prix L'Avenir. Prix Hun­gerford ... « Prix du Viaduc, Grand Prix du Printemps stb. ... « « Prix Emilius Kempton-Park : Champion Ifurdle-Handicap ... Lincoln : Batthyány-Plate, Lincolnshire Handicap Liverpool : Union .lack Stakes. Grand National Leicester: Portland-Stakes ... Páris : Prix Hocquart, Prix Rainbow ... ... Epsom : City and Suburban Handicap ... Berlin : Potrimpos-Hand. (Pr. v. Dahvitz stb.j Paris : Prix du Nabob Páris: Poule d'Essay de Pouliches, stb. ... ... Newmarket : Two Thousand Guineas Stakes ... « March Stakes . One Thousand Guineas Berlin : Goldene Peitsche, gr. Hoppegart. Han­dicap. stb. ... Róma: Derby Reale Paris : Prix Fould. Prix La Rochette Berli n : Henckel-Rennen, Grosser Pr. v. Berlin Newmarket: Newmarket-Stakes, May-Plate. ... Kemptou-Park : Jubileum Stakes Paris : Prix Daru, Grand Poule de Produits Lipcse : Stiftungspreis, Grosser Teutonia-Preis Milano : Milano város dija. Lombardia dij Kempton-Park : Empress Prize Manchester: Salford-Brough-Handicap, Manches- ter Cup... ... ... Chantilly : Prix de Diana, Prix de Jockey-Club Berlin: Union-Rennen. Silbernes Pferd Epsom: The Derby Stakes, Oaks Stakes ... Milano : Grand Prix de Commerce Pau: Grand Prix de Pau.. Auteuil : Prix d' Auteuil Berlin: Silbernes Schild. Hymenaeus-R. Ascot : Prince of Wales Slakes. Coventry-Stakes. Ascot Biennial. Royal Hunt Cup, St. James Platc-St. . Rous Memorial Handwick-Stakes stb. Hamburg : Pocal, Critérium, Derby, Hansa­licunen. Dalberg-Hdcp. Grosses Hamburger­Handicap, Handicap stb. Berl n : Union-Rennen, Silbernes Pferd stb. Auteu.l : Grand Steeplech. de Paris. Grand Housse de Haies Páiis: Grand Prix de Paris Hannovera: Von Leipziger Rennen. Pikoios Hand. Mindownpark Electric Stakes, Wellington Plate Newcastle: North Derby, Northumberland Plate Auteuil: Prix Wild -Monarch, Pr. de France Hannovera: Harzburg Ren. Gr. Pr. v. Hannnover 44 53 92 109 142 109 109 118 142 142 150 169 169 183 192 192 205 205 205 232 232 233 244 244 244 244 257 257 257 76 76 273 273 280 266 267 267 288 289 289 289 304 Boroszló : Preis von Grüneiche. Henckel Hdcp, Silbernes Pferd. Fürstenpreis stb — Leicester : Zetland-Plate. Prince of Wales-Stakes Newmarket: July-Stakes ... — Kopenhága : Skandináviai Derby ... — — Gross-Borstel: Einweichungsr.. Juli-Rennen stb. Berlin : Hahn-Memorial. Adonis R. Hoppegarten. Ehren-Preis. Sporn-Rennen stb. ... Kopeuhága : Skandivaniscbes Critérium Doberan: Goldene Peitsche. Gr. Dober. Hndcp. Goldener Pocal. Union-Club-Pr ­Sandown-Park : The Eclipse - Stakes (10000 sov.) Goodwood: Prince of Wales Stakes. Rous Memorial-Stakes - -- — Baden-Baden : Zukunftsrenuen. St. Leger Hand. ,, « Jubileun spr. Gr. Badener Steeplch Gotha: Preis v. Reinbardsreniien. Pr. v. Gotha York: Great Ebor Handicap stb. — — Derby: Champion Breader's Foal Stakes. Hor­tington Stakes, St.-Leger Stakes ... ... ... Berlin : Erinnerungsrennen. Omnium, S'aatspreis I. Classe ... — ­Dnncaster : St. Leger-Stakes, Prince of Wales Nursery Plate ... — — Berlin: Herzog v. Katibor-R.. Herlefeld-R. stb. Lipcse: Stiftungspreis ... ... — Berlin : Memorial Rennen. Glocke-Preis Chantilly : Prix de la Foret ... ... ... ... Newmarket: The Rose Plate. Lowster Slakes, Champion-Plate, Chambridgesliire Stakes ... Berlin : Grosser Preis von Charlottenburg. Ger­mania sat. . — - — — Derby : Chestersfield Nursery-Stakes ... ... Auteuil : Prix de Chantilly ­Derby: Doveridge-Stakes. Obmaston Nursey-St. Manhester: Novemb. Hand II. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések, ismertetések. Az 1890. évi fedeztetési eredmény ... ... 9, Az országos lótenyésztési vagy értekezlet 23. A bábolnai uj törzsmének ._ ... ... Részletes jelentés az 1890-diki idényben a ma­gyar kir. ménesek és méntelepekből a bécsi katonai lovas-iskolába beosztva volt ménekés kanczák képességének kipróbálásáról... ... Vadászatokon kipróbált állami mének ... ... Kimutatás a Kisbéren 1891-ben elletett telivér­csikókról ... ... ... — 61, 63, 126, 183. A magyar kir. központi honvéd-lovas iskolában 1890/91-ben kipróbáláson lévő állami ménekről A mezőhegyesi állami ménes fiatal kanczái ... A mezőhegyesi lóverseny (Oltvölgyi) 244 A népies lótenvésztés emelésére rendezett ló­versenyek.. ... ... ... ... ... Az országos gazdasági egyesület a totalisateur­iigyben ... ... ... 305 305 296 297 312 313 313 321 322 352 376 394 395 395 395 407 408 418 457 474 474 497 514 522 522 537 547 Bécsi tavaszi ügetőversenyek 198. 207. 234, 234, 234, 245, 246 által rendezett A «Magyar Tattersall-Egylet» négyes fogatok versenye ... ... — — --- 7.11 Bécsi augusztusi ügetőversenyek 211, 352, 365. 384, 396 Berlin-westendi ügetőversenyek ... ... --- --• 408 Nagyváradi ügető- és lóversenyek ... ... — 445 Bécsi őszi ügetőversenyek .... ... ... 452,467, 478 A palo-altoi ménes ivadékainak nagyszerű sikerei 498 III. Vadászat. Vadászatok. 22 33 53 54 61 252 133 233 257 395 537 egész évi löjegyzékek, kopaszát, lövészet. Róka vadászat — véletlenül A mándoki falkavadászatok 1890-^en Wesselényi Béla) - --/ A kisjenői főherczegi vadászatokról Falkavadászatok Francziaországban Galamblövészet Monacoban ... -­A «Waterloo-Cup •> ­Gömörmegyei agarász-egylet kölyökagár vers. Az «Erdélyrészi falkavadásztársulat» alapszab. A «Vértesaljai agarásztársulat» kölyökagár vers. A «Csanádmegyei agarászegylet kölyökagárvers. A Zempléni dijagarászat ... --­A monacoi és montecarloi galafnblövészetek programmja —- — - —- — Udvari vadászatok Gödöllőn . ... ... ... Rákosi falkavadászat. - 508, 516, 523 Csanádmegyei agarászegylet elegy-agárvers. ... Erdélyrészi falkavadászatok ... ... 517, 532, Hubertus napja Zsukon ... - ­A «Gömörmegyei agarászegylet« elegy-agárvers. A Jász-nagykun-szolnok-megyei agarászegylet dijagarászata/ : A parnói falkaívadászatok-­У VI. Tárcza. 2. Mének elosztása az országban, lőkiállitások mén ­vá>árlások stb. A kisbéri m. kir. állami ménesből f. é. május 15-én árverésre került telivércsikók jegyzéke 183 Az 1891. évi fedeztetés eredménye, az állami méntelepek ménanyagának selejtezése; a mén­vásárlás és ménbeosztás (Szily Zs.) 530. 537, 548 3. Országos lóvásárok, lőkiállitások és díjazások. Májusi lókiállitás, vásár és kocsiversenyek pro­grammja ... ... ... ... ... ... ... 77 A «Magyar Tattersall» által rendezett lókiállitási díjazások ... ... 198 Telivér évesek árverése a kisbéri m. kir. állam­ménesnől. Losonczy Istv. és Balogh K. némái méneséből. Mr С. Wood méneséből, a monos­tori ménesből,gr. Stubenberg, .lankovicb Gyula, gr. Károlyi Mihály, gr. Saint-Genois stb. mé­neseiből... ... ... ... ... ._ 221 Az 1891. évi katonai lóvásárok tervezete ... 77 Az 1891. bécsi lókiállitás julalomdij-kiosztása 273 Magyar lovak győzelmei a bécsi lókiállitáson 282 Tolna-megye lóteny. bizottsága által rendezett lóversenyek feltételei és progratnmja ... ... 282 Felhívás a lótenyésztő gaz.daközönséghez a bihar­megyei gazdasági egyesület vásárrendező bi­zottsága részéről... ... ... ... ... ... ... 290 Állami lótenyész-jutalomdij kiosztása Pankotán 314 Az 1891. évi őszi katonai lóvásárok tervezete 330 Uj import. (A 9-es bizottmány vásárlásai An­, gliában)... ... ... ... ... ... ... ... ... 338 Evesek árverése a budapesti Tattersallban ... 369 Angliából behozott telivér csikók és kanczák árverése ... ... ... ... ... ... 453 A magy. kir. állami ménesekből származott számfeletti fiatal kanczák, mének, heréltek árverési jegyzéke ... ... ... ... ... ... 666 Az 1891. évi okt. 12-iki ménlókiállitás és vásárra jelentett mének jegyzéke 478 A kisbéri, mezőhegyesi, bábolnai és fogarasi m. kir. állami ménesektörzsméneinek fedeztetési dijai ... ... ... ... ... ... ... ... ... 487 Lótenyésztési jutalomdíj - osztás Sepsi-Szent.­Györgyön ... ... ... ... ... 488 4. Ügetőversenyek. Amerikai recordok... ... ... ... ... ... ... 94 Budapesti ügetőversenyekről (S. L.) ... ... 116 Budapesti tavaszi ügetőverseny ... ... ... 118 10 12 45 54 86 468 479 488 499 499 500 507 540 508 540 523 531 531 540 13 85 134 184 206 306 322 419 The bagman ... A polo-játék és története --­A Níluson valahol (Old Master) Carrousel a nemzeti lovardában ... ... Tavaszi viadal a «Lawn Tennis» női bajnok­ságáért (Barát osi Porzsolt Gy.) A Wulff-féle állatkerti czirkusz megnyitása... A régi és uj iskola idomárjai - - 297, Nádasd-Ladány . ... ­Egy lószeliditő - --- --­V. Athletika, Testgyakorlat. Box-match tízezer franknyi dijjal ... ... A «Magyar;testgyakorlók körének» országúti vers. 252 A «Magyar athl. Club» őszi nyilv. viadala ... 474 Nemzetközi mozgalmak a párbajok ellen (Jules) 521 V. Csónakászat. (Yizi sport.) Az oxfordi és cambridgei egyetemek csónak­versenye ... --- --- — ; A «Neptun» budapesti csónakázó egylet bécsi négyszeres győzelme - ... ... Budapesti regatta ... —. ... A «Nemzeti uszoda» úszóversenye A Zadâk-féle uszó-öltözék ... ... ... --­127 282 291 385 402 VI. Jégsport. A németalföldi korcsolyázási szövetségről Budapesti kercsolyaegyletről ... ... ... ... 26 Korcsolyaverseny Budapesten (Fidibus) ... ... Korcsolyázás az állatkerti jégpályán ... ... Korcsolyázási saison Szabadkán... ... ... ... A bécsi nemzetközi korcsolyaversenyek propo­siti 1892-re - — VII. Képek. Gróf Károlyi Gyula arczképe ... Galaor képe .... ... ... ... ... ... --­Donovan képe... ... ... — .. Plaisanterie képe ... — ... — --­Királyné képe ... ... ... ... ... Prado képe... ... ... - --- — VIII. Irodalom, festészet. Sir George Chetwynd «Racing Reminiscences and experiences of the Turf» czimü mü­vének ismertetése ... ... ... — Lakatos Károly «Vadászati és madarászali em­lékünkből» czimü munkájának ismertetése... «Az angol Derby története» Mr. L. H. Cuzzon­tól, isniertetés ... ... ... ... «A tavak országából» ismertetés ... «Köztelek» gazdasági lap ismertetése ... ... «Magyar Lexikon» ismertetése Gróf Teleki Sámuel felfedező utja (Ismertetés) IX. Necrolog. Genesy Zoltán ... ... ... . Gr. Andrássy Manó v. b. titk. tanácsos Zalabéri Horváth Fereticz sport-iró ... Gróf Eszterbázy László v. belső titk. tanácsos 10 78 45 194 102 500 6 6 8 9 181 78 102 170 298 40!» 500 540 87 170 508 521 •

Next

/
Oldalképek
Tartalom