Új Szó, 1973. július (26. évfolyam, 155-180. szám)

1973-07-10 / 162. szám, kedd

m 1973. VII. 10. 7 PREŠOV—73 Prešovon folytatódtak és be Is fejeződtek a legtömegesebb pionír sportverseny küzdelmei. Az utolsó versenynap műso­rán atlétikai számok és labda­játékok voltak. A lányok magasugrása az NDK-beli Bachman győzelmét hozta, aki 148 cm-es teljesít­ményével végzett az első he­lyen. 2. Szűcs (magyar), azo­nos teljesítménnyel, 3—7. egy­formán 145 cm-rel Krause (NDK). Jeremová (lengyel), Chouliková (csehszlovák), Dej- nega (szovjet) és Bardás (ro­mán). A lányoknál négy verseny­szám után a csapatversenyben a következő sorrend alakult iki: 1. Bulgária 1420, 2. Magyar­ország 1389, 3. Románia 1348, 4. Csehszlovákia 1281 pont. A fiúknál a labdadobásban 84,46 méteres teljesítménnyel a magyar Szőcs győzött a bol­gár Petkov (84,42) és a mon­gol Bajarszajhan (80,26) előtt. A fiúknál az összetett ver­senyt a szovjet Ovcsarenko nyerte 366 ponttal, 2. Bajar­szajhan 328, 3. Ganzorig (ugyancsak mongol) 322 pont­tal. A legjobb csehszlovák 290 ponttal Bartek volt, aki a 11. helyen végzett. A fiúknál az összetett ver­seny négy szám után: 1. Mon­gólia 1510, 2. Szovjetunió 1483, 3. Románia 1474, 4. Bulgária 1330, 5. Csehszlovákia 1261, 6. Magyarország 12S8 pont. ooooSAKKoooo Az angliai Bath-ban a sakk- csapat-Európa-bajnokságon be- »ejezték a második fordulóból függően maradt találkozókat, majd a 3. fordulóra került sor. Ebben a Szovjetunió együttese két függőjátszma mellett 3:2 arányban vezet Lengyelország ellen. Az egyes táblán Spassz- kij, a volt világbajnok legyőz­te a lengyel Schmidtet. Továb­bi eredmények: Svájc—Anglia 3,5:2,5 (2), Románia—Jugoszlá­via 2:3 (3). Az első forduló­ban félbeszakadt szovjet—angol mérkőzést folytatták, de befe­jezést még most sem nyert, a szovjet csapat egy újabb füg­gőjátszma mellett 5,5:1,5 arány­ban vezet. További eredmé­nyek: Anglia—Lengyelország 4:4, Szovjetunió—Románia 4,5:2,5 (1), Spasszkij és Kar­pov is győzelmet aratott. Ju­% Az amerikai Rod Milburn a 110 méteres gátfutásban 13,1 mp-cel megjavította saját világ­csúcsát a Zürichben rendezett nemzetközi atlétikai versenyen. 800 méteren a dél-afrikai Maian kísérletet tett az olasz Fiasco- nari világcsúcsának megjavítá­sára, de 1,2 másodperccel elma­radt mögötte, teljesítménye 1:44,9 p, azonban így is kitűnő. A második helyen végzett Ar- zsanov l:45,3-mal új szovjet, a harmadik Carter l:45,5-tel új- angol csúcsot állított fel. goszlávia—Magyarország 4,5: :3,5. NSZK—Svájc 5,5:1,5 (1). Három forduló után veresé­ge ellenére is a magyar együt­tes áll az élen 14,5 ponttal (2), 2. Szovjetunió 13 (5), 3. Ju­goszlávia 13 (3). A DUNA KUPA Csehszlovákiában maradt A csehszlovák ,,Átválogatott pontveszteség nélkül nyerte meg a 11. vízilabda Duna Ku­páért rendezett nemzetközi tor­nát, melyet a hét végén Bratis­lavában rendeztek meg. Cseh­szlovákia, Bulgária és Kanada válogatottjai mellett indult a tornán a csehszlovák főiskolai válogatott is, amely a moszkvai Universiadera készül. Eredmények: Csehszlovákia „A“—Csehszlovák főiskolások 7:3 (2:1, 1:1, 1:0, 3:1), Bulgária —Kanada 6:6 (1:2, 1:1, 3:1, 1:2), Csehszlovákia „A“—Kanada 8:5 (0:1, 2:2, 4:0, 2:2), Bulgária— Csehszlovák főiskolások 7:5 (3:1, 1:1, 2:2, 1:1), Kanada— Csehszlovák főiskolások 3:6 (2:2, 0:1, 1:1, 0:2), Bulgária— Csehszlovákia „A“ 4:9 (0:2, 3:1, 1:2, 0:4). A torna végállása: 1. Cseh­szlovákia „A“ 6, 2. Bulgária 3, 3. Csehszlovák főiskolások 2, 4. Kanada 1 ponttal. A wimbledoni tenisztorna férfi egyesének döntőjében először ta­lálkozott két baráti állam éljátékosa, s a világraszóló győzelmet Jan Kodeš, a legjobb csehszlovák versenyző szerezte meg, akinek a szovjet Metreveli (jobbról) derekas, nagy ellenfele volt VÍVÖ VB A KARDCSAPATBAN MAGYAR GYDZELEM A kardvívók csapatversenyének elődöntőjében a Szovjet­unió 9:7 arányban győzött az olimpiai bajnoki címet védő Olaszország fölött, míg Magyarország 9 4 arányban bizonyult jobbnak a lengyel válogatottnál. A döntőben a Magyarország — Szovjetunió találkozó 8:8 arányú döntetlent hozott, de jobb találataránnyal a magyar csapat szerezte meg a világ­bajnoki címet (57 — 60 kapott találat). A győztes csapat tag­jai közül Gerevich P., Marót, Kovács A. és Kovács T. 2—2 győzelmet aratott, míg a szov­jet együttesből Szigyak és Naz- limov minden ellenfelét legyőz­ve négyszer-négyszer győzött, de Krovopuskov és Vinokurov nem tudott győzelmet aratni. Az utolsó találkozó a Kovács A. — Krovopuskov volt, ame­lyen Kovácsnak 5:3 arányban kellett volna győznie, hogy a magyar csapat világbajnok le­hessen. de ő túlteljesített és 5:l-re győzött. A találkozó után Bay Béla dr. azt mondta, hogy a „kis“ Gerevich és Kovács Attila ta­lán átérezve, hogy a nevük ugyancsak kötelez, méltók voltak apjuk egykori bravúr­jaihoz, akik először 1931-ben, illetve 1937-ben nyertek világ- bajnoki címet. KODES, akiről a teniszvilág beszél A profi teniszezők bojkottja miatt nagy huzavona előzte meg az idei wimbledoni tenisztornát, amely nem hi­vatalos világbajnokságnak számít. A rendezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a hagyományon csorba ne essék és hírverésük nem maradt eredménytelen. A látoga­tottságért nem kellett szégyenkezniük, s mint kiderült a szín­vonal miatt sem. A férfi egyesben Jan Kodeš, a csehszlovák teniszsport büszkeségét és jelenlegi legjobbját a második helyen emelték ki, s erre az előlegezett rangra teljes mértékben rászolgált. Csendben, de annál szorgalmasabban készülődött, mindvégig remekül összpontosított és olyan nyugalmat árasztott egész sportoló-lénye, hogy csak bízni lehetett benne. Persze az a fő hogy ő maga is bízott önmagában. ELJÖTT A NAGY LEHETŐSÉG ... Sokan kételkedtek abban, hogy Nastaset valóban annyira hátráltatta-e említett hátbán­talma a játékban, hogy amiatt kellett idő előtt megválnia a nagy mezőnytől, amelynek mi tagadás benne, a legnagyobb esélyese volt. Nastase kiesése persze elősorban Kodeš számá­ra jelentette azt, hogy itt va­lóban van keresnivaló. Lehet, hogy mai formájában és fel- készültségi állapotában a ro' mán csillagnak is meg kellett volna hajolnia Kodes hallatlan küzdőképessége előtt... Kodeš találkozóról-találkozó- ra biztosan, jó játszott. A leg­nagyobb megpróbáltatások egyike az elődöntőben várt rá, hiszen az angolok szemefénye, Nagy-Britanma egyik legismer­tebb és legkedveltebb verseny­zője Taylor volt az ellenfele. Ott csak a látszat mutatta, mintha minden tárgyilagos vol­na, főleg a közönség. A tv né­zők is jól láthatták, mi történt. A döntő, vagyis az ötödik játsz­mában 5:4-es Taylor vezetés után hivatalosan bocsánatot kértek a közönségtől, arra való hivatkozással, hogy a szemer­kélő eső miatt síkos a 1ü, s ez veszélyezteti a játékosok testi épségét. Talán arra gondoltak a rendezők, hogy a folytatást majd másnapra lehet hagyni, s akkorra annyira összeszedi tartalékerejét az angol fiú, hogy meg tudja szerezni a vég­ső győzelmet is. Kodeš nem tiltakozott, hanem várt. Neki volt igaza, jobb volt, s még az időjárás is őt segítette. Folytatni lehetett a küzdelmet és Kodeš biztosan szerezte meg a szükséges pontokat, ki­vívta a döntőbeli szereplés jo­gát. Lényegesen biztosabban moz­gott a füvön, mint régebben, hiszen mégiscsak elég tapasz­talatra tett szert e téren is. Már 1971-ben az Egyesült Álla­mok nemzetközi bajnokságá­nak döntőjébe került Forest Hillben, s mint ismeretes, ott is füvespályán játszanak. Ta­valy az elődöntő résztvevője volt Wimbledonban. Arról szin te nem is kell beszélni, hogy salakon már évek óta a világ legjobbjai közé tartozott és tartozik. Kodeš előnyére vált, hogy az utóbbi esztendőben óriásit ja­vult az adogatása és ezzel is nagyon sok pontot tud szerez­ni. Küzdőképességét már az­előtt is ismertük, s most újra megcsodálhattuk, ötletesség te­rén is a legjobbak között a he­lye. A másik ágon ugyancsak óriási meglepetés volt a szov­jet Metreveli döntóbeju tása, aki az elődöntőben az ad­dig sok izgalmat okozó ameri­kai Mayert könnyűszerrel ma­rasztalta el. A wimbledoni férfi egyes döntője mindvégig nagy küz­delmet, látványos, színvonalas találkozót hozott. Végül is Ko­deš nagyobb tapasztalata, nyu­galma sokrétűbb játékának pontossága döntött. A szakér­tők is megállapították, hogy teljes mértékben rászolgált er­re a nagy sikerre. Mindeddig nem akadt senki sem, aki arra utalt volna, hogy a bojkottáló profi teniszezők esetleges részvétele más végső sorrendet eredményezett volna. Minden tornát, a legnagyobbat is, tehát a wimbledonit is csak az nyerheti meg, aki azonnal indul, és azt sikerrel végig- küzdi. Kodeš sikere nagy elismerést szerzett nemcsak neki magá­nak, hanem a csehszlovák egyetemes teniszsportnak és hazánk egységesített testneve­lésének is. Kodeš vágyainak egyik leg nagyobbja teljesült, wimbledo­ni győztes lett. További vágya, hogy szerepelhessen a Davis Kupa döntőjében. Erre a kér désre még nem kaphatunk vá­laszt, meg kell várnunk, mit hoz a Csehszlovákia—NSZK zónaközi döntő, de Kodeš nagy­szerű formája és társainak ugyancsak jelentős felkészült­ségi állapota arra enged követ­keztetni, hogy Prágában cseh­szlovák siker várható. Azután tovább folyhat a készülődés s jöhet a még nagyobb ellenfél. A párbajtőrözők is pástra léptek, egyszerre 114 vívó kezdte meg csatározását. Az első fordulóból csoportonként 4—4 versenyző, összesen 72 ju­tott a második fordulóba. A női tőr egyéniben a 4. forduló került sorra hat négyes csoportban. A középdöntőbe 3—3 magyar és szovjet, 2 nyu­gatnémet, egy-egy csehszlovák (Rácz Katalin), lengyel, olasz és román vívónő jutott. Sikeres portya után hűvös fogadtatás Rendkívül hűvös fogadtatás­ban volt része az észak-afrikai és európai túráról hazaérke­zett világbajnok brazil labda­rúgóválogatottnak. Az eluta­zásnál mint hősöket búcsúz­tatták a játékosokat, a foga­dáson viszont a családtagokkal együtt mindössze százan vár­ták őket. Brazíliában haragszanak a labdarúgókra. A túra előtt há­rom éven át nem vesztettek mérkőzést, ezúttal viszont Olaszországtól és Svédország­tól kikaptak. A túra alatt, ku­lisszák mögötti viharok is ki­szivárogtak. A labdarúgók — többek között — rendkívül rossz viszonyba kerültek a sajtóval is. Ezek után nem csoda, hogy Jarbas Passarinho miniszter, aki sportügyekben a legfelső hatóság, különkihallgatásra hívta Joao Havelanget. a Bra­zil Sportszövetség elnökét és Mario Zagallot, a világbajnok együttes szakvezetőjét. KERÜLETI BAJNOKSÁG Bratislava: Jur—Kablo 2:1, Str. Malacky—Devinská Nová Ves 2:2, Pezinok—Ivanka 5:3, Senec—Spoje 1:0, Rapid B—ČH Bratislava 4:3, Slovan jun.— Pod. Biskupice 3:0. Vinohrady —Malacky 6:1. A Slovan jun. csapata nem jutott a divízióba, mert ott a Slovan tartalékcsa­pata fog szerepelni. Helyette a Snoje együttese kapta meg a fcljebbjutás jogát. 1. J. Slovana 26 16 6 4 44:17 38 2. Spoje 26 15 3 8 32:22 33 3. CH Malac. 26 12 6 8 32:30 30 4. Rapid B 26 9 10 7 27:23 28 5. CH B 26 12 3 11 50:40 27 6. Vinohr. 26 10 7 9 40:33 27 7. Pezinok 26 12 3 11 48:43 27 8. Kablo 26 10 4 12 35:40 24 9. D. N Ves 26 9 6 11 27:34 24 10. Senec 26 8 6 12 27:38 22 11. Biskup. 26 6 10 10 28:43 22 12. Str. Mal. 26 6 9 11 29:35 21 13. Jur 26 7 7 12 20:33 21 14. Ivanka 26 7 4 15 31:45 18 AZ NB I SORSOLÁSA Elkészült az NB J osztályú labdarúgó-bajnokság 1973—74. évi idényének sorsolása. Az őszi szezon augusztus 19-én kezdődik és mindössze egy megszakítással — október 14- ével, mert 13-án lesz a Dánia — Magyarország válogatott mérkőzés — december 2-án fe­jeződik be. Az első forduló érdekessége, hogy az újonc Dorog a Fe­rencvárost, a Szombathely pe­dig az Újpesti Dózsát fogadja. Az első rangadót a szeptem­ber 2-i Vasas — Ferencváros mérkőzés jelenti, utána azon­ban szinte már hetenként lesz­nek „kimagasló“ mérkőzések. Szeptember 9-én: Ferencváros — Bp. Honvéd, szeptember 16- án: MTK — Ferencváros, Bp. Honvéd — Újpesti Dózsa, szep­tember 22-én: Újpesti Dózsa —« MTK, október 28-án: Üjpesti Dózsa: — Ferencváros, novem­ber 17-én: Bp. Honvéd — Va­sas, november 25-én: Vasas —* MTK, december 2-án: MTK — Bp. Honvéd. A tavasai idénykezdet: már­cius 3., a befejező forduló jú­nius 12. Uruguay a VB tizenhatos döntőjében A dél-amerikai I. labdarúgó VB selejtező csoportban Uru­guay Montevideóban 4:0 (3:0) arányú győzelmet aratott Ecua­dor fölött. Ezzel a nagyarányú győzelemmel Uruguay pont­számban beérte Kolumbiát, mert a gólkülönbsége jobb, bekerült a VB tizenhatos dön­tőjébe. Uruguay a nagy labda­rúgó-hagyománnyal rendelkező kis ország az első, amely a se­lejtezőkből a döntőbe jutott a két kiemelt, Brazília és az NSZK mellé. # Szívinfarktus következté­ben elhunyt L. Z. Stejn, a Szov­jetunió 39 éves sakknagymeste­re, aki háromszor szerzett or­szágos bajnoki címet. Stejn tag­ja volt az Európa-bajnokságra benevezett szovjet válogatottnak és indult volna a brazíliai zóna­közi tornán is. 1. Uruguay 2. Kolumbia 3. Ecuador 4 2 1 1 6:2 5 4 1 3 0 3:2 5 4 0 2 2 3:8 2 0 Az ottawai Glenda Reiser az egy mérföldes női síkfutás­ban 4:34,9 perccel új világcsú­csot állított fel. 28. fogadóhét INTER KUPA MÉRKŐZÉSEK 1. PSV Eindhoven—Slovan Bratislava. Idengenben aligha várható kedvező eredmény a Slovantól. Tippünk: 1. 2. AIK Stockholm—MSV Duis­burg. Döntetlenhez közeli ered­mény a legvalószínűbb. Tippünk: 1, 0. 3. Malmö FF—CUF Barreiro Lisszabon. A malmöi együttes otthonában veszélyes ellenfél. Tippünk: 1. 4. FC Nancy—Slávia Praha. Ha a prágai csapat jó napot fog ki, az egyik pontot elhozhatja. Tippünk: 0, 1. 5. FC Zürich—IFK Norrkö- ping. A döntetlen nem jelentene túl nagy meglepetést. Tippünk: 0, 1. B. Sklo Union Teplice—Näst­ved IF. Ebben az esetben szin­te biztosra lehet venni a házi­gazda sikerét. Tippünk: 1. 7. Feijenoord Rotterdam- Schalke 04. A holland szuper­csapat győzelme várható. Tip­pünk: 1. 8. St. Etienne—Standard Liége. Hatalmas küzdelemre és hazai győzelemre van kilátás. Tip­pünk: 1. 9. Wisla Krakkó—Swarowski Wacker Innsbruck. Egy árnya­lattal a lengyel csapat esélye­sebb. Tippünk: 1, 0. 10. Vejle BK—FC Amsterdam. A vendégcsapat győzelme vár­ható. Tippünk: 2, 0. 11. AC Nitra—Eintracht Braun­schweig. Az otthonában jól sze­replő AC ezúttal nagyon értékes győzelmet arathat. Tippünk: 1. 0. 12. Austria Salzburg—Osters Växjö. Hazai siker a legvalószí­nűbb. Tippünk: 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom