Vasárnap - családi magazin, 1993. június-december (26. évfolyam, 23-52. szám)

1993-08-15 / 32. szám

15 SZŐRTELENÍTÉS Sok nő feltűnő szőrzete miatt rettegve várja a nyarat, mikor haris­nya nélkül kell járni, ujjatlan ruhát lehet viselni, ráadásul a fürdőruha sem takar el mindent. Manapság könnyű szőrtelenftés- sel segíteni az ilyen panaszokon. Többféle megoldás lehetséges: BOROTVÁLÁS A leggyorsabb módja a szőrtelení- tésnek, de néhány nap múltán meg kell ismételni. Szárazon speciális villanyborot­vával, vizesen habbal, mechanikus zsilettpengés borotvával történhet. Ajánlatos fürdés után végezni a műveletet, amikor a bőr lazább. Borotválással ne távolítsunk el szőrt arcról és a bikinikivágás tájé­káról, mivel könnyen megsérülhet e kényes bőr. Különben is mindig fennmarad utána egy sötét folt, hi­szen csupán a bőr felszínéről tün­tetjük el a szőrzetet. CSIPESSZEL Feszítsük meg ujjainkkal a bőrt, mielőtt csipesszel néhány szőrszá­lat kitépünk arcunkról, az állról. Nem maradnak utánuk piros fol­tok, ha a kezelés után babapúder­rel szórjuk be. A csipeszelés előnye, hogy utána legalább há­rom hétig nem nő új szőrzet a régi helyébe, ez az eljárás viszont ki­csit fájdalmas. DEPILÁCIÓ Legkedveltebb formája a szőrtelenítésnek, legismertebb krém nálunk az Opilca. Ez és a hozzá hasonló krémek mé­lyebbről távolítják el a szőrt, mint borotváláskor. Mindegyik depilációs krém olyan hatóanya­got tartalmaz, amely a bőr alatt még két milliméterrel fellazítja a bőrt, a szőrzet így fájdalommen­tesen eltávolítható. A legtöbb nő ezt a módszert választja, csak az érzékeny bőrűeknél válthat ki al­lergiát. Ajánlatos ezért bőrtesztet végezni használata előtt: kenjünk egy kevés krémet a könyökhaj­latba és 15 percig hagyjuk rajta. Ha viszketne és kivörösödne a helye, akkor a depilációs krémet ne használjuk. Amúgy se lépjük túl a depilációval a 15 percet, ne­hogy károsodás, allergia legyen az eredmény. Ez a szőrtelenítési mód egy­szerű és gyors, elég kéthetente megismételni. EPILÁCIÓ Az elektromos tűvel örökre eltűntethető a nem kívánt szőrzet. Csakis kozmetikai szalonokban végzik ezt a fájdalmas, időigényes, nem olcsó műveletet. Egy kezelés nem tarthat tovább negyedóránál. A vékony epilációs tűt a szőr mel­lé szúrják, elektromos árammal kb. két másodpercig hatnak a szőrtüszőre. Ezután csipesszel ki­húzzák a szőrszálat. Előfordulhat, hogy újra kinő a szőrzet, ha nem éri pontos „találat” a szőrtüszőt. GYANTAZÁS Régi módszere a szőrtelenítés­nek, de a kozmetikai ipar fejlődé­sével talán a legnépszerűtlenebb változata lett. Speciális gyantával inkább csak a kozmetikai szalo­nokban alkalmazzák. Nem ajánla­tos otthon kísérletezni. Kimondot­tan fájdalmas a kezelés, ráadásul havonta meg kell ismételni. SZŐRTELENÍTÉS UTÁNI KEZELÉS Mindegy, hogyan távolítottuk el a nem kívánt szálakat, fontos, hogy a bőrt megfelelően kezeljük utána. Leginkább a depilációs krém hat a bőr zsír- és védőré­tegére. A hónalj bőre különösen érzékeny, ezért depiláció után leg­alább 12 óráig nem ajánlatos a de­zodor, kölnivíz, illetve parfüm használata. Borotválás után meg­felel bármilyen hidratáló krém. Elektromos epiláció után a bőrre kifejezetten káros 24 órán belül minden krém, sőt, a víz sem aján­latos. Ez a szőrtelenítési kezelés ugyanis apró hegeket hagy hátra, amelyeknek először be kell gyó­gyulni. Ezért a bőrfelületet enyhén dörzsöljük be szesszel, utána ba­bahintőporral nyugtatjuk a kezelés helyét. A HAJ A SZÉPSÉG KORONÁJA A parókákat vidékenként vendéghajnak is nevezik. A mellékelt képek alap­ján bizonyára nem egy hölgy szívesen látna ilyen vendéget - a fején. A hölgyek speciális haj szalonokban - ezúttal már ideheza is - kb. 100 mo­dell közül és további 15 féle hajpótlást választhatnak. A színskála ugyan­csak bő: 45 hajszín, árnyalat. Ami egy kissé lehangoló, azok a hajköltemények árai. Ez esetben is érvé­nyes a mondás: „A szépségnek ára van.” Orel Éva összeállítása Se szoknya, se nadrág, de mindkét öltözéket helyettesíti. őshazája az Atlanti-óceánban található Bermuda-szigetek, me­lyeket a spanyol hódítók fedeztek fel 1522-ben, majd 1684-ben an­gol fennhatóság alá került a sziget- csoport. 1941-ben 99 évre az ame­rikaiak vették tőlük bérbe, és kato­nai támaszpontot létesítettek a Bermuda-szigeteken. Az amerikai­ak itt az éghajlati adottságok miatt csaknem térdig érő, széles nadrág­ban játszottak teniszt. Innen ered ennek a tipikus öltözéknek a neve - bermuda. A turizmusnak köszönhetően a hatvanas években Európában is meghonosodott a bermudák visele­té, habár akkoriban még tipikiusan ízléstelen amerikai divathóbortnak titulálták. Csak a kilencvenes évek­ben foglalta el méltó helyét a divat­kollekciók összeállításában, ahol is azonnal az élre tört. Manapság a bermudákat leginkább a nők vise­lik. Ha nem kedvelik a miniszok­nyát, a rövidnadrágot, akkor a kettőt helyettesítő bermudát visel­hetnek. Stílusos kombinált öltözékek ala­kíthatók ki velük: zakóval elegáns megjelenés; trikóval, mellénnyel sportos; egybeszabott overallnak kényelmes, a legújabb divatsláger pedig a bokáig érő elöl gombos ru­ha alól kivillanó bermuda. Ez a divat a magas, jó alakú nőknek előnyös. Alapvető követel­mény az ápolt lábak, a bőr legkisebb szépséghibáinak az eltüntetése! NYÁRI LÁBBELIK Nincs új a nap alatt, bár a divat körforgásában az egyszer vagy többször kitalált formák egy kis módosítással ismét előbukkannak. Az emelt talpú facipők moder­nizált változatai is a legújabb stí­lusjegyek közé tartoznak. A höl­gyek a hetvenes években már vé­gigtipegtek egy-két nyári szezont hasonló emeletes talpakon. Ez a divatirányzat ismét kedvez azok­nak a nőknek, akik nem nőttek elég magasra. Az újra divatos magas talpú fa­cipők mellett a parafa talpú vá­szonszandálok, a fonott talppal és felső résszel készült kényelmes papucsok, nemkülönben az ele­gáns, vastag talpú, pasztellszínű szandálok is kelendők. Romantikus ruhákhoz, sportos, elegáns darabokhoz egyaránt vi­selhetjük a színes vászon, bőr, szellős necc felsőrészű, spárga vagy parafa talpú, esetleg bevont magasított résszel kialakított vál­tozatos nyári lábbeliket. A teli talp kényelmesebbnek látszik a tűsarkúnál, de nem árt, ha óvatosan szoktatjuk magunkat az új formájú, de nem veszélytelen lábbelihez. Egy rossz lépés könnyen bokaficamhoz vezet TESZTJÁTÉK Életkedvünket számtalan apró és maradandó élmény alapján csalá­di-, iskolai- és más környezetünk formálja. Tudjuk, hogy az élet nem játék és valamennyien a szépet és a kellemeset keressük. Az alábbi teszt megpróbál valamit kideríteni arról, hogy mennyire szereti az életet. Az egyes kérdések elolvasása után a lehető leggyorsabban vála­szoljon igen-nel (2 pont), nem-mel (0 pont), néhá-val (1 pont), és a vé­gén adja össze a szerzett pontszá­mokat. 1. Hirtelen hatalmába tudja kerí­teni a szimpátia, vagy az eüen- szenv? 2. Könnyen lelkesedik? 3. Mások dinamikusnak, tettre- késznek tartják? 4. Könnyen megsértik? 5. Előfordult már, hogy valami annyira leköti a figyelmét, hogy megfeledkezett az evésről? 6. Megesik, hogy könnyen kedve lenne nyakon legyinteni azt, aki ide­gesíti? 7. Ügy érzi, hogy bőven van még kihasználatlan energiája? 8. Takarékos embernek tartja ma­gát? 9. Ha valamüyen állat szőrét si­mogatja, kelt bizonyos érzést? (Akár kellemeset, akár kellemet­lent.) 10. Unalmasnak tartja az olyan újságokat, folyóiratokat, amelyek­ben nincsenek képek? 11. Egyes zeneszámok bizonyos érzéseket, kellemes megnyugvást, vagy szinte fizikai fájdalmat kelte­nek önben? 12. A szemébe néz azoknak, akik­kel találkozik? 13. Támadt valaha kedve mezít­láb futkározni a fűben? 14. Jó érzés, ha nagyot harap egy zamatos almába? Szereti azéletet? 15. Tesz ön magának néha szem- rehányát azért, mert túlságosan hisz az embereknek? 16. Előfordul, hogy néha ok nél­kül levert vagy rossz a hangulata? 17. Ha néhány évvel fiatalabb lenne, sok mindent másképp csinál­na? 18. Gondolja, hogy ismerőseinek általában nagyobb sikerei vannak a másneműeknél? 19. Van az úgy néha, hogy sem­mihez nincs kedves, szinte életunt? 20. Ügy gondolja, hogy a legtöbb ember önző és pletykás? 21. Hatalmába keríti néha a szo­morú magányosság érzése? 22. Gondolja, egy életen át magá­ban tudna tartani valamüyen titkot? 23. Tart attól, hogy nevetségessé válik? 24. Nehezen tud beszélni arról, ami szíve mély titka? 25. Elégedetlen önmagával? 26. Nehezen lenne képes valakit .körülrajongani” csak azért, hogy abból valami előnye legyen? 27. Csak hosszú ismeretség után köt barátságot? 28. Ügy gondolja, nehéz válaszol­ni a fenti kérdésekre alaposabb meg­fontolás nélkül? Értékelés: Ha az 1-14 kérdésekre 16-24 pontot szerzett és a 15-25 kérdések­re 0-14 pontot, akkor önről el lehet mondani, hogy szenvedélyesen sze­reti az életet. Nem mond le semmi­lyen elérhető örömről. Okosan elve­ti a konvenciókat és a dogmákat. Fél mélyebben belemerülni a problé­mákba, inkább elfelejti azokat az élet változatos forgatagában. 0-14 pont az 1-14 kérdésekre és 18-28 pont a 15-28 kérdésekre. Az élet zajük, de ön csak néha és felüle­tesen kapcsolódik bele. Ügy tevé­kenykedik, mint egy robot. Talán valamilyen katasztrófa következmé­nye? Vagy rosszul számolta össze a pontokat? Az 1-14 kérdésre szerzett 16-28 pont és a 15-28 kérdésre összegyűjtött 16-28 pont szerint korlátozza kezdeményezéseit, mert fél a kudarctól. Nagy és maradandó élményekről ábrándozik, azonban meghátrál előttük, inába száll a bá­tortóga. Pedig nehezen viseli az el­szalasztott alkalmakat. Az 1-14 kérdésre szerzett 1-14 pont és a 15-28 kérdésre összegyűjtött 0-14 pont alapján kö­zösségi típusú ember, akit könnyű rá­venni minden akcióra. Sok barátja van és úgy érzi, hogy csak közöttük teljes az élete. Művészi hajlamai is vannak. 1993.VIII. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom