Új Szó, 1989. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-20 / 143. szám, kedd

É krónika VS’?' •>:SÖ3Í m hír mozaik Kedd, 1989. VI. 20. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 04 38, nyugszik 20 42 Közép-Szlovákia: 04.45. nyugszik 20.49 Nyugat-Szlovákia: 04.51. nyugszik 20.55 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 22 14, nyugszik 05.07 Közép-Szlovákia: 22 21, nyugszik 05.14 Nyugat-Szlovákia: 22.27 nyugszik 05 20 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KOSZÖNTJÜK RAFAEL - VALÉRIA nevű kedves olvasóinkat • 1819-ben született BRODSZKY Sán­dor festőművész, a magyar romantikus tájfestészet jellegzetes képviselője (t 1910) • 1819-ben született Jacques OFFENBACH francia zeneszerző, az operamüfaj egyik megteremtője és ki­emelkedő képviselője (f 1880). IDŐJÁRÁS A DUNA VÍZÁLLÁSA Bratislava: 325, árad Medvedőv: 350, árad Komárno: 310. árad Stúrovo: 250, árad ■ A Chopok déli lejtőjén álló Kosodrevina Szállóban az egész országból érkezett több mint 50 al­lergiában szenvedő gyerek fejezte be gyógyüdülését. A pácienseknek nem kellett elbúcsúzniuk szeretteik­től, a breznói rendelőintézet ajánla­tára szüleikkel tölthették el itt a két hetet. A szálloda, otthont adva a be­teg gyerekeknek, szeretné kitölteni a szezonok közti időt. A gyógyüdülé- sekre a Cedok utazási iroda Banská Bystrica-i fiókja kedvezményt bizto­sít. Szeptemberben még egy gyógy- turnus érkezik ide. Ideg-, csontrendszerbeli betegségekben szenvedő gyerekeket gyógyí­tanak a Janské Láznéban levő Vesna gyermekgyógyintézetben. Alsó és felső légúti megbetegedések gyógyításával is foglalkoznak az itteni egészségügyi szakemberek. Mi több, idén egy onkológiai programot is bevezettek. 270 fiút és lányt kezelnek, s biztosítják számukra az oktatást is, hiszen átlagosan 8 hetet töltenek itt. Felvételünk a csoportos gyógytornaórán készült. (Zuzana Humpalová felvétele - CTK) Napközben változóan felhős lesz az égbolt, és elszórtan zivatarok valószínű- ek. Reggel a völgyekben elszórtan köd. A nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Mérsékelt északnyugati szél. Szerdán tovább tart a változóan felhős idő, délután elszórtan futó esőre számít­hatunk Csütörtökön mérsékelten borús idő, sok helyen lesz zivatar Az éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a nappali 21 és 25, csütörtökön 17 és 21 fok között várható. RENDŐRSÉGI HÍREK- Gyufával játszó gyerekek tüzet okoztak egy lakóház pincéjében a Prága VIII. városkerületében lévő Krosensky ut­cában. Senki sem sérült meg, a keletke­zett kár mintegy 15 ezer korona.- Súlyos közlekedési baleset történt Arnoltov község közelében (Sokolovi já­rás). Egy kanyarban két személyautó összeütközött. Az egyik gépkocsi 68 éves vezetője a helyszínen meghalt, útitársnő­je súlyos sérüléseket szenvedett. A másik járművezetőt is súlyos sérülésekkel szál­lították kórházba. Az anyagi kár megkö­zelíti a 60 ezer koronát. A baleset körül­ményeit vizsgálják.- Autóbusszal ütközött járművével egy 66 éves autóvezető Sepekov község (Pí- seki járás) határában. A baleset oka az volt, hogy vezetés közben felcsapódott a Trabant motorházfedele. Az autóvezető a helyszínen belehalt sérüléseibe, útitárs­nőjét súlyos sérülésekkel szállították kór­házba. Az autóbusz utasai közül senki sem sérült meg.- Revnicov és Luzná pri Rakovníku között kisikott 10 tehervagon, mely cukrot szállított. A baleset oka a rossz műszaki állapotban lévő vasúti váltó volt. A közle­kedést vonatpótló autóbuszokkal biztosí­tották.-Tűz ütött ki Prága III. városkerületé­ben, a Dobrichovicei Efsz virágüzletében. A lángok átterjedtek a szomszédos büfére és a szobrászműhelyre is. A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat, de okai még nem tisztázottak, csak annyi derült ki, hogy a tűz a virágüzlet raktárá­ban keletkezett. Sérülés nem történt, az anyagi kár mintegy 160 ezer korona.- Az elmúlt hét végén hazánk terüle­tén 934 közlekedési baleset történt, me­lyek során 12 ember életét vesztette, a súlyos sérültek száma 75. A keletkezett kár mintegy 4 millió 813 ezer 700 korona. ■ A Vietnami Szocialista Köz­társaságban 1989. április 1-jén 64 millió 411 ezer 688 ember élt; 48,6 százalék a férfi, 51,45 százalék pe­dig a nő. A népszámlálás eredmé­nyét vasárnap tette közzé az ottani sajtó. Megtudhatjuk, hogy 1979 óta 11,7 millióval nőtt a lakosság száma, ami évente 2,13 százalék. Vietnam így a Szovjetunió mögött a KGST- tagországok második legnépesebb országa. ■ A laoszi erdők területe csak- 1 nem a felére csökkent az elmúlt ötven év során. A harmincas évek végén kiterjedésük 17 millió hektár volt, az ország területének 71 szá­zaléka, 1981-ben már csak 11,2 millió, ma pedig mindössze 8-9 mil­lió-hektár. Az adatokat egy nemrég tartott országos értekezleten tették közzé, melyen erdősítésre irányuló javaslatokat is elfogadtak. II. NYÁRI MŰVELŐDÉSI TÁBOR A Csemadok Bratislavai városi bi­zottsága, Bratislava-vidéki, Galántai (Galanta) és Dunaszerdahelyi (Du­najská Streda) járási bizottsága jú­lius 6-a és 9-e között rendezi meg Nagyfödémesen (Veiké Úl’any) a II. nyári művelődési tábort. Vendé­geink dr. Püspöki Nagy Péter és Szarka László történészek, Pukkai László pedagógus, Duka Zólyomi Árpád atomfizikus, valamint Bálint gazda az Ablak című tévé-műsorból. Bővebb felvilágosítást a városi, illet­ve valamennyi járási bizottságon kaphatnak az érdeklődők. Jégh Izabella vb titkár ■ Dobronínban tegnap 8. alka­lommal rendezték meg a nyitott ka­puk napját. A látogatók megtekint­hették az üveggyárat, megnézhették az üvegcsiszoló és -csomagoló részleget. A világ öt kontinensére havonta mintegy 100 ezer darab terméket szállítanak. Legnagyobb megrendelőik Ausztrália, Anglia, Olaszország és Japán. ■ 1981-ben az USA biztonsági szerveinek 1872 kilogramm heroint sikerült elkobozniuk, tavaly viszont már 80 ezer kilogrammot. Mindezt az USA Today közölte, hozzátéve, hogy mindez a rendőrség erőfeszí­téseinek az eredménye. Magyar kulturális napok A feledi (Jesenské) kulturális központ és a Csemadok helyi szervezete június 20-a és 24-e között magyar kulturális napokat rendez. Ma. az ünnepéyes meg­nyitó után kiállítás nyílik Hegedűs Morgan képzőművészeti alkotásaiból. Este a ko­máromi (Komárno) Hajós népművészeti együttes szórakoztatja a közönséget. Holnap délelőtt rajzfilmvetítés lesz, dél­után pedig beszélgetésre kerül sor Ké­szé// Ferenc csehszlovákiai magyar író­val. Este Bartos Csaba budapesti zongo­raművész hangversenyét hallhatja a ze­nét kedvelő közönség. A hangverseny után Kékes Márton, a Magyar írószövet­ség titkára tart előadást. Csütörtökön egésznapos filmvetítés lesz. Pénteken délután a közkedvelt magyar pop-együt­tesek videofelvételeit vetítik. Szombaton délután újból a pop-együttesek videófel­vételeit nézhetik meg az érdeklődők. A kulturális napok keretében történel­mi, irodalmi és néprajzi kiállításra is sor kerül. Pál Gyuláné APRÓHIRDETÉS KÖSZÖNTŐ ■ 1989. |únius 20-án ünnepli 60 szüle­tésnapját szeretett édesanyánk, Tóth Lenke Lekéren (Hronovce) E szép ünnep alkalmából nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget kíván: Árpi és családja. Ú-1602 ■ Június 20-án ün­nepli 30 születés­napját a drága, jó férj, édesapa és fiú, Kosztolányi Ernő Bagotán (Bohatá). Ebből az alkalomból sok szerencsét, bol­dogságot és hosszú, örömteli életet kíván: felesége: Ancsi, kislánya: Anitka, kis­fia: Norbika valamint édesanyja. Ú-1737 ■ 1989. június 20-án ünnepük házasság­kötésük 25. évfordulóját a legdrágább szülők, Lőrincz Zoltán és Lőrinczné Őmírer Mária Szalócon (Slavec). E szép ünnep alkalmából szívünk teljes szeretetével kívánunk jó erőt, egészsé­get, békés, boldog, hosszú életet. Szerető fiuk: Zoltán és lányuk: Mari­ka. Ú-1851 ■ Június 20-án köszöntjük 72. születés­napján drága édesanyánkat, Szabó Erzsébetet Borsiban (Borsa), jó egészséget és hosszú életet kívánunk neki szerettei kóreben: férje és gyermekei családjukkal. Ú-1896 MEGEMLÉKEZÉS ■ 1989. június 20- án volt két éve an­nak, hogy a kegyet­len halál 26 éves ko- raban kiragadta az élők sorából egyet­len gyermekünket, Pathó Zoltánná Sebák Katalint Köbölkút (Gbelce) Akik szerették, emlékezzenek rá e szá­munkra szomorú évfordulón Jóságát, szeretetét és vidámságát örökké meg­őrizzük. Megtört szívü szülei és a rokonok Ú-1479 Mi Hol f\ Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • AMFITEÁTRUM - SZNF KERTMOZI: Isten elfelejtett gyermekei (amerikai) 21.30 • DUKLA: Indiana Jones és a vég­zet temploma (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Hálószobaablak (amerikai) 15.30, 18, 20 30 • KERTMOZI: Hálószo­baablak (amerikai) 21 • METROPOL: Ülök az ágon (szlovák) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Nap, széna és néhány nyakle­ves (cseh) szünet nélküli vetítés 9-töl 13- ig, 15, 17 30, 20 • MLADOSt: Alvilági melódia (francia-olasz) 15 30 • Két férfi a városban (francia-olasz) 18, 20 30 • NIVY: A medve (francia) 17.30, 20 • OVSIŐTEI MŰVELŐDÉSI HÁZ: Hair (amerikai) 17 30, 20 • SLOVAN: Kung-fu (kínai) 15, 17.30, 20 • SZAKSZERVE­ZETEK HÁZA: Egy férfi és egy nő 20 év után (francia) 15.30, 18, 20.30 • TATRA: Reméljük, lány lesz (olasz) Y5, 17.30, 20 KOŐICE • HORNÁD: Csernobil harangjai (szov­jet) • MLADÁ GARDA: Vigyétek hírül szerelmeiteknek! (cseh) • SLOVAN: Négybalkezes (francia) • TATRA: Kung - fu (kínai) • ÚSMEV: Hálószobaablak (amerikai) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Álar­cosbál (19) • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Nyári vendégek (19) • KIS SZÍNPAD: Nézzétek, ki jött! (19) • STÚDIÓSZÍN­PAD: A szent család (19) • IRODALMI SZÍNPAD (Szakszervezetek Háza): Ha­zafiak YO városból (19) • SZAKSZER­VEZETEK HÁZA: Gyermekműsor (16) • Jó hangulatban Spejbllel és Hurvínek- kel (20) • MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENŐ- PARK (Amfiteátrum - SZNF Kertmozi): Richard Müller és a Bankét együttes kon­certje (20) • MATESZ: (Kolárovo) - Peti meg a róka (14) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullámhosz- szon): 6 00: Hírek. 6.10: Népi muzsika. 6.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55: Hírek. 10.00: Iskolásoknak. 10.30: Pionírhíradó 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism ). 12.25: Barangolás Zeneországban (ism ). 12.55: Sajtószemle. 14.00: Hírek. 14.05: Tánczenei koktél. 14 30: Iskolásoknak (ism.). 17.00: Pionírhíradó (ism ). 17.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 8.50: Hírek 9.00: Iskolatévé (ism.). 9.25: Sporttükör (ism.) 10.25: Közvetítés a Szövetségi Gyűlés üléséről 12.00: Váltságdíj. ír tévéfilmsorozat. VI/3. rész (15 éven felülieknek!) 12.55: A Televízió diszpécserszolgálata 13.25: Képújság 16.00: Külföldi tudósítóink jelentik. . (ism.). 16.30: Szakmunkástanulók műsora 17.00: Képújság 17.10: A brnói J. E. Purkyné Egyetem 70 éves 17.40: Szocialista vállalkozás 5. rész 18.10: A tűzrendészet tájékoztatója 18.15: Közlekedj okosan' Magyar rajz­filmsorozat 18.20: Esti mese 18.30: Tévéfórum - A Szövetségi Gyűlés ülése előtt 19.30: Tv-hiradó 20.15: Váltságdíj. ír tévéfilmsorozat. VI/3 rész (15 éven felülieknek!) 21.10: A kereszt a hatalom hálójában. Dokumentumfilm-sorozat. 4. rész (ff.) (ism.) ■ Mintegy 300 ezer korszerű személyi számítógépet szállít a nyugatnémet Siemens cég a Szovjetunióba - írja tegnapi szá­mában a Süddeutsche Zeitung. A szerződés értéke kétmilliárd már­ka, s kiterjed az alkatrész-utánpót- lásra és a szerelési technológiára is. A szovjet szakembereket Augsburg- ban készítik fel a számítógépekkel való munkára. Elsősorban kutatóin­tézetekben, tervezőintézetekben és a gyártmányfejlesztésben alkalmaz­zák majd őket. ■ Ideiglenesen kivont a forga­lomból hat Boeing-737-est motor­csere miatt az Asiana dél-koreai légitársaság. A repülőgépeket két napra állították le, kiemelik a turbi­nalapátjaikat és ellenörzőrendszerü- ket is. A munkákat a Boeing és a General Electronics műszaki szak­emberei végzik. Az Asiana a múlt év decemberében vásárolta a gépeket, az alapos ellenőrzésre a nagy-bri- tanniai motorhiba okozta repülőgép­szerencsétlenség adott okot, melyek során 47-en életüket vesztették. ÚJ sző Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Főszerkesztő: Kiss József. Főszerkesztő-helyettes: Csetó János és Szilvássy József. Szerkesztőség 819 15 Bratislava. Martanovicova 25.. 8. emelet. Telefon: központ 210/9. főszerkesztő. 532-20 és 210/4456. főszerkesztő-helyettesek: 210/4454 és 210/4453. szerkesztőségi titkárság. 550-18. vasárnapi kiadás: 673-70. sportrovat: 505-29 és 506-39, gazdasági ügyek: 210/4425 és /4426. Távíró: 092308. Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 819 02 Bratislava. Martanovicova 25. telefon’ 586-07. Fenyszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében 815 80 Bratislava. Martanovicova 21. Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 819 18 Bratislava. Jiráskova 5.. telefon: 335-090. 335-091. Hirdetési iroda közületeknek: 819 18 Bratislava. Martanovicova 25. 17. emelet, telefon: 210/3659 ós 551-83. Index 46 011 Havi előfizetési díj - a vasárnapi kiadással együtt - 14,70 korona. A vasárnapi kiadás előfizetési díja negyedévre 13,- korona. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS. Ústredná expedicia a dovoz tlace. 813 81 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6. 21.40: Kamarahangverseny, felv. 22.20: Férfi kosárlabda-Eb. Olaszország- Szovjetunió mérkőzés, felv. 23.40: Hírek II. MŰSOR 16.40: Iskolatévé 17.00: A nap eseményei pár percben 17.10: Légiposta. Francia filmsorozat. VI/1. rész 18.10: Bizalmas levelek 18.40: Kelet-szlovákiai magazin 19.00: Tévétorna 19.10?, Esti mese (ism.) 19.20: Időjárás-jelentés 19.30: Tv-híradó 20.15: Fiatalok Tévéklubja 21.45: Időszerű események 22.11: Időjárás-jelentés 22.15: Ez történt 24 óra alatt 22.30: Hová repülsz, galambom? Angol tévéfilm A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 4.30: Reggeli zenés műsor 6.35: özvegyek hajója. Tévéfilm (ism ) 13.35: Rahmanyinov-hangverseny 14.10: Mezőgazdasági magazin 14.40: Animációs film 15.00: Zene, zene, zene 15.45: Üzletemberek találkozása 1. rész 16.45: Ma történt a nagyvilágban 17.00: VI. nemzetközi balettverseny Moszkvában 17.30: Európai problémák és az új gon­dolkozás 19.00: Tv-híradó 19.40: V. Dobrinyin munkássága 21.00: Ma történt a nagyvilágban 21.15: Férfi koslárlabda-Eb, Olaszország- Szovjetunió mérkőzés 22.35: Államhatár. 4. rész 23.55: Hírek 0.00: Sportműsor 0.30: Vjacseszlav Malezsik műsora BUDAPEST Tv1 9.00: Képújság 9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak 9.10: Brahms-Bernstein-ciklus. NSZK filmsorozat. VII/6. rész (ism ). 10.10: Panoráma. Világpolitika percről percre (ism.) 10.55: Mozgató 11.00: Képújság 16.25: Hírek 16.30: Pannon Krónika 16.40: Hírek német nyelven 16.45: Német nyelvű nemzetiségi ma­gazin 17.25: Szám-adás. Gazdasági ne­gyedóra 17.40: A kegyelmes úr szárnysegédje. Szovjet tévéfilmsorozat. V/3. rész (ff.) (ism.) 19.05: Műsorajánlat 19.10: Esti mese 19.25: Közlemények. Műsorajánlat 19.30: Híradó 20.05: Szép magyar tánc 20.10: A klinika. NSZK tévéfilmsorozat. XI/9. rész 21.00: Stúdió '89 21.45: Tengerentúli magyarok. Doku­mentumfilm 22.30: Telis-televideó. Nyári ajánlat fel­nőtteknek 22.40: Híradó 3 Tv2 Radványi Dorottyával és Rózsa Péterrel 15.45: Képújság 16.00: Peer Gynt. Tévéfilm 11/1. rész (ism.) 17.01: Tv2 - Riportok, időjárás, zene, tévétorna Teledoktor 17.45: Bumm!!! Telefonos játék 18.00: Telesport 18.25: Gyerekeknek 18.48: Tv2 19.00: Péntek Rézi. Magyar film (ff.) 20.10: Tv2 Benne: Van öt perce? 21.00: Híradó 2 21.20: Tv2 21,30: Folyton-folyvást folytassa! Angol filmsorozat 10. rész 21.57: Tv2 22.00: Nézőpont. A Veszprémi Tévétalál­kozóról 22.45: Tv2 - Napzárta (Műsorváltozás lehetséges!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom