Új Szó, 1984. június (37. évfolyam, 128-153. szám)

1984-06-19 / 143. szám, kedd

■ít'VVtt ■Kv M krónik a 1 ■x.. vj:// .v/.v, hír mozaik Kedd, 1984. VI. 19. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 4.33, nyugszik 20.40 Közép-Szlovákia: 4.40, nyugszik 20.47 Nyugat-Szlovákia: 4.46, nyugszik 20.53 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 0.40 nyugszik 10.12 Közép-Szlovákia: 0.53, nyugszik 10.19 Nyugat-Szlovákia: 0.53, nyugszik 10.25 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK GYÁRFÁS és ALFRÉD nevű kedves olvasóinkat • 1904-ben született Aloys SKOU- MAL cseh író és műfordító. IDŐJÁRÁS Általában kevés felhő. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 22- 26 fok között. Gyenge szél. Szerdán és csütörtökön tovább tart a derült idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-14 fok között, a hegy­vidéki völgyekben 8 fok körül, a legma­gasabb nappali hőmérséklet 25-28 fok között, északon.23 fok körül alakul. Neveria Černohorská a Csehszlovák Vöröskereszt Ústí nad Labem-i járási bizottságának egyik legjobb önkéntes beteggondozója. A kerületi higiéniai állomáson a szakmai betegségek osztályán dolgozik ápolónőként, önkéntes beteggondozóként már hat éve tevékenykedik, s jelenleg lakóhelyén két idős asszonyról gondoskodik. A képen: egy betegtől vért vesz. (Libor Zavoral felvétele - ČTK) Prága és a turizmus A DUNA VÍZÁLLÁSA Előrejelzés 1984. június 19-re: Bratislava: 250, apad Medveďov: 260, árad Komárno: 280, árad Štúrovo: 255, árad ■ Lezuhant a Sinai-félszigeten állomásozó multinacionális erők amerikai egységeinek egyik heli­koptere Sarm as Sajk egyiptomi város közelében. A katasztrófa következtében három amerikai katona meghalt. ■ Összeütközött egy autó­busz egy tehergépcsival Pakisz­tánban, Karachi közelében. A sze­rencsétlenségnek 11 halálos áldo­zata és 9 sebesültje van. ■ Vasúti szerencsétlenség történt vasárnap Görögország­ban, Korinthosz közelében. Egy szerelvény négy vagonja kisiklott. A szerencsétlenség négy ember halálát és további 75 sérülését okozta. ■ Huszonöt éve nyitották meg a szovjet népgazdaság sike­reit bemutató moszkvai állandó ki­állítást. Azóta a szovjet főváros és az egész ország életének elvá­laszthatatlan része lett. Az állandó kiállítást évente mintegy 11 millió látogató tekinti meg, hogy megis­merkedjen a szovjet tudomány, technika, kultúra és népgazdasági ágazatok eredményeivel. (Tudósítónktól) - Júliusban és au­gusztusban hiába tölti „városon kívül“- vidéken vagy külföldön - szabadsá­gát a prágaiak egyharmada, a keletke­zett „űrt" a Prágába érkező hazai és külföldi turisták tömegei gyorsan ki­töltik. A fő szabadságidényt megelőző, il­letve követő elő- és utószezonban- májusban-júniusban, illetve szep- temberben-októberben - Prága ide­genforgalma rendkívüli mértékben megnövekszik. Ez nagy feladatokat ró a prágai kereskedelmi és szolgáltatási szervekre egyaránt. A Prágai Városi Nemzeti Bizottság illetékesei sajtóérte­kezletükön elmondták: a fő turista­idényben zökkenőmentes lesz az élel­miszerellátás, bővül az ajándéktárgy-, városkalauz- és térképkinálat. Lesz elegendő tejtermék, üdítő ital, s palac­kos sörből sem lesz kevesebb, mint tavaly. A nyári szezonban a vendégek rendelkezésére álló 10 324 szállodai férőhelyet további közel kétezerrel egészítik ki a magánlakás-tulajdono- sok, azonban a főszezonban valószí­nűleg még ez is kevésnek bizonyul majd. A vendéglátóipar az idén Prága köz­pontjában több gyorsbüfét, az egyes kávéházak, éttermek és cukrászdák előtt, illetve teraszokon szabadtéri ká­vézókat, fagylaltozókat létesített. Új­donság a Vencel tér és a Pfíkopy kereszteződésénél álló új ČKD-iroda- ház tetején berendezett, szép kilátást nyújtó teraszvendégló. A Nemzeti Színházzal szemben ismét eredeti szépségében várja a vendégeket a Slávia kávéház. A nyári hónapokban a prágaiak és a fővárosba érkező turisták 13 uszodá­ban, illetve strandfürdőben frissülhet­nek fel. A gépkocsitulajdonosok a fővá­ros 46 benzinkútjánál tölthetik fel tartá­lyaikat, ezek közül hét éjjel-nappal üzem^L A külföldi turisták a „Prago- car“ három állomáshelyén kölcsönöz­hetnek autót. A fő turistaidény előkészületeit aktí­ván vitatták meg a napokban a prágai idegenforgalmi, kereskedelmi és szol­gáltatási létesítmények vezetői. A turis­taforgalmat szolgáló tevékenység álta­lános javítását és a nyitvatartási idő meghosszabbítását tűzték ki feladatul. A városkerületi nemzeti bizottságok fo­kozzák ellenőrző tevékenységüket: kérlelhetetlenül fellépnek az árdrágí­tókkal és a szocialista tulajdon megká­rosítóival szemben. (somogyi) Fegyelmezettebben a közutakon Csütörtökön súlyos baleset történt Jablonov község (rozsnyói - Rožňava - járás) mellett. Este néhány perccel hét óra előtt a 32 éves Marian T. személygépkocsija a nedves úttesten megcsúszott, és összeütközött egy szembe jövő teherautóval, amelyet a 28 éves Ján K. vezetett. A személy- gépkocsi vezetője kórházba szállítása után meghalt. Bátyja, a 33 éves Ján T. APRÓHIRDETÉS KÖSZÖNTŐ ■ A drága jó fele­séget, anyát és nagyanyát Turányi Jó­zsefnét Madaron (Mod­rany) 50. születés­napja alkalmából köszöntik, s e szép ünnep alkalmából sok szeretettel jó egészséget és hosszan tartó, boldog életet kívánnak neki férje, anyósa, fiai, lánya, veje, me­nyei, unokái: Jancsika, Tomika, Klaudika, Viktorka, Juditka, Erzsiké és Tiborka. Ú-986 ■ 1^84. június 13- án ünnepelte 60 születésnapját a drága jó férj, édesapa, após és nagyapa, Ondrésik István Šafárikovón. E szép ünnep al­kalmából szívből gratulálnak, s nagyon hosszú, egészségben gazdag, boldog életet kívánnak felesége, lányai, fia, menye, vejei, öt unokája: Andrea, Erzsiké, Zita, Klárika és a kis Viktória. Ú-2143 ■ A legdrágább férjet, édesapát és nagyapát, Gálffy Lászlót (Dióspatony - Orechová Potôň) 55. születésnapja alkalmából szívük min­den melegével köszöntik, s jó egész­séget és hosszan tartó életet kívánnak felesége, két lánya, veje és kis unokája, Antika, aki sokszor csó­kolja drága a jó nagypapát. Ú-2122 ■ 1984. június 18-án ünnepelte 70. születésnapját Raj István Nyíren (Nýrovce). E kedves ünnep alkalmából szívük egész szereteté- vel köszöntik, és hosszú, békés életet kívánnak felesége, fiai, lánya, menyei, veje és 6 unokája. Ú-2140 MEGEMLÉKEZÉS ■ Bánatos szívvel és könnyes szem­mel emlékezünk a szeretett fiúra, testvérre és só­gorra Balázs Eugenre akit a halál 1983. 6 19-én, tragikus hirtelenséggel raga­dott ki szerettei köréből. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen a szomorú első évfordulón. Emlékét őrző szülei, testvérei, só­gorai és Szabolcska Ú-2032 súlyosan megsérült. A személyautón mintegy 50 000, a teherautón 23 000 korona kár keletkezett. Pénteken országos viszonylatban 326 baleset történt. Három személy meghalt, 18 súlyosan megsebesült. Az aznapi első halálos kimenetelű baleset reggel negyed kilenckor a šumperki járásban levő Mikulovicében történt. Egy 50 éves tehergépkocsi-vezető jár­művével egy kanyarban kerékpárost előzött, átsodródott az úttest menet­irány szerinti bal oldalára, és összeüt­között egy szembe jövő teherautóval. A másik tehergépkocsi 23 éves veze­tője a kórházban belehalt sérüléseibe. Stropkovban (svidníki járás) este 10 órakor Ivan J. 31 éves személyautó­vezetőt elvakitott egy szembe jövő jár­mű fénye, s elütötte Michal D. 50 éves krúsineci lakost. A szerencsétlen férfi kórházba szállítása után meghalt. Az utolsó pénteki halálos baleset éjfél előtt néhány perccel a prágai nyugati járásban levő Hostinicében tör­tént. Egy 26 éves gyalogos váratlanul egy személyautó elé lépett, amelyet egy 49 éves nő vezetett. A gyalogos kórházba szállítás után belehalt sérü­léseibe. Szombaton éjjel fél 12-kor Strakoni­ce területén egy 21 éves gyalogos lépett váratlanul egy személyautó elé, amelyet egy 40 éves férfi vezetett. A fiatalember kórházba szállítás köz­ben meghalt. Vasárnap halálos baleset nem tör­tént, de a rendőrségnek 200 esetben- ebből Szlovákiában 60 esetben- kellett balesetek színhelyére kiszáll­nia. íme az egyik baleset: túl gyorsan vezette személyautóját délelőtt fél 12- kor Zemianske Kostol'anyban (prievi­dzai járás) a 33 éves Mária K., és összeütközött egy szembe jövő sze­mélygépkocsival, amelyet egy NDK- állampolgár vezetett. A baleset követ­keztében a külföldi állampolgár felesé­ge súlyosan megsérült. M. H. Mi Hol r\ Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Adjanak nekem lehetősé­get (NDK) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA: Átlagemberek (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: Zsaru vagy csirkefogó (francia) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Bizalom (magyar) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Ha­zárdjáték (amerikai) 19.30 • PRA­HA: Kincs (román) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLOVAN: Az öröm nyári fája (szlovák) 15.30, 18, 20.30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Fa­gyöngy (cseh) 17, 19.30 • TATRA: Fagyöngy (cseh) 15, 17.30, 20 KOŠICE • MLADÁ GARDA: Itália bukása (ju­goszláv) • SLOVAN: Mély álom (an­gol) • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: A holtak tanítják az élőket (szlovák) • TATRA: Arany a tó fenekén (új- zélandi) • ÚSMEV: Aranyoskám (amerikai) • KERTMOZI: ördögi an­gyal (cseh) • SZABADTÉRI MOZI: Csak semmi pánik... (magyar) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: A három kártya (19) • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Homburg hercege (19) • KIS SZÍNPAD: A tenger asszonya (19) • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: A három testőr harminc év múlva (19 30) • KOŠICEI ÁLLAMI SZÍN­HÁZ: Hó a kunyhó fölött (19) • KOŠI- CEI STÚDIÓSZÍNPAD: Szerelmem a színház (19) • THÁLIA: (Nagydaróc - Veľké Dravce) - A csodatevő Borbá­la-ág (13) RÁDIÓMŰSOR BRAISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 6.00: Hírek. 6.10: Népi mu­zsika. 6.25: Sport és muzsika (ism.) 6.55: Hirek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism.) 12.25: Barangolás Zeneország­ban (ism.). 12.55: Sajtószemle. 14.00: Hirek. 14.05: Tánczene. 14.30: Iskolá­sok műsora (ism ). 17.00: Szórakoztató zene. 17.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 8.45: Ez történt 24 óra alatt 9.00: Iskolatévé (ism.) 9.20: Autósok, motorosok magazinja (ff) 9.50: Anička Jurkovičová. Tévéfilm. 1. rész (ism.) 11.05: A rendőrség nyomoz (ism.) 11.10: URH-kocsival Magazin 11.50: Iskolatévé 12.20: Hírek 16.10: Hirek 16.15: Iskolatévé 16.35: Tudomány és technika. Ma­gazin 17.15: Fejezetek a tudomány és a technika történetéből. 10. rész: Az elektronika (ff.) 17.55: Nyugat-szlovákiai magazin 18.30: Esti mese (ism.) 18.40: Mezőgazdasági magazin 19.30: Tv-Hiradó 20.00: Jean Gabin-sorozat. Nyomorul­tak. Francia-NDK-olasz film. 2. rész (ism.) 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Hangversenyműsor 23.15: Hírek II. MÚSOR 17.15: Hirek 17.20: Tizenhét éves vagyok. Riport­műsor (ff.) (ism.) 17.45: Kicsinyek meseműsora (ism.) 18.30: A német nyelv klubja. 4. lecke 18.55: A 21. emelet adása. Ifjúsági műsor 19.15: Esti mese (ism.) 19.30: Tv-Hiradó 20.00: Fiatalok Tévéklubja 21.30: Időszerű események 22.00: Én, Claudius. Angol tévéfilmso­rozat. 6. rész (ism.) A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.45: Ma történt a nagyvilágban 17.00: Hangversenyműsor 17.35: Hector Berlioz élete. Tévéfilm­sorozat. 5. rész 19.00: Tv-Hiradó 19.35: Hangverseny. Közvetítés a Szakszervezetek Házának osz­lopcsarnokából 20.25: Ma történt a nagyvilágban 20.40: A hangversenyközvetítés foly­tatása BUDAPEST 9.55: Tévétorna 10.00: Utánam, srácok! Gyermekfilm­sorozat. 1. rész: A hidrakéta (ism.) 10.30: Kuckó (ism.) 11.00: Arányásók Alaszkában. Fran- cia-NSZK-román kalandfilmso­rozat. 1. rész: A Klondike-láz (ism.) 12.00: Képújság 16.30: Hirek 16.35: A rézhegyek tündére. Szovjet bábfilm (ism.) 17.00: Az Inti Illimani együttes műsora. Francia zenés film 17.25: Képújság 17.30: Rubens. Holland tévéfilmsoro­zat. 3. rész 18.30: Kerpel-Fronius Ödön. Portré öt tételben (ff.) 19.00: Nem gyerekjáték! (ism.) 19.35: Tévétorna 19.40: Esti mese (ff.) 20.00: Tv-Hiradó 1 20.30: Egy szélhámos karrierje. Len­gyel filmsorozat. 7. rész 21.40: Stúdió '84. A Televízió kulturális hetilapja 22.40: Tv-Hiradó 3 II. MÚSOR 18.40: Képújság 18.45: Titokzatos nádasok. Angol rö­vidfilm (ism.) 19.10: Útjaink. Portrévázlat a csanád- palotai krónikásról 19.50: Láng István: A nagy drámaíró. Vígopera (ism.) 20.20: Labdarúgó EB: Franciaország - Jugoszlávia mérkőzés vagy Belgium - Dá­nia mérkőzés (A két mérkőzést egy időben játsszák. Az egyiket élőben közvetítik, a másikról a Telesportban láthatunk összefoglalót.) Kb. 21.15: Tv-Hiradó 2 22.15: 8 és 3/4. Lengyel rajzfilm 22.25: Telesport: összefoglaló a Belgium - Dánia vagy a Franciaország - Jugosz­lávia mérkőzésről 23.10: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) Nagyszabású üvegkiállítás a fővárosban (Tudósítónktól) - A CSSZK Kul­turális Minisztériuma, a Csehszlo­vák Képzőművészek Szövetsége, valamint a Cseh és a Szlovák Iparügyi Minisztérium közös ren­dezvényeként Prágában - három különböző helyszínen - megnyi­tották A csehszlovák üveg - 1984 című kiállítást. A maga nemében és méreteiben szinte egyedülálló rendezvény négy témakört ölel fel. A Belvedereben és az Iparművé­szeti Múzeum csarnokában a csehországi üveggyártás törté­netét bemutató anyag látható, a Valdštejn-lovardában a mai csehszlovákiai művészi üveggyár­tásról kaphat áttekintést a látoga­tó. A legnagyobb, Az üveg a szo­cialista társadalom életében cimű kiállítás a főváros központjában, a Hibernium kiállítási csarnokban kapott hajlékot. Itt az érdeklődők a hagyományokból merítő, s e ha­gyományokat korszerű eszközök­kel továbbfejlesztő mai csehszlo­vákiai üveggyártás remekeit te­kinthetik meg. A közönség munka közben láthatja itt a művészi üveg­ipar számos kiváló képviselőjét. Az előző két kiállítás augusztus 19-ig, a Hiberniumban levő pedig szeptember 9-ig tekinthető meg. A negyedik kiállítás Jablonec- ben látható. Itt a Crystalex, a Sklo- union, a Tatrasklo és a jabloneci Divatékszer-ipari Konszern mutat­ja be sajátos termékeit. A minden bizonnyal nagy ér­deklődést kiváltó kiállítás fő célja a csehszlovák üvegipar lehetősé­geinek és üvegtervezőink művé­szetének bemutatása. A kiállítás­sal egyidőben a prágai Kotva nagyáruház és a prágai üvegipari szaküzletek árusítással egybekö­tött árubemutatókat rendeznek. (sm) #ÚJ szú Index 48 011 Kiadia Szlovákia Kon-műnista Párt|a Kozponti Bizottsága, főszerkesztő Rabay Zoltán, helyettes főszerkeszló Szarka István és Csető János szerkesztőség 815 81 Bratislava Gorkého 10 telefon 309 331-252 332-301. szerkesztőségi titkárság 550-18 gazdasági ügyek 506-39 Távíró 092308 Adminisztráció Pravda Kiadóvállalat. 815 80 Bratislava. Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében 815 80 Bratislava. Martanovičova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek 815 80 Bratislava Jirásková 5. telefon 337-823.337-825 Hirdetési iroda a kozule- teknek. 815 80 Bratislava. Vaianského nábrežie 15. II emelet, telefon 551-83. 544-51 Előfizetési di| havonta - a vasárnapi kiadással együtt - Kés 14 70 A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként Kčs 13 Terieszti a Postai Hírlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő Külföldi megrendelések PNS. Ústredná expedícia a dovoz tlače 813 81 Bratislava Gottwaldovo námestie 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom