Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2012/2 (Szombathely, 2012)

ADATTÁR - Sill Aba Ferenc: Corvina a Ferences rend gyűjteményében

SILL ABA nisi.vc CORVINA A FERENCES REND GYŰJTEMÉNYÉBEN Helytörténeti szempontból ismeg kell tartanunk annak emlékét, hogy néhány évtizedig Szombathely is őrzött egy Corvin kötetet Mátyás király híres könyv- gyűjteményéből. Ezt az eseményt és a körülményeket ismertetjük rövid tanul­mányunkban. Közismert, hogy Mátyás király korának tudományos törekvéseit - főleg a reneszánsz művészeti alkotásokat - becsülte és pártfogolta. Ebben a te­vékenységében Vitéz János, egykori nevelője, majd később nagyváradi (ma: Oradea, Románia) püspök és esztergomi érsek, a király tanácsadója hatott rá. A reneszánsz művelődés Magyarországon abban az időben jelentős lendü­letet kapott. A pápasággal és Itáliával a magyar államalapítás kezdetétől inten­zív kapcsolat alakult ki. Ez főleg az Anjou királyok korában emelkedett magas szintre. Zsigmond uralkodása idején tartották a híres konstanzi zsinatot, ahová a királyt az óbudai (ma: Budapest) egyetem professzorai is elkísérték, ezzel is bizonyítva a magyar tudományosság rangját. A reneszánsz krrltúra kibontako­zásában jelentős szerepet játszott a már említett Vitéz János esztergomi érsek. Az ő főpapi könyvtára lett mintaképe a Mátyás király által létrehozott Corvina könyvtárnak a budai (ma: Budapest) királyi palotában. A 15. században - a Vatikáni könyvtár mellett - a Mathias Corvinus, vagyis a címeréről Hollós Má­tyásként ismert magyar király könyvtárát tartották a legértékesebb reneszánsz könyvgyűjteménymek. Jobbára Itália könyvmásoló műhelyeiben készült, magas rangú alkotások voltak ezek. Mátyás királyr neveltetése okán alapos műveltségre tett szert. Apja, Hu­nyadi János, oktatását Vitéz Jánosra bízta, aki alapos latin nyelvi ismereteket adott neki. Mátyás tehát eredetiben olvashatta a latin műveket. Első hiteles fonás Mátyás könyvgyűjtő törekvéséről az a levél, amelyben a római akadé­mia elnökének, Pomponius Laetusnak megköszönte Silesius Italicus művét, amelyet ajándékul kapott tőle 1471-ben. Mátyás könyvgyűjtése nyúlván előbb kezdődött. 1464-ből már van adat arról, hogy jeles személyek irodalmi műveket ajánlottak a királynak. Tudjuk, hogy Vitéz János unokaöccsének, Janus Pannonius költőnek műveit is meg­kapta Mátyás király és szívesen olvasta. Mátyás könyvgyűjteménye mintegy^ 2000-2500 kötet kéziratot, kódexet és kevés számú ősnyomtatványt tárolt.1 Mátyás uralkodása idején már mű­ködtek könyvnyomtató műhelyek. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom