Új Szó, 1970. június (23. évfolyam, 128-153. szám)

1970-06-30 / 153. szám, kedd

éá VARSÓ csehszlovák szemmel A csehszlovák atlétika szakemberei a varsói hármas találkozót értékaive megállapítják, hogy a csehszlovák férfi és női válogatott első idei nemzetközi találkozóján nem vehette fel a versenyt ellen­feleivel a gySxalem reményében. A vereség azonban nagyobb ará­nyú a vártnál. A csehszlovák női válogatott 32 pontkülönbségő vereséget szenvedett a lengyelektől és 30 pontkölönbségűt a ma­gyaroktól. A férfiak 4B ponttal voltak rosszabbak a lengyeleknél és döntetlent értek el a magyarok ellen. A hármas találkozó színvonala jó volt, de világraszóló eredmény csak kevés született. A magyar Velekel pl. a 800 m-es női síkfu­tásban 2:03,3 perccel az Idei leg­jobb eredményt érte el a világon. Ez a találkozó is igazolta, hogy a csehszlovák atlétikában csak néhányan érik el a nemzetközi szintet. Köztük: Plachý és Hübne­rová, akikben mindig lehet bízni. Kívülük van még néhány kivéte­les teljesítményre képes cseh­szlovák atléta, de szereplésük eléggé rapszódlkus. A csehszlo­vák versenyzők a rajt előtt feles­legesen idegesek, hiányzik náluk a kellő rutin, tapasztalat, s hiába edzenek becsületesen és sokat, ha nincs elég versenylehetőségük, és csak ritkán mérhetik össze erejüket a világ legjobbjaival. Az Idei atlétikai évadban a csehszlovák versenyzőkre jóné­hány jelentős esemény vár, s amennyiben ezeken nem akarják Az NDK evezősei Az amszterdami regattán az NDK evezősei szerepeltek a leg­jobban. A férfiak mezőnyében kettő, a nők mezőnyében négy győzelmet arattak. Eredmények: Férfiak: egypárevezős: Secher (dán) 7:05,50, kétpárevezős: Dá­nia 6:25,59, kormányos nélküli ket­tes: Svájc 6:46,74, kormányos ket­tes: NDK 7:13,11, kormányos nél­küli négyes: NSZK 6:13,38, kormá­nyos négyes: NDK 6:22, 44, nyol­cas: NSZK 5:45,92. Nők: egypárevezős: Kuhle (NDK-beli) 3:51,16, kétpárevezős: NDK: 3:30,66, négypárvezős: NDK 3:24,05, nyolcas: NDK: 3:13,28. Hét ausztrál Egy hete folynak a wimbledoni nemzetközi tenisztorna küzdelmei, és mind a férfi, mind pedig a női egyesben eljutottak már a negyed­döntőkig. A férfiaknál a legjobb nyolc közé öt ausztrál, egy-egy spanyol, angol és amerikai, a nők­nél 3 amerikai, 2 ausztrál és 1—1 francia, nyugatnémet, valamint angol versenyző jutott. A férfiaknál a legérdekesebbnek az amerikai Gräbner és az angol Taylor — aki az Idei wimbledoni torna legnagyobb meglepetésével szolgált, mert ő volt az, aki az előző fordulóban legyőzte a tava­lyi győztes Lavert — találkozója ígérkezik. Fejedelmi jutalom A brazil labdarúgó-válogatott tagjai mexikói szereplésükért ed­dig 300 000 cruzeiró értékű juta­lomban részesültek; ennek egy ré­sze pénzösszeg, de szerepelnek benne autó, Ingatlan ás különbö­ző háztartást gépek is. A legna­gyobb jutalmat az olasz mérkő­zésért kapták a brazilok, egyen­ként 10 000 dollárt. A 300 000 cru­zeiró körülbelül 67 000 dollárnak felel meg. 17600 dollár Az olasz labdarúgó válogatott tagjai, akik a mexikói világbaj­nokságon a második helyen vé­geztek, egyenként 11 millió líra pénzjutalmat kaptak. Ez az ösz­szeg 17 600 dollárnak felel meg, Clay szorítóba lép? Casslus Clay, a napokban be­jelentette, hogy hajlandó szorító­ba lépni és megküzdeni Joe Fra­zierrel, a világbajnoki címért. Az amerikai közvélemény ugyanis szeretné tudni, ki valóban a vi­lágbajnok. Mint ismeretes, Clay — aki pro­fipályafutása során nem szenve­dett vereséget —, megtagadta a katonai szolgálat teljesítését, s ezért az amerikai hivatalok meg­vonták tőle a jogosultságot. A jövő hét folyamán sajtóérte­kezletet tartanak, amelyen Clay minden bizonnyal közli végleges elhatározását a Michigan állam­ban megrendezendő találkozóra. „Nem titok, hogy annak idején bejelentettem visszavonulásomat — mondotta csütörtökön Phila­delphiában — de ha arról lesz sző, hogy eldöntsük, ki a világ legjobb ökölvívója és ha megka­pom az engedélyt, hogy ismét szo­rítóba lépjek, eleget teszek a kö­vetelményeknek és a kötelek közt döntjük majd el, kl a jobbik. Én megadom Fraziernek azt a lehető­séget, hogy bebizonyítsa ellenem: ma fi a világ legjobbja." a „másodhegedűs" szerepét vállal­ni, lényegesen javítaniuk kell eredményeiken. Végül közöljük a hármasviada) végeredményét: férfiak: Lengyel­ország—Magyarország 125:97, Ma­gyarország—Csehszlovákia 111:111, Lengyelország—Csehszlovákia 130,5:90,5, Nők: Lengyelország­Magyarország 83:63, Magyarország —Csehszlovákia 87:59, Lengyel­ország—Csehszlovákia 89:57. A SLOVAN szabadságot kap A Slovan Bratislava labdarúgói a Szlovák Kupa elnyerése után rö­vid szabadságot kaptak. Ez mind­össze július 6-ig tart. Ennek le­telte után egy hetes hazai edzés­sorozat következik, majd július 13 és 20 között Sklené Teplicén ké­szül a csapat a következő fel­adatokra. Időközben játékosai és vezetői már tudni fogják, hogy a Bajnokcsapatok EK-jában melyik csapat lesz az újdonsült csehszlo­vák bajnok első fordulóbeli ellen­fele. Az összpontosításra 20, eddig még ki nem Jelölt játékossal indul Michal Vičan, a csapat edzője. Mint ismeretes, a Csehszlovák Labdarúgó Kupa döntőjét a Slo­van Bratislava és a TJ Gottwaldov vívja majd. A Slovan július 25 öt és 29-et ajánlja a kupadöntő két időpont­jául. Röviddel az I. liga őszi idényé­nek rajtja előtt a Slovan augusztus 6 és 8 között egy Mallorca szige­tén lebonyolításra kerülő nemzet­közi tornán vesz részt, ahol kívü­le a Tottenham Hotspur, az FC Köln és a spanyol bajnok Atle­tico Madrid szerepel. A csapat visszatérte után, au­gusztus 12-én, az I. liga első ha­zai találkozóján fogadja ellenfe­lét, a Baník Ostrava együttesét. Kurhajec nyerte az öttusa-bajnokságot Az Idei csehszlovák öttusa baj nokságot Prágában rendezték, s ezen a néhány héttel ezelőtt szlo­vákiai bajnokságot nyert Kurhajec Péter végzett az első helyen, még­pedig kitűnő 5000 ponton felüli eredménnyel. Szombaton a lovaglást Adam nyerte Gál előtt, vasárnap pedig a terepfutással értek véget a baj­nokság küzdelmei. Az utolsó szám­ban Kurhajec volt a legjobb. A bajnokság végeredménye: 1. Kurhajec (SVST Bratislava) 5108 pont, 2. Adam (Lok. Praha) 4798, 3. Kupka (Praha) 4725, 4. Borgula (Slavín Bratislava) 4625, 5. Pos­pech 4455, 6. Bilčík (mindkettő SVST) 4451. Csapatban: 1. SVŠT Bratislava (Kurhajec, Pospech, Lukácj, 13,742, 2. Stavebná fakulta Praha (Kupka, Topínka, Skalicky) 13,061, 3. Lokomotíva Praha (Adam, No­vák, Koráb) 12,707. A Szlovák Labdarúgó Kupa győztese a Slovan Bratislava csapata. Balról: Vičan edző, Švehlík, Tománek, Móder L., Jozef Čapkovič, ján Capknvič, Hrdlička, J. Zlocha. Guggolnak: Hrivnák, Ľ. Zlocha, a SIo­vanból távozó Horváth, Vencel és Fillo. (Alexy felv.J A Real a KEK-hen javíthat A bajnokcsapatok EK-jának eddigi minden évfolyamában ott ta­lálhattuk a Real Madrid csapatát. A legutóbbi kiírás során sikerte­len volt a Real, s ráadásul odahaza sem tudta megszerezni a baj­noki címet, tehát ezúttal első ízben nem szerepelhet a BEK-ben. Némi kárpótlást szerezhet a Kupagyőztesek EK-jában. Odahaza ui., a spanyol kupa döntőjében 3:1 arányú győzelmet aratott az FC Va­lencia lelett. A mérkőzést 100 000 néző előtt Barcelonában bonyolí­tották le. Góljait Martinez, Grando és Miranda lőtte. A jugoszláv bajnoki címet a Crvena Zvezda Beográd együttese szerezte meg, s így hazája színeit képviselheti a Bajnokcsapatok Eu­rópa Kupájában. A bajnok a 34. fordulóban Szarajevóban 3:1 ará­nyú vereséget szenvedett a Zse leznyicsartól, de még így is két ponttal előzte meg nagy vetély­társát az ugyancsak fővárosi Par­tizánt. A táblázat élcsoportjának végső állása: 1. Crvena Zvezda 48 pont, 2. Partizán 44 p, 3. Velezs 43 p, 4. Zseleznyicsar 43 pont. A bajnoki mezőnyt a Vardar Szkopje és az FC Zágráb hagyja el. A Görög Labdarúgó Kupa 26­éves története során először for­dult elő, hogy erre az értékes tro­Ők jönnek Európába Az amerikai bajnokság után ki­jelölték azokat a versenyzőket, akik az USA szineit az európai portyán képviselni fogják. Mint Ismeretes az amerikai válogatott július 8—9-én Párizsban a fran­ciákkal, július 15—16-án Augs­burgban a nyugatnémetekkel, jú­lius 23—24-én Leningrádban a szovjetekkel méri össze erejét. Az USA válogatottja a követke­ző: 100 m: Crokett, Vaughan, Tay­lor, 200 m: Vaughan, Turner, Newhause, 400 m: Smith, Collett, Mills, 800 m: Swenson, Winzen­ried, 1500 m: Michael, Vandyk. 5000 m: Schorter, Rlley, Prefon­taine, 10 000 m: Schorter, Bjork­lund, Moore, 400 m gát: Mann, Whitney, 110 m gát: Hill, Walker, Milburn, 3000 m akadály: Rellly, Savage, Llebenberg, távolugrás: Moore, Tato, Coleman, hármasug­rás: Tiff, Smith, magasugrás: Brown, Shepard, rúdugrás: Heg­lar, Caruthers, súlylökés: Wil­helm, A1 Feuerbach, diszkoszve­tés: Drescher, Powell, gerelyhají­tás: Skinner, Collins, kalapácsve­tés: Frenn, Deautremont, tízpróba: Warkentin, Bennett, gyaloglás: Románsky, Dooley. ALEKSZEJEV fantasztikus világcsúcsa BEFEJEZŐDÖTT A SÚLYEMELŐ EB A legnehezebb súlyemelők, az ólomsúlyúak versenyével vasárnap a késő esti órákban befejeződött a szombathelyi súlyemelő Euró­pa-bajnokság. A verseny előtt különböző hírek keringtek a belga Redingról, hogy megérkezett Szombathelyre. Végül azonban mégsem vett részt az Európa-bajnokságon, így a szovjet Alekszejevnek nem volt méltó ellenfele a mezőnyben. Nagy kár, hogy Reding sérülése miatt nem vehetett részt a szombathelyi kontinens bajnokságon, mert így egy nagyszerű összecsapással szegényebbek lettek a né­zők. S az sem kizárt, hogy a belga könyvkötő és Alekszejev ösz­szecsapásán még fantasztikusabb világcsúcs született volna. Az ólomsúlyúak nyomását Alek­szejev nyerte 217,5 kg-mal, 2. Rie­ger (NDK-beli) 192,5, 3. Lahden­kanta (finn) 192,5. Szakításban érdekesebb verseny alakult kl. Itt ebben a fogásnem­ben a finn Lahdenkanta szerezte meg a győzelmet 172,5 kg-os tel­jesítménnyel. A két fogásnem után világosan látszott, hogy a versenyt Alek­szejev biztosan nyeri, hiszen 22,5 kg-mal vezetett a finn versenyző előtt. Ekkor még a nézők nem gondolták, hogy még két világcsú­csot állít fel a 136 kg súlyú szov­jet óriás. Ö azonban 225 kg-os teljesítménnyel új világrekordot ért el a lökésben s ezzel az ösz­szetett verseny világcsúcsát is megjavította a szovjet súlyemelő. Az ólomsűlyú lökés Európa-bajno­ka: Alekszejev 225 kg, 2. Lahden­kanta 212,5, 3. Rieger 210 kg. Az összetett versenyt tehát Alekszejev óriási fölénnyel és új világcsúcsokkal biztosan nyerte. Európa-bajnok az ólomsúlyú ösz­szetett versenyben: Alekszejev feára egy szalonlkl csapat nevét írták. A döntőben az Arisz 1:0 ará­nyú győzelmet aratott helyi ve­télytársa, a Paok felett. így Gö­rögországot a KEK-ben az Arisz Szaloniki együttese képviseli. Jó eredmények az amerikai atlétikai bajnokságom A kaliforniai Bakersfieldben rendezték meg az amerikai atlé­tikai bajnokságot, amely egyben válogató is volt a Szovjetunió el­leni viadalra. A bajnokságon több figyelemre méltó eredmény szüle­tett. Eredmények — 100 yard: 1. Cocket 9,3 mp, 3 mérföld: 1. Shorter 13:24,2 p, 120 yard gát:' 1. T. Hill 13,3 mp, Magasugrás: 1. Brown 216 cm, távolugrás: 1. Moore 799 cm, Diszkoszvetés: 1. Silvester 62,59 cm, Kalapácsvetés 1. Frenn 70,10 m. Második nap: 220 yard: 1. Vaughn 20,8 mp, 440 yard: 1. Smith 45,7 mp, 880 yard: 1. Swan­son 1:47,4 p, 1 mérföld: 1. Michael 4:01,8 p, 6 mérföld: 1—2. Shorter és Bacheller 27:24,0 p. 3000 m akadály: 1. Reilly 8:34,8 p, 440 yard gát: 1. Mann 49,8 mp, 2 mér­földes gyaloglás: 1. Dooley 13:44,0 perc, Súlylökés: 1. Mattson 20,68 m, Gerelyvetés: 1. Skonnel 84,30 m, Hármasugrás: 1. Tiff 16,15 m, rúdugrás: Seagren 523 cm. # Az NDK fővárosában, Berlin­ben úszóversenyt bonyolítottak le, amelynek keretében néhány je­lentős eredmény született. Fér­fiak: 100 m: Matthes 54,6 mp, 200 m mell: Katzur 2:31,7 p, 100 m hát: Matthes 1 perc, 200 m pillan­gó: Poser 2:13,3 p, nők: 200 m Schmidt 2:14,7 p, 400 m vegyes: Scňuchardt 5:27,8 p. # A szovjet öttusa bajnokság harmadik versenyszámának lebo­nyolítása után az eddig 3012 pon­tot szerzett Oniscsenko vezet a 2836 pontos Szudakov előtt. Gottwaldov— Slovan A Cseh Labdarúgó Kupa dön­tőjének visszavágóját a Gottwal­dov és a LIAZ jablonec csapata játszotta. A vendéglátó együttes 4:0 (2:0) arányú győzelmet ara­tott. A sikeres gottwaldoviak gól­jait Urban (2) Kučera és Nemec lőtte. A Tj Gottwaldov lesz a Slovan Bratislava ellenfele, az országos kupadöntőben. Ennek ellenére már most bizonyos, hogy a cseh­szlovák színek képviselője a ku­pagyőztesek EK-jában a Tj Gott­waldov csapat lesz. A Slovan Bra­tislava, az I. liga bajnoka a BEK­ben szerepel. Helenio Herrera „csodacsapata" Helenio Herrera, a labdarúgás nagy mágusa szintén felállította a saját szája íze szerinti világ­bajnoki csodacsapatot. Herrera néhány olasz lap sporttudósítója­ként tartózkodott Mexikóban. Herrera legénysége a következő: Banks (angol) — Dobiáš (cseh­szlovák), Facchetti (olasz) — Beckenbauer (nyugatnémet), Pe­na (mexikói), Moore (angol), — jairzinho, Gerson (mindkettő bra­zil), Hurst (angol), Pelé (brazil), Riva (olasz). Herrera számításba vett még más játékosokat is, akik szerinte ugyancsak az úgynevezett mexikói „csodacsapatnak" lehetnének tag­jai. Ezek: Clodoaldo és Paulo Ce­sar (brazil), Overath és Müller (mindkettő nyugatnémet), Chum­pitaz és Cubillas (mindkettő pe­rui), Mazurkiewicz és Mnjica (mindkettő uruguayi). Területi bajnokság BRATISLAVA: Az utolsó forduló eredményeivel befejeződött a baj­nokság: Szenc— Záhorská Bystrica 5:0, Jur— Fôrév 2:3, Slovan „C"— Pozsonypüspöki 3:2, Malacky— Bernolákovo 5:1, Ligetfalu— Vino hrady 4:2, Kablo—Pezlnok 3:1, Trnávka—Modra 1:1. 1. Fölív 26 20 4 2 75:28 44 2. Ligetfalu 26 15 5 6 50:29 35 3. Trnávka 26 13 5 8 41:33 31 4. Pezinok 26 12 6 8 37:32 30 5. Kablo 26 10 7 9 38:36 27 6. Szenc 26 10 6 10 37:31 28 7. Vinohr. 26 13 0 13 36:45 26 8. jur 26 9 6 11 38:37 24 9. Slovan C 26 10 4 12 34:36 24 1G. Z. Bystr. 26 10 4 12 41:53 24 11. P. püspöki 26 8 7 11 34:37 23 12. Bernolák. 26 9 4 13 31:42 22 13. Malacky 26 5 5 16 30:51 15 14. Modra 26 5 3 18 26:58 13 Nincs többé sorsolás A FIFA játékszabály-bizottsága skóciai ülésén kimondotta, hogy a jövőben sorsolással már nem le­het eldönteni a továbbjutást egyetlen nemzetközi díjküzdelem­ben sem. Amennyiben 9 mérkőzés — meghosszabbítás ellenére is — döntetlen eredménnyel zárul, ak­kor mindkét csapat 5—5 tizen­egyest rúg. Mindegyik tizenegyest más-más játékos irányítja kapura. Amennyiben öt tizenegyes sem döntené el a mérkőzést, akkor mindaddig folytatni kell a tizen­egyesek rúgását, amíg döntés nem születik. « • • Még egy érdekes külföldi lab­darúgó hír: Didi, aki Peru váloga­tottját vezette a világbajnokságra, kijelentette, hogy nem tér vissza Peruba, hanem BrazIJiában vál­lal edzői állást. m^pjBlünjc 612,5 kg, világcsúcs (a régit is a szovjet súlyemelő tartotta 607,5 kg-mal), 2. Lahdenkanta 577,5 kg, 3. Rieger 565 kg, . 4. Johanssun (Svédország) 530 kg, 5. Petr Pav­lásek (Csehszlovákia) 522,5 kg. A Lengyel Súlyemelő Szövetség 24 órával a könnyű súlyú verseny befejezése után megóvta a könnyű­súly végeredményét. Az Európai Súlyemelő Szövetség elnöksége szavazás alapján Baszanowskinak itélte a könnyű súlyú Európa-baj­noki címet. A döntés — több okból — még nem tekinthető véglegesnek. A Magyar Súlyemelő Szövetségnek birtokában van a két oldalbíró írásbeli véleménye, amely szerint elismerik, hogy Bagócs vitatott 167,5 kg-os gyakorlata érvényes volt. Ezért a Magyar Súlyemelő Szövetság elnöksége megóvta az Európai Súlyemelő Szövetség ha­tározatát, s az ügyet döntés vé­gett az illetékes kongresszus elé terjesztik. 27. fogadóhét RAPPAN KUPA MÉRKŐZÉSEK 1. Wiener SC — Eintracht Branschweig. A találkozó esélye­se a vendégcsapat, amely az első fordulóban 5:1 arányban le­hengerelte a Grashoppers együt­tesét. Tippünk 2, 0. 2. IFK Norrköpping — Grashop­pers Zürich. A svéd csapat a liga 9. helyén végzett, míg a vendéj gek a svájci liga „bronzérmesei." Tippünk: 1. 3. Slávia Praha — Servette Genf. A találkozó esélyese a Slavia, mert a Servette az első forduló­ban csak 1:0 arányban győzte le a Viennát. Tippünk: 1. 4. Lausanne Sports — AIK Stockholm. A Lausanne együtte­se a svájci bajnokság második legjobbja. Míg az AIK Svédország­ban a 7. helyet birtokolja. A Lau­sanne annak ellenére esélyes, hogy Zaglebieben 3:1 arányú vereséget szenvedett előzőleg. Tippünk: 1. 5. Olympique Marseille — Zagle­bie Sosnowiec. A marseille-i csa­pat odahaza a második helyen végzett, s otthonában esélyesnek számít. Tippünk!: 1, 0. 6. Werder Bremen — Linzer ASK. A találkozó esélyese a jó­« • val rutinosabb Werder csapata. Tippünk: 1. 7. Wisla Krakkó — DOS Utrecht. A Wisla könnyű győzelmére szá­mítanak, amely az előző forduló­ban idegenben sikeresen szere­pelt. Tippünk: 1. 8. KB Koppenhága — Tatran Prešov. A hazai csapat az elsff fordulóban a salzburgi Austrlá­val l:l-re végzett, a Preäov pedig gólnélküli döntetlent ért el. Tip­pünk: 2, 0. 9. Austrla Salzburg — FC Kaiserslautern. Az Austria oda­haza a 9.-ik ellenfele az NSZK-ban a 10. Tippünk: 0, 2. 10. Aalborg — Baník Ostrava. A vendéglátók a dán liga leggyen­gébbjei közé tartoznak, s ezért az ostravaiak sikere várható. Tip­pünk: 2. 11. WSG Wattens — Gwardia Varsó. A lengyel csapat, a ven­dég, jobbnak látszik. Tippünk: 2, 0. 12. Polonia Bytom — Wacker Innsbruck. Annak ellenére, hogy a lengyel csapat nem érte el csúcsformáját, vendéglátóként mégis esélyesebb. Tippünk: 1, 0.

Next

/
Oldalképek
Tartalom