Új Szó, 1982. június (35. évfolyam, 128-153. szám)

1982-06-29 / 152. szám, kedd

ÚJ szú 7 1982. VI. 29. XII. LABDARUGÓ-VILAGBAJNOKSAU Francia győzelemmel kezdődött ESPANA82 datuk magaslatán. A második félidő 10. percében már másodszor fordult elő, hogy Christov jelzése nyomán Palotai lest ítélt, pedig nem volt az, s így nem sikerült a franciáknak előnyüket növelni. A 65. percben pe­dig a szerencsének köszönhették az osztrákok, hogy Rocheteau lövését Kraussnak sikerült a gólvonalról a me­zőnybe visszaküldenie. Egyre nagyobb fölényben játszottak a franciák és nem az osztrákokon múlott, hogy csak egy gól született a mérkőzésen. A csoport legközelebbi találkozóját csütörtökön vívja a talákozó vesztese, Ausztria és az észak-ír válogatott. $ VB - MOZAIK - VB Amikor nyilvánvalóvá vált az elődöntő cso­portok összetétele az idei labdarúgó-világbaj­nokságon, az is kiderült, hogy a kétnapos szü­net után „langyos“ két találkozóval kezdődik a középdöntő mérkőzéssorozata. A Madridban rendezett Ausztria-Franciaország összecsapás előtt az volt a világ labdarúgó-szakembereinek véleménye, hogy két „öregurasan“ futballozó csapat mérkőzik meg egymással, és alighanem mindkettő alulma­rad majd a későbbiek során a VB egyik meglepetéscsapata, az észak-ír válogatott ellen. Nos, a találkozó csak részben igazolta az előzetes várakozásokat, hiszen az eredményből bár szoros mérkő­zésre is lehetne következtetni, a D-csoport első mérkőzésén klasz- sziskülönbség volt a két csapat között a franciák javára. Este, lapzárta után mérkőzött az utolsó csoporttalálkozón belelendült lengyel válogatott és az Argentínát verő, mégis szerencsével tovább jutott belga válogatott. Franciaország - Ausztria 1:0 (1:0) A magyar Palotai játékvezetésével 15 000 néző előtt lépett pályára a két csapat. Némileg növelte az osztrák reményeket, hogy a franciák Piatini nélkül vonultak ki, s ráadásul már a 15. percben cserére kényszerültek - Lacombe helyett Rocheteau jött pályára, s mint később kiderült, a kényszerű csere kedvezett a fran­ciáknak. A találkozó elején az osztrákok ve­szélyeztettek, de tíz perc elteltével már a franciák is vezethettek volna. Már ekkor szembetűnő volt, hogy a francia középpályás sor, a Genghini-Giresse -Tigana-trió messze felülmúlja az osztrákok hasonló alakzatát. A számos francia helyzet végre a 40. percben góllá érett. Genghini, aki korábban egy kapufával is észrevétette magát, körülbelül 25 méterre a kaputól sza­badrúgást lőhetett, és lövése védhetet- lenül vágódott Koncilia kapujának bal felső sarkába. A mérkőzés során többször nyilván­valóvá vált, hogy Palotai és partjelzői (különösen Christov) nem állnak fela­Miljanics nehéz helyzetben (ČSTK) - Már a jugoszláv lab- darúgó-válogatott is visszatért Spanyolországból, pedig a plávik szurkolóinak nagy többsége erre aligha számított. A belgrádi repü­lőtéren az üdvözlő taps füttykon­certtel vegyült. Ivan Gudelj, a csa­pat középpályása röviden foglalta össze véleményét: „Valamennyi­en nagyot csalódtunk!“ Az ér­deklődés középpontjába került Szafet Szusics is, aki a legújabb értesülések szerint a jugoszlávok kiesésével nagyon előnyös profi­ajánlatokról kénytelen lemonda­ni. Véleménye: „Nem vagyok magammal megelégedve és számomra nincs semmilyen önigazolás.“ Miljanics a követ­kezőképpen nyilatkozott: „A si­kertelenség legfőbb oka a spa­nyolok elleni vereség. Csapa­tunknak győzelmi esélyei vol­tak, igaz, a játékosok pszichika- ilag nem bírták a nagy megter­helést. ..! A jugoszláv napilapok nagy többsége még mindig visszatér ahhoz a problematikus tizen­egyeshez, amelyet a dán Sörensen a jugoszlávok ellen ítélt. A lapvéle­mények szerint Miljanics sincs könnyű helyzetben. Annak ellené­re, hogy nem áll szándékában szövetségi kapitányi tisztségétől megválni, a szakértők szerint helyzete nagyon bonyolult... A VB mai műsora 17.15 Olaszország-Argen- tína, játékvezető: Rainei (Ro­mánia) 21.00 NSZK-Anglia, játék­vezető: Coelho (Brazília) Feloszlottak! A szó szoros értelmében ez történt a VB-n dicstelenül szere­pelt perui válogatottal. Útban Lima felé a repülőgépen a csapat egyik vezetője közölte mindenkivel: „Et­től a perctől kezdve ez a csapat nem létezik többé!“ Egy perui újság is alaposan nekiesett az együttesnek: „Olyan tudású csa­tárokkal, mint Űribe és Oblitas hogyan lehet ilyen elkeserítöen rosszul játszani? Persze - szól tovább az idézet -, jó hír is van: Tim papa távozik...“ A csapat elleni hadjárat a hazaérkezés után is folytatódott. A perui parlament vizsgálja majd ki, miért játszott úgy az ország nemzeti tizenegye a Mundialon ahogy, miért szere­pelt ennyire gyengén? Felvételünk a Spanyolország - Észak-írország mérkőzésen készült, amelyen a házigazdák ugyan bejutottak a legjobb 12 közé, de a kritikák szerint csapnivalóan játszottak. A képen a spanyol Satrustegui (balra) küzd a labdáért Hugh O’Neill-lel. (ČSTK f elv.) A sztrájk veszély elmúlt. A madridi Bemabeu- és Vicente Calderon-sta- dion alkalmazottai kilátásba helyezték a munkabeszüntetést, ha nem elégítik ki béremelési követeléseiket. A mun­kaügyi minisztérium, a VB szervező bizottsága és a dolgozók képviselőinek tárgyalásán megegyezés született. A stadionok személyzete megkapta a régóta hiába kért béremelést, a D- és B-csoport mérkőzéseinek lebonyolítá­sa elől elhárultak az akadályok. Vogst, a hírszerző. A nyugatnéme­tek legutóbbi gijoni edzése után az újságírók kifaggatták Jupp Derwall ka­pitányt a várható esélyekről. Az ősz mester őszintén megvallotta, amennyi­re tart az angoloktól, annyira biztosra veszi a spanyol válogatott elleni győ­zelmet. Szerinte a B-csoport erővona­lai az NSZK-Anglia nyitó mérkőzés eredményének ismeretében megraj­zolhatók. A többi csak ráadás lesz. A beszélgetés végeztével Derwall nyil­vánosan elnézést kért a szurkolóktól, amiért együttese csalódást okozott az osztrákok elleni játszadozáson. Kesztyűs diplomata. Ubaldo Fillol, az argentinok portása úton-útfélen hangoztatja, hogy csapata most már nem fél senkitől. Az indoklás: „Aho­gyan a magyarokat megvertük, az min­denkit meggyőzhetett arról, hogy nem alaptalanul készülünk világbajnoki cí­münk megvédésére - mondotta. - Megmutattuk Argentína óriási erejét és Brazílián kívül most már senki se állíthat meg.“ Valaki megkérdezte, nem fél-e Eder bombáitól? Fillol mo­solygott, majd arról kezdett beszélni, hogy otthon, argentinéban várja a csa­lád, van egy gyönyörű lánya, szereti a kosárlabdát, és a csokoládé fagy­laltot. Találtak tizenegyet. A házigazda spanyolokat legyőző észak-írek érthe­tően az utolsó játéknap legnagyobb meglepetésszerzőinek bizonyultak. Váratlan győzelmükkel mintha ők ma­guk sem tudtak volna hirtelenjében mit BRAZÍLIÁRA TIPPELNEK (ČSTK) - Brazília csapata to­vábbra is a világbajnokság legna­gyobb esélyese, ez nemcsak a né­zők, és a sajtó, de a 12 továbbjutott csapat legtöbb edzőjének a véle­ménye is. Billy Bingham (Észak-írország): ,,Az esélyes Brazília, Argentína, Anglia és az NSZK válogatottja. Spanyolországgal a csoportjában nyújtott gyenge teljesítménye után nem lehet többé számolni. “ Jupp Derwall (NSZK): „Még mindig Brazília. Játékosaimnak alaposan rá kell kapcsolniuk, amennyiben ki akarják harcolni a címet. “ Georg Schmidt (Ausztria): „A győztesről már a C-csoport mérkő­zései döntenek. Brazília avagy Ar­gentina. Ez az én tippem.“ Ron Greenwood (Anglia): „Az én esélyesem Brazília. De hiszem, hogy nekünk is van még esélyünk. Spanyolországba a hátsó ajtón ke­rültünk, de onnan a főbejáraton szeretnénk távozni.“ Michel Hidalgo^(Franciaország): „Továbbjutottunk a második fordu­lóba, s itt semmi sem lehetetlen. “ Tele Santana (Brazília): Nem bocsátkozom jóslásokba. A világ- bajnokság még hosszú ideig tart. “ Konsztantyin Beszkov (Szovjet­unió): A középdöntő minden mér­kőzése fontosnak ígérkezik. Töb­bet nem mondhatok. “ Guy Thys (Belgium): ,,Többet is elérhetünk. Az argentinok fölött elért győzelmünk nem kell, hogy szenzáció maradjon. “ Jósé Santamaria (Spanyolor­szág): „Sok jó csapat került a má­sodik fordulóba. Valamennyinek van esélye." Antoni Piechniczek (Lengyel- ország): „Szerintem a legesélye­sebb Brazília. Hiszem, hogy csa­patunk továbbjut csoportjából.“ Cesar Luis Menotti (Argentína): „ Olaszország fölött 25 éve, Brazí­lia ellen pedig 12 éve nem sikerült győznünk. Ezen akarunk itt változ­tatni.“ Enzo Bearzott (Olaszország): „Az ész Brazíliát diktálja, de cso­portunkban minden megtör­ténhet. " kezdeni... ,,... mit is mondhatok? Még most sem tudom elhinni, hogy győz­tünk. Buszke vagyok minden játéko­somra, és biztos abban, hogy nemcsak a mi országunk, de egész Nagy-Britan- niá elismeréssel adózik csoportelsősé­günknek“ - mondta Billy Bingham, az észak-írek pipás kapitánya. A VB meg­kezdése előtt számos lapban megje­lent, hogy az észak-írek között közszá­jon forgó mondás szerint náluk min­denki válogatott lehet, aki egy egyene­sei bele tud rúgni a labdába. A jelek azt mutatják: tizenegy ilyen futballistája fel­tétlenül van ennek a kis országnak. A CSSZTSZ KB állásfoglalása (ČSTK) - A Csehszlovák Testnevelési Szövetség Központi Bizott­sága a csehszlovák labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplésé­vel kapcsolatban a következő állásfoglalást tette közzé:- A csehszlovák labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplése jogos elégedetlenséget váltott ki a nagynyilvánosság körében, nem tett eleget a CSSZTSZ KB elvárásának. Labdarúgóink Kuvait, Anglia és Franciaország csapata ellen nyújtott teljesítménye nincs egye­nes arányban sem azokkal a feltételekkel, amelyeket a csapat a felkészülés során kapott, sem játékosaink jelenlegi lehetőségeivel és képességeivel. Éppen ezért a csehszlovák labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplését komoly bíráló elemzésnek vetik alá abból a célból, hogy biztosítsák az együttes jobb teljesítményét az 1984- es Európa-bajnokság selejtezőin, valamint a Los Angeles-i olimpiai játékokra való felkészülés során. Az edzők és a szervező bizottság tagjainak az elkövetkező időben rá kell mutatniuk a sikertelenség döntő okaira, s ezekből arra a végkövetkeztetésre jutni, hogy a helyzet egyebek között a csapat teljes átépítését, a játékfelfogás megváltoztatását teszi szükségessé. A csehszlovák labdarúgók világbajnoki szereplésének értékeléséről és az abból levont követ­keztetésekről a csehszlovák sportközvéleményt időben tájékoz­tatjuk. Most kezdődik a VB (?)... (CSTK) - Tulajdonképpen a fenti címmel lehetne összefog­lalni a spanyol lapvéleményeket a világbajnokság eddigi lefolyásá­ról... Egyébként szinte valameny- nyi spanyol lap élesen bírálja a vá­logatott szövetségi kapitányát, Santamariát és játékosait az eddi­gi Mundial-szereplésért, sőt felté­telezik, hogy ez a csapat nem garantálja a spanyol sikereket a világbajnokság második szaka­szában sem. Diario 16: “...az egész nemzet ellenzi a spanyol csapat főedzőjének eddigi tevé­kenységét. Leginkább azzal hi­báztatható, hogy olyan csapatot válogatott, amely képtelen gólt lőni; tönkretette a játékosok egyéniségét; a csapat szinte, meghatározott taktika nélkül játszik; egyáltalán nem veszi fi­gyelembe a valenciai ered­ménytelenséget és pszichikai­ig képtelen játékosait megfele­lően felkészíteni.“ Ugyanez a lap nem hivatalos értesülésekre hivat­kozva a csapatvezetés felújításá­ról is ír. Többek között annak a vé­leményének ad kifejezést, hogy feltehetően Kubala Lászlónak is felajánlották, hogy segítsen San­tamariának, ő azonban ezt eluta­sította... - hangzik a Diario 16 feltételezése. Szó van még Muňoz és Molowny esetleges „besegíté­séről“. Lehet, hogy ezek csupán feltételezések, de egészen biztos, hogy segítenének... - írja az em­lített napilap. Érdekes elemzés látott napvilá­got az El Mundo Deportivo című napilapban. A cikkíró szerint a VB- szervezők előre megtervezték a világbajnokság második szaka­szát, azonban a „nagyok“ kie­gyensúlyozatlan teljesítményei alaposan megtréfálták a rendező­ket, akiknek elképzelése szerint a Nou Camp-stadionban kellett volna játszania Argentína és Olaszország tizenegyének, azon­ban egyik csapat sem volt képes csoportjában az első helyen vé­gezni, és így kénytelen a jóval kisebb Sarria-stadionban játszani, s ennek következtében a FIFA alaposan ráfizet. Ezáltal azonban az Espaňol Barcelona stadionja került a labdarúgó-szurkolók ér­deklődésének középpontjába! Például a Brazília- Argentína mér­kőzésre még a feketepiacon is szinte lehetetlen belépőhöz jutni. All Stars (ČSTK) - A Mundial első félideje után a nyugatnémet hírszolgálati iroda, a DPA labdarúgó-szakértői összeállították a világ legjobb tizen­egyét. Ebben négy brazil, három szovjet labdarúgó kapott helyet, s ez az eddig nyújtott teljesítmé­nyük alapján nagyon is megérde­meltnek látszik. Az All Stars kerete: Daszajev (szovjet) - Gerets (bel­ga), K. H. Förster (NSZK), Csiva- dze (szovjet), Junior (brazil) - Socrates, Zico (brazilok), Ardi- les (argentin) - Mariner (angol), Blohin (szovjet), Eder (brazil). Alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságok KÖZÉP-SZLOVÁKIA Kerületi bajnokság: Hriňová - Bi­ely Potok 3:0, Žiar - Dolné Hámre 1:0, ČSAD B. Bystrica - Krásno 2:0, Haj- načka - Turany 7:0, Lučenec - Stráž- kov 2:0, Dolný Kubín - Fiľakovo 2:2, Rim. Sobota - Dolné Vestenice 0:1, Lipt. Mikuláš - Nová Dubnica 3:0. 1. ČSAD B. Bystrica 30 16 9 5 44:29 41 2. Rim. Sobota 30 15 6 9 49:28 36 3. L. Mikuláš 30 15 5 10 56:34 35 4 Vestenice 30 1 3 5 11 31:36 32 5. Krásno 30 12 7 11 44:37 31 6. Fiľakovo 30 12 7 11 29:32 31 7. D. Kubin 30 12 6 12 62:50 30 8. Žiar 30 12 6 12 44:38 30 9. Hajnačka 30 10 10 10 38:37 30 10. Lučenec 30 12 5 13 43:37 29 11. Hriňová 30 11 7 12 43:41 29 12. Strážov 30 10 8 12 38:46 28 13. B. Potok 30 9 10 11 30:46 28 14. Nová Dubnica 30 10 7 13 31:46 27 15. D. Hámre 30 9 8 13 40:56 26 16. Turany 30 6 5 19 33:75 17 I. OSZTÁLY D-csoport: Kalinovo - Krupina 2:3, Čakanovce - Nenince 3:1, Dolná Niva - Radzovce 7:0, Detva jun. - Buzitka 1:2, Šafárikovo - Lieskovec 3:1, V. Krtíš B - Látky 0:3, Poltár - Hnúšťa 4:1, Hostice - Cinobaňa 3:1. 1. Dobrá Niva 30 19 6 5 60:18 44 2. Kalinovo 30 15 6 9 55:36 36 3. Buzitka 30 16 4 10 44:24 36 4. Látky 30 13 7 10 33:31 33 5. Šafárikovo 30 12 8 10 36:48 32 6. Cinobaňa 30 13 5 12 48:42 31 7. Lieskovec 30 13 5 12 47:44 31 8. Poltár 30 14 3 13 44:42 31 9. Hostice 30 12 7 11 43:41 31 10. Detva jun. 30 12 7 11 40:41 31 11. Radzovce 30 13 5 12 38:44 31 12. Krupina 30 13 4 13 48:42 30 13. Nenince 30 11 5 14 46:59 27 14. Čakanovce 30 11 4 15 35:42 26 15. Hnušťa 30 7 4 19 31:61 18 16. V. Krtíš B 30 4 4 22 21:74 12 SPORTHÍRADÓ • Antero Toivinen (finn) gerelyha­jításban 87,86 métert ért el a Saarijaer- viben rendezett atlétikai versenyen. Rúdugrásban honfitársa, Kuusisto 550 cm-t ért el. • Az Egyesült Államok női röp­labda-válogatottja nyerte a schwerini nemzetközi tornát, miután 3:1 arány­ban legyőzte az NDK válogatottját. A második helyet Kuba, a harmadikat Bulgária szerezte meg. Csehszlovákia hatodik lett. • Budapesten hármasviadalon a bolgár atléták 189,5:178,5-re győz­tek Magyarország és 192:173-ra Len­gyelország fölött. A Lengyelország -Magyarország összecsapás 183:183 arányú döntetlent hozott. • Belgrádban az USA férfi kosár­labda-válogatottja 88:83 (48:48) arányban legyőzte Jugoszlávia csa­patát. • Durhamban az Egyesült Álla­mok atlétái győztek az NSZK és Afrika válogatottja ellen. A legjobb eredmény a távolugrásban született: Grimes 857 cm-t ugrott hátszéllel. Jó időt ért el a 400 m-es gátfutásban az NSZK-beli Harald Schmidt, ideje 48,89. • Csehszlovákia női kosárlabda­válogatottja negyedikként végzett a gdanski nemzetközi tornán Utolsó mérkőzésén 83:60 (41:32) arányban legyőzte Gdansk csapatát. A torna győztese, Jugoszlávia 95:76 (46:37)-re verte Lengyelország együttesét. • NDK - Csehszlovákia 29:12 (13:9), Bulgária - Csehszlovákia 20:18 (9:9), Bulgária - Franciaország 25:8 (10:8), Szovjetunió - Magyaror­szág 22:12 (12:8), Szovjetunió - Fran­ciaország 32:12 (17:6) - a Várna Ku­páért játszott nói kézilabdatomán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom