Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1983. július-december (16. évfolyam, 26-52. szám)

1983-07-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1983. júliusi. XVI. évfolyam Ára 1 korona M illiók várták és várják ez idén is a nyár két legszebb, általában legmelegebb hónapját - júliust és au­gusztust. Fiatalok és korosabbak, családosok és egyma- gukban élők egyaránt. Nem csoda. Az iskolák kapui bezárultak, megkezdődött a vakáció, amelynek el nem múló a varázsa. A felnőttek zöme is ekkor szándékozik - ki hosszabb, ki rövidebb ideig - üdüléssel, környezetválto­zással felfrissíteni erejét, egészségét, hogy ismét folytat­hassa a mind több ember számára nemcsak megélhetést jelentő, hanem egyben az életével és annak értelmével szervesen összeötvöződő munkáját. Főleg a gyermekes családokban ez alkalom arra is, hogy ez a néhány hét szilárdítsa az érzelmi kapcsolatokat, amelyek a hétközna­pok forgatagában néha meglazulnak. Van, aki már jóelóre megtervezte, hogyan is tölti el szabadságát. Többnyire nekik van igazuk. Az előzetes gondos megfontolás, az érdekek egyeztetése és termé­szetesen az idejében tett előkészületek ugyanis esetleges kellemetlen meglepetésektől, felesleges idegességtől kímélhetnek meg. S bölcsen gondolkodnak azok, akik nemcsak a nyárra összpontosítanak, hanem egy-két hetet tartalékolnak a téli örömökre, vagy a kora tavaszi pihe­nésre is. Persze a nyaralás, főleg a népesebb családban, pénz­igényes. Természetesen mindenki anyagi lehetőségeihez mérten dönti el, hol és hogyan tölti, töltheti el szabadságát. Egyre többen erre a célra már az év folyamán folyamato­san takarékoskodnak. így azután százezrével juthatnak és jutnak el, a szerényebb körülmények között élők is, a kör­nyező országokba, új tájakkal, a tenger szépségeivel és új emberekkel ismerkednek. Azok sem járnak rosszul, s ez a többség, akik ilyen vagy amolyan oknál fogva a hazai üdülés lehetőségeivel élnek. Az elmúlt esztendőben például 48 millió hazai turistáról ad számot a statisztika. S ha voltak is nyilván kisebb-nagyobb bosszúságok, kárpótlást nyújtottak hazánk változatos ter­mészeti szépségei. A nyári idény nyitányán szólnunk kell azokról is, akik nem szükségből, és nem is mély gyökerű megszokásból, hanem vagy a házkörüli munka kötöttségeitől nem tudván szabadulni, vagy a rosszabbik esetben anyagi javaik gyarapítása érdekében, rendszeresen odahaza, munkával töltik szabadságukat. Ezen az életmódon a saját érdekük­ben ajánlatos lenne változtatni, hiszen önmagukat fosztják meg oktalanul sok élménytől és - nemegyszer - az egészségüktől is. A gyermekes családokban ilyenkor vissza-visszatérő probléma, hogy a szünidő teljes két hónap, míg a szülők szabadsága csak néhány hét. A fogas kérdés megoldásá­ban, főleg ott, ahol a gyerekek már nagyobbak, jelentős segítséget nyújt a pionírtáborok szélesedő hálózata. E tekintetben csak az a fontos, hogy a nevelők ezekben a táborokban olyan körülményeket teremtsenek, hogy a gyerekek a jó ellátáson túl ne unatkozzanak és így szüntelenül növekedjék vakációzásuk e formájának vonz­ereje. Az idén is tízezrével választják a nagyobb gyerekek és a serdülök a nyári építőtáborokat, sőt egyénileg is vállalnak munkát ipari és mezőgazdasági üzemekben. Itt némi zsebpénzre is szert tehetnek - nyilván ez is sarkallja őket. Az adott szervezetekben ügyelni kell olyan feltételek megteremtésére, amelyek az eddiginél jobban hozzájárul- - nak magának a munkának a megszerettetéséhez is. S hadd figyelmeztessünk a nyár veszélyeire is. Elsősor­ban azzal összefüggésben, hogy a nyaralók derékhada ilyenkor a vízimádók táborát duzzasztja. Sajnos, az elővi­gyázatlanság, a meggondolatlanság, a hősködés már eddig is országszerte emberéleteket követelt. A motoros turizmus terjedéséért is nagy árat fizetünk. Kisebb követ­kezményekkel jár, de a nyaralást tökéletesen elronthatja a mértéktelen napozás, vagy a higiénia alapvető szabálya­inak meg nem tartása is. Erre is gondolnunk kell. Ehhez szervesen kötődik az illetékes szervek és szer­vezetek feladata, az üdülőterületeken idejében gondos­kodni a zavartalan ellátásról. Mert mennyi bosszúságot okoz például, ha nem jutunk hozzá tejhez, friss gyümölcs­höz, üdítőhöz, sörhöz, esetleg éttermi férőhelyhez, s ha a kempingben kevés, vagy kitakarítatlan a mosdó, vagy ha hiánycikk a szolgáltató üzemek személyzetének jómodora. S még valami. Ha valóban jól, hasznosan akarunk nyaralni, akkor ne feledkezzünk meg az aranyszabályról: a kikapcsolódás nem jelenthet sem testi, sem szellemi restséget. Aktívan töltsük el szabadságunk napjait, szün­időnket. Vagyis sok mozgással a friss levegőn, ha lehet sporttal is és ne száműzzük életünkből erre az időre sem a kultúrát. Mindehhez mindenkinek jó egészséget és veröfényes szép időt kívánunk. gáLYIVAN Miroslav Vodéra és a ŐSTK felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom