Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2008/1 (Szombathely, 2008)

ADATTÁR - Söptei Imre: Bersek József, 1807–1865. – Egy valósabb életrajz

SÖPTEI IMRE BERSEK JÓZSEF, 1807-1865- EGY VALÓSABB ÉLETRAJZ ­Kőszegen iskolát és utcát is neveztek el, sőt emlékművet állítottak az 1848/ 1849. évi önvédelmi harc huszár ezredesének, ugyanakkor meglehetősen se- kélyes a róla helyben rendelkezésre álló ismeret. Kezdve ott, hogy a temetőben álló sírkövén és a leírt életrajzokban sem pontosan tüntetik fel születésének évét.1 Persze nem könnyű a kevésbé járatos érdeklődő feladata, ha maga a ke­resett személy is nehezíti munkáját, fennmaradt rövid önéletrajzi írásában az említett mellett több pontatlansággal is szembesülhetünk. Egy tévedés miatt még nem kellene tisztázó kutatásba fogni, de különböző helyeken alapvetően hi­bás adatok találhatók, így mindenképpen rendet kellett tenni egy helytörténetileg fontos szerepet betöltő személy életrajzában.'* Leginkább fiatalkori éveit illetően mondhat újat egy alaposabb kőszegi feltárás, de a történet- és az irodalomtudo­mány ifjabb munkái is jelentősen bővíthetik és árnyalhatják is az életrajzot és a kialakított, meglehetősen egyoldalúan rajongóra sikeriilt, éppen ezért értizedek óta torzítottan rögzült képet. Csak egy példát említve: a munka során sokkal többet megtudhattunk Bersek József utolsó éveiről, feleségéről és arról, hogy rajta keresz­tül kapcsolatba, sőt meglehetősen szoros ismeretségbe került Arany Jánossal. A CSALÁD ÉS AZ IFJÚKOR Nézzük először a családi környezetet. Az alapos elemzés után, meglehetősen nehéz lenne bárkinek is arra a következtetésre jutni, hogy egy mindkét ágon nemesi származású szülők vezetette otthonban forradalmi, sőt kimondottan köztársasági érzelmeket szívott magába, ilyen neveltetésben részesült. Azért sem, mexl ennek a korabeli Magyarországon alig-alig voltak gyökerei. Édesapja, Bersek János (1770-1821)* posztósmester és kereskedő fel­menői 1736-ban, alig 70 évvel főszereplőnk születése előtt, szerezték neme­si oklevelüket. A család nevét egyébként helyben írták Berseghnek, sőt Ver­sedének is.1’ Magát főhősünket is átnevezték Berzseknek, és nem is kisebb jelentőségű kiadványban, mint a Pallas nagy lexikonában.7 Nagyapja Bersek János (1733-1803)8 és nagyanyja, született Karner Zsuzsanna (1751-1793) szintén a posztósságból élt. Édesanyja Simon Antónia (1783-1852)° - felte­hetően nemescsói eredetű - családja jóval korábbtól tudhatta magáénak a kutyabőrt.10 Ráadásul a nagyapa, Simon János komornyikként, ahogy akkori­ban nevezték, kamarásként volt alkalmazásban Kőszeg egyik leggazdagabb és legtekintélyesebb családjánál, a Szvetics grófoknál. Gazdaasszonya halálát követő nyugdíjba vonulása után, az unokákra, Sigray Károly gróf gyermekeire hagyott kőszegi ingatlanokat évi 350 forintért bérelte, ezeken gazdálkodott. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom