Kémek, ügynökök, besúgók - Az ókortól Mata Hariig (Mediawave Konferenciák VI. Szombathely, 2014)

Bebesi György: Egy sikeres orosz kettősügynök a 20. század elejéről: Jevno Azef

BEBESI GYÖRGY EGY SIKERES OROSZ KETTŐSÜGYNÖK A 20. SZÁZAD ELEJÉRŐL: JEVNO AZEF Azef (Azov) Jevgenyij Filipovics, (Jevno Fiseljevics) örmény-zsidó származású Ohrana-ügynök, egyike a forradalom előtti Oroszország leghírhedtebb figurái­nak. A történelem egyik első ismertté váló, az anarchista-terrorista szociálforra- dalmár pártba beépülő, mélyfedésben dolgozó kettősügynöke, a cári politikai rendőrség titkos ügyosztályának kétségkívül - a Bolsevik Párt Központi bizott­ságába beépülő Malinovszkij1 mellett - legsikeresebb, időnként zseniális húzá­sokat bemutató provokátora. Élete bővelkedik kuriózumokban pl. 16 éven át dolgozott olyan feladatkörben, amelyben a legsikeresebb ágensek is legfeljebb egy-két évet szoktak kibírni. Titkosügynöktől szokatlan módon leveleket írt, és ami nagyobb csoda, hogy a mintegy 4000 levélből ezer fennmaradt, és a kutatók rendelkezésére áll, óriási segítséget nyújtva az ügynökiét rejtelmeinek, de a kor viszonyainak és a cári államgépezet működésének a megértéséhez is. Az Ohrana szinte valamennyi formátumos vezetője a felettese volt, mindegyikük bizalmát el tudta nyerni, képes volt pozícióját valamennyi főnöke alatt megőrizni. Mint Geraszimov, az Ohrana pétervári részlegének vezetője írta: „Azef jelentései kü­lönösen értékesek voltak számunkra..."2 Olyannyira, hogy karrierjének csúcsán 1906-1907-ben javaslataira, jelentéseire nemcsak a felettesei figyeltek oda, ha­nem birodalmi szinten vált a cári rendőrség politikai kulcsfigurájává, miniszté­riumok vezető tisztségviselői tanulmányozták, sőt maga az uralkodó is rendsze­resen bekérte az általa készített anyagokat, és fogadta meg az abban foglalt in­tenciókat. Elismertségét mutatja, hogy szolgálatait pályafutása csúcsán az abban a korban elképesztő összegű pénzzel, évi 12 000 rubellel honorálták. Kortársak becslései szerint legalább 30 sikeres szociálforradalmár terrorakció fűződik a nevéhez egyik oldalról, legkevesebb 300 eszer feladása és leleplezése az Ohrana sikerlistája alapján, a másik oldalról.3 Bár életének és tevékenységnek számos eleme a mai napig tisztázatlan, amit életútjáról biztosan tudunk, hogy 1869-ben született a „Zónában" a zsidó letele­1 Malinovszkij, Roman Vaplavovics. Született 1877. március 18-án a Varsói Kormányzóságban, kivégezték 1918. november 5-én Moszkvában. A Malinovszkij felvett név, valódi neve a mai napig nem ismert, párttársai Konsztantyinnak, Kosztyának szólították. Azefhez hasonlóan rendkívül eredményes Ohrana-ügynök volt, akit az Orosz Szociáldemokrata Pártba építettek be, és ott olyan sikeres karriert futott be, hogy a Központi Bizottsági tagságig vitte. Konspirációs feladata a men- sevik-bolsevik ellentétek elmélyítése, kiélezése volt, aminek sikerességét mutatja, hogy többek kö­zött tevékenységének köszönhetően sikerült a pártszakadást elérni. Azefhez hasonlóan az Ohrana legjobban fizetett ügynökei közé tartozott. Az I. világháborúban tódz-nál fogságba esett, majd a háború végén önként hazatért, letartóztatták és egy rendkívüli bíróság egy nap alatt halálra ítélte, az ítéletet végre is hajtották. Ld.: P03EHTAJlb, 1996. 2 TEPACMMOB, 1985. 84. 3 TAPO <D. 5802. On. 2. fl. 271. JI. 23. Idézi: PlABJlOB, 1994.4. Magyarul: PAVLOV, 2008. 9. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom