Váci Hirlap, 1925 (39. évfolyam, 1-94. szám)

1925-01-01 / 1. szám

\ VÁCI HÍRLAP Leli szigorú rapport másnap l<orán reggel, Mert egy helyes kislány egy fess zugsführerrel Sokkal többet táncolt, mint az őrmesterrel. (Be kellett érnie egy heti karcerrel). VSE sikerült kabarét rendezett, Hogy az anyagija legyen jól rendezett. Előleg kell a váci villamosműnek Mert a szénszámlái egyre jobban nőnek. Hát meg is szavazták ezt az előleget, Mintha nem fizetnénk nagyon is eleget. Összeveszett egy nagy farkas és a róka El is váltak Bácska, Papvölgy és Cindróka. A házasuló kedv mégis tán feléled, A Hirmann Mancika doktor Bekkerné lett. Szomorú hir futja be a. városunkat Könyezni látjuk ma másokat, magunkat. Szinte hitetlenül visszhangozza száz szó : Nincs polgármesterünk, meghall Csányi László . . . Siratja a város minden köve, fája, Ifjú neje és egy apró kis árvája. Cserkészeink komoly hangversenyt rendez­nek, Líceumi esték ismét megkezdődnek. Hiába a váci lányok szépek, nettek, A Légrádilányok menyasszonyok lettek. A Duna nagy vize egy jó tanárt megölt. Polgármesterségre máris van önjelölt. Március A vádaskodásban Népszava excel 1 áIt, Dr. Krakker Kálmán rögtön interpellált. VSE evezős osztály-elnöksége Vándordijat készít Csányi nagy nevére. Kövér bácsi lett a Nikitits Miklósból Csak úgy mosolyog a sok kövér kilóktól, Täuber Mancikának odaadó férje, Van már. a kitől a kapukulcsot kérje. Adó : buzaalap ? Kisgazdák vitáznak, Máshogyan fizetnek, de biz nem buzáznak. PiKéthy-dalokat énekeinek Pesten A Gellert fürdőben egy nagy hangversenyen. A Gellért publikum ünnepelte is őt, Szép dallamaiban kellemesen fürdőit. Munkássága hires és fáradhatatlan, Ügyv. igazgató lett a Pethő Bertalan. A Petőfiek dolgoznak, az már biztos. Rappensberger Andor miniszteri biztos. Március 15. a szabadság napja, Ünnepli egyformá , Vác apraja, nagyja. Egy esületünkben hazafias szikra, Irredentizmusért száll mindegyik síkra. Közegészségünk rossz, mi ennek a nyitja? Talán Hörl Péter majd csak megjavítja. A kéményseprőink sok szerencséi hoznak ? Hogy drágábban hozzák, ezen vitatkoznak. Telekvételekre sokat becitálnak, A kik versenyezve nagyban licitálnak, ltjainknak nyílik mostan egy új pálya, Pár év múlva meg lesz mégis a sportpálya. Sok öreg barátot hagyott itthon árván, Meghalt messze hires doktor Forgó Kálmán. A sok adó miatt bizottság alakul, A felszólamlóknál azt veszik alapul: A ki az adóját igazán szereti, Akár jég is esik, mégis megfizeti. Volt váci diákok nagyban szerkesztenek A váci püspöknek egy díszoklevelet. Nőinket kalapot csinálni tanítják, Az anyagot hozzá a férjeik adják. Persze egy kalapon nem lehet tanulni, Az anyaljyszámlákba bele fogunk fúlni. Egy hölgy mégis akadt, a ki nem tanult meg, Elment a férjével felkeresni Holczerl A kirakat előtt az asszonyka ámul, De a férj csak áll, áll, mintha volna fábul. Végre igy szól a férj: No, ez a kis herciq Úgy látom, hogy neked igen nagyon tetszik! Hogy ez az uj divat soká ne kábítson, Eredj be és mond meg, hogy . . . rád ne számítson. Spiritizmusról fart Wolkenberg beszédet, Sokan el is mentek s hallottak sok szépet. No de máskor többé nem megyünk e! juszt sem, A végén sem adtak egy csepp spirituszt sem. A Hollósy győzött, a Pu'idi kábul, Jó lecke volt a magyar puülikábul. Drágább lett a hús, bor, egy újabb adóval, Sztrájkba fogunk lépni! Jelszó : Le a borral 1 Megkezdődtek már a fotballmérkőzések, Nyak, comb, kar, láb, boka s koponyatörések. Nagyban szervezkednek jó vendéglőseink, A vízvezetéket legjobban sürgetik. „Egy új ruha kéne, kedves férjem Kázmér!“ „Nem lehet fiacskám, drágább leit a házbér!“ Április Hy men-hir még mindig igen nagyon ritka, Markó Sándorné lesz a Blahó AAargiíka. Egy sakk-kör alakul, izgatja a nőket, Hiszen eddig ők tartották sakkban őket. Meghalt Szommer Gyula és a „kicsi“ Bartha, Emlékük sokáig lesz közöttünk tartva. Fogalmazó lett a fess Gajáry Gyuri, Tudom, volt is Sződön nagy avató-muri. A Szelényi Stella egy hangversenyesten Pikéthy-dalokat énekelt Újpesten. Létszámcsökkentés volt fenn a városházán, Mert biz sokan élünk szegény hazánk vázán. Egy csomó új adót napirendre tűztek, Hogy füzessük ? Hozzá kommentárt nem fűztek. Hadmentes adót ád, ki katona nem vót, Ki meghalt, fizessen életmentés adót. Újabb vámol szedett a halál, a vámos, Elköltözött tőlünk Csákányi Alarx János. Azt mondják a Krakker utóda Korányi, Ez a verzió tán egy kissé korányi. Ismét drágább lelt a levélhordó posta, Hogyan levelez majd AAári meg a Jóska? Gál Pista doktor lett, gratulálunk neki. Miklőssy a babért üres háztól szedi. Ha fázik, nem esik kétségbe ez egyszer, Befűt a megmaradt belépőjegyekkel. Vám és a rév békeparilást fog Kérni, Ifjaink! Nem lesz jó eztán révbe érni. Pénzhamisítót fog egy rendőrünk egy nap, Rendőrünk ebből is csak egyharmadot kap ? Ügyes szarkát keres a váci szövőgyár, De hiszen a Szarka otl van a városnál! Véget ért a nagy harc, van már polgármester : A nemzetgyűlési képviselőnk, Krakker. Ellenfele is volt többel párosulva, Node van még remény, majd ötven év múlva Ifjaink tanulnak nagyban célba lőni, Hogy harcba szánjanak, ha meg fognak nőni Küá/as Emelkedik már a nap a hegyek fölé, A házbér is megy már a paritás mögé. E nagy drágaságban az embert megnyuzzák, Biz az emberről a házbőrt is lehúzzák. Polgármeslerválasztást sok vicc követi, Ezt is mesélték egy jelöltnek követi : Egyik ellenjelölt nagyban panaszolja, Hogy a másik pénzét borra pazarolja. „Én — szól — híveimmel, hiszed, vagy nem hiszed, Nem itatok mást, csak jó választóvizet“. Ebben bizonyosan áprilisi csíny van, Egy hónapban kétszer lett drágább a villany. Nevétől kinyílt a zsebünkben a bicska, Végre elmegy tőlünk a cseh Csecsovicska. Műkedvelők és a Törekvés Sporfegylet, Jól sikerült szinelőadást rendezett. Váci Anekdoták. Irta Váci Náci. Jót is mulat, nevet rajta minden váci. Az igazságügyben lám még van igazság, Egy nap kinevezték a Népi Emmuskát. Háztulajdonosok anyagija romlott, Nagy búbánatában két ház összeomlott. A tőzsdére nagyon sokan ráfizettek, Miatta biz igen sokan jégre mentek, Mindenki tőzsdézett, élve is, meg halva, S ma? Egyik tagadja, a másik bevallja. Senki se beszélt már mást, mint valutárul, És ma minden iőzsdés . . . cigarettát árul. A Polgári Dalkör Pesten is szerepel. Tornádó pusztítóit, sok sok pénz veszett el. Csapkodott a villám ménykű nagy kedvében, Ha nyáron igy csapkod,mit csinál majdtélen? Kényszerkölcsönt vetnek minden egy la­kásra, Egész biztosan részletletags-dásra. Nem használt szegénynek orvos, sem patika, Egy nap csendben elhunyt dr. Kresák Palika. Jó Dombóvár népe egyik nap ünnepel, Szepessy Lászlónknak emléktáblát emel. A Káivin-szövetség jubileumot ül. Sporíközö iség hockey-mérkőzésre készül. Igen szerény ember, nem is látni sokat, Siligay Ferenc arat babérokat. Kereskedőink még becsukják a botot, Most a kincstárira fizetnek nagy pótot. Össze is hívtak egy tiltakozó gyűlést, Látták csak vón’ kérem azt a felhevüléstJ No de a gyűlésen komoly baj nem történt, Jelen volt egy orvos s felvágta a gyűlést. Hódit a cserkészet az egész világon, Szép napot rendezlek cserkészeink Rádon. A Deákváriak álltak sorompóba, Hogy szert tehessenek egy új sorompóra. Fürgénkre Pokolnak nagy szüksége volna, Nem is való az már biz’ csak a Pokolra. Junius Drágább a telefon, posta, vasút, hajó, A szegény embernek bizony Isten de jó! Ismét munkában volt a Cháron, a hajós, Áll ampénzíár gyászol, meghalt Zádory Lajos. E megállapítás ment minden vlcc-iztöl: A Wol-Kóbi bátyánk is ki van a vízből. Nem választja őket sem ásó, sem kapa, Rausch Ilonkát eljegyzi ifjú Kasza. A házasulandó kedv úgylátszik megjó, Éder Valikát elvette Gottschall Jenő. V‘29 órakor Szilveszterkoi* 5 értékes ajándék ingyenes kiOSZtáSa Ezenkívül a pazar njévi filmmüsor SJjévkor Nagy attrakciós műsor CSASC IDŐVEL NE! . - « Vlgjátéksláger 8 felvonásban A halál lovas Fogj meg, ha tudsz Covboy-dráma — ' - • VjjSj 7, 9 órakor Fix és Fox-burleszk Városi Filmszínház Igazgató VÁRÓ ANDOR 6 tagú zenekar KÖV1 ISTVÁN vezetésével V25, 7, 9-kor Január 4-én Orion-attrakció __________________________ Divatcsászárné A főszerepben Mae Murray Ezenkívül nagy burleszk verseny Január 6-án, ünnep Világ attrakció 3, 5, 7, 9-kor Ä ki mer, az nyer Harold Lloyd-burleszk 7 felv, Farkasüvöltée Dráma. 6 felvonás

Next

/
Oldalképek
Tartalom