Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1995. (Szombathely, 1995)

3. szám - ADATTÁR - Bariska István : Sigray Jakab gróf és a Martinovics-féle összeesküvés

BARISKA ISTVÁIV SIGRAY JAKAB GRÓF ÉS A MARTINOVICS­FÉLE ÖSSZEESKÜVÉS Kétszáz esztendeje annak, hogy az első magyar köztársasági mozgalom részvevőit, köztük a kőszegi Sigray Jakab grófot, a budai Generális ka­szálón (ma Vérmezőn) lefejezték. Sigray gróf szerepe és alakja mindvé­gig ellentmondásos maradt a mozgalomban és a felségsértési perben is. De még a legélesebb kritikusai is meghajtják fejüket azelőtt, hogy amire vállalkozott, azért életével fizetett. Mindjárt az elején ki kell fejeznünk egyetértésünket a korszak és a tárgykör legjobb ismerőjével, Benda Kálmán professzorral, hogy Sigray Jakab nem volt jakobinus. O a nemesi reformereknek, a Reformátorok Tár­saságának igazgatója volt, akinek a szervezkedés értelmében nem volt szabad tudnia a jakobinus forradalmat előkészítő „Szabadság és Egyen­lőség Társaságáról". A nemesi reformerek valóban eljutottak a Habsbur­gok trónfosztása gondolatáig. De társadalmi reformjaikban nem léptek túl a nemesi köztársaság és a fennálló feudális viszonyok megreformálá­sának keretein. Ezzel szemben a polgári radikálisok, a jakobinusok igen. I. Ferenc magyar király (1792-1835) uralkodása kezdetén azonban még ez a Rákóczi-szabadságharcból megörökölt nemesi köztársasági ál­lameszme is túl sok volt a Habsburg-udvarnak. Vagy tán éppen eme örökség miatt volt túl sok a francia forradalom mindennél veszedelme­sebb példája árnyékában. Sigray grófot sem származása, sem alkata, hovatovább sem jelleme nem tette többre alkalmassá. A mozgalom leleplezése után megtartott perben pedig az is kiderült, hogy valójában althoz a feladathoz sem tu­dott felnőni, amelyre Martinovics Ignác őt a Reformátorok Társasága élére szánta. Sigray Jakab előkelő családban született Kőszegen, 1764. május 3-án. A poétikai, ötödik osztályt 1777-ben kezdte a kőszegi pia­ristáknál. Nagyapja, Sigray Jakab 1728-ban kapott báróságot, apját Sig­ray Károlyt, Somogy megye főispánját, a hétszemélyes tábla ülnökét, a dunántúli (kőszegi) kerületi tábla elnökét 1780-ban emelték grófi rang­ra. A kőszegi Űri utcai palotát (ma Chernél u. 14.) apósától, gr. Szve­tics Jakab királyi személynöktől örökölte. Felesége ugyanis gr. Szvetics Zsófia grófnő, Jakab anyja volt. Sigray Jakab azonban a szomszéd ház­65

Next

/
Oldalképek
Tartalom