Új Szó, 1970. október (23. évfolyam, 233-259. szám)

1970-10-30 / 259. szám, péntek

A KASSAI MAGYAR KÖNYVESBOLT LEGÚJABB KÖNYVAJÁNLATA: VÁLTSA BE NÁLUNK KÖNYVSORSJEGYÉT! SZÉPIRODALOM: Korona: A KASSAI BATSÁNYI-KÖR ÉVKÖNYVE — Mo zalkok Kassa történelmi és irodalmi máit jából — jelenéből A MAGYAR RÉGÉSZET REGÉNYE — sok ér dekes, ismeretlen részletekkel gazdagodik az olvasó a honfoglaló magyarsággal kap csolatban. BALZAC H.: ELVESZETT ILLfiZIÖK I—II. — Romantikus szerelmi regény. BASS E.: A HUMBERT CIRKUSZ — A kis is tállófiúból világhírű artista lesz! BERKESI A.: ALKONYDOMB — Izgalmas, fe szült légkörű regény. BIHARI K.: PÁRBESZÉD A PARADICSOMBAN — Kis pesti selyemfiúk, kallódó fiatal lá­nyok, kiábrándult, szomorú öregek, harc ban álló házastársak a hősei az írónő új könyvének. BÖKAY J.: BOHÉMEK ÉS PILLANGÓK — Puc cini meghatóan szép életregénye. BULGAKOV M.: A MESTER ÉS MARGARITA — A nyugati lapok bestseller-listáinak élén áll. DUMAS A.: EMMA LYONNÁ I—II. — Roman­tikus szerelmi regény. DUMAS A.: A HÁROM TESTŰR — A Világira dalom Remekei sorozat DUMAS A.: HÜSZ ÉV MfiLVA — A három testőr folytatása DÉRY T.: A PRÁGAI LÁNY — (ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM) DÉRY T.: FELELET I—II. — A regény egy kastély özvegy házmesternéja (iának és a kastély gazdájának Btját követi nyomon. DRUON M.: A VASKIRÁLY — Történelmi ra gény DRUON M.: A MEGFOJTOTT KIRÁLYNÉ — „A VASKIRÁLY" folytatása EGRI V.: AGNUS DEI — Az államdíjas író a fasizmus nehéz éveit idézi fel az ulvasó előtt. FAULKNER W.: A HANG ÉS A TÉBOLY — Tragikus légkörű regény. FÁBRY Z.: FEGYVER S VITÉZ ELLEN — Megjelent a felszabadulás 25. évfordulója ra. GERGELY S.: DÚZSA GYÖRGY — Történelmi regény három kötetben. GRANDPIERRF. K. E.: FEKETE HÓESÉS — Történelmi regény — hőse Zrínyi Miklós a hadvezér és a költő. GYURKOVICS T.: NE SZERESS, NE SZERESS — Egy tilos szerelem története. HAWTHORNE N.: A SKARLÁT BETŰ — Izgal inas regény. HEGEDŰS G.: AZ ÍRÁSTUDÓ I—II. — Tört. regény. ILLYÉS GY.: PUSZTÁK NÉPE — EBÉD A KAS TÉLYBAN — Két regény egy kötetben. ÍRÓK ÍRÓKRÓL — A XX. század jelentős írói­nak antológiája. JÓKAI M.: GAZDAG SZEGÉNYEK (összes mű­vei sorozat) JÓKAI M.: A KIS KIRÁLYOK I—II. (összes művei sorozat) JÓKAI M.: RAB RABY (összes művei sorozati JÓKAI M.: A KÉT TRENK (összes művei su rozat) JÓKAI M.: MINDEN POKLOKON KERESZTÜL (összes művei sorozat) JÓKAI M.: A KÖSZlVÜ EMBER FIAI JÓKAI M.: POLITIKAI DIVATOK JÓKAI M.: ENYIM, TIÉD, ÖVÉ — Helikon díszkiadás. JÓKAI M.: AZ ARANYEMBER — Helikon disz kiadás JÓKAI M : SZEGÉNY GAZDAGOK — Színes boritóval. JÓKAI M.: AZ ÚJ FÖLDESÚR JÓKAI M.: FEKETE GYÉMÁNTOK JÓKAI M.: MIRE MEGVÉNÜLÜNK JÓKAI M.: EGY MAGYAR NÁBOB — Színes filmkép boritóval. JÓKAI M.. KÁRPÁTHY ZOLTÁN — Színes fllmkép borítóval. KEMÉNY ZS.: A RAJONGÓK — Az olvasó megismerkedik a magyar történelem nagy nőalakjával, az önteláldozó feleséggel ,,Lorántffy Zsuzsannával"! KODOLÁNYI ).: VÍZÖZÖN — Történelmi re gény. LAMB H.: NAGY KÁROLY — Legenda és va lóság. LAMB H.: VILÁGHÓDÍTÓ NAGY SÁNDOR — Történelmi regény. LAMPEDUSA: A PÁRDUC — Társadalmi re gény (világsikert aratott a filmvásznon is) LONDON J.: AZ ÉLET SZERELME — Romanti kus lángolással megírt kisregények. LORENZ K.: SALAMON KIRÁLY GYŰRŰJE — újdonság! MANSFIELD K.: ELŐJÁTÉK — A Világiroda lom Remekei sorozat. MARK TWAIN: MENNYEI UTAZÁS — Struin field kapitány naplójából. MÉRIMÉE: LELKEK A PURGATÖRIUMBAN — A Világirodalom Remekei. MORAVIA A.: AZ UNALOM — Nem minden napi szerelemről szóló regény MIKSZÁTH K.: AZ ARANYOS CSIKÓ és más számos novella. MIKSZÁTH K.. BESZTERCE OSTROMA — ÜJ ZRÍNYIÁSZ MÓRA F.: BESZÉLGETÉS A FERDE TORONY NYAL — TÚL A PALÁNKON MÓRICZ ZS.: FORRÓ MEZŐK — izgalmas bűnügyi regény. MÓRICZ ZS.: BETYÁR — Cj kiadás LANOUX A.: JÓ NAPOT ZOLA ŰRI — A világ hírű író életének regénye. MURÁNY GY.: AZ ÓCEÁN-EMBER — V. Hugu élete. NEFF V. HUMBL ŰR VISZONTAGSÁGAI — Szórakoztató, szatirikus regény. OLBRACH I.: A HÚDlTÓ — Hajsza az arany után! PALOTAI B.: POKRÓC AZ ABLAKON — Az is mert írónő újabb novellás kötete. PASSUTH L.: NÁPOLYI JOHANNA — Bűnös e Johanna férjének, Endrének meggyilkulá sában? PASSUTH L.: A HARMADIK UDVARMESTER — „A Spanyol Aranyszázad" idejében ját­szódó történelmi regény. PERRUCHOT H.: GAUGUIN ÉLETE — A híres festőművész életének regénye, számos kép melléklettel. PJAT1GORSZK1J: CSELLÓVAL A VILÁG KÖ­RÜL RAYMOND R.: A TEST ÖRDÖGE — A Világ irodalom Remekei sorozat. REYMONT W.: PARASZTOK I—II. — Társadal mi regény. 51.— 15.­16.50 53.­25.50 21.50 26.— 52 27, — •2. 34. 53 — 52, ­30.50 27.50 IS.— 30.50 19.50 86. ­8.5(1 20, ­47.— 22.50 37.50 35.50 26.50 18.50 33. ­36. ­46. ­52­41.— 23.— 34.50 33.50 36.50 32.50 26.— 27.— 37.50 23. 21, 37.50 23. 26.5(1 26.50 26.50 35.50 20.50 29­33.50 18.— 21 — 44. 37.50 25.50 26.50 22.50 64. ­45 — 51.— 17.50 26.50 RÓNÁ (.: EMBER A CSÚCSON — Világhírű hegymászók nagy élményei. 19.50 SÁRKÖZI GY.: MINT OLDOTT KÉVE — A le­vert szabadságharc reményvesztett nemze dékéről szóló történelmi regény. 47.— SZABÓ M.: ÓKÜT — Az ismert írónő gyer­mekkarát idézi új könyvében. 17,50 TABI L.: SZÍNEM JAVA I-IÍ. — Gyűjtemény a tv képernyőjéről ismert szerző humoris­ta és vígjátékírói munkásságából. 88,— THURZÓ G.: HAMIS PÉNZ — Egy nagy szere lem történetét veszi kezébe az olvasó. 17.— TRÓCSÁNYI ZS.: WESSELÉNYI MIKLÓS ÉS VILÁGA 32.50 TURTON G.: CANTERBURY ÉRSEKE — Regé­nyes életrajz. 33.50 WALTARI M.: MIKAEL I—II. — A kiváló finn írónak ez a regénye a nyugati országok bestsellereivel vetélkedik. 71,— WALTARI M.: MIKAEL HAKIM I—II — „Mi­kael" folytatása. 65.— WERFEL F.: A MUSZA DAG NEGYVEN NAP JA I—I — Tört. regény. _ 35.50 VADÁSZ F.: TENYÉRNYI ÉG — Dokumentum regény a mártírhalált halt kassai Schön herz Zoltánról. 17.50 ZOLA E.: TERMÉKENYSÉG — Beteljesült ter­mékeny szerelem regénye. 30.50 ZOLA E.: IGAZSÁG — Középpontjában egy sötét bűnügy áll. 30.— ZOLA E.: MUNKA — A munka a bőség, bé késség forrása. 25­ZOLA E.: A FÖLD — Társadalmi regény. 33,50 ZOLA E.: GERM1NAL — Társadalmi regény. 25.— ZSIGRAY J.: TRAGIKUS KERINGŐ — Egy vi­lághírű zeneszerző életének regénye. 63.— DETEKTÍV ÉS KALANDREGÉNYEK — OLCSÖKŰNYVTÁR: BALL |.: FORRÓ ÉJSZAKA — Bűnügyi ra gény. 17.­BOROV1CKA: A JÓS HALÁLA — Hanussen életregénye (Tv-film). 20.— BRANCH P.: MINDEN HÉTFŐN GYILKOSSÁG — Bűnügyi regény. 30.50 DUMAS A.: A RÉGENS LÁNYA — Regény (OK| 8.­DÁUDET A.: A NÁBOB - Regény (OK|. 8.­FIKER E.: A C—L SOROZAT — Detektivfan­tázia. 15.50 FLAUBERT G.: BOVARYNÉ — regény (OK). «.— GARDNER: A LEGYEZÖTÁNCOSNÖ LOVÁNAK ESETE — Büniigyi regény. 24.50 GILBERT H.: ROBIN HOOD TÖRTÉNETE 22.50 CHANDLER R.: A MAGAS ABLAK — Az ame rikai szerző legizgalmasabb regénye. 23.— CHRISTIE A.: A BERTRAM SZÁLLÓ — Bűn­ügyi regény. 27.50 CHRISTIE A.: REJTÉLY AZ ANTILLÁKON — Bűnügyi regény. 20.— CHRISTIE A.: TEMETNI VESZÉLYES — Bűn ügyi regény. 25.— KUPRIN: PÁRBAJ — Regény (OK|. 6,— KRUIF P.: B ACILUS VADÁSZOK I—II. (OK). 5.50 KRÚDY GY.: AZ ELSŐ HABSBURG — Regény. (OK). 3.— LEACOCK S.: A REJTÉLY TITKA (OK). 4.— MAUGHAM S.: SZÍNHÁZ I—II. (OK). 6,— MORAVIA A.: GYILKOSSÁG A TENISZKLUB BAN 20.50 MÓRICZ ZS.: KEREK FERKÓ — Regény (OK). 4.50 NAGY L.: A TANÍTVÁNY — Regény (OK). 6. — QUEEN E.: GYILKOSSÁG RENDELÉSRE — Bűnügyi regény. 18.— RABELAIS: GARGANTUA ÉS PANTAGRÜEL I—II. (OK). 6.50 REJTŐ J.. AZ ELSIKKASZTOTT PÉNZTÁROS — Újdonság!!! 19.­REJTÖ J.: A BOSZORKÁNYMESTER 18. — REJTŐ J.: EZEN EGY ÉJSZAKA 18.— RÉVÉSZ GY.: AZ IZGÁGA BÉBI 24.50 SARKADI: A GYAVA — Gál János útja (OK). 4.— STEVENSON REMETÉK KINCSE — A Vidám vitézek (OK). 3.­SZÉCHENYI ZS.: ALASZKÁBAN VADÁSZTAM (OK). 6­TRAUBEL H : GYILKOSSÁG A METROPOLI­TAN OPERÁBAN — Izgalmas krimi! 23.50 FIATALOK KÖNYVESPOLCA: A CSIZMÁS KANDÚR — Képeskönyv (Pann ráma sorozat). 26.50 BODO B : BRŰMI A BALATONON — Hat éven felülieknek. 16.50 CIFRA PALOTA — Versek gyermekeknek — 12 éven feliil. 19.50 DONÁSZY M.: CSÓKA. RÓKA, MÓKA — Ovo dásuk verseskönyve. 27.50 FEKETE S.: KOSSUTH LAJOS — Nagy embe­rek élete sorozat. 17.— GÁL GY.: MUNKÁCSY MIHÁLY ÉLETE — Nagy emberek élete sorozat. 17.50 GÁRDONYI G.: EGRI CSILLAGOK — Filmkép boritóval. 39.— GERMÁN, KELTA REGÉK ÉS MONDÁK — 12 éven felülieknek. 20. — GERENCSÉR M.: A GYŰLÖLET ELLENFELE — Regény Eötvös Károlyról — Nagy em berek élete sorozat. 15.50 HALASI M.: AZ ŰTOLSÓ PADBAN — Leány­regény (Pöttyös sorozat). 15.50 IGNÁUZ R.: TOROCKÓI GYÁSZ — Egy tizen hét éves lány önfeláldozó életének regé­nye (csíkos sorozat). 20,— J ANIKÓ VSZK Y É.: SZALMALÁNG — Szerel mes leányregény (csíkos). 19.50 KÁSTNER E.: EMIL ÉS A DETEKTÍVEK — Iz­galmas, mulatságos regény. 13.— KERTÉSZ E.: AZ ELSŐ GERTRUDIS — Kán­torné életregénye — A könyv egy megrá­zó emberi sorsot tár lel (csíkos). 26. — KIPLING R.: A DZSUNGEL KÖNYVE — Meg tudjuk, hogyan neveli fel Farkas anyó Mauglit, a csupasz emberkölyköt. 34.— KŐSZEGI I.: A PESTI LÁNY — Leányregény (csíkos sorozat). 22.— LENGYEL J.: IGÉZŐ — (Diákkönyvtár). 3. — MÁNDY 1.: ROBIN HOOD — (Delfin soro­zat). 12.— NAGY L.: KISKUNHALOM — (Diákkönyvtár.) 4.50 OTT D.: AZ ÖRDÖNGÖS CAPRIOLI — (Del fin) 12.50 PIROSKA ÉS A FARKAS — Képeskönyv (Pa­nuráina sorozat). 26.50 REID T.: A FEHÉR TÖRZSFŐNÖK — (Deltin). 14.— MARK TWAIN: KOLDUS ÉS KIRÁLYFI — Tíz éven felülieknek. 35.50 MEGRENDELÉSÉT VÁRJA ÉS UTÁNVÉTTEL KÜLDI Slovenská kniha n. p., MAGYAR KÖNYVESBOLT Leninova 21, K O S I C E A künyvsorsjegyeket (VKP) ajánlott levélben kér­jük! 'ÁLLÁS • Bratislava tőváros IPARI KOM­BINÁTJA azonnal alkalmaz: — kitanult iparosokat (nyugdíja­sokat ls), — asztalosokat, — üvegezőket. — kárpitosokat. — katonai szolgálatukat letöltött dolgozókat az asztalos és az üvegező szakmában való kikép­zésre. Az iskolázás költségeit megtérítjük. — nagyobb számú női dolgozót az asztalos és a kárpitozó rész­legben végzendő kisegítő mun­kára; — egy női dolgozót a megrende­lések felvételére és kiadására 10 tői 18 óráig tartó munkaidő­re. — üzemi őröket, — középnyomású kazán fűtésére fűtőt. Nőtleneknek a modern munkás­szálláson lakást biztosítunk. A fizetési feltételek kedvezők. Kitűnő munkakollektivák és mun­kafeltételek. Az érdeklődők a Nálepkova utca 2. szám alatti személyzeti osztá­lyon jelentkezzenek. ŰF-1387 • Azonnali belépéssel alkalma­zunk ügynököket. Jelentkezés le­vélben. fényképmelléklettel. lei­ige: Türelem. Ú-15BB ADÁSVÉTEL • Simea 1301 LS mint új, családi okokból eladó. Telefon 632-58, 15 óra után. Cím a hirdetőirodában. Ú-1568 • A Nová Vieska-i Efsz (okr. Nové Zámky) eladásra kínál na­gyobb mennyiségben: 1. Hízott húscsirkét, 2. ŰKSUP Bratislava által elis­mert szőlöoltványt — fehér burgundit, zöldszilvánit. ÚF-1559 ISMERKEDÉS • 160 cm magas, csinos, barna tanítónő megismerkedne intelli­gens értelmiségi férfival 23—30 évig. Jelige: Diszkréció. Ú-15B5 • 25/170 szőke, kék szemű, váló­félben levő fiatalember megismer­kedne hozzáillő leánnyal vagy el­vált asszonnyal. Jelige: Nem jó egyedül. Ú-1563 KÖSZÖNTŐ • N a g y f ö d á ra e s r e B u . k o v s k y Istvánnak 50. születés­napja alkalmából szívből gratulál, jó egészséget és hosszú életet kí­ván felesége, lányai Erzsike, Arankq Ü-1557 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS • Ezúton mondok köszönetet a dunaszerdahelyi kórház orvosai­nak, ápolóinak és alkalmazottai­nak, akik áldozatkészen ápolták és gondozták szeretett felesége­met. B u g á r Mihálynét és min­dent elkövettek, hogy szenvedését enyhítsék. Rugár Mihály Ú-1558 • Köszönetünket fejezzük " kt mindazoknak, akik részvétükkel és vírágadományaikkal Igyekeztek enyhíteni a szeretett gyermek. f«­leség és testvér, Bngár Mlhályaé szül. Orbán Júlia halála felett érzett fájdalmunkat és elkísérték utolsó útjára a kl rályfiakarcsai temetőbe. A gyászoló család Ú 155» • Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 1970. október 4 én Rimaszombatban tragikusan elhunyt fiúnk, S a ó s László temetésén részvétükkel és virág­adományaikkal enyhítették mély fájdalmunkat. A gyászoló család 0 1580 • Köszönetet mondunk mindazok­nak. akik elkísérték utolsó útjára Koczkás Lajost, a jó férjet és édesapát a gabfií­kovói temetőbe. A gyászoló család 0 1584 • Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a rasticei temetőbe szeretett hitvesemet, édesanyán­kat, nagyanyánkat, dédanyánkat, Csaszny Sándornét szül. Gottgeisel Juliannát és részvétükkel, virágadományaik­kal igyekeztek enyhíteni mély fáj­dalmunkat. Gyászoló férje és gyermekei 0 1569 RENDELJEN NÁLUNK GYÜMÖLCSFACSEMETÉT kajszibarack- és őszibarack-, cseresznye-, meggy-, alma-, körte-, szilva- és diófát. Kiváló minőségben, többléle alanyon, bő fajtaválaszték. Vállalatoknak bankátutalásra, magánszemélyeknek postai utánvéttel megküldjük, hivatalos áron. Államilag elismert ültetőanyag! JRD — EFSZ GBELCE, Nové Zámky-i járás ÚF-15Ó1 A bratislavai DIMITROV VEGYIMŰVEK NE MZETI VÁLLALA T kitűnő fizetési feltételekkel AZONNAL ALKALMAZ * villanyszerelöket, * szerelőket, * esztergályosokat, * kőműveseket - ácsokat, * samottozókat, * festőket, * daru és földgyalukeze- * lakatosokat - hegesz­tőket tőket. továbbá nagyobb számú munkást a kémiai és o kisegítő részlegbe (az építési részlegen dolgozóknak különélési pótlékot fizetünk és megtérítjük a haza­utazási költségüket). Felvesz továbbá 17. életévüket betöltött lányokat a műselyem és o polipropilén gyártó részlegbe, vala­mint - gyakorlattal rendelkező VEZETŐ DOLGOZÓT és TECHNIKUST mérési és szabályozási munkára. Nőtleneknek lakást biztosítunk, étkezés az üzemi konyhán. Bővebb felvilágosítást a személyzeti osztályon kaphat, telefon 177, alállomás 24-76 és 20-41. ÚF-1354

Next

/
Oldalképek
Tartalom