Vasárnap - családi magazin, 1994. július-december (27. évfolyam, 27-52. szám)

1994-08-21 / 34. szám

l/Bsarnap 1994. augusztus 21. MŰVÉSZVILÁG Kaszás Géza „függetlensége Két centi híján kétméteres színész, de a pályán még nem tudott ugyanilyen magasra nőni. Pe­dig nőhetett volna, a tehetsége megvan hozzá. Lehetőséget is kapott Kaszás Géza szép szám­mal. Mercutiót, Orgont, Lucifert, Júdást, Oidipusz királyt és Karnyónét (!) játszott kiválóan. Sholan An-Ski héber legendájában, a Dybukban ő volt a mesulah. Az igazságközvetítő. Egész lénye azt sugallta: hinni kell neki. Ha ugyanezeket a szerepeket más színházban alakítja, nem a Független Színpadon, ma biztosan jobb helyzetben volna. Kaszás Géza mégsem bánja, hogy 1990 őszén Rüszt Józsefhez, szerződött. „Igazi stúdiómunka folyt a Független Színpadon, mi pedig lelkesek voltunk. Nagyon akartunk és figyeltünk egymásra, így tanultuk a szakmát. Har­coltunk a feladatokkal és a körülményekkel, összetartottunk és keményen dolgoztunk. Nem a népszerűségre törekedtünk, hanem arra, hogy értékes legyen, amit létrehozunk. Mára kifújt a dolog. Elszerződött Ruszt is, és szétszéledtünk mi is. Meczner János most alakult társulatában, a Drámai Kísérleti Műhelyben, remélem, igazi megmérettetésben lesz részem. ” Filmben, tévében Lojko Lakatos József Esztergályos Károly, Gyöngyössy Imre és Kabay Barna által mérettetett meg. Javíthatatlan semmirekellőt játszott Sheridian rokokó darabjában, A rágalom iskolájában. Rámenős, satukarú ezermesterként „domborított” a Hannában. A Ha­lál sekély vízben című politikai krimiben a régi rendszer beépített emberét formálta meg. Most Koltai Róbert sorozatában, a Patikában forgat. Alkatának, fizikai adottságának megfelelően egy pénzbehajtó testőreként szerepel a történetben. • Sokat tanult Rüszttől a mellette töltött négy év alatt?- Rengeteget, bár ő nem tanított. Tőle lopni kellett. Féltékeny a tudására, azért. Én meg csak úgy lopkodtam. Szépen, lassan. Előbb tetten kel­lett érni a Mestert, s azon nyomban lecsapni a dolgokra. Nagyon sokat raktároztam mellette, főleg előadásdramaturgiából. A bemutatott darab ugyanis nem mindig azonos az írott művel. Ren­dező, író és színész „felhasználják” egymást, ugyanúgy, mint a darabot. Vállalkoznak, mert létre akarnak hozni valamit. A tempó, a ritmus mértékét, a szünet helyét és súlyát tanultam meg Rüszttől. Azt, hogy a gondolatnak miképpen kell kicsengenie a szavak mögül. Termékeny és izgal­mas volt vele dolgozni - az első két évben. Utána már nem annyira. A Dybuk még élvezetes munka volt, a Kamyóné műfajára egy nappal a bemutató előtt eszméltünk rá. Addig csak próbáltunk, mint az őrültek. Egyébként nem a Nőt játszottam el a szerepben. Adtam ugyan egy-két jelet, hogy megmaradjon a néző illúziója, de a neme helyett inkább a helyzeteire figyeltem a figurának. Maszkom sem volt. Csokonai öntörvényű és örökérvényű művet írt, nem valami vásári komé­diát. A kihívások azonban kezdtek elapadni egy idő után, márpedig én mindig ezt kerestem. Ha már zavart, hogy a Független Színpadon semmit sem találok, elmentem máshova dolgozni. Ven­dégeskedtem. Ruszt nagyon erős rendező. Fel kell nőni hozzá, hogy a partnere lehessen az em­ber. De amikor a színésznek is vannak már gon­dolatai és úgy érzi, sok minden felhalmozódott benne, amit szeretne próbára tenni, változnak az igényei és megnőnek az elvárásai. Félreértés ne essék, nem rendezni akartam, csak játszani. Rusztban viszont a Dybuk után megtört valami, és attól fogva már semminek sem volt tétje. Az öltöző környékén még voltak ütközéseink, de a munkában már nem. • Meczner Jánostól mit vár?- Komoly, nagy helyzeteket. Hogy történjen va­lami. Brecht Baalját rendezi majd nála Bagó Ber­talan, aki Rusztnál is jó barátom volt. Együtt szerződtünk Mecznerhez, és most együtt fogunk vért izzadni. A Független Színpadon mindketten sokat játszottunk, de igazából egyikünk sem tudott egyéniséggé nőni. Ott Ruszt József volt és a társu­lat. Mecznemél, remélem, önállóan is létezni fo­gunk. Ki is éheztem már nagyon egy újabb jóízű munkára. Én az a típus vagyok, akinek keményen kell dolgoznia, ezt már a főiskolán, Szinetár Mik­lós is megmondta. Nekem minden pillanatban tud­nom kell, hogy darab van, .szerep van, előadás van. Különben kampó, végem. A tétlenséget szörnyű rosszul viselem. (Inkey Alice felvétele) • Gyöngyössy Imrének, gondolom, „lekciókat" is köszönhet, nem csak szerepeket.- Imre nagyszerű rendező volt. Az extrémet keres­te az emberben, és meg is találta rendszerint. Ezt imádtam benne. Felhívott, hogy menjek el hozzá, s amikor ajtót nyitott, és ott álltam előtte, azt mondta: „Ne haragudj, most, ahogy így elnézlek... a képek alapján másvalaki jelent meg előttem. Nem tudom neked adni a szerepet. ” Akkor köszönöm, feleltem, és már meg is fordultam, hogy megyek, erre megál­lít, hogy ha már itt vagy, gyere be, igyunk meg egy pohár bort. S hat órán keresztül fel sem álltunk, úgy elbeszélgettünk. És rám osztotta a beépítettek egyi­két a Halál...-ban. „Ne vágj grimaszokat, mert szét­vered a képet... a szemedet akarom, a tekintetedet... látnom kell, mire gondolsz” - ilyeneket mondott. Pontos gondolkodásra késztetett. Az Európa messze van forgatását még együtt kezdte el Kabay Barnával, de befejezni már nem tudta. Aortarobbanás vitte el. Ez az első főszerepem, amelynek teljes íve van. Egy román értelmiségi házaspárt játszunk Dér Denissá- val, de mindazt, ami a filmben megjelenik, nyolcé­ves fiunk szemszögéből látja majd a néző. Állatorvos a férj, ráfogják, hogy ő fújja el a birkák gyertyáját, vagyis, hogy mérgezi őket. Menekülniük kell otthon­ról, a rendszer üldözöttjei lesznek. Előbb az erdélyi havasokban húzódnak meg, aztán átszöknek a ma­gyar határon. Forgattunk egy gyönyörű vízesésnél, és másnap halljuk, hogy a falu élenjárója arra biztatta a népet, hogy azonnal induljon el kapával és kaszá­val, mert lefotóztuk a vízesést, és ki akaijuk vinni az országból Románia természeti kincsét. Minden hite­les a filmben, az élet a leírtakat is valóssá tette. For­gattunk egy festői, teraszos művelésű tájon, egyszer csak feltűnt egy bivalyszekér. Felvettük, ahogy ko­csival araszolgatunk mellette, majd ahogy meg­előztük, lehorgonyoztunk egy „megállni tilos” tábla közelében. Forgalom semmi, eszünkbe sem jutott, hogy bajba keveredhetünk. Már mentünk volna to­vább, amikor három katona rohant felénk csőre töl­tött géppuskával. Mint kiderült: lőszerraktár volt az út közelében, de nem „fényképezni tilos”, hanem „megállni tilos” tábla volt kitéve. Félreállítottak ben­nünket, hívták a parancsnokot, ellenőrizték még a felvett anyagot is, s csak hosszas vita után engedtek el bennünket. • Magyarországon marad a filmbeli házaspár?- Németországba mennek, ahonnan visszatolon- colják őket, de a fiukat nem viszik magukkal, mert tudják, odahaza átnevelő táborba zárnák. Inkább a sorsára hagyják, de a történet végén már ismét együtt a család. Nincsen százszázalékos garancia egyetlen filmre sem, még a vágástól is sok minden függ, én most mégis abban reménykedem, nem dolgoztunk feleslegesen. Évekkel ezelőtt, még amikor Szegeden játszottam, volt egy darab, amelyben kommunistát kellett játszanom. Akkor még a külseje felől közelítettem meg a figurát. Nem úgy dolgoztam, mint például Robert de Niro, aki vagy önmagában kezd el keresgélni, amikor új szerepet alakít, vagy a figurában kutatja önmagát. Nekem a külső volt a mérvadó, és el is vittem egé­szen az abszurdig a szerepet. Maszkban is, moz­gásban is. Teljesen eldeformáltam magam. Olyannyira, hogy a bemutatón fel sem ismertek. Akkor boldog voltam, azóta viszont tudom: be­lülről kell építkeznem. Ez a román állatorvos is így született meg bennem. • Olyan lesz akkor, mint Kaszás Géza ?- Bizonyos mértékig igen. • Tehát jámbor, jó kedélyű, szelíd és szenvedélyes.- Ilyen is, meg más is. Általában jámbor vagyok, igen. Máskor meg iszonyatos indulatok törnek fel bennem. Tíz percig dúlok-fúlok mérgemben, aztán csend. Visszaáll a régi rend. Ha rossz kedvem van, látványosan tűnök el, és jólesik, amikor jönnek fag- gatózni, hogy mi van, mi történt? De nem mindig tudom elmondani, mi fáj. Hagyjanak inkább elvesz­ni pár percre, az alatt biztosan megnyugszom. A főiskolán mondta egyszer egy tanárom, hogy Ka­szás, maga ne akarjon középszerű embereket játsza­ni, magának a szélsőséges figurák valók. Ma már tudom, hogy igaza volt. Gonosz, nagy bunkóból kaptam is eleget. De a gonosz az karakterfigura, a karakterszínész pedig mindig helyezkedik, mert el akarja adni magát, elvégre rövidebb ideig van szí­nen, mint például az, aki a pozitív hőst játssza. Brecht Baalját is azért várom annyira, mert ott min­dent ki kell majd találni. A legapróbb részletekig. Szabó G. László IP(D%ßÜß9 ß)üßiP(MKSS(Dlk John Travolta alázatossága Diszkólázban égve táncolta végig a szombat estéket, majd „pomádézott” és komédiázott a Nicsak, ki beszél?! epizódjaiban. Aztán megnősült, és... „Boldog és kiegyensúlyozott vagyok - mondja John Travolta, a mozi felejthetetlen diszkókirá­lya. - Az a bizonytalanság, amit pályafutásom első éveiben éreztem, mára elmúlt. Teljes mér­tékben ura vagyok az életemnek és a lelkemnek, ami csodálatos érzés. Nekem talán egy kicsivel több időre volt szük­ségem a felnőtté válláshoz. Persze, ha más színé­szekhez hasonlítom magam, például Jack Nichol- sonhoz vagy Warren Beattyhez, úgy érzem, még mindig az a fiatalos lendület hajt, amely annak idején uralta testemet-lelkemet. Három dolognak köszönhetem, hogy végre felnőtté értem: felesé­gemnek, Kelly Prestonnak, fiam születésének és egy filozófiai tannak, amely abban nyújt segítsé­get, hogy az ember képes legyen jobban megérte­ni saját tudatát. A család a legszebb dolog a világon. Kellyvel mindent megteszünk, hogy a fiunkkal lehessünk. Mesterien megtanultam pelenkázni. Kelly vi­szont sokkal ügyesebben fürdet, mint én. Én ugyanis attól félek, hogy Jett kicsúszik a ke­zemből, Kelly meg beül vele a fürdőkádba, és órákig eljátszadoznak, pancsolnak a vízben. Én csak a gyerekkádban szoktam füröszteni. ahol Jett nem ugyanúgy élvezi a vizet, de sírás nélkül tűri, hogy bíbelődöm vele. Mivel sokgyerekes családból származom - ha­tan voltunk testvérek -, mindig sok gyerekről ál­modoztam. Remélem, Jettnek lesznek testvérei. Kelly öt gyereket szeretne, nekem a három is elég lenne. Későn nősültem, mert valahogy kényszerű és kényelmetlen dolognak éreztem a házasság gon­dolatát. Csodálatos nőkkel volt kapcsolatom, de azóta, hogy Kellyt megismertem, tudom, hogy valamennyiük közül ő a legkülönb. A nyolcvanas évek elég kemény, mostoha időszak volt a számomra. Két és fél évig nem fil­meztem. Teljesen átadtam magam a hobbimnak, a szédítő magasság igézetének. Repültem. A levegőben éltem át eddigi legfélelmetesebb kalandomat. Igazán szörnyű az volt a dolgoban, hogy a gépen velem volt Kelly és Jett is. Kilenc ­venhárom elején történt. Repülés közben egyszer csak azt vettem észre, hogy valami nincs rendben az elektromos vezérléssel. Megpróbáltam „va­kon” földre hozni a gépet. A baj persze csőstül jön. Még az időjárási viszonyok is ellenem for­dultak. Nagyon nehezen tudtam tartani az irányt. Hogy mégiscsak sikerült, azt dianetikai tanulmá­nyaimnak köszönhetem. Ha ugyanis nem tanul­tam volna meg, hogyan tudom ellenőrizni az ér­zelmeimet, és hogyan kell uralkodnom magam felett, anélkül, hogy pánikba esnék, lezuhantunk volna. De sikerült megőriznem a nyugalmam, és épségben, egyetlen karcolás nélkül landolnunk a washingtoni reptéren. Először a hatvanas évek közepén találkoztam a dianetikával. Épp akkor töltöttem be a huszadik évemet, a Szombat esti fiúk című televíziós fil­met forgattam. Egyik nap erősen meghűlve, szörnyű torokfájással érkeztem a forgatásra. Fia­tal kolléganőm, akiről tudtam, hogy érdeklődik a dianetika iránt, odajött hozzám, és megérintett az ujjával. Azt mondta, a tapintással segítséget, po­zitív parancsot adott a testemnek. Alig húsz perc­cel később különös érzés fogott el. Emlékszem, elfogott a sírás, de rögtön utána sokkal jobban éreztem magam. Fél órával az érintést követően megszűnt a torokfájásom, és a megfázásnak nyo­mát sem éreztem. Szerettem volna többet tudni a dianetikáról, ezért beiratkoztam egy hollywoodi tanfolyamra. E filozófiának köszönhetően tanul­tam meg uralkodni a negatív érzelmeim fölött, le­küzdeni a fájdalmat és megszabadulni a szoron­gásaimtól. Ezek a tapasztalatok aztán évekkel később se­gítettek talpon maradni, túltenni magam a szeret­teim elvesztése miatt érzett fájdalmakon, amikor a hetvenes években akkori élettársam, Diana Hayland színésznő és az édesanyám másfél éves különbséggel egymást követték a halálba. De mert megtanultam felülkerekedni a belső fájdal­makon, sikerült elkerülnöm, hogy a bánat szét- maija a lelkemet. Ez volt életem legnagyobb tel­jesítménye. Azóta sok mindet megtanultam. Mindenekelőtt az alázatosságot. Voltak olyan pillanataim a múltban, amikor kimondottan arrogáns voltam. De az élet ebből is kigyógyított, szerencsére. Mi nél több tapasztalatra tesz szert az ember, annál jobban megtanulja mások szemével nézni a vilá­got.” A Genie alapján: (tallósí

Next

/
Oldalképek
Tartalom