Új Szó, 2011. április (64. évfolyam, 76-99. szám)

2011-04-01 / 76. szám, péntek

Ai lap száma: Szlovákia i minden egyes lakosára dollárnyi adósság jut 2011. április 28., 19.00 ó DUNASZERDAHELYIVMK V­LEVELEK NÉPSZÁMLÁLÁSI TURNÉ 2011 IFJÚ SZIVEK TÁNCSZÍNHÁZ 0 ' Oa vO o\ o o o GlMES, 2011. ÁPRILIS 5., KULTÚRHÁZ, 19.00 P0GRÁNY, 2011. ÁPRILIS 6., KULTÚRHÁZ, 15.00 ALSÓB0D0K, 2011. ÁPRILIS 6., KULTÚRHÁZ, 19.00 i www.nepszamlalas.sk 2011. április 1., péntek Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,50 €) 64. évfolyam, 76. szám www.ujszo.com Hasznos tanács, 10. oldal Egészségkárosultaknak járó támogatások Egy új javaslat szerint bővül a támogatottak köre Mai mellékleteink Heti tévéműsor és ízvilág A nap mondata: A kisebbségek jogai ott végződnek, ahol az államalkotó nemzet jogai kezdődnek. Anna Belousovová, a parlament kisebbségi bizottságának elnöke A NATO hivatalosan csak tegnap reggel vette át a líbiai had­műveletek irányítását az Egyesült Államoktól. A szövetséges erők főparancsnoka, a kanadai Charles Bouchard roppant magabiz­tos. Hírünk a 8. oldalon. (TASR/AP-felvétel) A haláleset felveti a börtönkórház orvosainak felelősségét Dubovský László öngyilkos lett a börtönkórházban Tornaija. Öngyilkosságot követett el tegnap a kora délelőtti órákban Dubovský László, Tornaija volt polgármestere, akit a trencséni rabkórházban kezel­tek. Dubovský László 36 éves volt. (Somogyi Tibor felvétele) ÚJ SZÓ-HÍR A trencséni rabkórházban tör­tént haláleset tényét a belügy­minisztérium szóvivője, Peter Bubla is megerősítette. Tájékoz­tatása szerint Dubovský fel­akasztotta magát. A szóvivő ál­lítja, amint észrevették, mi tör­tént, a kórházi személyzet azonnal elsősegélyben részesí­tette és megpróbálták újraélesz­teni. A törvényszéki boncolás eredményéről később tájékoz­tatnak. A szóvivő közlése szerint Dubovský rendszeres megfigye­lés alatt állt a börtönkórház pszichiátriai osztályán, az utol­só ellenőrzés tegnap reggel volt, akkor még mindent rendben ta­láltak. A trencséni rabkórház­ban belső vizsgálat indul a fele­lősség megállapítására, az eljá­rást minden ilyen esetben meg­indítják. Értesüléseink szerint a volt polgármestert a napokban kel­lett volna visszaszállítani Besz­tercebányára, ahol a vizsgálati fogságát töltötte, hogy az ellene hivatali jogkörrel való visszaélés és hűtlen kezelés vádjával elin­dított bírósági eljárást lefolytas­sák. Dubovskýjanuárban került a trencséni rabkórházba, miután a bíróság ismételten elutasította a szabadlábra helyezési kérel­mét. Ügyeinek tárgyalását rossz egészségi állapota miatt február végén bizonytalan időre elna­polták. Értesüléseink szerint néhány nappal halála előtt, Dubovský László 36 éves volt március 25-én hozzátartozói meglátogatták a kórházban, de akkori állapotáról nem érkezett információ. Tornaiján azonnal elterjedt a szomorú hír, többen a börtön­kórház kezelőorvosainak fele­lősségét is felvetették. A város­házán fekete zászló leng. Balajti Lajos, a városi hivatal vezetője azt mondta, a városházán egy időre szinte megállt az élet, a váradan halálhír mindenkit megrázott. Egy perces néma csenddel emlékeztek az elhunytra. A város vezetése részvétét nyilvánította a volt polgármester családjának, és kész segítséget nyújtani neki. Dubovský László temetéséről később intézkednek. Gašpar Alica pszichiáterrel készített interjúnkat a 2. oldalon olvashatják, (szász) Bugár: a vitába feleslegesen belekeverik Orbán Viktorral kapcsolatos félelmeiket Gašparovič hetvenese miatt csúszik a kisebbségi nyelvtörvényről szóló szavazás Két év négy hónap első fokon Börtönbüntetés Stohlnak ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Ivan Gašparovič köztársasági elnök tegnap ün­nepelte születésnapját (27-én töltötte be a hetvenet). Az ün­nepségre a parlament vezeté­sét is meghívták, ezért hama­rabb befejeződött az ülés, a ki­sebbségi nyelvhasználati tör­vénytől tehát csak kedden sza­vaznak első olvasatban. A tervezetet továbbra is csak ellenzékiek bírálják, a kor­mánypártok részéről eddig senki sem ismertette kifogása­it. Pavol Hrušovský (KDH) el­mondta, pártja még tárgyal a törvény végső változatáról an­nak előterjesztőjével, Rudolf Chmel miniszterelnök-helyet­tessel, továbbá ellenzéki és kormánypárti politikusokkal. A vitában megjelenő heves indu­latokat feleslegesnek nevezte. Bugár Béla, a Híd elnöke szerint sokan nem képesek a törvény valódi célját nézni, és a kisebbségek helyzetéről szóló vitába feleslegesen belekeverik Orbán Viktor magyar minisz­terelnökkel kapcsolatos félel­meiket. „Nekünk arra kell összpontosítanunk, hogy az itt élők otthon érezzék magukat” - mondta Bugár. ,A Híd csupán azért erőltetí ezt a törvényt, mert az MKP-t akarja túllicitál­ni a választói előtt” - mondta az AAT1-HÍR Budapest. Két év négy hónap letöltendő börtönbüntetésre ítél­te tegnap Stohl András színész­műsorvezetőt az általa okozott közlekedési balesetmiatt indított büntetőperben első fokon a Bu- dakömyéki Bíróság. Stohl súlyos testi sértést okozó, ittas állapot­ban elkövetett járművezetés bűntettével vádolta az ügyész­ség. A vádat időközben az orvos­szakértői vélemény alapján ma­radandó fogyatékosságot okozó, ittas állapotban elkövetett jár­művezetés bűntettére módosí­tották. A színész 2010. május 8-án Fót közelében ittasan, a megengedettnél gyorsabban hajtva nekiütközött a vele szem­ben szabályosan közlekedő má­sik két autónak. A karambol kö­vetkeztében egy ember súlyos, egy másik könnyű sérülést szen­vedett. A baleset után a színész elhagyta a helyszínt, a rendőrök később otthonából állították elő, majd vért vettek tőle és kihallgat­ták. (Stohl vérében a szakértők drogot is találtak, de mivel a szí­nész vállalta, hogy kezelésre jár, ezt a vádpontot ejtették.) Részleteka24. oldalon. III II 11 ninii AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD GBP CZK HUF PLN HRK A ▼ A ▼ ▲ A IDŐJÁRÁS Felhősödés, néhol eső NÉVNAP 77133 5 705052 1,4207 0,8837 24,543 265,72 4,0106 7,3778 A hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Hugó ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/323 77 777 SNS-ből néhány hónapja kizárt Anna Belousovová. Szerinte a törvény elfogadásával Szlová­kia területi egysége sérülne, a határ menti régiók pedig lassan beolvadnának Magyarország­ba. ,A kisebbségek jogai ott végződnek, ahol a többségi nemzet jogai kezdődnek” - ál­lítja Belousovová, aki egyéb­ként a parlament emberjogi és kisebbségi bizottságának el­nöke. (SITA, vps)

Next

/
Oldalképek
Tartalom