Balatonfüred és Balatonarács története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 14. (Veszprém, 1999)

XII. A nemzeti sport élvonalában

Balatonfüredi sportorvosai Korunk sportja elválaszthatatlan az orvostudomány eredményeitől, s a sportor­vosok munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a versenyzők eredményeihez. Az 1970-es években dr. Bodolócz Béla, majd dr. Kurys Tivadar, napjainkban pedig dr. Ge­rencsér Gábor felügyeli a füredi sportolók egészségét. A sérülések gyógyításában dr. Csáki László főorvos akupunkturás kezelései is sok segítséget jelentenek. A füredi or­vosok és elődeik lelkiismeretes munkájukkal segítették a település sportját. Jegyzetek 1. Ruzsinszky Attila volt ügyvezető elnök: A Vasas SC kialakulása, 1997. március 10-i beszámolója alapján. 2. Asztalitenisz: Burka Tibor (Balatonfüred, Arad u. 22.1, az asztalitenisz elindítója és szervezője, a ver­senyek jegyzőkönyvei alapján. 3. Atlétika: néhai Patinszky András feljegyzései és Pa­tinszky Andrásné Rózsa Erzsébet elmondása alapján. 4. Birkózás: Lőwenberger Péter volt versenyző, több­szörös megyei bajnok, jelenleg vállalkozó elmon­dása alapján. 5. Dart: Konkoly István elnök (Balatonfüred, Révész u. 30.) elmondása alapján. ÍJ. Kézilabda: Burka Tibornak, a szakosztály jelenlegi igazgatójának és Glatz Lászlónak (Balatonfüred, Ki­nizsi u. 4.J, a szakosztály életre hívójának, volt edző­jének jegyzőkönyvei és visszaemlékezése alapján. 7. Kis|)ályás labdarúgás: Szűcs Károly (Balatonfüred, Arácsi üt 45.), a sportág helyi alapítójának, voll el­nökének beszámolója alapján. 8. Kosárlabda: Burka Tibor, a szakosztály segítője és tudósítója feljegyzései alapján. 9. Labdarúgás: Burka Tibor, a sportág füredi kutatója, a „Füredi Foci" című újság főszerkesztője. 10. lövészet: Kiss Ferenc szakágvezető (Balatonfüred, Ifjúság út 6/A) feljegyzései és a versenyjegyzőköny­vek alapján. 11. Ökölvívás: Balogh lózsef (Balatonfüred), a sj)ortág helyi alapítója, a Baricska Boksz Club edzője. 12. Rali: Csángó Lerem (Balatonfüred, Rózsa u. 13.) volt versenyző, a magyar bajnokságok helyezettje élményei alapján. 13. Sakk: dr. Dibusz László (Balatonfüred, Árvalányhaj u. ').), a sportág szervezője, segítője, jelenlegi ver­senyzője élményei alapján, valamint dr. Perkovits Géza (Balatonfüred, Morva u. 16.) versenyző élmé­nyei alapján. 14. Tájfutás: Püsök lózsef (Balatonfüred, Táncsics u. ').), a szakosztály életre hívója, ügyvezetője és versenyzője, jegyzőkönvvek és személyes élmények alapján. 1 5. lemsz: dr. I lorváth Mihály (Balatonfüred), a tenisz Club első elnöke, a klub szabályzatának kidolgozó­ja, régi jegyzőkönyvek és élményei alapján. 16. Torna: dr. Leyrer Lorándné, (Balatonfüred, Mun­kácsy M. u. fi.), a torna balatonfüredi „feltalálója", edzője, szervezője, valamint I lorváth Lajosné So­mogyi Gyöngyi (Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 14.) régi versenyző emlékei alapján. 17. Tömegsport (a jégkoronggal es az atlétikával együtt): Burka Tibor szakosztályvezető, a tömegekel meg­mozgató szervező, ügyintéző feljegyzései alapján. 18. Vitorlázás: Tolnai László (Balatonfüred, Ady E. u. 15. ) többszörös magyar bajnok, olimpikon írásai, elmondásai, beszámolói alapján, valamint Simon Károly (Balatonfüred), a BSC ügyvezető elnöke, nagyhajós Sportoló, szervező beszámolója és a ver­senyjegyzőkönyvek alapján, és id. Galambos )enő (Balatonfüred, Ady E. u. 5.) tárgyi emlékeiből. I lan­ló István (Balatonfüred, Vitorlás u. 26.1 vitorlás szakedző, a sportiskola vezető edzője a hivatalos jegyzőkönyvek és az éves beszámolók alapján. 1 ( ). Vívás: Közép-dunántúli Napló: Miért kell semmivé válni? (Grüner lános, 1959. november 28.) - Sike­res évadot zárlak a balatonfüredi vívók (Napló, 0)61. január 31.) - Erősödik a balatonfüredi vívó­szakosztály (Napló. 1961. január 31.). 20. Vízisí: Salamon László (Balatonfüred, Csárda u. 2. 111/13.) világbajnok élménybeszámolója alapján. 21. Vízitúra: Illés Ferenc (Balatonfüred, Köztársaság u. 15/C) szakosztályvezető éves tervei és beszámolója alapján. 22. A Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási és Sport Osztályának működése: Bertók Pálné, Ticz Erzsébet sportfelügyelő, versenykiírá­sok, jegyzőkönyvek, beszámoló (1993. november 16. ), beszámoló közmeghallgatásra (1996. március 10.), tájékoztató lakossági fórumon az l')%. évi városi sportmunkáról (1996. október 20.) alapján. 23. Az iskolai sportról: Bem lózsef Alt. Isk.: Szkalla Ilona lestnevelő tanárnő: Radnóti Miklós Áll. Isk.: Steier­lein István testnevelő tanár; Eötvös Loránd Ált. Isk.: Nagy lános testnevelő tanár; Lóczy Lajos Gimnázi­um: Wacha Antal testnevelő tanár; Széchényi Fe­renc Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkáskép­ző Intézet: az intézel 0)92. évi évkönyve alapján. 24. lálékvezetők: Hamar László élménybeszámolója alapján - Balatonfüred, Kemping; Mező Béla él­ménybeszámolója alapján - Balatonfüred, Motel Annabella. 25. A sport hőse: Navratyl Sándor (Balatonfüred, Köz­társaság ú. 11/1) elmondása alapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom