Új Szó, 2016. december (69. évfolyam, 278-302. szám)

2016-12-01 / 278. szám, csütörtök

novfis szólistái KO/KIMIIKOIJIK. A MONARCHIA SZIMÍ ONIKUS ZENEKAR mmm \ mliDUCTUS POZSONY” Jegyelövéteh AEGON ARENA MP160711 Karácsonyi nyugdíj Hogyan számítják ki, kinek jár az év végi járadék? Hasznos tanács, 10. oldal Lemondott Gyárfás Tamás Az úszószövetség vezetője belebukott az újabb botrányba 19. oldal A NAP MONDATA Köszönök mindent! Szeretlek! És ami a legfontosabb: gratulálok! Shane Tusup, Hosszú Katinka férje így reagált Gyárfás Tamás úszószövetségi elnök lemondására IDŐJÁRÁS Országszerte felhős égbolt. A hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS megrendeles@petitpress.sk 02/323 77 777 9 "771335 705045" Menekülés az adósságból Megengedőbb lett a törvény: törleszteni kell, ám nem visz el mindent a végrehajtó LAJOS P. JÁNOS Pozsony. Elérhetőbb lesz a magánesőd intézménye a parlament által elfogadott jogszabálynak köszönhetően. A magáncsőd lehetővé teszi a legeladásodottabbaknak, hogy kikerüljenek az adósságcsapdából. Az ellenzék és a kormányoldal szinte teljes egyetértésben - 141 igen szavazattal - fogadta el kedden a magáncsőd alkalmazási szabálya­inak módosítását, amelyet Lucia Žitňanská (Híd) igazságügyi mi­niszter terjesztett a parlament elé. A módosításnak köszönhetően a ma­gáncsőd elérhetőbbé válik a rászo­rulók számára. „A törvénymódosí­tás célja, hogy második esélyt ad­junk azoknak, akik saját hibájukból vagy más okok miatt adósságcsap­dába kerültek. Javítja az igazság­szolgáltatáshoz való hozzáférést, ha az ilyen helyzetben lévőknek segít­séget nyújtunk” - jelentette ki a tár­cavezető. A módosításnak köszönhetően könnyebben, de nem ingyen szaba­dulhatnak meg terheiktől azok a magánszemélyek, akik olyan mér­tékben adósodtak el, hogy már nem tudják kezelni az adósságukat. Az a törvény szempontjából lényegtelen, hogy az adósság az állammal, az ön- kormányzattal, nem banki hitelinté­zettel vagy bankkal szemben kelet­kezett. Az adós két módszer közül vá­laszthat: vagy végrehajtást kér ma­ga ellen, vagy törlesztési naptár alapján fizet. A végrehajtás a va­gyona eladásával jár, amiből kielé­gíthetők lesznek a hitelezők. A tör­vény azonban bevezet egy új fogal­mat, a lakás elidegeníthetetlen érté­két. Ez azt jelenti, hogy a magán­csődbe került ügyfél a nem kedvez­ményezett hitelezőkkel szemben megtarthatja vagyona egy részét. A vagyonnak ezt az értékét kormány- rendelet határozza majd meg. Ha a vagyon értéke nem éri majd el ezt a határt, akkor nem is fogják pénzzé tenni. A kedvezményezett hitelezőkkel szembeni adósságát azonban min­denképpen törlesztenie kell, ilyen­nek számít például a kiskorú gyer­meknek fizetett gyerektartás, a ki­szabott büntetések vagy a jelzálog­gal biztosított követelés. A második lehetőség a törlesztési naptár, amikor az adós megtarthatja vagyona egy részét, de időben fizet­nie kell a bíróság által meghatáro­zott törlesztőrészleteket. A magáncsőd azáltal is elérhe­tőbbé válik, hogy az állam az eddigi 650 euró helyett csak 500 eurós ju­talmat szab meg a csődgondnoknak, és nem kell semmilyen vagyonnal rendelkeznie a csődeljárás költsé­geinek fedezésére. A csődeljárás je­lenleg csak akkor indítható, ha leg­alább 1650 eurós vagyonnal rendel­kezik az adós. Az állam anyagilag is segít, a csődgondnok költségeit megelőlegezheti a Jogsegélyköz­pont. A törvény 2017 márciusában lép hatályba. Ma van az AIDS elleni világnap. Továbbra is egymillió ember hal meg évente a gyógyíthatatlan kórban. (siTA/AP-feivétei) Nem bővül a nemzeti kiemeltek listája FINTA MÁRK A nemzeti jelentőségű intézmények kérdése nem kerül napirendre a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) mai plenáris ülésén. Az MKP, mely a Máért hazai tagszervezete, egyelőre nem tervezi a szélesebb nyilvánosság bevonását a jelölés folyamatába. A Máért plenáris ülésén az MKP-t Menyhárt József pártelnök, Ory Pé­ter, az Országos Tanács elnöke, va­lamint Kocúr László pártigazgató képviseli. A párt a határ menti tele­pülések önkormányzatai közti együttműködési lehetőségekről, a gazdaságfejlesztés lehetőségeiről, a természetes régiókban rejlő gazdasá­gi potenciál kiaknázásáról és kisebb­ségijogi kérdésekről ejt szót a tanács­kozáson - mondta lapunknak Kocur László pártigazgató. A tanácskozásra ezúttal sem hívták meg a Hidat, mi­vel nem etnikai, hanem vegyes párt­ként határozza meg magát. A nemzeti jelentőségű intézmé­nyek kérdése - mely idén év elején meglehetősen nagy port kavart - azonban nem kerül terítékre a ta­nácskozáson. „Ugyan a nemzeti jelentőségű intézményekről a Ma­gyar Állandó Értekezlet tagszerve­zetei döntenek, ám a javaslatot nem az ülésen teszik, hanem egy külön erre irányuló felhívás után, így ez a mostani ülésén sem lesz napiren­den” - írta lapunknak a párt. Ä Má­ért szervezéséért felelős magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság la­punknak csak azt erősítette meg, hogy valóban nincs ilyen napirendi pont a plenáris ülés programján. Kérdéseinkre, miért nem került a programba a pont, mikor érkezik felhívás a tagszervezetekhez a ja­vaslattételre, illetve hogy mikor várható döntés a javaslatokról, lap­zártáig nem válaszoltak. Részletek a 2. oldalon. Olcsóbb lesz a hő, a villany és a gáz Pozsony. Januártól csökken a villanyáram, a földgáz és a hő­szolgáltatás ára, döntött tegnap a Árszabályozási Hivatal. Az áram ára átlagosan 4,3 száza­lékkal, a földgázé 2,6 százalék­kal, a hőenergiáé pedig mintegy 6 százalékkal lesz alacsonyabb. A víz ára enyhén emelkedik. „A víz- és csatornadíj ára éves összehasonlításban 0,3 száza­lékkal emelkedik, vagyis csak minimális emelkedésről beszél­hetünk” - tájékoztatott Jozef Holjenčík, az Árszabályozási Hivatal elnöke. A víz ára való­jában csökken 6 százalékkal, de mivel avízdíj két részből áll, afix összegből és a víz árából, az .összesített ár 0,3 százalékkal lesz magasabb. (TASR, ipj) NAHÁT! Vegetáriánusok az ötfontos bankó ellen London. Online petíció indult a szeptemberben bemutatott új brit ötfontos bankjegy ellen: több tízezer vegetáriánus és vegán vesz részt a tiltakozásban. A bankjegy alapanyagaként szolgáló polimer golyócskákban nyomokban fellelhető faggyú, amely állati eredetű zsiradék. „Ez elfogadhatatlan több millió, Nagy-Britanniában élő vegetá­riánus és vegán számára” - fo­galmazott Doug Maw, az ellen­kampány kezdeményezője. A Bank of England szeptember 13-án mutatta be az új ötfontost, amely a bank által készített első polimer alapú bankjegy. A poli­mer réteg jóval ellenállóbbá te­szi a pénzt, és nagyobb védelmet is jelent a hamisítók ellen. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom