Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1989. (Szombathely, 1989)

1. szám - ADATTÁR - Sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja I. rész

SILL FERENC SZILY JÁNOS KÁNONI VIZITÁCIÓJA I. rész Püspöki levéltár. 12. kötet 109—128. p. A szombathelyi plébánia kánoni vizitáció ja, amely 1780. év május 29-én ké­szült. Jelen vannak: a vármegye részéről Nemzetes Zárka György főszolgabíró és adjunktusa, Horváth István esküdt, a püspöki uradalom részéről Nemzetes Szaniszló István uradalmi ügyvéd, Pataki Mihály uradalmi gazdatiszt, a me­zőváros lakói részéről Horváth József, a bíró helyettese, Kerkápoly József, Hajgathó László, Nagy Ferenc, Köntzöl István belső tanácsosok, Lábos Ferenc esküdt városi jegyző és Mindszenti Antal külső tanácsos. A leányegyházak képviseletében Szent Mártonból, a püspökség részéről Vajos András bíró. Zsolnai Mihály és Ferenc esküdtek, a Domonkos atyák részéről Bozza Máté és Szeper Miklós esküdtek. Herényből Palkó János, Balaton György, Kámonból Nagy István, Elek Ferenc esküdtek, Nagy Szőllősből Csejtei György bíró. Ólad­ból Szabó István bíró, Németh István esküdt, Üj Perintből Mészáros Pál bíró, Horváth Mihály esküdt. Zanatról Nagy György bíró, Gombás Márton esküdt és még többen mások, az anyaegyház és az összes leányegyházak helyi vezetői közül. Szombathely mezőváros anyaegyház Kegyúri plébánia. A kegyuraságot a szombathelyi püspök gyakorolja, aki az egész Szombathely mezővárosnak földesura. Az anyaegyház magyar anya­nyelvű. A következő leányegyházak tartoznak hozzá: 1. Szent Márton község, másként Üjfalu, amely anya egyház mellett fekszik; magyar anyanyelvű. Kiemelt birtokosa a szombathelyi püspök, de a Domon­kos atyák is birtokosok itt. 2. Óperint község (a helységek nevét mai írásmód sz'erint adjuk), amely az anyaegyház mellett fekszik. Temploma nincs, magyar anyanyelvű. Földesura a szombathelyi püspök. 3. Űjperint, temploma nincs, fél órányira van az anyaegyháztól, magyar anyanyelvű. Földesura a szombathelyi püspök. 4. Szőllős, romos kápolnája van. Háromnegyed órányira van az anyaegy­háztól, vegyesen magyar és német anyanyelvű, földesura Monyorókeréki Er­dődy Sándor gróf. 5. Zanat, temploma van, az anyaegyháztól háromnegyed órányira fekszik, magyar anyanyelvű, földesura a szombathelyi püspök. 6. Kámon, temploma nincs, az anyaegyháztól fél órányi távolságra van, magyar anyanyelvű, kiemelt földesura Bernard György. 56

Next

/
Oldalképek
Tartalom