Vasárnap - családi magazin, 1994. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1994-06-19 / 25. szám

ilasúmap 1994. június 19. művészvilág 00 0 0 A PATIKUS ORpME Koltai Róbert tévésorozatot rendez We never die. Magyar film a Chicago Sun-Times legfris­sebb toplistáján. Koltai Róbert rendezése, a Sose halunk meg. Egyperces kritikák, szavak helyett csillagokkal. Az elérhető legmagasabb pontszám: négy. Ennyivel vezet a Schindler listája, ennyit kapott a Zongoralecke, három és fél csillaggal fut a Philadelphia, hárommal a Pelikán­ügyirat és az Apám nevében, kettő és féllel a Mrs. Do- ubtfire, magyar címén az Apa csak egy van. Negyven filmből harminchét amerikai produkció. Koltai rende­zése, három csillaggal, igazán előkelő helyen áll. • New York, Los Angeles és Chicago után Torontóba is eljutott a Sose halunk meg. A végén még milliomos lesz.- Nem leszek az. Sajnos, nem. A Los Angeles-i, a chicagói és a torontói mozi­bemutató ugyanis nem azt jelenti, hogy hónapokig vetítik a filmet. Napokról, hetekről beszélhetünk csupán, de euró­pai, sőt közép-európai alkotás esetében ez is óriási eredmény. S hogy tovább di­csekedjek: a New York-i bemutató után, a HBO-nak köszönhetően, egész Ameri­kában láthatják majd a filmet. A kábel­tévéhálózat minden lakásba eljuttatja. • És még így sem nyereséges...- Ezt kitől hallotta? • Kézdi-Kovács Zsolttól, a Magyar Filmunió igazgatójától. Ő nyilatkozta pár nappal ezelőtt a Nap-keltében.- Akkor tévedett. A Sose halunk meg 12 millió forintot kapott az államtól, amit réges-rég visszahozott már. A szponzorok pénzét pedig nem kell visszafizetni. Kézdi-Kovács Zsolt ne állítson valótlant. Ő amúgy is ott tett keresztbe, ahol csak tudott. Mások filmjét fesztiválról fesztiválra küldte, az enyémet egyetlenegy versenyre sem ne­vezte be. Cannes-ba is feliratok nélkül, angol dialóglistával küldte ki - infor­mációs vetítésre. Az angol kópia Kath­leen Gáti, a filmbeli Nusika és Dettre Gábor fordítói közreműködésével csak az amerikai bemutatóra készült el. • A minneapolisi fesztiválra ki nevez­te be a filmet?- Az amerikai forgalmazó. Őt nem ér­dekelte, hogy színész vagyok, meg sem kérdezte, hányadik rendezésem a Sose halunk meg. Nálunk ezen a téren is más­hogy gondolkodnak. Harminc-negyven évre visszamenően ez az első igazán nyereséges magyar film. Videókazettán sokkal többet adtak el belőle, mint bár­melyik Schwarzenegger-produkcióból, s bár a mozikban is megdöntött minden eddigi rekordot, az „illetékes urak” még ma sem bírják megbocsátani, hogy szí­nész rendezte. Nem baj. Nem harag­szom rájuk. Jancsó Miklós és Makk Ká­roly könnyes szemmel gratuláltak, a nézők szeretete pedig olyan tömény és annyira zavarbaejtő, hgy ennél nagyobb elismerést nem is kívánhatnék. • Az Oscar-díj sem lett volna na­gyobb?- Jól jött volna, persze, hogy jól... be­jutni az első öt közé. De már az is siker, hogy ott volt az év legjobb külföldi filmjei között. Ezzel sem számoltam. Mint kiderült, ebben az évben az ázsiai filmeket részesítették előnyben. Hármat is beválogattak, de egyik sem nyert. A chicagói visszhang azonban mindenért kárpótolt. Kint voltam. Láttam, hogy fo­gadták a filmet. Torontóba nem utazhat­tam el, mert a bemutató napján életem egyik legszebb szerepét, Arthur Miller ügynökét, Willy Lomant játszottam Veszprémben. Jelen lehettem viszont a pozsonyi és a dunaszerdahelyi vetítésen. Fantasztikus érzés volt, hogy még az ügetővei, a lóversennyel kapcsolatos po­énokat is értette a közönség. Budapesten hónapokon át az Uránia mozi tartotta műsorán a filmet, a vidéki mozikban pe­dig most is telt házakkal megy. Mintha reneszánsza lenne. • Folytatása nem lesz?- Lehetne. A nyitóképet már kitalál­tam. Szirénázó mentőkocsi jön Gyuszi bácsiért, megkapja a mesterséges lég­zést, s ahogy ott áll mellette rövid, fehér köpenyében a fiatal nővér, alányúl szé­pen és elkezdi simogatni a fenekét. Nem lenne nehéz folytatni, hiszen rengeteg történetem van Gyuszi bácsiról. Még a főiskolára is bejárt hozzám, vállfákkal megpakolva, és később is... mindig a nyomomban volt. Nagyon szerettem őt, pedig nemegyszer hozott kellemetlen helyzetbe. Már a kaposvári színház tagja voltam, de ha csak tudott, mindig meg­látogatott. Úgy intézte a dolgait, hogy a lehető legtöbbször láthasson. Anyám szegény sokat dühöngött miatta. Már a csengetésére a fejéhez kapott. Gyuszi bácsinak ugyanis mindig pénz kellett; ingét-gatyáját is eladta volna egy-egy holtbiztos tippért a ló versenypályán. Én megértettem a szenvedélyét, miután ma­gam is belekóstoltam, a család azonban mélységesen elítélte őt. De hogy választ adjak a kérdésre: nem akarom folytatni a filmet. Nyugat-Európában vagy Ame­rikában a harmadik-negyedik résztől sem riadnak vissza, de az első színvonalát egyik sem éri el. Veszélyes játék egy ró­káról több bőrt is lehúzni, én meg nem akarok kockáztatni. Tizenhárom részes tévéfilmet rendezek most Patika címmel. Háromszor harminc perc már el is ké­szült belőle, és van pénz a többire is. • Ez is azt sugallja majd, amit a Sose halunk meg, hogy sírva vigad a ma­gyar?- Ebben mindenből több lesz. Vidám­ságból is, meg zenéből is. Ahogy a meg­rendelő gyógyszercégek kérték. Nagy viták és nagy harcok közepette zajlik most nálunk a patikák privatizálása; in­nen az ötlet. A forgatókönyv azonban „szabad történetek jegyzéke”. Norbi, a főhős, akit a szponzorok kérésére én keltek életre, amolyan „ellenpatikus”. Zenekara van, ellóg az ügyeletből. Dús­gazdag svájci nagynénije azonban csak akkor hajlandó támogatni őt, ha felhagy a zenéléssel, és ő maga veszi át a család régi patikájának irányítását. • És átveszi?- Át. De csak a legvégén. Rengeteg humor, rengeteg kedvesség lesz a soro­zatban, nagyon jó a csapat és meghatóan szép a zene is. • Dés Lászlót dicséri?- Nem tudom nem dicsérni. Hát mi-. lyen dal a Nagy utazás? Sírnom kellett, amikor először hallottam. Bereményi Géza szövegére, hogy „te meg csak ülsz, fáradtnak tűnsz” annyira „vissza­jött” a nagybátyám, hogy három perc alatt a fél életem lepörgött előttem. És ugyanilyen szépek a Patika dalai is. A legeslegszebb a Nagy utazás folytatása lehetne. „ Ugye, holnap útra kelünk, zsebre dugjuk majd a kezünk, kicsit túl vidámak leszünk, vigyázz rám. ” A kö­vetkező sorok pedig: „Ez az év is úgy telik el, kérdezem, de mégse felel, aztán majd ha dönteni kell, vigyázz rám. Sze­med most is annyira szép, szerelemmel nézel-e még, nevetésed éppen elég, vi­gyázz rám. Összekötve ott van a zsák, benne mind a nyári ruhák, nem emlék­szik senki se ránk, vigyázz rám. ” Toron­tóban és Chicagóban elénekeltem már. Veszprémben pedig ketten adtuk elő, Dés Lászlóval. • Kaposváron is elénekelné?- Azért kérdezi, mert huszonöt év után elszerződtem onnan? • Azért.- De nem haraggal jöttem el. Egy­szerűen belefáradtam már a hosszú uta­zásokba és ott volt a film is... akkor kezdtük el a forgatást. • Nem is érez nosztalgiát Kaposvár iránt?- Nem. Veszprém közelebb van, és a teljes szabadságot jelenti. Rendezőként szerződtem oda, és alkalmanként, ha „megéhezem”, szerepet is elfogadok. A Hyppolit, a lakájt állítottam színre Szilá­gyi Tiborral és Benkóczi Zoltánnal, és akkora sikerünk van, hogy egyetlenegy ülőhely sem marad üresen a színházban. Még az igazgatói irodából és a büféből is behordjuk az összes széket. Benkóczi úgy táncol a darabban, mint Ulanova, és Szilágyi is remek. Willy Loman pedig, vagyis az ügynök, a világirodalom leg­szebb szerepe. Heteket kellene pihen­nem egy-egy előadás előtt, és most is hatszor játszottuk egymás után. Minden nap egy iszonyatos küzdelem. A film be van fűzve és magától megy, de naponta játszani az ügynököt, merénylet a szer­vezet ellen. Fizikailag is kimerítő, nem­csak lelkileg. Tessék... csupa seb a lá­bam... erősek a fiaim, és csak úgy dobál­juk egymást a színpadon. • Dustin Hoffmannt látta ugyanebben a szerepben?- Nem. De ő sem látott engem. • Zavarja?- Egyáltalán. Azt is megkérdezték már tőlem, hogy miért nem játszom Willy Lomant Pesten. Erre az a vála­szom, hogy minden igazi színész a jó Is­tennek játszik. Volt nekem egy nagy­szerű tanárom, Pártos Géza. Az éjjeli menedékhelyt rendezte, s amikor már ment az előadás, ott sétált hátul, a ku­lisszák mögött. Ő mesélte egyszer, hogy észrevette: Nagy Anna, aki a haldokló nőt játszotta, akkor is intenzíven átélte a szerepét, amikor a nézőtérről még nem is lehetett látni őt. „Maga a jó Istennek játszott, Anna” - mondta neki Géza bá­csi. És én is így vagyok ezzel. Minden­kinek játszom és a jó Istennek. • Németh Ákos Anitájában, a Radnóti Színházban látja a jó Isten?- Biztosan. Németh Ákos rendkívül tehetséges író, Mácsai Pál, a darab ren­dezője pedig... vele nem volt könnyű, de velem sem az. t • Fia tízmillió forint ütné most a mar­kát, mihez kezdene vele?- Tizenöt milliót kaptam, és azzal sincs gondom. A Magyar Filmalapít­vány utalta ki az összeget következő fil­memhez. Már csak harmincmilliót kell szereznem hozzá, és kezdhetjük a forga­tást. • Mi lesz a film címe?- Mint a mókus fenn a fán... •... az úttörő oly vidám?- Igen, az úttörő korszak. Plusz a gye­rekkorom. De Sztálinvárosban, ami dup­lán számít. Szabó G. László (Méry Gábor felvétele) Csurikova Velencében Luca Barbareschi olasz színészt, rendezőt és pro­ducert a nő és a férfi közti különös kapcsolatok érdeklik. Nem véletlen, hogy Mauro Bolognini őt választotta a Ricordi család című filmjében Ros­sini szerepére. „Bolognini, úgy látszik, tudja, hogy nagyon hasonlítok Rossinihez - mondja Bar­bareschi. - Lelkileg én is ugyanolyan labilis va­gyok, mint amilyen ő volt. Engem is körülvesznek a nők és dédelgetnek. A feleségem és három lá­nyom. Nagyon-nagyon vágyom rá, hogy szeresse­nek. De valahogy az ő szeretetük sem elég... Egy hárem az álmom... ” Barbareschi Casanova néven - már az elnevezés is sokatmondó - produceri irodát nyitott, és olyan filmeket támogat, amilye­neket, mint mondja: „A producerek nem nagyon mertek támogatni." Legutolsó filmje, a Visszaté­rés ideje, amelynek producere és főszereplője egyaránt, szintén meglehetősen különös történetet mesél el. Már az sem mindennapi, hogy a film egyes jeleneteit Moszkvában forgatták.- Meghódított az orosz lélek. Ez a film életem egyik legszebb kísérlete. Alessandro Galinnak, a nagy színműírónak ez az eslő filmes munkája. De ezzel az első rendezésével, amely napjaink egy kü­lönös, keserédes komédiáját mutatja be, máris va­lami nagyon sajátos érzékenységről tett tanúbi­zonyságot. Akárcsak filmbéli partnerem, Inna Csu­rikova, aki ugyanolyan bravúros színésznő, mint Anna Magnani. A történet egy nem túl szép és már nem éppen fiatal nőről szól, aki tolmácsként érke­zik keletről Olaszországba. Egész életében arról ál­modozott, hogy egyszer majd eljut Itáliába, és ta­lálkozik álmai hercegével. Miután leomlott a berli­ni fal, egy küldöttséggel Velencébe érkezik. Egy lerobbant, csendes kis bárban találkozik Lorenzó- val, a gigolóval, akinek volt kitől tanulnia a mes­terséget, mivel anyja egy amerikai katonai bázison űzte az ősi mesterséget. Lorenzo nem sejti, hogy a nő, akivel megismerkedett, orosz, azt hiszi róla, hogy egy gazdag amerikai. Ezért, ahogy szokta, azonnal gondolába ülteti, majd elviszi őt egy lu­xusvendéglőbe. Aztán, ahogy az lenni szokott, az —m éjszakát már egy ágyban töltik. Az ébredés után minden kiderül, a nőnek, aki úgy gondolja egy ro­mantikus szerelem kezdődött az életében, Lorenzo, mint egy díjbeszedő, benyújtja a számlát. De a nőnek nincs egyetlen lírája sem, s a csalódástól szinte teljesen összetörik. Barbareschit nemcsak filmekben, színpadi ren­dezőként is olyan témák érdeklik, melyekben a férfi női viszonyban a kiszolgáltatott függőség a meghatározó, az érzelmi és szexuális zsarolás jel­lemzi a két ember viszonyát. David Mamet kor­társ drámaíró Oleanna című darabjában egy egye­temi docens szerepét osztotta magára. A másik főszereplő egy egyetemista lány, aki, a vizsgáktól rettegve, segítséget kér tanárától. A professzor egyetlen feltétellel igent is mond neki. Arra kéri a lányt, látogassa meg őt, s majd elbeszélgetnek a dologról. A lány vonakodik, mondván: a pro­fesszor úr lehetetlen dolgot kíván. Nálunk semmi sem lehetetlen - válaszolja a tanár. A vizsgakér­déseket idióták írják még nagyobb idiótáknak, s a becsület nem más, mint haszontalan bálvány. Könnyek között ugyan, de a lány végül is enged a férfinak. Később azonban lelki válságba kerül, és erőszakkal vádolva feljelenti őt. A professzort pedig nem azért zavarják a történtek, hogy esetleg elveszíti az állását, hanem mert a lány hatalmat szerzett, s uralkodik felette. A Gioia alapján: (tallósi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom