Új Szó, 1986. szeptember (39. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-13 / 216. szám, szombat

^ krónika fY/Á áSÍ *S3E5* hír mozaik krónika Szombat, 1986. IX. 13. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 06.11, nyugszik 18.54 Közép-Szlovákia: 06.18, nyugszik 19.01 Nyugat-Szlovákia: 06.24, nyugszik 19.07 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 17.02, nyugszik 00.46 Közép-Szlovákia: 17.09, nyugszik 00.53 Nyugat-Szlovákia: 17.15, nyugszik 00.59 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KORNÉL - CTIBOR nevű kedves olvasóinkat • 1876-ban született Sherwood AN­DERSON amerikai regényíró és el­beszélő (f 1941) • 1886-ban szüle­tett Robert ROBINSON Nobel-dijas angol szerveskémikus (t 1975). Szlovákia területén általában derült lesz az égbolt, a nap folyamán nyuga­ton megerősödik a felhőzet, többfelé várható eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-23 fok között alakul. Megélénkülő délkeleti szél. Vasárnap borult lesz az égbolt, he­lyenként esőre számíthatunk, hétfőn az ország déli részén felszakadozik a fel­hőzet. Az éjszakai hőmérséklet 8-12 fok között, a nappali 16-20 fok körül alakul. Hétfőn a déli országrészben 22 fokra számíthatunk. A DUNA VÍZÁLLÁSA * Bratislava: 175, apad Medveďov: 180, apad Komárno: 190, árad Štúrovo: 150, árad ■ Válással végződött a chica­gói Henry és Ann Mitang 52 éves házassága. A 73 éves feleség az­zal indokolta döntését, hogy 14 évvel idősebb férje állandóan szidta őt, és fiatalabb nóismeróse- ivel dicsekedett. ■ Az athéni városháza kiállí­tótermében tegnap Josef Herčík érdemes művész grafikáiból nyílt kiállítás, amelyet a város­háza dolgozói a Görög-Cseh­szlovák Baráti Társasággal kö­zösen szerveztek. A megnyitón jelen volt Alkisz Papakosztasz, a társaság elnöke, a csehszlo­vák nagykövetség dolgozói és más személyiségek. A görög fő­város lakossága szeptember 22-ig tekintheti meg a cseh gra­fikus alkotásait. ■ Jelentős károkat okozott nemrégiben az észak-vietnami tartományokban tomboló Wayne tájfun. Az UNA hírügynökség je­lentése szerint a természeti csa­pás következtében csaknem 400 személy vesztette életét, és har­minc holléte ismeretlen. A sebe­sültek száma több mint 2500. A szélvihar 650 ezer lakóházat rongált meg, s megközelítőleg 200 vízi jármű süllyedt el. Jelentős ká­rok keletkeztek a villanyhálózat­ban s az iskola- és kórházépüle­teken. Mi Hol t\ Mikor ■ SZOMBAT MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • TATRA: Motel (mexikói) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Isteni testek (kana­dai) 15.30. 18, 20.30 • HVIEZDA -KERTMOZI: Titánok párbaja (angol) 20 • SLOVAN: Pizza-kapcsolat (olasz) 10, 12.30, 15, 17.30, 20 • POHRANIČNÍK: Ketten a benzin­kútnál (NSZK) 14.30, 17, 19.30 • MIER: Fantomas (francia-olasz) 18, 20.30 • DUKLA: Amadeus (amerikai) 16, 19.30 • METROPOL: Robbanó­szer (spanyol) 15.30, 18, 20.30 • SZABADTÉRI MOZI: Mint a méreg (cseh) 20.30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Sós cukorka (szlovák) 17, 19.30. KOSlCE • SLOVAN: A láthatatlan (szovjet) • DRUŽBA: Szökőkút Zsuzsannának ■ Szovjetunióbeli körútra in­dult Paul Winter dszesszzeneka- ra. Jevgenyij Jevtusenko szovjet költő, aki tavaly az ENSZ épületé­ben az együttessel közösen lépett fel, így jellemezte Winterék zené­jét: tiszta és őszinte játékukkal nyerik meg a közönséget. A költő a most kezdődő körútra is elkíséri a zenekart. M Több mint 4 millió könyv található a berlini Német Állami Könyvtárban. Évente 70 ezer új kötettel bővül a híres bibliotéka állománya, amelyet 1661 -ben ala­pítottak s a főváros legrégibb tu­dományos intézménye. A berlini könyvtár dolgozói 92 országból 1335 hasonló intézménnyel tarta­nak fenn kapcsolatot. ■ Az év első nyolc hónapjá­ban 1,2 millió tonna foszfátot szállított külföldre Szíria. A SA­NA hírügynökség szerint a kivi­tel a múlt évihez képest lénye­gesen emelkedett. ■ Földgázzal működnek a dusanbei városi autóbuszok. Az elsó Ikarus buszokat, amelye­ket dízelolaj és földgáz keveréke hajt, tavaly télen állították forga­lomba. Jelenleg több mint ötven ilyen jármű áll az utazóközönség rendelkezésére. A klasszikus dí­zelmotorokkal szemben az ilyen üzemanyaggal hajtott motorok tel­jesítménye 10 százalékkal na­gyobb, s nem szennyezik annyira a levegőt. ■ Újfajta takarmány gyártá­sát kezdték meg a Lett SZSZK- ban. Az új takarmány nyersanya­ga tőzeg, melyből szénhidrátok­ban gazdag melaszt készítenek. Ennek az új technológiának elő­nye, hogy a melléktermékből érté­kes szerves trágyát nyernek. (sziovák) • USMEV: Tarzan (angol) • TATRA: Az első hó Münchenben (jugoszláv) • MLADÁ GARDA: Új bor (cseh) • HORNÁD: Az ördög és a szenteltvíz (olasz). SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Csárdáskirálynó (19) • HVIEZDOS­LAV SZÍNHÁZ: IV. Henrik (19) • KIS SZÍNPAD: Aspern levelei (19) • STÚ­DIÓSZÍNPAD: A Tapák család (19) • IRODALMI SZÍNPAD: (Szakszerve­zetek Háza): A furfangos szerető (19) • MATESZ: (Ipolynyék - Vinica): Név­nap (19.30). RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 8.00: Szombat reggel. 9.00: Ismert dallamok. 9.30: Félóra a mező­gazdaságról. 10.00: Hírek, sajtószem­le. 10.15: Szimfonikus hangverseny. 11.00: Családi magazin. 11.20: Tánc­zene. 12.00: Hírek. 12.10: Régi sláge­rek. 12.05: Anyanyelvűnk. 13.00: Fia­talok a mikrofon előtt. 13.40: Könnyű­zene. 14.00: Tíz perc irodalom. 14.10: Nótakedvelóknek. 15.00: Napi krónika. 15.30: Dallamról dallamra. 16.00: Aki tudja - írja meg. Zenés fejtörő (ism.). TV-MŰSOR BRATISLAVA 8.20 Hírek. 8.30 Rövidfilmek 8.55: Pionírok magazinja 9.55: Sárga rózsa. Amerikai film (ism.) 10.40: Világjáró kamera 11.10: Azimut. Magazinműsor (ism.) 11.50: Hírek 12.10: Az erdők dala. Természetfilm 12.40: Ünnepi músor a csehszlovák lé­gierő napja alkalmából 14.00: Nemzetközi síugró verseny 16.10: Zenés szórakoztató músor. Az adás végén a MATES számai­nak sorsolása 16.30: Nazca. Dokumentumfilm 17.10: Baleset a kastélyparkban. Té­véjáték 18.05: Válaszolunk nézőink leveleire 18.15: Nótaszó 18.20: Esti mese 18.30: A Jezerka stúdió műsora 19.10: Külpolitikai kommentár 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Ketten egy városból. Szórakoz­tató műsor 22.00: Gólok, pontok, másodpercek 22.15: Vadlovak. Új-zélandi kalandfilm 23.45: Hírek 23.55: A XV. nemzetközi prágai dzsesszfesztivál II. MÚSOR 9.00: Lóporszagú kenyér. Szovjet tör­ténelmi kalandfilm 10.30: Francia nyelvtanfolyam. 35. lec­ke (ff.) 11.00: Német nyelvtanfolyam haladók­nak. 2. lecke 12.20: Az ifjúság feladatairól a CSKP XVII. kongresszusa után 15.55: Hírek 16.00: A bohóc dalai. Zenés szórakoz­tató gyermekműsor 16.25: Nói röplabda-világbajnokság 18.05: Gondolkodom, tehát számító­gép vagyok 18.30: Cimbalommuzsika 19.10: Esti mese 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Nói röplabda-világbajnokság 21.30: Halló, itt a hírszerkesztőségi 21.40: Világjáró kamera. Delhi. Doku­mentumfilm 22.00: A vonat sehol nem áll meg. Tévéjáték 23.15: Dzsesszpódium A SZOVJET TELEVÍZIÓ MÚSORA 6.00: TV-Híradó 6.40: Harc a győzelem után. Tévéfilm 2. rész 8.00: Egészségünkért 8.45: Kamarahangverseny 9.05: A szülők napja - szombat 9.35: A közlekedésbiztonságról 10.00: Mindenkinek, de külön-külön is 11.50: Hogyan pihenünk 12.30: Hírek 12.45: Rajzfilm 13.05: Költészeti antológia 13.20: Nói röplabda-világbajnokság 14.00: Hírek 14.05: Az állatok világa 15.05: Luis Corvalán. Dokumentum­film 16.05: Hírek 16.10: A Pickwick klub. Színházi köz­vetítés 19.00: Tv-Híradó 19.40: Szombat este. Szórakoztató műsor 21.35: Nói röplabda-világbajnokság 22.20: Rajzfilmek 22.50: Vesztegzár. Játékfilm 0.05: Operettmelódiák BUDAPEST 8.25: Tévétorna 8.30: Naša obrazovka. Szlovák nyel­vű nemzetiségi músor (ism.) 8.50: Meséről mesére 9.15: Teniszsuli. 5. rész (ism.) 9.30: Látogatás a berlini Úttörópalo- tában 10.00: Rabszolgasors. Brazil tévéfilm­sorozat. 2. rész (ism.) 11.05: Képújság 14.35: Fiúk - lányok 15.20: Hajóra, magyar! (ism.) 16.05: Malomzene 16.45: Tükrös. Népművészeti filmsoro­zat. 5. rész (ism.) 17.00: Híradó 17.15: Élet a Földön. 2. rész 18.10: Objektív 19.05: Tévétorna 19.10: Esti mese 19.30: Híradó 20.00: Vers - mindenkinek 20.05: A zene és a tükör. Hűvösvölgyi Ildikó műsora 20.40: Sidney Lumet-sorozat. Beve­zető 20.55: Tizenkét dühös ember. Ameri­kai film 22.30: Karel Gott a XXIII. Sopoti Nem­zetközi Dalfesztiválon 22.55: Híradó 2 23.05: Himnusz II. MÚSOR 17.15: Képújság 17.20: Jó estét, Mikroszkóp! Politikai kabaré (ism.) 18.35: Egy óra Pátzay Pállal. Portré­film (ism.) 19.30: Beethoven: G-dúr hármasver­seny 20.05: A szerelem csapdája. Mexikói film 21.40: Női röplabda-világbajnokság 23.05: Képújság VASÁRNAP MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • TATRA: Motel (mexikói) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Isteni testek (kana­dai) 15.30, 18. 20.30 • HVIEZDA -KERTMOZI: Titánok párbaja (angol) 20 • SLOVAN: Pizza-kapcsolat (olasz) 10, 12.30, 15, 17.30, 20 • POHRANIČNÍK: Ketten a benzin­kútnál (NSZK) 14.30, 17, 19.30 • MIER: Fantomas (francia-olasz) 18, 20.30 • DUKLA: Amadeus (amerikai) 16, 19.30 • METROPOL: Robbanó­szer (spanyol) 15.30, 18, 20.30 • SZABADTÉRI MOZI: Mint a méreg (cseh) 20.30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Sós cukorka (szlovák) 17, 19.30. KOŠICE • SLOVAN: A láthatatlan (szovjet) • DRUŽBA: Szökőkút Zsuzsannának (szlovák) • ÚSMEV: Tarzan (angol) • TATRA: Az első hó Münchenben (jugoszláv) • MLADÁ GARDA: (Az utolsó muri (cseh) • HORNÁD: Rob­banószer (spanyol). SZÍNHÁZAK MŰSORA • HVIEZDOSLAV SZfNHÁZ: Harang torony nélkül (19) • KIS SZÍNPAD: Az öltöztető (19) • ÚJ SZÍNPAD: A nagy csoda (Szakszervezetek Háza) (19) • STÚDIÓSZÍNPAD: Élősködő (19) • MATESZ: (Alsópéter - Dolný Peter): Névnap (19.30) • THÁLIA SZÍNPAD: (Várhosszúrét - Krásnohorská Dolná Lúka): Hárman a pádon (19.30). RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 7.00: Hírek. 7.10: Ismert vonószenekarok műsorából. 7.55: Hí­rek. 8.00: Barangolás Zeneországban. 8.30: Mese. 8.45: Komár László éne­kel. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Ope­rettről operettre. 10.00: Látóhatár. 10.20: Az opera kedvelőinek. 11.00: Társadalmunk időszerű kérdései. 11.10: Fiatalok stúdiója, közben 12.00: Hírek. 13.00: Osvald Zahradník: Ró­zsát az igazgatónak. Hangjáték. 14.00: Zenés köszöntő. TV-MÜSOR BRATISLAVA 8.25 Hírek. 8.30 Gyertek velünk! Gyermekműsor 10.30: A Športka számainak sorsolása 10.40: Keserű nyár. Tévéjáték. 2. rész 12.00: Zenei krónika 12.30: Hírek 12.45: Autósok, motorosok magazinja (ism.) 13.25: Augusztus legkiemelkedőbb sporteseményei 13.55: Repülónap Mladá Boleslavban 15.30: Radar. Honvédelmi magazin 16.45: Filmmúzeum. Kutyafejúek. Cseh film 18.15: Nótaszó 18.20: Esti mese 18.30: „Mindenki kérdezi, hogy kinek játszunk“. Zenés szórakoztató műsor 19.10: A hét kulturális eseményei 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Vasárnapi vers 20.05: Kő és rózsa. Tévéjáték 21.20: Gólok, pontok, másodpercek 21.35: Irodalmi műsor 22.05: Tátra rallye. Autóverseny 22.35: Híradó a sakk-világbajnokságról II. MÚSOR 10.40: Csehszlovákia Birkózó Nagy­díja 14.55: Hírek 15.00: Vízisí Európa Kupa 16.00: Csehszlovákia - Ausztria. Te- rernkerékpár-verseny 17.30: Egy hét a képernyőn 17.50: Zenés szórakoztató műsor 18.30: Körök. Magazin (ism.) 19.00: Képzőművészeti jegyzetek 19.10: Esti mese 19.20: Időjárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.00: Fiatalok Tévéklubja 21.00: Időszerű események 21.20: Nóra. Spanyol tévéfilm A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 6.00: Tv-Híradó 6.40: Ritmikus torna 7.20: A Sportlottó számainak sorso­lása 7.30: Ébresztő 8.00: A haza szolgálatában 9.00: Reggeli posta. Zenés műsor 9.30: Világjárók klubja 11.00: Falutévé 12.00: Női röplabda-világbajnokság. Döntő 12.40: A mi házunk 13.25: Hírek 13.30: Élet a Földön. 13. rész 14.30: Harckocsizok rvapja 14.45: Zenés músor 15.35: Razjfilmek 16.00: Nemzetközi panoráma 16.45: Sosztakovics: V szimfónia 17.45: Hírek 18.00: Jóakarat-staféta. Dokumentum­film 19.00: Tv-Híradó 19.45: Hangverseny 20.10: összefoglaló bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről 20.40: Hírek 20.55: Rajzfilm 21.15: Égi őrjárat. Játékfilm 22.30: A filmvilág csillagai BUDAPEST 8.25: Tévétorna 8.30: Óvodások filmmúsora 8.45: Telefonmesék. Lengyel kisfilm 9.20: Pintyőke Cirkusz, világszám! Színházi előadás (ism.) 10.15: Hírek 10.20: Frédi és Béni, avagy a két kő­korszaki szaki. Amerikai rajz­filmsorozat (ism.) 10.45: Breki és a többiek 14.50: Képújság 15.00: Nótaszó 15.25: Tükrös. Népművészeti sorozat. 6. rész (ism.) 15.40: Nézzük együtt - Benkó Gyu­lával 16.10: Az én mozim. Fényes Szabolcs műsora. 3. rész 17.10: Elmebajnokság 17.55: Hírek 18.00: Delta. Tudományos híradó 18.35: Tévétorna 18.40: Esti mese 19.00: A HÉT 20.05: Molnár Ferenc: Marsall. Az egy- felvonásos tévéváltozata 21.10: Telesport 22.20: „Húzzad, édes muzsikásom". Kerekes Tóth Erzsébet énekel 22.50: Hírek 22.55: Himnusz II. MŰSOR 17.25: Képújság 17.30: Száz híres festmény 17.40: Puccini: Bohémélet 20.05: A szép élet. NSZK tévéfilm 21.05: A HÉT (ism.) 22.05: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) Megkezdték a Szepsi (Moldava nad Bodvou) Állami Gazdaság rudnoki (Rudník) részlegén a burgonya szedését. A betakarításnál jelentős segítséget nyújtanak a helyi mezőgazdasági szakközépiskola diákjai. A szorgalmas fiatalok közel egy hét alatt 15 hektárról takarították be a gazdag termést. (Koncz Árpád felvétele) IDŐJÁRÁS #ÚJ SZÚ Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Főszerkesztő: Kiss József, helyettes főszerkesztő: Szarka István és Csető János. Szerkesztőség: 815 81 Bratislava. Gorkého 10., telefon 309. 3311252, 332-301. Főszerkesztő: 532-20. Szerkesztőségi titkárság: 550-18. Gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: 092308 Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava, Volgogradská 8. Fényszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalatának 02-es üzemében (815 80 Bratislava. Martanovičova21). Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava, Jiráskova 5 , telefon: 337-823, 337-825 Hirdetési iroda közületeknek: 815 80 Bratislava, Vajanského nábrežie 15., II emelet, telefon: 551 -83, 544-51. Előfizetési díj havonta - a vasárnapi kiadással együtt - 14,70 Kčs A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként 13,- Kčs. Terjeszti a Postai Hirlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések“ PN6 Ústredná expedícia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Gottwaldovo Index 48 011 námestie 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom