Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1986. július-december (14. évfolyam, 27-52. szám)

1986-07-04 / 27. szám

jr VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1986. július 4. XIX. évfolyam Ára 1 korona A gyorsan szőkülő gabonatáblák figyelmeztetnek arra, hogy itt az aratás. Fedél alá kerül az ország kenyere. Mezőgazdasági vállalataink dolgozói országszerte gondosan felkészültek a gabona betakarítására. Megtartották az utolsó főpróbákat a gépparkokban, ha indulni kell, üzemképes legyen minden gép: gyorsan és minél kisebb veszteséggel dolgozhassa­nak a gépesített brigádok. Nem sajnálták a fáradságot, mert azt tartják: a jó és alapos felkészülés fél siker. Az idei aratás nagyon jelentős, mert eredményeitől függ, hogy a 8. ötéves tervidőszak következő éveiben hogyan tudjuk megvalósítani az igényes feladatokat. A betakarítás gyorsasága és minél kisebb veszteséggel történő végzése kell, hogy azt eredményezze, ami megtermett, az minél előbb és jó minőségben kerüljön a raktárakba. A tervidőszak első évében, akárcsak a népgazdaság más szakaszain, a mezőgazdaságban is előtérbe kerülnek a minőségi mutatók. Ezért nemcsak arra kell törekedniük a földműveseknek, hogy minél több gabonát takarítsanak be, hanem arra is, hogy minden szempontból megfelelő minőségűt és nagy tápértékűt. A Mezőgazdasági Felvásárló és Ellátó Vállalat dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) üzemének dolgozói ennek érdekében például arra ösztönzik a mezőgazdasági vállalatok vezetőit, főleg az agronómusokat, hogy a gépekkel lehetőleg csak az érett gabonát takarítsák be. Az elmúlt években ugyanis nagyon sok gondot okozott a nem teljesen beérett gabona hosszadalmas utóérlelése és gondozása. A jó tapasztalatokat felhasználva a Komáromi (Komárno), Érsekújvári (Nővé Zámky) és Galántai (Galanta) járásban a dunaszerdahelyi példát követve a felvásárló szervek szorosan együttműködnek a mezőgazdasági vállalatokkal és a megegyezések szerint aratás idején nagy gondot fordítanak r átcsoportosítássá! mm ■■ ■S ■ ■ ■ ■ a gabona gondozására. Minden mezőgazdasági vállalatnál szakemberek csoportja bírálja el, hogy mikor indulhatnak a gépek, és felülvizsgálja, hogy milyenek a lehetőségek a tárolásra, a gabona tápanyagának megőrzésére. A gépeké lesz a döntő szó. A felmérések szerint a kombájnok és más gépek túlnyomó többsége már üzemképes. Egy részükkel főpróbaként betakarítják az őszi repcét és az őszi árpát. A többieken még a kisebb javításokat végzik el. Mert a mű­helyekben mindig akad munka. Az alkatrészhiány idén is elég jelentős volt. Ezért a gép- és traktorállomások és az egységes földműves-szövetkezetek melléktermelési ágazatának dolgozói jelentős mennyiségű alkatrészt gyártottak és újították fel. Ezzel a munkával lényegesen hozzájárultak a gépparkok teljesítményének növeléséhez. Legyártották a filléreket vagy koronákat érő alkatrészeket is, amelyek szükségesek voltak a gépek üzemeltetéséhez. A Hrobonovói Efsz-ben és más mezőgazdasági vállalatoknál az újítók és feltalálók munkájának eredménye szintén hozzájárult az aratáshoz szükséges gépek időbeni megjavításához. A nagy igyekezet, a több esetben nyújtott műszakban végzett munka ellenére sem sikerült minden kombájnt megjavítani. Ezért a kerületi és járási mezőgazdasági igazgatóságok a mezőgazda­sági vállalatok vezetőivel, a gép- és traktorállomások irányítóival a nehézségekre gondolva még a tavaszi időszakban megkötötték a sokoldalú együttműködési szerződést a betakarítás meggyorsí­tása érdekében. Nemcsak gépek, hanem egész gépesített betakarítócsoportok dolgoznak a segítséget igénylő mezőgazda­sági vállalatok gabonatábláin, amikor az időjárás megengedi. Főleg a kooperációs körzetekben nyílik kedvező lehetőség a rugalmas átcsoportosításra. Ha az egyik mezőgazdasági vállalat határában nem dolgozhatnak a gépek, könnyen átirányít­hatók oda, ahol kedvező az időjárás, vagy érett a gabona. A sokéves tapasztalatok alapján idén tovább tökéletesítik a gépek átcsoportosításának lehetőségeit. A tervek szerint 6800 kombájn átcsoportosításáról van szó országos méretben a válla­latok igénylése szerint. A csereakció keretében a cseh országré­szekből 300 kombájn érkezik Szlovákia mezőgazdasági vállala­taiba. A szomszédos szocialista országok is jól kiképzett kezelőszemélyzettel küldenek gépesített brigádokat hazánk egyes területeire az aratási munkák meggyorsítására. A legtöbb gép kezelője régi ismerősként érkezik majd az egyes mezőgaz­dasági üzemekbe, s a helyi munkacsoportok dolgozóival jól összehangoltan végzi majd az aratást. Egymást kisegítve, olykor az éjt is nappallá téve, fáradhatatlanul dolgozik az ország kenyerének mielőbbi betakarításán. A számítások szerint az átcsoportosításokat és a kisegítéseket figyelembe véve egy kombájnra 95 hektár gabona aratása jut. Ez nem túl sok, és ha a színvonalas irányítás rugalmas szervezéssel párosul, akkor a jól megjavított gépekkel idejében, biztos helyre kerülhet a termés. A Michalovcei Gép- és Traktorállo­más jól megjavított gépekkel indult az aratásba. Javítóműhelyében ér­vényesítik az önálló elszámolási rendszert. A fenti képen: Vladimír Semjan és Miloslav Óencalík az E-516-os kombájn motorjának ja­vítását fejezi be. A jobb oldali képen: Jozef Soták, az üzemképes kombájn motorján az utolsó javítá­sokat végzi. A Vel’ké Záluzíi Efsz-ben gyors ütemben megjavították az aratás­hoz szükséges gépeket. Ladislav Suník, Ján Zrubec és Stanislav Zabák az E-512-es kombájn javítá­sa közben. (A ŐSTK-felvételei) BÁLLÁ JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalom