Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1974. (Szombathely, 1974)

IRODALMI HAGYOMÁNYAINK - Szerdahelyi Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek-és ifjúkori éveiből

IRODALMI HAGYOMÁNYAINK SZERDAHELYI PÁL CSÖNGEI MOZAIKOK WEÖRES SÁNDOR GYERMEK- ÉS IFJÚKORI ÉVEIBŐL Weöres Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseri dom­bok tetején gubbasztó kis kemenesaljai falut, Csönget tekintjük szűkebb pátriájának, mert itt töltötte gyermek- és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Gyermekkorának „óriása" nem Swift Gulli­verje volt, hanem Shakespeare. Hazai viszonylatban pedig Babits és Kosztolányi a „mesterei". Hozzájuk írott leveleiből úgy tűnik, mintha Csönge, — a költő szavaival — „ez a sánta idők zsákjában felejtett kis vasi falu" az ő számára nem jelentett volna mást, mint egy „elátalkodott szarka­fészket", ahol „több más szükségessdl és jóval együtt még egy író­gép sincs a hetedik határon innen", s ahol nem lehet mást tenni, „csak falhoz verni az időt". Kosztolányinak panaszolja, hogy „fa­lusi szűk körülmények között vagyok, társaságom nincs, más ma­gam-korabeli gyerekek futballoznak, udvarolnak, malackodnak, stb., nekem módom nincs (másra, minthogy tanuljak, az ettől még busá­san maradó időben írjak, ha van türelmem, olvassak, ha meg nincs, akkor egyem magamat... és ez annyira magába zárt, hogy már szinte tökéletlen idegen vagyok azok között, akik közé a korom kapcsol és a természetesség". Kétségtelen, hogy a gyermek és ifjú Weöres Sándor szellemileg szinte hermetikusan elszigetelt, társtalan volt falujában. De melyik művelt vagy művelődni vágyó ember ne vált volna hasonló Robin­sonná a húszas-harmincas évek szellemi sötétséggel telített, nyo­masztó légkörű magyar falujában? Ilyen volt az akkori Csönge is, ahol nemcsak a megfelelő társaság hiányzott a költővé érlelődő if­júnak, hanem ahol sem villanyvilágítás, sem vasút, sem autóbusz­járat nem volt, ahol — az egész, 1200 lakosú községben! — csak egyetlen telepes rádió működött, s ez jelentette az egyetlen kapcso­latot a külvilággá!!, a civilizációval! Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. 145

Next

/
Oldalképek
Tartalom