Új Szó, 1986. február (39. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-26 / 48. szám, szerda

ÚJ szú 7 1986. II. 26. NŐI KÉZILABDA Nem kedvezett a sorsolás Topoľníky — SC Leipzig az IHF Kupában (zsi) - A múlt hét végén lejátszották a női kézilabda kupák negyed­döntőinek visszavágóit. A papírforma szerint a két csehszlovák csapat (Partizánske, Topoľníky) közül a BEK-ben szereplő Iskrának volt nagyobb esélye a továbbjutásra. Nem így történt. A nyárasdi (Topol’níky) lányok az egygólos hazai vereség után bátran, támadó felfogásban játszottak Lützellindenben és bravúros kétgólos (21:19) győzelmet arattak. A bajnok Partizánske otthonában 23:17-re nyert, Bacauban viszont hétgólos vereséget szenvedett - és kiesett. A lützellindeni bravúrról Né- methnét, a nyárasdiak egyik erős­ségét kérdeztük: - A balszeren­csés hazai vereség (24:23) után nem volt pánikhangulat. Elhatá­roztuk, hogy a visszavágóra na­gyon felkészülünk és megpró­báljuk kiharcolni a sokak által lehetetlennek tartott továbbju­tást jelentő kétgólos győzelmet. Végtelenül örülünk, hogy beju­tottunk a legjobb négy közé. A mérkőzés első percétől kitű­nően védekezett a nyárasdi csa­pat, és gyors ellentámadásai rendre veszélyt jelentettek a haza­iak kapujára. A 9. percben már 5:2-re vezetett Németh Pál edző együttese. A hajrában főleg a kitű­nően védő Szomolay kapusnak volt köszönhető, hogy a háromgó­los lützellindeni vezetésnél bravú­ros védései felrázták a nyárasdia- kat és az utolsó tíz percben fordí­tani tudtak. A mérkőzés hőse két­ségkívül Polacsekné volt, aki elő­re ment a védósorból és nyolc góljával a mezőny legeredménye­sebb játékosa lett. A továbbjutás után rövid ideig tartott a nyárasdi lányok öröme, hiszen az elődöntő­ben az igen erős játékerőt képvi­selő SC Leipziggel kerülnek össze. A nyárasdiak elődöntőben ellenfeléről Tóth László másode­dző a következőket mondotta: Kitűnő színvonal a szófiai tornán (ČSTK) - A csehszlovák kötött­fogású birkózók hétfőn érkeztek vissza a kitűnő mezónyű szófiai Petrov-tornáról. A korszerű sport- csarnokban a nézők nagy érdeklő­déssel figyelték 16 ország 138 Versenyzőjének küzdelmét. Úszás Szovjetunió-NDK (ČSTK) - A hét végén nagysza­bású nemzetközi úszógálát ren­deznek Leningrádban. Az SZKA sportuszodájában huszonne­gyedszer találkozik egymással a Szovjetunió és az NDK úszó­válogatottja. A madridi világbaj­nokság előtt mindkét úszónagyha­talom edzői kíváncsian várják az eredményeket. A leningrádi viadallal egyidóben a két ország B-válogatottja Gerá- ban méri össze tudását. Tavaly Erfurtban az NDK 200:160 arányban legyőzte a Szovjetunió csapatát. A vendé­gek azonban tartalékos összeállí­tásban szerepeltek, akkor hiány­zott a háromszoros olimpiai baj­nok Vlagyimir Szalnyikov, most viszont ott lesz Leningrádban. Barcelona nyomós érvei (ČSTK) - Nyomós érveink vannak arra, hogy nekünk ítéljék az 1992-es nyári olimpiai játé­kok rendezési jogát - jelentette ki Miguel Company, a barce­lonai előkészítő bizottság kép­viselője. Mik azok az érveké amelyekkel meg akarják győz­ni a világ közvéleményét és a Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság tagjait a spanyol ren­dezők?-Az újkori játékok történe­tében negyedszer kérjük a ren­dezési jogot. Barcelona a sport városa, s megérdemli a meg­tiszteltetést, hogy megrendez­hesse az olimpiát, mert ez ed­dig még sohasem sikerült. Sportlétesítményeink korsze­rűek, az olimpiai falut a tenger­parton építjük föl, természete­sen jó összeköttetést terem­tünk a városközpontban levő stadionokkal. Azt is elmondha­tom, hogy a spanyol közvéle­mény és a katalán város vala­mennyi lakosa támogat ben­nünket. Annál is inkább szeret­nénk a rendezés jogát, mivel 1992-ben lesz 500 éve, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte az új világot.- A létesítmények 70 száza­léka már elkészült. A központi olimpiai stadiont átépítjük, az 1929-ben készült építmény homlokzata marad a régi. Min­den célnak megfelelő sport- csarnokot építünk a Mont Jui- chon, amely 18-20 000 néző befogadására lesz alkalmas és egy külön testnevelési létesít­ményben edzhetnek és ké­szülhetnek a sportolók. A csehszlovák birkózók a nagy konkurrenciákban is helyt álltak, a 90 kg-osok súlycsoportjában szőnyegre lépő Jindŕich Durčák révén egy ezüstérmet is szerez­tek. A többi csehszlovák résztvevő helyezése - 52 kg: 9. Jankovics Tibor, 68 kg: 7. Miroslav Stárek, 82 kg: 4. Peter Stehel, 100 kg: 4. Dušan Masár.- A magas színvonalú szófiai tornán a kötöttfogású mezőny tel­jes élvonala bemutatkozott - nyi­latkozta Jan Neckár, a csehszlo­vák csapat edzője. - A mieink közül elégedett vagyok Durčák és Masár teljesítményével. Az utób­binál balszerencsés sorsolás foly­tán egyetlen vereség miatt került a negyedik helyre. Ezt a vereséget a világbajnok szovjet Fedorenkó- tól szenvedte el. A rendezvényen a bolgár birkó­zók versenyeztek a legjobb formá­ban, hat elsőséget szereztek. A szovjet résztvevők közül hár­man álltak a dobogó legmagasabb fokán és még egy aranyérem jutott a jugoszlávoknak. A torna színvo­nalát igazolja az a tény is, hogy olyan birkózónagyhatalmak, mint Románia, Franciaország és az NDK aranyérem-nélkül távoztak. Az április 14-20 között Gö­rögországban megrendezendő Európa-bajnokság előtt az utolsó erőfelmérés a Budapesten márci­us 8-9-én sorra kerülő nemzetkö­zi torna lesz. Ennek alapján jelölik ki az EB-n résztvevő csehszlovák keretet.--------------Labdarúgás —- Sajnos, a mezőny legjobb csapatával sorsoltak össze, amely a kupagyőzelemre is pá­lyázik. Az NDK-beli együttesnek öt fiatal játékosa is a válogatott tagja, akik 180 cm-nél is maga­sabbak. Ellenfelünket nagyon jól ismerjük, hiszen a lipcseiek­kel baráti kapcsolatot tartunk fenn. Évente rendszeresen ta­lálkozunk velük az ottani nem­zetközi tornán. Odahaza főleg az első félidőben veszélyesek, ha ekkor nem tudnak nagyobb előnyt szerezni, úgy az ellenfél­nek van esélye a sikerre... A középdöntőben az SC oda­haza tíz góllal verte a Szófiát, ám idegenben héttel kikapott! Úgy tű­nik, sok függ majd az első találko­zótól, amelyre Nyárasdon kerül sor. A sorsolásról így nyilatkozott Némethné:- Nincs szerencsénk. El va­gyunk keseredve. De azért nem adjuk fel. A nyárasdiak jelenleg a zsúfolt bajnoki fordulókra (szerda, vasár­nap) készülnek, no és talán egy újabb bravúrra. A tegnapi, bázeli sorsoláson a következő párosítás alakult ki a női kézilabda kupák elődöntő­iben - BEK: Szpartak Kijev - Va­sas, Stiinta Bacau - Buducnoszt Titográd, KEK: HK Rödovre - VfL Engelskirchen, Radnicski Belgrád - Avtomobiliszt Baku, IHF Kupa: Debreceni MVS - Tyresö HF, Družstevník Topoľníky - SC Leip­zig. Az első mérkőzéseket márci­us 17-23, a visszavágókat pedig március 24 - április 6 között kell lejátszani. Kézilabda Rajt a világbajnokságon Svájcban tegnap kezdődött a 11. férfi kézilabda-világbajnok­ság. Tizenkét nap alatt 54 találko­zót játszanak a résztvevő együtte­sek, köztük Csehszlovákia és Ma­gyarország is. A tizenhat váloga­tottat négy négyes csoportba osz­tották, az azokon belüli körmérkő­zés után az első három-három helyezett jut a középdöntőbe, majd az utolsó két játéknapon a helyosztókra kerül sor. A cso­portok negyedikjei a 13. - 16. helyért körmérkőzést játszanak. A-csoport: Jugoszlávia, Szov­jetunió, NDK, Kuba. B-csoport: NSZK, Svájc, Len­gyelország, Spanyolország. C-csoport: Románia, Izland, Csehszlovákia, Dél-Korea. D-csoport: Dánia, Svédország, Magyarország, Algéria. Polacsekné (a labdával) nyolc gólt dobott Lützellindenben és oroszlánrészt vállalt a győzelemből (Lützellinden - Topoľníky 19:21) (Vojtíšek-felv.) VB-premierre készülnek a junior atléták (ČSTK) - A Nemzetközi Atléti­kai Szövetség (IAAF) az utóbbi időben számos új rendezvénnyel bővíti a versenynaptárt. A tavalyi újítás a Grand Prix-sorozat volt, az idén pedig a junior világbajnok­ságnak lesz premierje. A viadalra július 16-20 között Athénban kerül sor, s a szervezők 150 ország 1200 fiatal tehetségét várják. Rövid időn belül harmadízben készül -a görög fővárosba a cseh­szlovák atlétika, amely négy esz­tendővel ezelőtt a szabadtéri EB-n itt kezdte meg betörését a világ élvonalába. A sorozat tavaly a pi­reuszi csarnokban folytatódott, ahol atlétáink a legsikeresebbek közé tartoztak. A szép hagyo­mányt a fiatalok is szeretnék ápol­ni. Jan Futás szakvezető irányítá­sával 24 tagú keret készül, amely­nek magvát a tavalyi, cottbusi juni­or EB és az Ifjúsági Barátság ver­seny résztvevői képezik. Lehető­séget természetesen a többi fiatal is kaphat, amennyiben teljesítmé­nyével erre rászolgál. A szervezők az IAAF-fel közösen viselik a VB- költségeket, a meghatározott tel­jesítménykulcs értelmében. A junior világbajnokságon az 1967-es évjáratú fiúk és az egy évvel fiatalabb lányok rajtolhatnak. Versenyzőink közül a legesélye­sebb Gabriela Sedláková, a 800 m-es síkfutás junior Európa-baj- noka, akinek egyéni csúcsa 2:03,2 perc. Robert Ruffíni Cottbusban ezüstérmes volt a magasugrás­ban, s teljesítménye, a 224 cm ígéretes ugyanúgy, mint a 783 cm-t teljesítő IBV-gyóztes tá­volugró, Ivó Krseké. Az utóbbi időben mások is felhívták maguk­ra a figyelmet, így a vágtázó Ivó Rýznar és Jana Niková, a távol­ugró Milan Gombala, valamint a diszkoszvető Zdenék Kohout és Alice Matéjková. Az ifik nyári idényét a május 20-21-én Szófiában sorra kerülő nemzetközi verseny nyitja meg. A hazai országos bajnokságot jú­nius 21-22-én Ostravában rende­zik, majd július 1-2-án a csehszlo­vák juniorok Prágában az NDK és Magyarország versenyzőivel talál­koznak hármas viadalon. A ren­dezvény után a válogatott a VB színhelyére utazik. • Javier Sotomayor a havannai nemzetközi atlétikai versenyen új if­júsági világcsúcsot állított fel a ma­gasugrásban 236 cm-rel. • Huszonkilencedik bajnoki címét nyerte a CSZKA Moszkva jégkorong­csapata, miután három fordulóval a be­fejezés előtt 7:1 arányban nyert a Voszkreszenszk ellen. További ered­mények: Cseljabinszk- Kijev 1:3, Krilja Szovjetov - Riga 2:6, Szpartak Moszk­va - Gorkij 5:2, Leningrád - Dinamó Moszkva 7:4. Készülnek a tavaszi pontvadászatra INTER BRATISLAVA. Nehéz helyzetben vannak a sárga-feke­ték, hiszen az I. liga őszi idénye után hárompontos hátránnyal az utolsó helyen várják a tavaszi visszavágó sorozat kezdetét. Az Interhez Karol Kögl személyében új edző jött, és hat erősítést sike­rült szerezniük. A téli előkészületi mérkőzéseken az Inter gárdája meglepően rosszul szerepelt. A Rapid labdarúgó-tornáján az utolsó helyen végzett. A magyar- országi edzőtáborozáson az Ajkát 2:1-re, a Székesfehérvári MÁV Elórét 3:0-ra verték, a Videoton junior csapatával 2:2-re és az NB l-es együttesével 0:0-ra játszot­tak. A Videoton legerősebb csapa­tával lépett pályára. Az Inter a kö­vetkező labdarúgókat szerepeltet­te a sóstói stadionban: Mentei- Hrotek, Bagin, Šebo, Fieber- Brezík, Hlavatý, Kramoliš- Pokluda, Režňák (Procházka), Gábriš. A hat új játékos közül csak Hlavatý és Pokluda harcképes. L. Luhový, Procházka és Venéni ki­sebb sérüléssel bajlódtak, ezután pedig gyengébb teljesítményt nyújtottak. Drobný térdműtéte után egész decemberben nem ve­hetett részt az alapozáson. Tom- čák deréksérülést szenvedett, nem utazhatott a csapattal a ma­gyarországi edzőtáborozásra. Hu­dec a Slovan elleni téli kupamér­kőzésen komoly térdsérülést szenvedett. Karol Kögl edző: ,,A keret valamennyi tagja jó futballis­ta, de sokan közülük az őszi mér­kőzések folyamán önbizalmukat vesztették. Főleg a támadójáté­kunkat kell javítani, hogy idegen­ben is eredményesek tudjunk lenni.“ SIGMA OLOMOUC. Az őszi idény után változások történtek a Sigma Olomouc csapatában. Palička Drnovicébe, Skŕička Haví- ŕovba távozott. Három labdarúgót sikerült leigazolniuk: Beznoska (Sparta), Popovec (Stropkov), Richter (Baník Ostrava). A Sigma gárdája a nymburki ezdótáborban készült a tavaszi fordulókra, majd Grúziába utazott, ahol három mér­kőzést játszott a Dinamó Tbiliszi­vel. Karéi Brückner edző: ,,A Cseh Labdarúgó Kupában a Spar- tával játszunk, jó teljesítményt szeretnénk nyújtani, annak ellené­re, hogy a Sparta az esélyesebb. A tavaszi idény után olyan helyen akarunk végezni, amely biztosíta­ná valamelyik európai kupában való részvételünket. A téli felké­szülési időszak alatt tizenkét elő­készületi mérkőzést játszott a csa­pat. Ebből ötöt megnyert, hármat elvesztett és négy döntetlenül végződött. Sokat várunk Beznos- kától és a 19 éves Popovectől, az utóbbi a csatársor tengelyében kap helyet.“ VÍTKOVICE. Ivan Kopecký edző nagyon elégedett volt csapa­tával a bajnokság első 15 fordulója után, hiszen a Vítkovice a tabella élén áll. Kopecký edző:,.Mindent megteszünk, hogy továbbra is az élmezőnyben maradjunk. Meg szeretnénk nehezíteni a prágai csapatok dolgát a bajnoki címért folyó küzdelemben. Új módszer szerint készültünk a tavaszi pont- vadászatra, reméljük, beválik majd. Az A-csapaton kívül foko­zott figyelmet fordítunk az ifikre, akiknek edzőivel már a tél folya­mán együtt dolgoztunk. Azt akar­juk elérni, hogy a jövőben saját nevelésű játékosok kapjanak he­lyet az I. ligás együttesben.“ BANÍK OSTRAVA. Hasonló gondban van a Baník Ostrava együttese, mint az Inter Bratislava, hiszen ó is a kiesőjelöltek között várja a márciusi ligarajtot. Josef Kolečko edző mindent megtesz, hogy az ostravai csapat jövőre is az élvonalban folytathassa: „Ne­héz helyzetben vagyunk, de nem olyan rosszban, hogy ne gondol­hatnánk a bentmaradásra. Ezt bi­zonyítja az is, hogy a csapatban több válogatott labdarúgó is van. Ók és a fiatalok remélhetőleg min­dent megtesznek majd az ostravai színekért. Az utánpótlás nevelé­sére kell gondolnunk, hogy ne le­gyünk olyan nehéz helyzetben, mint pár évvel ezelőtt, amikor a csapat erősségei távoztak.“ (č) • Pakisztán - India 3:2 (1:0) - ba­rátságos férfi gyeplabda-mérkő- zésen. • Bahrein — Finnország 0:4 (0:1) - nemzetek közötti labdarúgó-mérkő- zésen. • Kuzmin, Hort és Smejkal vég­zett az élen a 230 résztvevős svájci rendszerű sakktornán. A szovjet vi­lágbajnoknő, Csiburdanidze a 17. lett. • Eduardo Alonso és a hazai válo­gatott nyerte a 20. kubai kerékpáros körversenyt. • Továbbra is van Basten, az Ajax csatára vezeti az Aranycipőért kiirt versenyt: 30 góllal áll az élen Lineker (Everton, 23), valamint Co­lák (Sansunspor), Fernandes (Spor­ting) és Vandenberg (Anderlecht) előtt, ők hárman 22 gólosak. • Fékezhetetlen tombolásba kezd­tek vasárnap a Fiorentina és a Roma labdarugócsapatának szurkolói a mér­kőzés alatt és után. A stadion nézőte­rén 12 ember megsebesült, ketten késszúrásoktól. A döntetlennel végző­dött mérkőzés után a „futballrajongók“ több parkoló autót felfordítottak és a Rómába hazatérő szurkolók a vonat­ablakokat is betörték. Sportfogadás A Športka 8. játékhete I. húzásá­nak nyereményei: I. díj: nincs nyertes, II. díj: 3 nyertes á 200 000 korona III. dij: 209 nyertes á 9875 korona, IV. díj: 9327 nyertes á 350 korona, V. díj: 157 553 nyertes á 35 korona. A II. húzás nyereményelosztása: I. dij: nincs nyertes, II. díj: 6 nyertes á 186 930 korona, III. dij: 215 nyertes á 9120 korona, IV. díj: 9307 nyertes á 390 korona, V. díj: 150 102 nyertes á 30 korona. A Sazka 8. játékhetének nyeremé­nyei: I. díj: 3 nyertes á 143 925 korona, II. díj: 93 nyertes á 6995 korona, III. díj: 1335 nyertes á 805 korona. Az 5 a 40-ből rendkívüli športka nyereményei: I. dij: egy nyertes - 300 000 korona, II. díj: 9 nyertes á 44 835 korona, III. díj: 280 nyertes á 4465 korona, IV. díj: 11 547 nyertes á 180 korona. (ČSTK)

Next

/
Oldalképek
Tartalom