Előadások Vas megye történetéről - Vas megyei levéltári füzetek 3. (Szombathely 1990)

Feiszt György : Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt

A Savanyú ellen kiadott körözvény szövege igy szólt: "Veszprém megye területén garázdálkodó Savanyú Józsi rabló fejére éspedig ha élve elfogatik 1000 forintnyi, holtan leen­dő kézrekeritésére pedig 500 forintnyi jutalamdíjat tűzök ki. Miről a törvényhatóságot a hatósága területén leendő kihirde­tés végett ezennel értesítem."* Savanyú 1841 sseptember 12-én Izsákfán született. Apja Savanyú József juhászszámadó, anyja Kovárczi Erzsébet volt.' Fiatalsága nyilván nem volt se könnyű, se felhőtlen és túl sokat sem dolgozhatott, mert 1860-ban már 8 hónapot töltött a veszprémi börtönben fegyveres csavargásért. ' 1872-ben ismét letartóztatták egy sitkén elkövetett rablás miatt, de bűnré­szességét ekkor nem sikerült bizonyítani ezért Turcsányi vizsgálóbíró szabadlábra helyeztette. • Három évvel később Sü­megen súlyos testi sértésért 1 hónapot töltött börtönben.* A szabadulást követő esztendőkben vajmi keveset tudunk Sava­nyúról. Kétségtelen, hogy ezekben az években elkövetett rab­lásaival vált azzá a legendás alakká, aki csodálatos rutinnal és szerencsével tevékenykedett pandúr és zsandár, valamint az urs.k puskacsövei kőzött, ö volt az a hős, aki húsz évig tar­totta rettegésben a Dunántúlt. Ekkor születtek róla azok a legendák,hogy a "Kecskeméthez" címzett fogadóban háziszolga­ként dolgozott, vagy békés magánzóként húzta ki a telet Pes­ten egy kiadó szobában. Hogy hiperromantikus látogatásokat tett talpig fegyverben lévő bandájával vidéki földesuraknál és kezet csókolt a tekintetes asszonyoknak ha szépek, és va­csorát követelt, ha nem voltak szépek. Ma amikor az ember egy rablóbandát nem utolsósorban a western filmek alapján magas cowboyoknak vagy Bud Spencernek képzel el, éles kontrasztként hat ha elolvassuk Savanyú sze­mélyleírását. Magassága 159 cm, testalkata erős, zömök, arca gömbölyű, piros szeplős, haja gesztenyeszín, homloka magas, szemöldöke szőke, szeme kék, orra és álla rendes, szája szé­les, bajusza gesztenyeszín, fogai épek, különös ismertetőjele a homlokán jobboldalt felül látható forradásos sebhely. 7 Ma úgy mondanánk "sűrű magyar gyerek" volt ez a Savanyú Jóska. Abban a bandában, amelyben a vezér és helyettese a 160 cm-t 220

Next

/
Oldalképek
Tartalom