Új Szó, 2008. június (61. évfolyam, 127-151. szám)

2008-06-02 / 127. szám, hétfő

A nap száma: másodperc Q N új világcsúcs százméteres férfi síkfutásban HB t£ fti IC IK Ki Ki K* IĽ IC Már csak 1 nap! EB-KALAUZ Minden, amit a labdarúgó Európa-bajnokságról tudni kell. Holnap, június 3-án az Új Szóban, jf 24 színes oldalon, k 2008. június 2., hétfő Ára 11 Sk (előfizetőknek 10 Sk) • 61. évfolyam, 127. szám www.ujszo.com Repülőgép & balesete Szerencsés kimenetelű szerencsétlenség Kálosán 3. oldal Kelendőbbek lettek a vidéki ingatlanok A családi házak négyzetmétere 38 ezer, R # a lakásoké 45 ezer koronába került HU !ti ' 7. oldal A nap mondata: Tetszik itt. Kaptam egy lufit. Egy négyéves kisfiú a kormányhivatalban, ahol „nyílt gyermeknapot" tartottak Az első helyreigazítási kérelem kapcsán derül ki, miképp érvényesítik az új sajtótörvényt Válaszokkal agyonbombázott lapok? Pozsony. Tegnap életbe lépett az új sajtótörvény, amely a többször is módosított 1966-osat váltotta fel. A komoly pénzbírságok kivetését is lehetővé tevő, az igaz állítások­ra is válaszreakciókat lehetővé tevő törvény ellen újabb tiltakozásokat egyelőre nem tervez a média. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A nagy külföldi visszhangot is kiváltó parlamenti vita után elfo­gadott sajtótörvény megszabja: az újságoknak a 30 napon belül pos­tázott helyreigazítást vagy a vá­laszreakciót ugyanazon az olda­lon, ugyanolyan betűtípussal kell Régi seprű jól seper London. Elsöprő sikere van egy utcaseprőnek Nagy-Bri- tanniában: tekintélyes közös­ségi kitüntetést kapott Peter­borough városától, amiért to­vább söpör. A 74 esztendős Phillip Winfield ugyanis már 14 éve nyugdíjba ment, ám in­gyen tovább sepreget azóta is városának. Annyira szereti szakmáját meg a tisztaságot az utcákon, hogy képes hajnali ötkor belekezdeni és este tízkor befejezni. A 14 önkéntes év alatt becslések szerint 200 tonnányi szemetet takarított el. Főállásban egyébként 21 éven át söpört. (MTI) Prága. Mohamed-karikatűrák jelentek meg tegnapra virradóra néhány köztéren Prágában - jelen­tette a cseh elektronikus média. Az egyik karikatúra, amely a Jylland Posten című dán lapban közöltek- hez hasonlóan a fején „bombás turbánnal” ábrázolja a prófétát, Prága Černý Most nevű elővárosá­ban jelent meg, ahol a csehországi muzulmánoknak imahelyük van. közölniük, mint amely helyen és betűvel megjelent a visszhangot kiváltó írás. Ha ezt a sajtótermék elmulasztja, akkor 50 ezertől (1666 euró) 150 ezer koronáig (5000 euró) teijedő pénzbírság­gal sújtható. Valószínűleg az első ilyen helyreigazítási kérelem kap­csán derül ki, miképpen fog ez Egy másik rajz - amely a belvárosi Florenc autóbusz-pályaudvarnál látható - Mohamedet pedofilnek minősíti - közölte a prágai köz- szolgálati televízió. A plakátok egy most készülő internetes weboldal- ra hívják fel a figyelmet, amelynek szerkesztői saját nyilatkozataik szerint aggódnak amiatt, hogy a szélsőségesek teret nyernek az isz­lámisták köreiben. „Talán provo­katív, de a szólásszabadság még mindig fontosabb!” - hangzik az működni a gyakorlatban. Több lapnál is jogi elemzéseket végez­tek, újságíróikat pedig felkészítet­ték az új helyzetre. Peter Vavro, a Hospodárske noviny főszerkesz­tője szerint „a törvény gyakorlati alkalmazása nem veszélyeztetheti olvasóinkat vagy kiadónk érdekeltségét”. Miloš Luknár, a Plus 7 dní című hetilap főszer­kesztője jelezte, kiadójuknál semmilyen előzetes előkészülete­ket nem tettek, mivel ez „felesle­ges, hiszen abban az esetbeii is kö­telesek vagyunk közzétenni a re­akciót, ha a közölt információ egyik. „Foglalj állást, mondd el a véleményedet!” - olvasható egy másik plakáton. helytálló”. Luknár meggyőződése, a törvényt azért alkották meg a politikusok, hogy az engedetlen újságokat agyonbombázzák vá­laszreakcióikkal. „Úgy gondolom, a demokratikus Európa nagyon gyorsan közbeavatkozik, ha fel­fogja, hogy egy európai uniós tag­államban olyan törvény érvényes, amilyennek elfogadását még Alekszandr Lukasenko vagy Hugo Chavez sem tette lehetővé.” Nora Slišková, a Žurnál című hetilap főszerkesztője a jogalko­tás folyamatát úgy kommentálta, hogy a politikusok a válaszadás A mostani prágaihoz hasonló plakátok első ízben márciusban a dél-morvaországi Brünnben jelen­jogának megalkotásakor csak magukra gondoltak. Ellenzéki nyomásra csupán annyit sikerült elérni, hogy a valós állításokra csak tényekkel lehes­sen reagálni, vagyis értékeléssel, fejtegetéssel nem. Pavol Kapusta, az Extra plus című havilap első embere viszont úgy gondolja, jú­nius 1-től a média terén semmi­lyen érdemi változás nem történik. Szerinte a hatályba lépett normá­ból az újságíró jogállásának tisztá­zása, függetlenségének definiálá­sa és a kiadóhoz való viszonyának rendezése hiányzik, (akt., č, ú) tek meg több tucatnyi helyen. A plakátok kiragasztóit a rendőrség­nek nem sikerült felkutatnia, így az ügyet megoldatlanul elnapol­ták. A brünni muzulmánok tilta­koztak és elítélték a plakátok kira­gasztását, de úgy döntöttek, hogy nem tesznek semmiféle jogi lépé­seket az ügyben. „Nem reklámoz­zuk azilyen embereket” - hangzott az állásfoglalásuk. A cseh rendőr­ség bejelentette, kivizsgálja a prá­gai plakátügyet. Szlovák-magyar viszony Kubiš szerint nem feszült Pozsony. Nem tartja feszültnek Szlovákia és Magyarország viszo­nyát Ján Kubiš külügyminiszter a kormányfői csúcs elhalasztása el­lenére sem. „Sajnálatos, hogy el­maradt a találkozó, de ez nem ok arra, hogy feszültségről beszél­jünk” -jelentette ki a tárcavezető tegnap a Szlovák Televízió 5 perc múlva 12 című műsorában. Szerinte Ján Slota ominózus ki­jelentése, mely feltehetően a ma­gyar miniszterelnöki látogatás el­halasztásának oka volt, csak ürü­gyül szolgált Budapestnek. Az SNS elnöke Robert Fico kormány­főnek és Vladimír Mečiarnak, a HZDS elnökének a jelenlétében István királyt bohócnak nevezte. Egy nappal később Fico a ma­gyarországi nacionalizmus erő­södéséről beszélt abban az eset­ben, ha a következő választásokat a Fidesz nyeri meg. A következő héten a magyar külügyi államtit­kár bejelentette, hogy a júniusra tervezett szlovák-magyar csúcsta­lálkozó később valósul meg. Kubiš elfogadhatatlannak nevezte Slota kijelentéseit, Fico megjegyzésé­ben azonban nem talált hibát. Be- rényi József szerint hasonló lépést tett 2005-ben a szlovák fél is, amikor elhalasztották a Gyur- csány-Dzurinda találkozót, mert a magyar külügyi államtitkár ar­ról beszélt, hogy a Beneš-dekré- tumokat Magyarország nem tartja lezárt témának. „Ha nem hangzik el Slota kijelentése, akkor a talál­kozó megvalósul” - véli az MKP elnökhelyettese. Elismerte azon­ban, hogy a magyar kormányfő­nek jelenleg nagyobb gondjai is vannak, mint a szlovák-magyar csúcs, hiszen kisebbségi kormányt irányít. Úgy véli azonban, hogy ősszel megvalósulhat a látogatás. Kubiš szerint a találkozót előre­mozdíthatja a két ország nemzeti kisebbségeinek ügyeivel foglalko­zó szlovák-magyar vegyes bizott­ság is, melynek ezen a héten lesz a következő ülése. Dušan Čaplovič szlovák minisz­terelnök-helyettes közölte, hogy az előkészületek tovább folynak, s valószínűleg június 7-én tárgyal ismét Kiss Péter magyar kancellá­riaminiszterrel Pilisszentkeresz- ten, a település létrejöttének 261. évfordulója alkalmából sorra kerü­lő ünnepségeken. Legutóbb április 7-én, még Slota emlékezetes sza­vainak elhangzása előtt folytattak megbeszélést Pozsonyban, (lpj, ú) Óriási tiltakozási hullám indult Prága. A dán Jylland Posten 2005 őszén jelentette meg a hí­res Mohamed-karikatúrákat, amelyeket később más országok lapjai - köztük cseh újságok - is átvettek. A muzulmánok vi­lágszerte hatalmas tiltakozó akciókat szerveztek, s a zavargá­sokban mintegy 150 ember vesztette életét, (kés) Egy weboldalra hívják fel a figyelmet; szerkesztői aggódnak amiatt, hogy a szélsőségesek nagy teret nyernek az iszlámisták köreiben Mohamed-karikatúrák jelentek meg a köztereken Prágában is KOKES JÁNOS AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK EURÓ 0 IDŐJÁRÁS f? NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS ill 11(111 23 llllll I USD EUR ▲ ▲ GBP A CZK ▼ 100 HUF PLN ▲ ▲ A cikkeinkben használt 30 koronás euró­Változóan felhős égbolt Kármen, Telefon: 02/59 23 34 11 771335 70501^ HIHI I 19,528 30,282 38,547 1,208 12,560 8,980 talos árfolyamot július 8-án állapítják meg. A hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Anita (Járdány Bence felvétele _________________G-----------------------------!-------------i------------- ^ ------7--I Nemzeti Vágta a Hősök terén. Budapesti képes összeállításunk a 8. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom