Új Szó, 1967. október (20. évfolyam, 271-300. szám)

1967-10-08 / 278. szám, vasárnap

Végre prágai győzelem Pontot szerzett az Inter Ostraván Az 1. labdarúgó-ligában szom­baton két mérkőzést bonyolí­tottak le a 9. fordulóból. Prá­gában a Slávia győzelemmel örvendeztette meg híveit, Ost­ravában gól nélkül végződött az inter vendégjátéka. Na, va­sárnap, további 5 mérkőzés kerfil lebonyolításra, mégpedig a Slovan Bratislava— Bohemians, Dukla Praha—Jednota TrenÉIn, Dnlon Tepll­ce—VSS Kosice, Lokomotiva KoSice—ZVL Zilina és Spartak Trnava— Spartak Praha párosításban. 0:0 Ostrava Inter Ostrava: 8000 nézd. Játékvezető: Micha. Az Inter Bratislava 1958-ban szerzett utoljára győzelmet 2:1 arányban — akkor még mint CH Bratislava — az ostravai együttes ellen. Az elmúlt évek során e két csapat három mérkőzése ért vé­get gőlnélküll döntetlennel. Az ostravalak saját otthonukban min­dig nehéz ellenfélnek bizonyultak. A tegnapi mérkőzésen sem »olt ez másképp. Gólt egyetlen csapat sem ért el, ennek ellenére az In­ter egy értékes bajnoki ponttal tér vissza otthonába. Napsütéses, de hideg és szeíes időben került sor a találkozóra. A hazalak szél ellen kezdték a já­tékot, de rövidesen az Inter len­dült támadásba és az első lövést KrnáC küldte az ostravai kapura, de a labda fölé szállt. Az első tlx percben az ostravaiak veszélyez­tettek többet, támadásaikban azon­ban nein volt kellő erő, és ezeket nem tudták góllal befejezni. Egy alkalommal Mlcka nagyerejű lövé­sét a sérült Fülét helyettesítő Ja­vorek jó érzékkel öklözte kapu fölé. Negyedóra eltelte után az Inter ragadta magához a kezdeménye­zést, csatárai többször jutottak el' az ostravai kapu elé, de Scbmuk ker remek formában védett és így akciólkat nem tudták góllá érté kesítenl. Szikora, Levlcky és Krnáé egyedül tört kapura, de Schmucker mindhárom alkalommal jó ütem­ben jött ki kapujából és Időben hárítani tudott. Szünet után az ostravai csapat kezdett jobban, támadásaiból azon­ban ezúttal ls hiányzott a megfe­lelő befejezés. Ahogy múltak a percek, esett a Játék Irama, s mintha mindkét csapat tagjai Be­lenyugodtak volna a gölnéikUU döntetlenbe. Az Internek azonban adódott még néhány góllal ke­csegtető helyzete. Levlckf éles lö­vését csak a gólvonalon tudta Schmucker megkaparintani. Majd később a kapura törő Krnái lábá­ról szedte le a labdát. Egyik csa­pat sem bírt a másikkal s így gól ezen a mérkőzésen nem született. (k) Slávia Praha n.-i /i.i\ Skoda Plzen Z.I U.U Prága, 22 ODO nérő. Játékvezető: Skvaril. Góllövők: Nepomucky, Ziegler, Illetve Smollk (öngól). Hosszú idő után komplett fede­zetpárral állt kl a Slávia bajnoki mérkőzésére. Ez meglátszott a csapat teljesítményén, mivel a mérkőzés nagy részében fölény­ben volt. A mérkőzés elején a Slovan ellen kitűnően szerepelt plzeftiek nagy önbizalommal Ját­szottak és a negyedik percben a vezetést is megszerezték. Micha­lek beadását Smollk fejjel akarta menteni, de balszerencséjére saját kapujába küldte a labdát. A Slá­via nehezen jött ugyan lendületbe, de azután egyre Jobban kidombo­rodott fölénye. A 34. percben Ne­pomucky mintegy 18 méterről ki­egyenlített. Az első félidő esemé­nyeihez tartozik még, hogy a 38. percben a játékvezető kiállította Süsst, a plzeftiek középcsatárát, mivel megütötte Nepomuckyt. Fordulás után a Slávia fokozta az Iramot, és az első negyedórá­ban a plzeftiek meg sem tudták közelíteni a Slávia kapuját. Ebben a játékrészben született meg a Slá­via győzelmet jelentő gólja is. A 60. percben Veseiy egyedül tört a kapura, Strunc azonban leterítette a csatárt. A megítélt tizenegyest Ziegler, a plzeniek volt játékosa küldte Caloun hálőjába. A gólt megelőzően Tesaf hatalmas lövése csattant a kapufán. A Slávia a mérkőzés további részéb'en ls fö­lényben játszott, sok gólhelyzetet dolgozott kl, de az eredmény már nem változott. Három perccel a mérkőzés befejezése előtt Tesaf is­mét eltalálta a kapufát. A győztes csapatból Hildebrandt, Tesaf, Muhart, Vesely és Hamar tűnt kl. Ex utóbbi a csapat leg­jobbja volt. A plzeftleknél Caloun, Pias* és kiállításáig Süss volt a legjobb. Z. P. Labd arugo Boros a válogatott ke­retben £ Csehszlovák játékvezetők Budapesten FINNORSZÁG 1967. évi bajnoksá­gát a Reipas Lahti nyerte, meg­előzve a tavalyi bajnok Kuoplo Palloseura együttesét. IZLAND 1967. évi bajnoka Ismét a Valur Reykjavik. Utolsó mérkő­zését 2:0 ra nyerte meg helyi rivá­lisa, a Frura együttese ellen. CSEHSZLOVÁK játékvezetők Irá­nyítják szerdán a budapesti nem­zetközi kupamérkőzéseket. A Fe­rencváros a romén Pitestl ellen mérkőzik a VVK-ért, a Vasas pe­dig az Ir Dundalk együttesét lát­ja vendégül a BEK visszavágó ta­lálkozóján. Az első mérkőzés 17.15 órakor, a másodlkat 19 órakor kezdik. KIJELÖLTÉK az oktőBer 22 én sorra kerülő Spanyolország—Cseh­szlovákia mérkőzésre a válogatott keretét. Csupán annyi változás történt, hogy Masek helyett Bo­ros, « VSS KoSice játékosa került a keretbe. A csehszlovák kosárlabda váloga­tott utolsó csoportmérkőzésén Ro­mánia ellen 69:51 arányú győzel­met aratott és ezzel biztosította csoportjában ax első helyet. Fel­vételünk a találkozó egyik jelene tét örökíti meg. O Finnországnak és Iz­landnak már van bajnoka világhíradó A SZOVJETUNIÓ elleni mérkőzé sen dől el, hogy kljut-e a mexikói olimpiára a csehszlovák labdarúgó csapat. A szovjet—csehszlovák mérkőzést a Szovjetunióban svájci, Csehszlovákiában pedig walesi Já­tékvezető Irányítja. TÉLI PORTYÁRA készülnek a "csehszlovák csapatok. Eddig a kö vetkező portyákat hagyták Jóvá: TJ 2llina—Tunézia és Algéria, Slá­via Praha—Ausztrália, Union Tep­íice—Távol-Kelet, Jednota TrenCIn —Dél-Amerika, Baník Ostrava-Szu­dán. BULLA AJO Ismét osztrák csapat edzője akart lenni, a központi ve­zetőség azonban nem teljesítette Idevonatkozó kérését. BARÁTSÁGOS nemzetközi mér­kőzéseket Játszottak az elmúlt na­pokban. Ezek során Aachen csa­pata 5:4-re legyőzte a román baj­nok Rapid Bukarest együttesét, az Eintracht Frankfurt pedig 3:0-re nyert a Botev Burgas ellen. Budapest — Bukarest 6:0 (4:0) Fölényes hazai győzelem a Népstadionban A Népstadion nézőterén mindössze 5000 szurkoló köszöntötte a két főváros neve alatt pályára lépő magyar és román labdarúgó-vá­logatottat. A vendéglátó csapat a következő felállításban szerepolt: Tamás — Káposxta, Mátrai, Páncsics, Ihásx — Mathesz, Rákosi — Bene, Varga, Albert, Farkas. Bukarest: Hajdú — Kis, Nunweiler III., Bargn, Halmageanu — Neg rea, Dobrin — Libardi, Sorln Avrara, Iancu, Cuperman. Az osztrák Wlacholanls sípjelére a magyar csapat kezdte a Játékot. Elsőként Varga kísérletezett lö­véssel, de labdája célt tévesztett. A 11. percben Albert Indította Be­nét, aki visszajátszott és a közép­csatár fejese a hálóban kötött ki. Utána Hajdú kapus Varga, Farkas, majd Rákosi hatalmas lövéseit ök­lözte kl. Az újabb gól a 36. perc­ben született, amikor nagyszerű Albert—Farkas adogatás után az utóbbi a hálóba lőtt. A 44. perc­ben Farkas Matheszt ugratta ki, aki szintén nem hibázott. Az első félidő utolsó percében AlBert buk­tatása miatt mintegy 20 méterről szabadrúgáshoz jutott a magyar csapat és Varga hatalmas, lapos bombája a hálóba vágódott. A román csapatban néhány vál­tozást eszközöltek. Hajdú helyett Constantinescn állt a kapuba, Li­bardit Deselnicu, Avramot Lncescu váltotta fel. Az angol döntés visszhangja Az Angol Tenisz Szövetség vá­lasztmányának az a határozata, hogy megszünteti az amatőr és a profi-teniszezők közti megkülön­böztetést és valamennyi angliai versenyt nyílt küzdelemmé nyilvá­nít, óriási visszhangot keltett szer­te a világon. A Nemzetközi Tenisz Szövetség olasz elnöke kijelentette, hogy az angolok lépése antidemokratikus, mivel szembehelyezkedik a kong­resszus nagy többségének határo­zatával. A világ legjobb amatőr te­niszezője, a 24 éves John New­combe viszont úgy nyilatkozott, A sportfogadás hírei A SAZKA 40. Játékhetének nye­reményelosztása a következő: I. dl) (egy nyertes) 91 600 koro­na, II. díj (kilenc nyertes) 10 200 korona, III. díj (44 nyertes) 2600 korona, IV. díj (151 nyertes) 1060 korona. hogy jelentős különbség van a vi­lágbajnok és a wimbledoni győztes kőzött. Ez a nyilatkozat azt árulja el, hogy Newcombs helyesli az angolok tervét. AltaláBan az ango­lok arra számítanak, hogy elhatá­rozásukat követik majd az ameri­kaiak és az ausztráliaiak ls, és ez­zel a világ három teniszhatalma kész tények elé állítja a aemxet­köxl szövetséget. Mint Ismeretes, £ tenisz az egyetlen jelentősebt) sportág, amelyben hivatalos vlIágGajnoksá­got nem rendeznek. Wimbledon­nak hagyományos privilégiuma volt, és az itteni versenyt tekintik nemhlvatalos világbajnokságnak. Lehet, hogy a wimbledoni korszak — az angolok döntésével w Befe­jeződik, s a jövőben a nemzetközi szövetség — más sportágakhoz ha­sonlóan — kiírja a hivatalos vi­lágbajnokságot. A _fejíeményekre joggal lehetünk kíváncsiak, mert ha a teniszben megszűnik az ama­tőr és a profik közötti megkülön­böztetés, akkor ez kihathat más sportágakra Is. Folytatódtak a magyar csapat támadásai és a román együttes csak gyors rajtaütésszerű kísérle­tezésekkel válaszolt. A 60. perc­ben Dobrin hatalmas lövését kel­lett Tamásnak védenie. Öt perccel később Ismét a magyar kapus szép védését tapsolta meg a kö­zönség. A 70. percben Albert lőtt gólt, öt perc múlva Mátrai helyett Juhász jött be és Páncsics lett a középhátvéd. A 77. percben Albert elcsípte Dobrin hazaadását, és szorongatott helyzetben is a há­lóba lőtt. Utána Lucescu nagy lö Srését Tamás védte. A magyar együttes mindvégig tetszetős, s emellett eredményes játékot mutatott be. Technikai és taktikai fölénye alapján győzel­mére még ilyen arányban is rá­szolgált. Az együttesben nem volt gyenge pont. A legjobbak közé Ta­más, Ibász, Albert, Varga és Far­kas tartoztak. A román együttes Igyekezett és a második félidőben mér veszé­lyeztetett ls. Játékosai jő testi fel­építésűek, de technikai, valamint taktikai téren még nem ütik meg az európai élszlnvonalat. Egyéni­leg Nunweiler és Dobrin játéka ütötte meg a jó átlagot. (xa) Még két román-magyar A két főváros ,,A" válogatottjá­nak mérkőzése előtt Magyarország Ifjúsági válogatottja 2:1 arányban győxte le Románia ifi együttesét. Temesváron a két ország „B" válogatottjának találkoxéján a vendéglátó román együttes sxe­rezte meg a győzelmet 3:1 arány­ban. A találkozó érdekessége, hogy a magyar csapat nem lőtt gólt, mert becsületgólja román játékos­ról jutott a hazai hálóba. • A hivatásos teniszezők fran­ciaországi nemzetközi tornájának eredményei: Barthes (francia) — Davies (angol) 6:3, 6:2, Stolle (ausztrál)— Mackay (amerikai) 3:6, 6:4, 11:9. CSEHSILOVáKIA a döntőben Csefiszlovákia— Bulgaria 82:79 (42:40) A 15. kosárlabda Európa-bajnokság érmeit ma osztják ki Helsinki­ben. A legutóbbi Európa-bajnokságon a Szovjetunió mellett Jugoszlávia és Lengyelország csapata játszotta a legnagyobb szerepet, s ez a két együttes a világbajnokságon is kitűnően megállta a belyét. Ezúttal vi­szont a csehszlovák kosárlabdázók törtek Ismét az élvonalba. Csehszlo­vákia ax eddigi 14 Európa-bajnokságon a következő helyezéseket érte el: 3 — 7 — 0 — 1 — 2 — 0 — 2 — 4 — 2 — 3 — 2 — 5 — 10 — 7. Ebből a felsorolásból is megállapítható, hogy a három legntóbbi EB a csehszlovák kosárlabdázók szempontjából gyengén sikerült. Helsin­kiben Csehszlovákia csak Finnországtól szenvedett vereséget, csoport­elsőként került az elődüntíőbe, ahol tegnap Bulgária ellen küzdötf* a döntőbe való jntásért. Győzelme révén ezt elérte s ma — minden bizonnyal — a világ- és Európa bajnok Szovjetunió ellen játszik ax aranyéremért. A csehszlovák—bolgár elődöntő rendkívül nyílt küzdelmet hozott. A 6. percben 14:14 re állt a két csapat, s ezt követően a bolgárok kétszer is 4 kosárkülönbségfi előnyt szereztek. A csehszlovák csapat előbb 18:18 ra egyenlített, de azután már csak 28:26 nál érte be a bolgárokat. A 14. percben Piitelák kosara jelentett végre 29:28 arányú csehszlovák vezetést. A kiegyenlített küzdelem azonban tovább tartott, s a bolgárok vezet­tek többször. A félidő utolső per­ceiben feljött a csehszlovák együt­tes. Amlltor a mérkőzés állása 38:38 volt, két labda talált be a bolgárok kosarába, 42:38 ra veze­tett a csehszlovák csapat, de a Sheffield és Rangers ANGLIÁBAN szombaton játszot­ták a 11. fordulót, mely után a Sheffield Wednesday áll az élen 16 ponttal. Mögötte a Liverpool 16, a bajnok Manchester United ős a Tottenham Hotspur 14 pont­tal következik. A vezető csapatok mérkőzései: Leicester City—Liver­pool 2:1, Manchester United— Arse­nal 1:0, Sheffield Wednesday—Co­ventry City 4:0, Tottenham Hots­pur—Sheffield United 1:1. SKÓCIÁBAN szombaton az 5. for­dulót bonyolították le. Az élen a Glasgow Rangers áll 9 ponttal. Mögötte a Hibernian Edinburgh és a Kilmarnock következik 7—7 ponttal. A bajnok Celtic 4:0-ra győzött a Hibernian Edinburgh el­len. A Rangers Idegenben mérkő­zött. és 2:0-ra nyert Motherwell csapata ellen. Alapos szovjet előkészület Október 15-én az osztrák fővá­rosban játsszák az Ansztria—Szov­jetunió labdarúgó EB selejtező mérkőzés visszavágóját. A szovjet csapat már hétfőn 14.30 órakor érkezik a schwechatl repülőtérre és még aznap edzést tart a talál­kozó színhelyén. A szovjet válo­gatott azután Linzbe utazik, ahol szerdán este edzőtársa a helyt LASK együttese lesz. A vendégek pénteken utaznak vissza Bécsbe, és a mérkőzés színhelyén folytat­ják további edzéseiket. A szovjet labdarúgó-válogatott az osztrák fővárosban a schönbrunnl Park szállóban nyer elhelyezést. félidői pihenőre csak 42:40 arányú vezetéssel vonulhattak le a játé­kosok. A második félidő nem valami Jól kezdődött a csehszlovák csapat szempontjából. Marek már az első percben kivált az együttesből öt személyi hibája miatt. A bolgár csapat nemcsak egyenlített, ha­nem a vezetést is átvette. A cseh­szlovákok az első nyolc percben csak kétszer vezettek, mégpedig 47:46-ra és 51:50-re. A 8. percben az állás 56:56 volt. Utána ismét elhúztak* a bolgárok, ezúttal 5 ponttal. A 13. perc azonban nem volt szerencsétlen, ekkor már 67:66 ra a csehszlovák csapat veze­tett. A bolgárok 3 játékosukat vesztették el kipontozás következ­tében. A két csapat 73:73-ig fel­váltva vezetett. A hajrában 79:78­as bolgár vezetés után nagysze­rűen küzdött a csehszlovák együt­tes, és 82:79-re megnyerte a rend­kívül kiegyensúlyozott küzdelmet. A 9—12. helyért: Jugoszlávia­Franciaország 75:89 (37:36), Spa­nyolország—Görögország 99:95 (85:85, 41:45). A spanyolok meg­hosszabbított játékidőben győztek és a 9. helyért Jugoszláviával mér­köznek. A 13—18. helyórt: Magyarország —Hollandia 76:71 (40:32). A ma­gyar csapat legeredményesebb já­tékosának Nyitrai bizonyult, aki 22 kosarat ért el. Mégis az NSZK? NSZK—Jugoszlávia 3:1 (1:0) Az Európa-bajnokság selejtezői­nek egyik legfontosabb mérkőzé­sét nyerte meg Hamburgban as NSZK válogatottja. Az első félidő­ben Löhr ért el gólt a 10. perc­ben. Fordulás után a jugoszlávok Zambata révén kiegyenlítettek és a 71. percig 1:1 re állt a küzde­lem Ekkor Müller, majd négy perccel a befejezés előtt Seeler rúgott újabb gólt. Az első találkozót a jugoszlá vok nyerték l:0-ra. Mindkét válo­gatott megnyerte az Albánia elle­ni első mérkőzését. Ezek szerint az NSZK-nak és Jugoszláviának is egyaránt 4—4 pontja van, de • csoport élére az NSZK került, mert jobb a gólkülönbsége. Hátra van még az Albánia—NSZK és a Jugoszlávia—Albánia mérkőzés. Az első helyet valószínűleg a gólkü­lönbség dönti majd el. Vereséget szenvedett a Slovan saját otthonában (ff) — Tegnap a jégkorong-liga harmadik fordulójának valameny­nyi mérkőzését lejátszották. Ezek közül kettőn a pályaválasztók szerezték meg a győzelmet, egy mérkőzés döntetlenül végződött. A Litvlnov és a Sparta viszont idegenben is mag tudta szerezni mindkét bajnoki pontot. nem volt remény arra, hogy a döntetlent kiharcolják. Két perc­cel a mérkőzés vége előtt Grandt­ner egyedül állt a kapussal szem­ben, de a remek teljesítményt nyújtő Wohl ezúttal Is hárítani tu­dott. A Pardubice nagyon izgalmas és A legnagyobb érdeklődés a bra­tislavai mérkőzést előzte meg, mert a téli stadionban a már most kitűnő formában lévő Sparta ven­dégszerepelt. A zsúfolt lelátók kö­zönsége kitűnő mérkőzést látha­tott, amelynek csupán — a szur­kolók számára — egy szépséghi­bája volt, hogy a hazai csapat ki­kapott. A Sparta nagyon szelle­mes, jó és eredményes játékot produkált, főleg az első és máso­dik harmadban. A Slovan előző két mérkőzéséhez hasonlóan ez­úttal ls csak az utolsó harmadban talált magára, ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy a ven­dégek négygólos előnyét behozza. A Sparta már a 6. percben Svo­boda révén megszerezte a vexe­tést, majd Havel és Masopust volt eredményes. Negyedóra eltelte után már úgy látszott, hogy a Slo­van súlyos vereséget szenved. A védelem nagyon hézagos volt, a gyors és szemfüles Sparta csatá­rok egyre másra átjátszották, és így Szakács kapusnak bizony na­gyon sok dolga akadt. A 15. perc­ben ugyan Nedomansky remek egyéni akcióból szépített, a máso­dik harmadban azonban a Sparta Ismét két gólt lőtt, s ezzel jócs­kán elhúzott. Az utolsó harmadban eMisxör Nedomansky, majd Kuzela sxerxett gólt, de ekkor már látszott, hogy a Slovan Játékosai nem bírják vé­gig erővel a mérkőzést és így érdekes mérkőzésen csak döntet­lent ért el a Chomutovval szem­ben. A Jihlavaiak biztosan győz­ték le a koSIcel együttest, mely csak HoleCek kitűnő teljesítmé­nyének köszönheti, hogy nem szenvedett súlyosabb vereséget. Brnőban Termer, a kladnólak ka­pusa volt a nap hőse, és egy kis szerencsével a vendégek a döntet­lent is kiharcolhatták volna. Ered­mények: GOTTWALDOV—LITVlNOV ' 1:« (0:2, 1:0, 0:2). Gólok: Vaäek, Illet­ve Machulda, Kallna, Rippel, Hlln­ka. JIHLAVA—KOSICE 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Gólok: Jaroslav Holík 2, Hrbaty és Kochta. BRNO—KLADNO 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Gólok: Gern?, Skopal, Illetve Strojza. CHOMUTOV— PARDUBICE 2:2 (0:1, 1:0, 1:1). Gólok: Klíma, Laf, 111. Bofek. MareS. BRATISLAVA-SPARTA 3:5 (1:3, 0:2, 2:0). Gólok: Nedomanskf 2, KuZela, Illetve Svoboda, Havel, Masopust, BrdlCka, Hejman.

Next

/
Oldalképek
Tartalom