Váci Hirlap, 1935 (49. évfolyam, 1-99. szám)

1935-01-01 / 1. szám

BOLDOG ÚJ ÉVET 1935 —MB—B—MMB—H—H—BWB1MB» io hírlap jQoldogf síjével kíván Pestvidéki Mjomda ^áeOii Telefon: 17 Fogadják igen tisztelt meg­rendelőim és barátaim boldog újévi kivánataimat. BÁSKAY DEZSŐ fényképész. Boldog új évet kivan összes nb. rendelőinek és jóakaróinak BOKOR LAJOS fehérneműtisztitó intézet tulajdonosa M. t. megrendelői pártfogását megköszönve, kellemes, boldog újévet kiván BOROVI JÓZSEF cipészmester. Minden kedves vevőmnek és jóakarómnak ezen az úton kívá­nok boldog újévet BREITNER ISTVÁN UTÓDA fűszer-, csemegekereskedő. —I ■ilW'l Ilii Boldog újévet kivánok minden vendégemnek, jóbarátomnak és ismerősömnek. CURIA, Zbinyovszky Elemér vendéglős Minden tisztelt vevőnknek ez­úton kívánunk boldog újeszten­dőt. EGYESÜLT SZÍ KVÍZ GYÁR Boldog újévet kivánok minden kedves vevőmnek és jóakarómnak ERNST REZSŐ vaskereskedő Vevőinek és jóbarátainak bol­dog újévet kiván a Krupp-féle húscsarnokban levő EGYÜD és TÁRSAI mészárosok Kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak ezen az úton kiván boldog újévet FODOR FERENC fűszer- és csemegekereskedő. Kedves vevőimnek és jóbará­taimnak ezúton kivánok boldog újévet. GAHLEN REZSŐ műszerész, Széchenyi-utca 30. Mélyen tisztelt Hölgyeimnek boldog újévet kivánok. GERÉB ILONA kozmetikus, Vác, Eötvös-utca 5. Kedves vevőinek és jóakarói­nak boldog újévet kiván ÖZV. GULYÁS ANTALNÉ Minden üzletfeleinknek és jó­akaróinknak boldog újévet kí­vánunk. HEVÉR-HEMGERMALOM Minden kedves vendégének és jóakarójának ezen az úton kiván boldogabb újévet HLINICZKY ENDRE vendéglős Kedves vevőinek és jó ismerő­seinek a legboldogabb újévet kí­vánja HEKS IMRE Elite Ulatszertár és íotószaküzlet Csáky-út 9. Kedves vevőimnek és ismerő­seimnek b u. é. k. ____ HIRSCHFELD REZSŐ Boldog újévet kivánok minden kedves vevőmnek és jóakaróm­nak. HOFFMANN EMIL tőzsdetulajdonos, Széchenyi-u 25. Távirat. Fehér Irén kének, Vác Boldog újesztendót kiván ma­gának és kedves szüleinek egy fiú, „aki mer!“. HARMOS JENŐ Nagyrabecsült megrendelőim­nek és jóbarátaimnak boldog új­évet kivánok JÁVORSZKI ALAJOS s zabómester. Kedves vendégeimnek, ismerő­seimnek és jóbarátaimnak ezen az úton kivánok boldog újévet. JELENFFY IMRE __________ vendéglős^ Minden kedves vevőjének és ismerősének ezúton kiván jobb és boldogabb új évet özv. Alt- mann Adolfné üzlete: KLEPNER GYULA Széchenyi-utca__20^ Boldog újesztendőt kiván az összes megrendelőinek és vevő­jének KOHN ADOLF _ sűtőmester. Minden jóbarátomnak és ve­vőmnek kellemes és boldog új évet kivánok. KUBINYI GÉZA fűszerkereskedő. Ezen alkalommal is köszönjük a szives pártfogásukat és boldog újévet kívánunk mindenkinek. KULTÚR-MOZGÓ Boldog újévet kivánok kivétel nélkül mindenkinek. KOVÁCS JÓZSEF képkeretező ev. ház Az újesztendő alkalmával t. munkaadóink pártfogását meg­köszönve és továbbra is kérve , nekik, valamint jőbaráíainknak, ismerőseinknek b. u. é. k KÖBL-TESTVÉREK bádogos és vizvezeíékszerelők, Káptalan-utca 8. Minden kedves vendégének boldog újévet kiván LEHŐCZ ANDRÁS és NEJE vasúti vendéglős Kedves megrendelőinek,vevői­nek és jóakaróinak kellemes és boldog újévet kiván LENGYEL JUCI Boldog újesztendőt kiván nb megrendelőinek, üzletbarátainak és ismerőseinek LUKÁTSOVITS LÁSZLÓ műasztalos. Kedves vevőimnek, jóbarátaim­nak és ismerőseimnek boldog új évet kivánok. LEBOVICS sajtüzlet, Széclienyi-utca Boldog újévet kiván mindenki­nek MAYER FERENC vendéglős és szikvizgyáros. Kedves vevőinek és barátainak boldog újévet kiván MISCHLER KORNÉL kályhásmester. Összes i. t. üzletfeleinknek és ismerőseinknek boldog új évet kívánunk NEUWIRT és TÁRSA épliletfakereskedők Tisztelt megrendelőinek és ked­ves ismerőseinek boldog újévet kiván NAGY JÁNOS kelmefestő- és vegytisztitómester, Szt János-u. 1b és Széchenyi-u. 18 Minden kedves vendégének és ismerőseinek boldog újévet kiván NEMES-VENDÉGLŐ Kedves megrendelőinek és jó- barátainak zavartalan, boldog új évet kiván és továbbra is kéri szives pártfogásukat ~ PAJOR ANDRÁS épületfakereskedő, Sztlstváü-tér7 Nagyrabecsült megrendelőinek és barátainak ezúton is zavarta- talan boldog újévet kiván POLACSEK ISTVÁN _ ^ szikvizgyáros Kedves vendégeinek és isme­rőseinek boldog új évet kiván RÁCSKAY JENŐ úri- és női fodrász. A ,jRi¥!ERAä< élő- és művirágkeres­kedés kedves vevőinek, jóakaróinak és ba­rátainak hálás szívvel köszöni az elmúlt évi támogatást és midőn azt az újévben is kéri, egyúttal nekik boldog újévet kiván Szerencsés boldog újesztendőt kiván kedves vevőinek és isme­rőseinek ROZGONYI ISTVÁN fűszeres. Kedves megrendelőinek, vevői­nek és pártfogóinak kellemes és boldog újévei kiván SASVÁRI JENŐ a Kűhn mezőgazdasági gépgyár vezetője Széchenyi-utca 28. Kedves vendégeinek és isme­rőseinek boldog újévet kiván SARUGA REZSŐ, a Széchenyi kávéház tulajdonosa Kedves megrendelőinek és jó- barátainak boldog új évet kiván SCHEFFER ANDRÁS asztalosmester. Kedves vevőimnek és jóbará­taimnak ezen az úton kivánok boldog újévet. STEIDL LAJOS épület- és bútorasztalos. Kedves vevőinknek és jóbará­tainknak ezúton is kellemes és boldog újévet kívánunk. SCHMIDT SAMU cég. Boldog újévet kivánok összes ismerőseimnek és üzletfeleimnek. SCHIK BERNÁT lisztkereskedő, Széchenyi-u. 11. Boldog újévet kivánok minden vendégemnek jóbarátomnak és ismerősömnek SZALAY GYULA a Nagysörliáz bérlője Nagyrabecsült üzletfeleinknek, megrendelőinknek és jóbarátaink­nak b. u é k SZÁNTÓ és NÁNDORI püspöki malom tulajdonosai. Boldog új évet kivánok mind­azon kedves ismerőseimnek, kik eddig is pártoltak és azoknak is, akik ezután fognak pártolni. — SZELETZKY GÁSPÁR cukrász, Kossuth-tér 6 M. t. megrendelőim pártfogá­sát megköszönve, kellemes, bol­dog újévet kiván SZILÁGYI GYULA diszműesztergályos, üveg-, por­cellán- és játékárukereskedő. Nagyrabecsült vevőközönségé­nek és megrendelőinek ez úton nagyon boldog új évet kiván TERMANM ANTALNÉ Kossuth-utca 6. Nagyon boldog és szerencsés újévet kiván kedves vevőinek TORDAY JENÖNÉ Boldog újévet kivánok kedves vevőimnek. VIRÁNYI JÁNOS porc. edény, rádió, vili. és autó cikk-kereskedő. Nb. megrendelőimnek, jóbará­taimnak és ismerőseimnek ezen az úton is boldog új évet kívánok. VOGEL MIHÁLY bádogos és vizvezeíékszerelő, Petróczy-rtca 3. Boldog újévet kiván megren­delőinek a VÁCI FA- és CSERTERMELŐ RT. Nagyrabecsült vevőinek és meg­rendelőinek boldog új évet kiván VOHL HENRIK lisztkereskedő. Boldog újévet kiván kedves moziláíogató vendégeinek VOGL REZSŐ a Városi Filmszínház igazgatója. Szövetkezeti tagjainak, vevői­nek és jóbarátainak boldog új évet kiván a VÁCI HANGYA SZÖV^KEZET Boldog új évet kiván kedves vevőközösnségének BLAU MIKSA és TÁRSA Gr. Csáky Károly-út 7. Összes vendégeimnek és jó­akaróimnak ezúton kivánok bol­dog újesztendőt. MÁRKUS JENÖNÉ B. U. B. K. Kedves mindannyiunknak! VÁCI I1U1IAÁ RUHÁZ Zilzer János e~^~="===~^^~======~==^=e Üzletfeleinek az új esztendőben minden jót kiván Erdős József hirdető-iroda tulajdonos Budapest, VI., Teréz-körút 35-----rr==^^^=iEbr­Kéazitette a Nyomda V&coeí — A nyomdáért Bénik Gyula felelős

Next

/
Oldalképek
Tartalom