Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1986. (Szombathely, 1986)

MŰHELY - Szabó József: Az egyetemes magyar kultúra szolgálataiban. Nádasdy Lajos munkássága

SZABÓ JÓZSEF AZ EGYETEMES MAGYAR KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN NÁDASDY LAJOS MUNKÁSSÁGA Időnként elérkeznek életünknek olyan alkalmai, amikor a megtett életútra visszatekintve számot vetünk arról, sikerült-e megvalósítanunk kitűzött céljainkat, vagy hol értek bennünket csalódások. Ilyenkor elgondolkozunk arról, hogy a célok eléré­se megegyezett-e elgondolásainkkal, lelkiismere­tünk által vallott elveinkkel. E számadáskor meg­győződhetünk arról is, teljesítettük-e vállalásain­kat, kitartottunk-e elképzeléseink, meggyőződésünk mellett, vagy megadtuk-e magunkat az erőszak­nak, és eltértünk-e igazságosnak ítélt eszméinktől, vélt igazunktól. Ez az „önvizsgálat" főként azokra érvényes, akik egy közösség irányítását vállalták hivatásuknak, mert munkásságukat, tetteiket az általuk vezetettek figyelme, kritikája kísérheti. Ez pedig sokszor megnehezíti terveik, elgondo­lásaik megvalósítását. Erről a számadásról, önvizsgálatról beszélgettem Nádasdy Lajossal, a Cell­dömölkön élő református lelkésszel, aki a Vas megyei honismereti mozgalom kiszélesítésének, a szülőföld, a munkahely iránti szeretet elmélyítésének kiváló harcosa, úttörője. Az elmúlt évtizedek közös, a honismereti tevékenységre vo­natkozó célkitűzések megvalósítása fűznek hozzá elmélyült érzelmekkel, és tet­ték egyre szorosabbá barátságunkat. A velemi honismereti továbbképzéseken, a megyei tanácskozások alkalmával ismerhettem meg emberséges magatartását, a közéletben végzett lankadatlan buzgólkodását. Ezen rendezvények során ta­pasztalhattam, hogy mint lelkész, hogyan tudta összeegyeztetni a vallás és az állam kívánta követelményeket, megtalálva a Szentírás által mutatott utat: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené!" Honnan vette a vallás szolgálatában álló lelkész azt a lángolást, mely a kettős követelményt ki tudta elégíteni? Először is a családi környezet, a szülők alapozták meg benne a lelkészi hivatást, ahol kapta az emberek iránt érzett szeretetét, megbecsülését. Távol született Vas megyétől, a Borsod megyei Fel­sőkelecsényben 1913. január 28-án, de munkássága, egész élete Dunántúlhoz fűződik. Vallomása szerint származását szülei révén két vármegyéhez köti. Ap­ja, az akkor Veszprém megyei, enyingi kisparaszti származék, anyja szülei pedig Vas megyei Nemeskocsból valók. Tanulmányainak kezdő éveit Pápán és Enyingen végezte, majd a híres ősi pápai református kollégiumban érettségizett. -Ugyanitt végezte el a teológiai akadémiát, és Bécsben az egyetem teológiai fakultását. Tudatosan készült hi­vatására, rábízott hívei hitéletének irányítására, növelésére. Első szolgálati helyén, Pápán, mint segédlelkész szolgált, majd innen Cell­dömölkre került, de rövid idő után ismét Pápára hívták vissza a kerület püs­25

Next

/
Oldalképek
Tartalom