Új Szó, 1981. december (34. évfolyam, 284-309. szám)

1981-12-24 / 304. szám, csütörtök

Csütörtök, 1981. XII. 24. A NAP kel — Kelet-Szlovákia: 7.28, nyugszik: 15.44 — Közép-Szlovákia: 7.36, nyug­szik: 15.52 — Nyugat-Szlovákia: 7.44, nyug­szik: 16.00 órakor A HOLD kel: 5.27, nyugszik: 14.46 órakor Névnapjukon szeretettel köszön tjük ÁDÄM és ÉVA nevű kedves olvasóinkat 9 1791-ben született Eugéne SCRIBE francia drámaíró (+1861) © 1856 ban született FESZTY Ar­pád festőművész, az akadémikus festészet jellegezetes képviselője (+1914) © 1881-beu született luan Ramón JIMfiNEZ spanyol költő, a XX. századi spanyol nyelvű líra egyik legkiemelkedőbb alakja ( + 1958 ) © 1901 ben született Alek­szandr Alekszandrovics FAGYEJEV szovjet-orosz regényíró, az orosz irodalom realista hagyományainak folytatója (+1956). j I P Ö J Ä RAS Felhős Idő, átmeneti havazások kai, főleg északon és keleten eső, havas eső. A nappali 'hőmérséklet nulla fok körül. Mérsékelt észak- nyugati, keleten déli szél. Pénteken és szombaton szintén borult lesz az Idő, havazás. Szlo­vákia déli részein eső, havas eső. Szombaton csökken a felhőzet, szórványos hózivatarokra lehet számítani. Az éjszakai hőmérsék­let mínusz 3 — mínusz 7, szom baton mínusz 8 és mínusz 13 fok között. A nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 1 fok között, szombaton mínusz 2 és mínusz 6 fok között a duna vízállasa Előrejelzés 1981. december 24-re: Bratislava: 305, változatlan Medveďov: 275, apad Komárno: 280, apad Štúrovo: 260, apad OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Közöljük olvasóinkkal, hogy napilapunk legközeleb­bi száma december 27-én, vasárnap jelenik meg. Rendőrségi hírek — Ittas állapotban lakása konyhájában a gáztűzhelyen me­legítette vacsoráját Miroslav K. 33 éves humennel lakos. A tűzhelyein nem oltotta el a lángot, ennek ikövetk ezt ében tűz ütött ki. Személyi sérülés nem történt. A lakás berende­zésében mintegy 30 000 korona kár keletkezett. — Tiltott helyen előzött sze­mélyautójával egy másik gép­járművet Budimír és Bretejov­ce között Michal M. 48 éves gépkocsivezető. A járművel a szembejövő autóbusznak ütkö­zött. A személyautó vezetője és 40 éves felesége a baleset kö­vetkeztében a helyszínen meg­halt, 14 éves lányukat súlyos sérülésekkel szállítottáik kór­házba. Az autóbusz 45 utasa közül senki nem sérült meg. ■ A Cseh Kulturális Minisz­térium, a Csehországi Zeneszer­zők és Előadóművészek Szö­vetsége és a Cseh Zenei Alap a cseh zene éve (1984) alkal­mából ötödször is meghirdeti a 35 éven aluli, fiatal zene­szerzők versenyét.4 ■ A Bolgár Népköztársaság 1981—1985-re szóló szociális és gazdasági fejlesztési terve és a jövő évi terv, amelyet a Népi Gyűlés nemrég hagyott jóvá, az építőipar elé azt a feladatot tűzi, hogy a beruházási eszkö­zöknek csak 30 százalékát for­dítsák új Ipari kapacitások építésére, a többit a meglevő objektumok korszerűsítésére, újjáépítésére és bővítésére kell felhasználni. Mi Hol ? Mikor ■ Csütörtök MOZIK MŰSORA BRATISLAVA © DUKLA: Halló, Dolly (ameri kai) 15.30 ® HVIEZDA: Csak be szelj, beszélj, érdekelsz (francia} 15.30 © METROPOL: Krizantémok (cseh) 15.30 © POHRANIČNÍK; Építs házat, ültess fátl (szlovák) 14.30 © PRAHA: Az élet szép (szovjet—olasz) 11, 13.30, 16 © SLOVAN: A bagdadi tolvaj (angol) 15.30 © TATRA: A fekete mén (amerikai) 15. SZÍNHÁZAK MŰSORA © A színházakban nincs előadás? RÁDIÓMŰSOR Magyar adás (a 295,3 méterek hullámon): 7.00: Hírek, műsoris­mertetés, sajtószemle. 7.10: Gaz daságpolitikai tízperc. 7.20: Reg­geli zene. 7.50: Sport. 7.55: Hírek. 8.00: Ajándékkosár, gyermekműsor. 13.00: Hírek, műsorismertetés. 13.10: Népi muzsika. 13.40: Fenyő­fa, béke hírhozója, irodalmi ösz- szeállítás. 14.00: Napi krónika. 15.00: Szimfonikus zene. 15.30: Szí vesen ‘hallgattuk. TV-MÜSOR BRATISLAVA 8.55: Hírek 9.00: Hamupipőke. A népmese bábjátékváltozata. 1. rész: A mostoha 9.30: Népi játékok. Folklórműsor gyerekeknek. 2. rész 9.55: A szerengsekereső. Orosz népmese tévéváltozata 11.20: Karácsonyi varázslat. Humo­ros tévéjelenet 11.45: A Drezdai Képtár kincsei. Rövidfilm. 3. rész 12.00: Hírek 14.20: Hírek 14.25: Síbalatt- és síakrobata-ver- seny. Közvetítés Jugoszláviá­ból 15.10: Hóemberek. Zenés, szórakoz­tató gyermekfilm 15.35: Diós kalács. Tévéjáték 16.20: Akik karácsonyeste is szol­gálnak. Zenés ajándékmüsor 17.10: Veronika. Román zenés me­sejáték 18.40: Esti mese 18.50: Időjárásjelentés és műsoris­mertetés 19.00: Tv-híradó 19.15: Az egykori Bratislava zené­je. Hangversenyműsor 19.45: Elena Cepčeková: Kenderi­ke. Mesejáték 20.50: Tél, szerelem és karácsony. Zenés irodalmi műsor 21.20: Karácsonyesti vers 21.30: Zuzana Križková: Befejezet­len játszma. Tévéjáték 22.30 Karéi Gott énekel 23.15: Szárnya vagy combja. Fran­cia fllmvígjáték II. műsor 15.50: Behavazott tájak, összeállí­tás szlovák költők verseiből 16.15: Párizsi mohikánok. Alexand­re Dumas regényének szlo­vák tévéfilmváltozata. 3. rész (ff.) (ism.) 17.10: összeállítás az országos ba- lettv&rseny gálastjének mű­sorából 18.10: A szlovák tájképfestés törté­nete. Dokumentumfilm 18.50: Műsorismertetés 19.00: Karácsonyesti vers 19.15: Az öreg méhész. Tévéfilm Jozef Gregor Tajovský elbe­széléséből 20.20: A szlovákiai városok fejlő­dése. Dokumentumfllm 20.50: Színház — függöny nélkül. Beszélgetés a humorról 21.30: Este az orfeumban. Kálmán Imre legszebb melódiái 22.20: Baltazár a volánnál. NSZK vidám filmösszeállítás BUDAPEST 8.05: Tévétorna 8.10: Klsfilm-összeállítás gyere keknek: 8.45: Bábok világában. Szovjet rövidfilm 8.55: A nagyeszű sündisznócska. Bábfilmsorozat. 1. rész: Sün­disznócska lovagol 9.25: Fanfár. Angol filmsorozat 1. rész: Pop- és klasszikus zene 9.50: A varázsdoboz titkai. Riport- műsor 10.20: Minden egér szereti a saj­tot. Bábfilm 11.20: A fény hegyei. Olasz doku- mentumfllm-sorozat. 3. rész: A nap legelői (Ism.) 11.50: Álarcban. NDK tévéfllmso- rozat. 2. rész: 15.20: Reklám 15.30: „Életet az éveknek“. Nyug díjasok műsora 16.30: Reklám 16.40 Silstt, a sárkány kalandjai. 17.10: Nemes Nagy Ágnes: Bors néni. Zenés játék gyerekek nek 18.15: Ueethoven: IX. szimfónia 19.40: Tévétorna 19.45: Esti mese 20.00: Hírek 20.05: Szabó Magda: 'Tündér Lala. Mesejáték 21.35: Karácsony képekben (ff.) 21.50. Rómeó és Júlia. Angol — olasz film Shakespeare drá mája nyomán II. műsor 20.00: Hírek 20.05: J. S. Bach: Karácsonyi óra tórium. NSZK hangverseny­film. 1. rész 21.35: XX. század. Mensáros László Irodalmi estje. 1—2. rész 22.35: Ludus Daniells. Misztérium játék a XH. 'századból Péntek MOZIK MŰSORA BRATISLAVA * © DUKLA: Ogarjov utca 6 (szov­jet) 15.30, 18, 20.30 © HVIEZDA: Csak beszélj, beszélj, érdekelsz (francia) 15.30, 18, 20.30 © MET­ROPOL: A fekete mén (amerikai) 15.30, 18, 20.30 © MIER: A rend­őrség csak áll és néz (olasz) 18, 20.30 © POHRANIČNÍK: Kereszte­lő (cseh) 14.30, 17, 19.30 © PRA­HA: Az élet szép (szovjet—olasz) 11. 13.30, 16, 18.30, 21 © SLOVAN: A bagdadi tolvaj (angol) 15.30, 18, 20.30 © TATRA: Csao, gazfic­kók (olasz) 15, 17.30, 20, KO&ICE © SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Bra­zil fiúk (amerikai) © DRUŽBA: Csak beszélj, beszélj, érdekelsz (francia) © SLOVAN: Buldog és cseresznye (cseh) © TATRA: Se így, se úgy (francia) © ŰSMEV: Ogarjov utca 6 (szovjet). SZÍNHÁZAK MŰSORA © SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Csipkerózsika (10.30) © Bohém­élet (19) © KIS SZÍNPAD: Egy nyár Nohántban (19) © 0) SZÍN­PAD: Ez aztán a meglepetés (19). RÁDIÓMŰSOR Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon): 8.00: Műsorismertetés. 8.10: Szórakoztató zene. 9.00: Az öröm könnyel. Mesejáték. 9.40: Gyermekdalok. 10.00: Lélektől — lélekig. Verses összeállítás. 10.20: Zene — családi körben. 10.50: Ün­nepi gondolatok. 11.00: Vonósok bűvöletében. 11.30: ifjúsági maga­zin. 12.00: Hírek. 12.05: Népi mu­zsika. 13.00: Batta Gy.: Vadlibák. Rádiójáték. 13.30: A zeneirodalom remekműveiből. 14.15: Ünnepi sportmagazin. TV-MÜSOR BRATISLAVA 8.30: Hírek 8.35: Hamupipőke. A népmese bábjátékváltozata. 2. rész: Udvari bál 9.10: Gőgös hercegnő. Cseh film Božena Nemcová meséje alapján (ff.) 10.40: Abba. Feliratos svéd zenés film a világhírű együttes ausztrállal turnéjáról 12.10: A Drezdai képtár kincsei. Rövidfilm. 4. rész 14.00: Sport 1981. összeállítás az év legfontosabb sportesemé­nyeiből 15.00: Az ötletesebb nyer. Szóra­koztató vetélkedőműsor 15.40: Levoča műltja és jelene. Do kumentumfllm 16.05: Erna Suchánková: Tolmács. Tévéjáték gyerekeknek 17.20: Veronika Ismét eljön. Ro mán zenés mesejáték 18.40: O. Hoffman—J. Polák: Tau úr. Tévéfilmsorozat. 1. rész 19.10: Esti mese 19.20: Időjárásjelentés és műsoris­mertetés 19.30: Tv-híradó 20.00: Jaroslav Dletl: Kórház a vá­ros szélén. Tévéfilmsorozat, 19. rész 21.00: Televarleté. •" Zenés, szóra­koztató műsor 22.30: Mizantróp. Mollére színmű­vének tévéváltozata 23.55: A Szlovák Kamarazenekar hangversenye 00.05: Hírek II. műsor 14.00: Napocska. Óvodások műso­ra 14.40: Párizsi mohikánok. Alexand­re Dumas regényének szlo­vák tévéfilmváltozata. 4. rész (ff.) (ism.) 15.45: Látogatóban a nyugdíjasok klubjában. Riportmüsor 16.30: Autók és emberek. Francia tévéfilmsorozat. 1. rész: Arisztokrata és gépész (is­métlés) 17.25: Filmmúzeum. Egy év falun. A Szlovák Televízió folklór­filmje 19.20: Időjárásjelentés 19.25: Műsorismertetés 19.30: Középkori bástyák. Doku­mentumaim (ism.) 20.00: Billy Preston könnyűzenei műsora 21.00: Vincent Šikula: Mandula. Tévédráma 21.45: A jégbe fagyott szépség. Dokumentumfilm 22.05: Rubens, a barokk festő Do kumentumfllm 22.30: Emlékek térképe Köunyűze nei visszapillantás BUDAPEST 9.05: Tévétorna 9.10: Óvodások filmmüsora: 9.30: A nagyeszű sündisznócska Bábfilmsorozat. 2. rész: Nagyhatalmú sündisznócska 10.00: Fanfár. Angol filmsorozat. 2. rész: Pop- és klasszikus zene 10.25: Szervusz, Szergejl 11.00: A hétpettyes lovag. Zenés mesejáték 14.45. Cirkusz-gála. összeállítás a százéves Moszkvai Nagycir­kusz jubileumi műsorából 15.50: Süsü, a sárkány kalandjai. 16.20: Keresztkérdés. Fejtörőjáték 16.50: Csali. Horgásztízperc 17.00: MAFILM-magazin (ff.) 17.10: Sport, 1981. 1. rész 17.50: Delta. Tudományos híradó 18.15: Reklám 18.20: Szülőföldem. Illyés Gyula műsora 19.40: Tévétorna 19.45: Esti mese 20.00: Hírek 20.05: Vers — mindenkinek. Babits Mihály: Emlékezés gyerme-« teg telekre 20.10: A névtelen vár. Jókai Mór regényének tévéfllmváltoza- ta. 6. rész: A történet vége 21.30: Operetthangverseny. Részle­tek Kálmán Imre operettjei­ből 22.15: A Sakál napja. Angol—fran­cia film Frederick Forsyth regényéből II. műsor 20.00: Hírek 20.05: Vers — mindenkinek. Babits Mihály: Emlékezés gyerme­teg telekre 20.10: J. S. Bach: Karácsonyi ora­tórium. NSZK hangverseny­film. 2. rész 21.30: XX. század. Mensáros László irodalmi estje. 3. rész 22.15: Spartacus. Szovjet balett- film Szombat MOZIK MŰSORA BRATISLAVA © DUKLA: Ogarjov utca 6 (szov- jet) 15.30, 18, 20.30 © HVIEZDA: Csak beszélj, beszélj, érdekelsz (francia) 15.30, 18, 20.30 © MET­ROPOL: A fekete mén (amerikai) 15.30, 18, 20.30 © M1ER: A rendőr­ség csak áll és néz (olasz) 18, 20.30 ® POHRANIČNÍK: Keresztelő (cseh) 14.30, 17, 19.30 © PRAHA: Az élet szép (szovjet—olasz) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 © SLOVAN: A bagdadi tolvaj (angol) 15.30, 18, 20.30 © TATRA: Csao, gazfickók (olasz) 15, 17.30, 20. KOSlCE © SZAKSZERVEZETEK HÁZA: A rózsafüzér szemel (lengyel) © DRUŽBA: Csak beszélj, beszélj, ér­dekelsz (francia) © SLOVAN: Bul­dog és cseresznye (cseh) © TAT­RA: Se így, se úgy (francia) ® ŰSMEV: Ogarjov utca 6 (szovjet). SZÍNHÁZAK MŰSORA © SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Hamupipőke (11) © Nabucco (19) © KIS SZÍNPAD: Vasárnap a fáj­dalom ideje (19) © ÜJ SZÍNPAD: Volt egyszer egy sárkány (14) © Ez aztán a meglepetés (19) © KOSICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Tru­badúr (19). RÁDIÓMŰSOR Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon): 8.00: Hírek, műsoris­mertetés. 8.10: István napja ma vagyon, zenés összeállítás. 8.55: Hírek. 9.00: Gyermekműsor. 9.20: Jakobi Viktor: Sziblll. 10.00: Slá­gerek mindenkinek. 11.00: Nap­jaink margójára. 11.15: Mikrofon­közeiben. 12.00: Hírek. 12.05: A népzene gyöngyszemeiből. 12.50: Farkas: Az okos Arha, rádiójáték. 13.40: Múlt századok zenéje. 14.00: Vidám összeállítás. TV-MÜSOR BRATISLAVA 8.30: Hírek 8.35: Pionírok magazinműsora 11.20: Jaroslav Dtetl: Kórház a vá­ros szélén. Tévéfilmsorozat. 19. rész (ism.) 12.20: Az írás arcodat tükrözi, la­na Kocianová műsora 12.45: Őszi harangok. Szovjet me­sefilm Puskin műve alapján 14.00: Karácsonyt asztalitenisz-tor­na a Csehszlovák Televízió Kupájáért. Helyszíni közve­títés 16.00: Dlszkoklub 1981. Zenés, szó­rakoztató összeállítás 16.50: Filmmúzeum. Mikoláš Aleš. Cseh film (ff.) 18.40: O. Hofman—J. Polák: Tau úr. Tévéfilmsorozat. 2. rész 19.10: Esti mese 19.20: Időjárásjelentés és műsoris­mertetés 19.30: Tv híradó 20.00: A vendég karosszéke. Mi­roslav Kirschner nemzeti művész 20.30: Igaz történetek az életből. Tévéjelenetek. Az adás vé­gén a MATES számainak húzása 21.40: Johann Strauss: Denevér. Tévéoperett 00.05: Hírek II. műsor 14.40: Párizsi mohikánok. Alexand­re Dumas regényének szlo­vák tévéfilmváltozata. 5. rész (ff.) (Ism.) 15.50 Bela Kapolka, a hegyek köl­tője. Portréfilm 16.00: Autók és emberek. Francia tévéfilmsorozat. 2. rész: Ford polgártárs (Ism.) 17.00: Harc a vőlegényért. Szlovák verses népi színmű 17.50: Operettmelódiák 18.40: A tél varázsa. Dokumentum­fllm 19.20: Időjárásjelentés 19.25: Műsorismertetés 19.30: Gustáv Mallý festőművész. Dokumentumfllm 20.00: Letűnt évek. Tévéjáték Konsztantyln Pausztovszklj műve alapján 21.10: Népi muzsikára. Zenés, szó­rakoztató műsor 21.40: Zuzka Zgurlška: Egy asz­szony a völgyből. Tévéfllm 22.45: Melódiakoktél. Zenés, szó­rakoztató Összeállítás BUDAPEST 8.30: Tévétorna 8.35: Ferdlnánd bohóc és a fut­ball. NDK kisfilm 9.05: Az egerek gyűlése. Bábjá­ték 9.20: Terülj, asztalkáml Svéd mesejáték 10.00: Zsebtévé 10.30: A nagyeszű sündisznócska. 11.00: Fanfár. Angol filmsorozat. 3. rész: Pop- és klasszikus zene 11.25: Egészségünkért! 11.30: Az Onedln család. Angol té­véfilmsorozat. 12. rész: Ha­zafelé (Ism.) 12.20: Keresztkérdés. Fejtörőjáték (ism.) 13.45: Varázsgömb. Karácsonyi kü­lönkiadás 14.15: Süsü, a sárkány kalandjai. Zenés bábfilmsorozat. 4. rész: Süsü, a rettentő 14.45: Műsorainkat ajánljuk 15.10: Reklám 15.15: Humphrey Bogart-sorozat. Á máltai sólyom. Amerikai bűnügyi film 16.50: Reklám 16.55: Sport, 1981. 2. rész 17.35: Fele-fele. Szeged—Újvidék show 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A HÉT 20.00: Hírek 20.05: Magyar népmesék. Rajzfilm­sorozat. 12. rész: A rátótl csikótojás 20.15: Mi van, doki? Amerikai fllmvígjáték 21.45: Kapcsoltam. Társasjáték 22.25: Palotai Boris: A férfi. NSZK tévéfilm (ff.) II. műsor 16.25: Idősebb Pieter Bruegel. Kép­zőművészeti kisfilm (Ism.) 17.10: A király pantallója. A pécsi körzeti stúdió mesejátéka (Ism.) 18.15: Másfél millió lépés Magyar- országon. 1. rész: A zemplé­ni hegyek között (Ism.) 19.00: Debreceni dzsessznapok 19.25: A Szépművészeti Múzeum. Egyiptomi gyűjtemény (Ism.) 19.50: Az Alekszander Nevszkl szé kesegyház. Bolgár rövldflhn (Ism.) 20.00: Hírek 20.05: Az ember felemelkedése. Angol filmsorozat. 9. rész: Az élet eredete és fejlődése 20.55: Yehudl Menuhtn Bartókról (Ism.) 21.35: Balthazár professzor. Jugosz­láv rajzfilm (Ism.) 21.45: Anna Habeck-Adameck: Egy perc volt az életünk. Szín­házi előadás, felvételről (ff.) (14 éven felülieknek!! (Műsorváltozás lehetséges!! Klod|o Szlovákia Kommunisto Párt|o Központ! Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Pőszerkesztő: Or. Rabay Zoltán, CSc. Helyettes főszerkesztők Szarko István ét mr Csetö János. Szerkesztőség: 893 38 Brotislovo, Qorkého 10. Telefon: 309 331 252, 332-301, főszerkesztő: 532-20. szerkesztőségi titkárság: 550 18 eportrovot- 505-29 gazda­W sági ügyek 506-39 Távíró: 092308. Pravdo — Kladővállalot Brotislovo, Volgogradská 8. Nyomja o Pravda, az SZLKP nyonndavállalato — Pravdo Nyomdaüzeme Brotislovo, S0IS1U Štúrova 4. Magánszemélyek kővetkező cfmen adhat Iák fel hirdetéseiket: 893 38 Brotlslova, Jlráskova 5,. telefon: 577-10, 532-64. A szocialista közöletek a hirdetéseket erre o címre küld|ék: 893 39 Brotlslova, Va|anského nábrežie 15., M. emelet, telefon: 551-83. 544-51. Az 0| Sző előfizetési df|o havonta — a vasárnapi szdmmol együtt —-14.70 • _ j__, korona. Az 0| Sző vasárnapi számának külön előfizetése negyedévenként 13 korona. Terjeszti: a Postai Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. ‘ ® Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, 884 19 Bratislava, Gottwaldovo námestie 6. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom