Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1995. (Szombathely, 1995)

3. szám - ADATTÁR - Bariska István : Sigray Jakab gróf és a Martinovics-féle összeesküvés

ban született (ma Chernél u. 12.), ahol öccse, gr. Sigray József cs.k. ka­íj marás és helytartósági titkos tanácsos lakott 1813-ig. Sigray Jakabot 1787-ben nevezték ki a kőszegi kerületi tábla titkári posztjára, ahol 1793-ban lett számfeletti ülnök. A legtalálóbb jellemzést róla Kazinczy Ferenc adta Szirmay Antal müvében arra a Rosty János táblai jegyzőre hivatkozva, akit gr. Sigray Jakab szervezett be a nemesi reformátorok közé. Kazinczy, akit viszont Szentmarjay szervezett be 1794 nyarán és akit börtönbüntetésre Ítéle­tek, együtt utazott Brünnbe, fogsága egyik színhelyére, Rosty Jánossal. Kazinczy ugyan nem találkozott Sigrayval, de mindenre emlékezett, amit Rostytól hallott: „Szánakozást érdemlő nyomorékja a legbolondabb nevelésnek. Az atya...mindent megadott nevelésében, amit a nagy házak adhattak, de éppen ez a minden character nélkül valóvá tette". Asszonyok és papok nevelték puhává és papossá. De amit ezek el nem rontottak, azt elrontotta a „fiatal mágnások tónusa". Termete nem volt nagy, „ábrá­zatját rútul eltarkította a himlő, s hályogot vont az egyik szemére". Ma­gyaron kívül öt nyelven, németül, franciául, olaszul, angolul és deákul, azaz latinul beszélt és írt. Jól festett, zenélt, „duellált, táncolt, játszott és kurválkodott, mint a mágnás úrfiakhoz illik". Iskolai utolsó esztende­jében vagy mindjárt azt követően Itáliába akart szökni, de barátja Grác­ban elfogatta, „hogy a veszélytől megmentse". Nálánál alacsonyabb rangú lányba lett szerelmes, de apja nem engedte ezt a házasságot, ezért két évig Bécsben éltek. Elekor neveztette ki gr. Sigray Karoly a fiát ülnöknek a dunántúli táblához, ahol Rosty János volt a jegyző. Sigray Jakab „nem tanulta volt meg a magyar sovány törvényt", ezért Rosty feladata volt, hogy azt megtanítsa neki. Rosty úgy érezte, szerencséje volt, hiszen asztalánál ehetett, „mág­náskákkal" társalkodhatott, „kiknek erkölcseik őneki is erkölcsei voltak. Néha az ebéd mellől ugrándozzék fel a két barát a szobaleányhoz, s dolgát végezvén, ismét asztalhoz ült, s nevettek, hogy Cérest és Vénust egyesít­hették ". Az apa számításai beváltak. Jakab elfeledte ugyan a bécsi lányt, de most meg n egy más leányt, egy német kertészét akarja elvenni". Ka­zinczy eléggé undorítónak tartotta ezt az egészet, kiváltképpen Rosty szájából, aki szerinte nem volt még oly romlott, mint a mágnás ifjak. Sigray gróf személyiségéhez még egy jellemző történetet szeretnénk megemlíteni. Volt ugyanis még egy barátja, akit ő szervezett be a titkos társaságba. Arról a Brehm János rohonci sebészről van szó, akit még bé­csi medikusként ismert meg. Még a rohonci állást, a Batthyány herceg járásában lévő körorvosi állását is ő szerezte neki. Kazinczy szerint ké­sőbb elvetette vele a saját szeretőjét. Idővel azután „morális dolgok mi­att * elhidegültek, mert Sigray és Brehmné közt újraéledt a szerelmi vi­66

Next

/
Oldalképek
Tartalom