Új Szó, 1963. július (16. évfolyam, 179-209.szám)

1963-07-02 / 180. szám, kedd

I Ot Szó" kiadta Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szarkesztő bizottság Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő Szerkesztőség: Bratislava. Gorkého u. 10 sz. Telefon: 537-18 512-Ž3 335-68 5C6-39 — főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550 18, sportrovat: 505-29 Kiadóhivatal Bratislava Gorkého 8.. telefon 503 89 Előfizetési dl) havonta 8— Kčs Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata Az előfizetéssel kapcsolatban felvilágosítást nyújt és előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. A külföldi megrendeléseket a posta sajtók!vitelI szolgálata — PNS-ústredná expedícia tlače, odd. vývozu tlače, Praha 1., Jindflšská 14. intézi. K-21*31502 A kaľvinai járás Gottwald Bányá­jában e napokban állítottak össze egy új jövesztő gépet ás helyeztek üzembe. Képünkön a Gottwald Bánya új jövesztő berendezése, mely csillék helyett különleges edényekben szál­lítja felszínre a jövesztett szenet. (V. Švorčík — CTK — felv.} 'A FÖLDKEREKSÉG lakosságának több mint fele sohasem látott havat, arról legfeljebb fénykép után van fo­galma. A CSEHSZLOVÁK Légiforgalmi Tár­saság ez idén újból előnyös feltétele­ket teremt az utasok részére. Minden vasárnap külön üdülőjáratokat ren­deznek fürdőhelyekre és a hegyvi­dékre. A repülőjegy ára például Prá­gából Piešťanyba 112 korona, Sliáčra 150 korona, a Magas-Tátrába 170 ko­rona. A LITOMY§LI Smetana operafeszti­vált immár hagyományosan a Iitomyš­11 állami kastélyban rendezik meg. Az idén július B-án és 7-én tartják e fesztivált, amely a prágai Nemzeti Színház idei évadjának csúcspontja lesz. A fesztivál megnyitó előadása­ként a Nemzeti Színház együttese jú­lius 6-án előadja Smetana Libuša cí­mű operáját, vasárnap pedig Az el­adott menyasszonyt és a Dalibort. SZAKADÉKBA ZUHANT egy autó­busz a fülöp-szigeteki Bontoc hegyei között. Tizenhét utas meghalt, tizen­négyen megsebesültek. ARGENTÍNÁBAN jelenleg mintegy 2 millió lakással van kevesebb a szükségesnél. Csak Buenos Airesben több mint 250 ezer lakik kezdetleges kunyhókban, ahol - nincs se villany, se csatornázás, sem vízvezeték. EZ IDÉN több mint 2500 külföldi vendég kereste fel a plzeňi sörgyá­rat, hogy megismerkedjenek a világ­hírű Prazdroj gyártásával. A VILÁG 44 országában használják a Moszkvics gépkocsikat. A kocsik különösen kedveltek a forró égövi területeken. A TRNAVAI Kovosmaltban elkészült az első 25 darab fehérneműcsavará­sára szolgáló centrifuga. Egyszerre 12 kg fehérnemű helyezhető bele. A régi centrifugákat, amelyek már nem felelnek meg a korszerű moso­dák üzemeltetésének, fokozatosan ezekkel az új készülékekkel helyette­sítik. A NA ZÁBRADLÍ színház együtte­se vasárnap háromhetes turnéra Bul­gáriába utazott, ahol 18 előadáson lép fel. A CÄPÄKTÔL nyüzsgő tengerbe zu­hant az amerikai tengerészet egyik repülőgépe, amelynek legénysége öt főből állt. Egy angol torpedoromboló a repülőgép személyzetének négy tagját fedélzetére vette. VASÁRNAP Japánban óriási felhő­szakadás volt, melyet áradás és föld­csuszamlások követtek. 15 személy életét vesztette, továbbá 16 megsé­rült. Az anyagi kárt több millió dol­lárra becsülik. A VILÁG első autórendszámtábláját most ajándékozta a berlini közleke­dési múzeumnak egy család. A rend­számtáblát 1901-ben készítette egy Rudolf Herzog nevű berlini kereske­dő, aki felesége nevének monogram­ját, véste a táblára. SERGE LIFAR balettet írt, Ikarusz címmel, Pablo Picassónak a párizsi ÜNESCO-palotában látható világhírű festménye nyomán. SÚLYOS vasúti szerencsétlenség volt Lisszabonban. Egy peremkerületi vonat összeütközött egy tehervonat tal. 6 ember meghalt, 31-en megsebe sültek. A DUKLA PRAH A NYERTE a jugoszláv nemzetközi labdarúgó-tornát A jugoszláviai Rijekában megrendezett nemzetközi labdarúgó-tornán kitűnően képviselte a csehszlovák színeket a Dukla Praha megerősített utáiipófjás­csapata. A tornán 16 csapat vett részt, a külföldiek közül (köztük volt a ta­valyi torna győztese, a Bp. Vasas is] egyedül a csehszlovák csapatnak sike­rült csoportgyőzelmet elérnie, mégpedig Imponáló fölénnyel. Az elődöntő mér­kőzései ezeket az eredményeket hozták: Rudar Labin—NK Rijeka 1:0 (1:0). Dukla Praha—Dynamo Zágráb 1:0 (0:0) Az elődöntőben a Dukla Röder gól­jával szerezte meg a győzelmet. A gól öt perccel -a játékidő letelte előtt esett. A Duikla Viktor — Čmarada, Barsch,. Táborský — Geleta, Hrdili č tea — Vese­lý, Knebort, Jílek, Röder, Nedorast ösz­szeállításban játszott. A Dukla Praha együttese a döntőben a Rudar Labin együttesével került össze. A csehszlovák csapat a döntőben is nagy­szerű teljesítményt nyújtott s végered­ményben 6:1 arányú győzelmet aratott. Mindannak ellenére, hogy a prágai együttes az előző napon mérkőzött, a döntő találkozó 20. percében Knébort megszerezte a vezetést, majd a 24. és 32. percben Nedorost 3:0-ra növelte a Duk­la vezetését. A 38. percben a Jugoszláv Celics szépített. A második félidőben Knébort 2 és Röder 1 góljával 6:l-re győzte a Rudar együttesét. A harmadik és negyedik helyért folyó küzdelemben a Dinamó Zágráb együttese 2:0-ra győzött a Rijeka együttese felett. A torna végállása: 1. Dukla Praha, 2. Rudar Labin, 3. Dinamó Zágráb, 4. Ri­jeka, M ora mutatója a 15. percen járt, amikor Fritschenek, a Motor jena kapusá­nak nagyszerű vetődése ellenére Medviď lövése révén a labda a hálóba került, (Alexy íelv.j Két brotislovai CSOPOl került a z L 'joáb a A Rappa n Kupa további eredményei Olomoucban és Karvinán befejeződtek a férfi és a női kézilabda-selejtezők, me­lyen eldőlt, hogy a következő idényben melyik csapat szerepel a kézilabdázók első liga küzdelmében. Olomoucban a női kézilabdázók vetélkedtek. A selejte­ző győztese a Slovnafť Bratislava együt­tese 6 ponttal, gőlarány 26:10. A második helyen a Spartak Vršovice végzett há­rom ponttal, 3. TJ Nový Jlčín, 4. Stavo­kombinát Bratislava. Az első ligába ezek szerint tehát a Slovnaft Bratislava és a Spartak Vršovice együttese kerülhet. Karvinán a férfi selejtezőkre került sor. Az elsőséget a Dynamo szerezte meg 6 ponttal a ČH Bratislava együttese előtt. Harmadik a Spartak Ostí, 4. pedig a Tatran Holešov együttese lett. Az első két helyezett a Dynamo Praha és a ČH Bratislava szintén bekerült az első li­gába. • Bratislava: A nyugat-szlovákiai ke­rület I. osztálya A-csoporfjának ered­ményei: Spoje—Pusté űrany 6:3, Prievoz— Matador 1:1, Dun. Streda ,,B"—Sala 5:1, Textil—Gaianta 1:2, Kovosmalt— Slovan ChZJD ,,C" 1:0, Calovo— Vinohrady Stavo­kombinát 5:1, Pod. Biskupice—Trnávka 5:1. 0 Genf: Juventus—Atalanta 3:2 (1:1) — az Alpesi Kupa küzdelmének döntő mérkőzése. 0 Bratislava: A legjobb csehszlovák öttusázók a világbajnoki küzdelmek előtt ellenőrző versenyt tartottak. Végered­ményben Polák győzött 4811 ponttal, 2. Kurhajec 4799, 3. Lukáč 444JL p. • Brno: A ZKL Brno klubhelyiségében bolyolították le az országos súlyemelő bajnokságot. A küzdelmek során a részt­vevők összesen 21 új csehszlovák csú­csot állítottak fel. • Olomouc: A csehszlovák válogatott atléták részvételével nagyszabású atlé­tikai versenyeket bonyolítottak le Olo­moucban. A súlylökést Skobla 18,02 mé­teres dobással nyerte. A hármasugrásban Veverka 15,55 méteres ugrásával a leg­jobb idei csehszlovák teljesítményt nyúj­totta. 9 NEW YORK: Az Idei amerikai tíz­tusa-bajnokságot Pauly nyerte 7852 pont­tal. • Prága: Prágában és Bratislavában bonyolították le a férfi és a női szertor­na-bajnokságot. A prágai CKD tornater­mében az MV Praha együttese nyerte a férfi csapatbajnokságot. Brnóban úgy­szintén az MV Praha csapata bizonyult a legjobbnak. A nyugat-szlovákiai kerület együttese Brnóban igen jól szerepelt s megérdemelten a második helyen vég­zett. Vasárnap a második fordulóval folyta­tódott a Rappan Kupa küzdelme. Mint már arról hírt adtunk, a csehszlovák csapatok a Slovan Bratislaván kívül szép eredményeket értek el. A bratislavai csa­pat. mely Chorzovban vendégszerepelt, nem tudott komolyan ellentállni a len­gyel csapatnak és végül is 3:0-Ss vere­séget szenvedett. A Rappan Kupa második fordulójának további eredményei: I. csoport: Sedan— Standard Lutych 2:2, Ftorentina—FC Zü­rich 1:0, Modena—Young Boys 3:1. Tou­louse—La Gantoise 5:3, Venezia—Chaux A kerületi labdarúgó-bajnokságod fie­fejezése után a nyugat- és a kelet-szlo­vákiai kerületben a bajnoki táblázat vég­állása a következő: Prágában nagyszabású nemzetközi kajak­kenyu versenyt bonyolítottak le. A leg­jobb csehszlovák versenyzőkön kívül szovjet, magyar és NDK-beli kajakozók is szerepeltek. Felvételünkön a csehszlo­vák Jiráňt látni, aki a C-l 100G méteres versenyen szerezte meg a győzelmet. (Jebavý felv.)' NYUGAT-SZLOVÁKIAI KERÜLET: 1. Slovan „B" 26 1S 7 4 69:30 37 2. Partizánske 26 12 7 7 58:41 31 3. N. Mesto n. V. 26 11 5 10 46:43 27 4. Pezinok 26 10 7 9 40:37 27 S. Dun. Streda 26 11 5 10 43:49 27 B. Ivanka 26 12 3 11 39:59 27 7. Sereď 26 11 4 11 50:39 28 8. Nitra „B" 26 11 3 12 43:41 25 9. Holíč 26 11 3 12 41:62 25 10. Zl. Moravce 26 11 2 13 54:49 24 11. Piešťany 26 11 2 13 45:46 24 12. N. Zámky „B" 26 10 4 12 51:60 24 13. Levice 26 9 4 13 47:55 22 14. Malacky 26 7 4 15 39:54 18 KELET-SZLOVÁKIAI KERÜLET 1. Michalovce 26 16 S S 66:23 37 2. Humenné 26 16 2 8 61:32 34 3. Snina 26 11 8 T 46:45 30 4. Sp. N. Ves 26 13 2 U 54:50 28 5. Kežmarok 26 12 4 10 45:54 28 S. Rožňava 26 12 3 11 58:51 27 7 Vranov 26 1D 6 10 34:39 26 8. Prešov B 26 11 3 12 55:48 2S 9. Svit 28 10 5 11 47:50 25 10. Poprad 26 9 7 10 42:47 25 11. Krompachy 26 1D 6 12 64:52 24 12. VSS Košice B 26 9 4 13 54:46 23 13. Strážska 26 9 1 16 31:59 19 14. Kr. Chlmec 26 I* ' * 4 S 17 28:90 13 de Fonds 2:1, Rouen—Lierse 2:0; II. cso­port: Bécsi Rapid—Neumünster 4:1, Eind­hoven—Djurgaarden 2:0, Bayern Mün­chen— IFK Göteborg 2:2, Spartak Rotter­dam—Vienna 5:1, BAC—Pirmasens 3:0, Oergryte Göteborg—Enschede 2:0, Ajax Amszterdam—Tasmania Berlin 5:1, Schwechat—Norrköpping 1:2; III. cso­port: Sosnowiec—Velezs Mosztar 4:1, Empor Rostock—OFK Belgrád 1:1, Crvena Zvezda Belgrád—Polonia Bytom 4:3, Odra Opole—Motor Zwíckau 1:0, Nomes—FC Antwerpen 3:2, Sampdoria—Lausanne 5:0. KIK JUTOTTAK A NEGYEDDÖNTŐBE A wtmbIedo«i nemhivatalos te*isz-ví­lágbajnokságon a női egyesben már kialakult a legjobb nyolc mezőnye: Smith (ausztrál), Lehane (ausztrál]* Haydon-Jenes (angol), Schuurman (dél­afrikai), Buano (brazil), Fales (ameri­kai ), Hard (amerikai), Moffit (ameri­kai). A nyolcaddöntő nagy meglepeté­se: Moffit—Turner 6:4, 4:6, 7:5. A má­sodik helyen kiemelt ausztrál Turner tehát kiesett a versenyből. A férfiaknál még csak a legjobb 18 mezőnye alakult kJ. hárman azonban már a negyeddöntőbe is bejutottak: Kmerson (ausztrál), Röhling [amerikai) és Bnngert (német). Meglepetés: Wil­son (angol)—Mullígan (ausztrál) 6:4, 8:1, 9:7, Az ausztrál játékost a sorso­lásnál ötödik helyen emelték ki. Zemplín MICHALOVCE a II. liga újonca Három év után sikerült kiharcolni a továbbjutást • Mit jelent egy jó edző a csapatnál? • Pucek Gusztáv beszél a zemplíni együttes sikeréről A nyugat- és kelet-szlovákiai kerület labdarúgó-bajnokságának utolsó forduló­jával befejeződtek nálunk az 1962—1963-as év labdarúgó bajnokságai. Az I. és a II liga után tehát a kerületi bajnokságokban is ismertté váltak a bajnokok es a kiesők. A nyugat-szlovákiai kerületben a Slovan Bratislava B. a közép-szlo­vákiai kerületben a Kysucké nové Mesto, a kelet-szlovákiai kerületben pedig a Zemplín Michalovce csapata szerepel a következő idényben a II. liga mező­nyében. Alkalmunk volt közvetlenül ä bajnoki idény befejezése előtt felkeresni Zemp­lín csapatát. Puček Gusztáv, a szer­vezet vezetőségi tagja készséggel állt rendelkezésünkre. Beszélgetésünkből a következőket jegyeztük fel. Mintegy nyolcszáz aktív tagja van á Zemplín Michalovce sportszervezetnek. Hét szakosztály működik, a legaktívabb közülük a labdarúgó és az ökölvívó szakosztály. Michalovcén van még egy sportszervezet, mégped% a Lokomotíva. Főleg a kézilabdázással foglalkoznak. A város lakói nagymértékben támo­gatják Zemplín együttesét, ami főleg az egyes mérkőzések látogatottságában nyilvánul meg a legjobban. Michalovce a II. labdarúgó liga újonca Hamarosan az úí If. ligás csapatra 1 terelődött a s.zó. — Három éve vártunk erre a boldog pillanatra — kezdte nyilatkozatát Pufiek Gusztáv. — Az előző két évben mindig csak hajszálon múlott, hogy nem jutot­tunk tovább. Az 1962—63-as év első felében a második helyen végeztünk, játékosgárdánk kielégítő volt s ezért kitűztük a célt: bejutni a II. ligába. Ez nem volt könnyű feladat. A tava­szi Idényben a csapat gyenge teljesít­ményt nyújtott. A vezetőség látva az együttes ingadozását, elhatározta, hogy edzőt cserél. Szíveseti vettük a Simán­ak ý volt válogatott ajánlatát, aki haj­landó volt az idény közepén is átvenni az edzői teendőket. Szerintem ez dön­tötte el lényegében a csapat sorsát. Az új edző rövid Idő alatt összekovácsolta a csapatot s a fiúk hallgatva a jó szóra, mindent megtettek, hogy helyrehozzák a mulasztottakat. Igaz, a szerencse is kedvezett. A sor­solás alapján ugyan­is legnagyobb ve­télytársainkkal hazai pályán mérkőztünk. Ezeket a fontos ta lálkozőkat megnyer­tük s így ma már senki sem veheti el tőlünk az elsőséget. ® Véleménye szarint ml volt a fő oka annak, hogy a csapat a tavaszi idény­ben hullámvölgybe került? — A volt edző tűi magabiztosan ke­zelte e csapatot, s már nem tartotta szükségesnek a kemény edzéseket sem, főleg nem tartott legyeimet a játéko­sok között. Simánsky edző ezzel szem­. ben először ls a fegyelemmel kpzdte. Volt olyan eset is, hogy a játéikos, aiki később jött, vagy mulasztott, nem játsz­hatott a csapatban. Mikor a játékosok látták, hogy nincs kivételezés, mind­nyájan megértették miről van szó s így sikerült a győzelmet kiharcolniok. © Hogy fogadták Miohaloveén Zemp­lín sikerét? — Michalovcén nagy az érdeklődés a labdarúgás iránt. A nézők szorgalmasan járnak az egyes mérkőzésekre s er­kölcsileg segítik a csapatot. Érthető, hogy a szurkolók táborában nagy volt az öröm, mikor véglegessé vált, hogy a II. ligába kerültünk. Ez az első eset. hogy michalovcei együttes szerepei a II. ligában. Reméljük, hDgy. osapatunfc a felsőbb osztályban is megállja a helyét s így további örömöket szerezhetünk szurkolóinknak. © Befejezésül megkérdeztük Puček Gusztávot, miként készülnek fel a kö­vetkező idényre. A csapatot további játékosokkal erő­sítjük meg. Hárman visszatérnek a ka­tonaságtól és két ifjúsági játékos ls megérett már a „nagy csipatban" való szereplésre. A nyári szünétben több ba­rátságos mérkőzést is játszunk már nehezebb ellenfeleikkel. Ezzel igyek­szünk a csapatot előkészíteni a valóban nehéz küzdelemre, hiszen a II. liga C csoportjában több kiválő együttes szerepel, amelyek hosszú ideig az I. ligában is jól megállták a helyüket. (-«) Kedd, július 2. , FILMSZÍNHÁZAK (Bratislava): HVIE& DA: A három testőr (francia) 15 30, 18. 20.30, SLOVAN: Rosemarie (NSZK) 15.30, 18, 20.30, PRAHA: Suhog a pál­ca (angol) 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21, METROPOL: Rocco és fivérei (olasz) 15.30, 18, 20.30, POHRANIČNÍK: A korona­tanú (angol) 15.45, 18.15, 20.45, TATRA: fracasse kapitány (francia) 15.45, 18.15, 20.45, VARUDVAR: Amerika fran­cia szemmel (francia) 20, HVIEZDA (kertmozi): Szonáták (spanyol) 20, PA­LACE: Ördögcsapda (cseh) 22, MIER: A szép amerikai (francia) 16.30, 19, OBZOR: Nap a hálóban (szlovák) 18, 20.30, MLADOSŤ: Örökké zengő erdők (osztrák) 17.30, 20, PARTIZÁN: Egy csepp méz (angol) 17, 19.30, DUKLA: Minden héten egy csoda (spanyol) 18, 20.30, MÁJ: Örökké zengő erdők (osztrák) 18, 20.30, ISKRA: Fehér éjszakák (szov­jet) 17.45, 20.15, ZORA: Mi ketten, meg a ló (francia) 17.30, 20, POKROK: Marty (USA) 17.30, 20, DRUŽBA: Ártatlan va­rázslók (lengyel), DRUŽSTEVNÍK: Dél­ben (USA) 20. FILMSZÍNHÁZAK (Koäíce): SLOVAN: A koronatanú (angol), TATRA: A hét dada (szovjet), ŰSMEV: Francia kandal­ló mellett (NDK), KERTMOZI: Kés a víz­ben (lengyel). SZÍNHÁZAK (Bratislava): NEMZETI SZÍNHÁZ: Don Juan (19), HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Nyaralók (19), KIS SZÍNPAD: Fizikusok (19), 0) SZÍNPAD: Csókolj meg, Katalint (19.30). ÁLLAMI SZÍNHÁZ (Košice): MA: A ti­zenegyedik parancsolat, HOLNAP: Virá­gos út (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: PÓLYÁN: Makrancos hölgy (19.30). A TELEVÍZIÓ MŰSORA BRATISLAVA: 8.00: Vlagyimir Tyendrja­kov: Szoros kötés, TV-játék. 10.10: TV­érdekességek. 17.20: Vidám összeállítás. 18.00: Gyermekműsor. 19.10: Mezőgazda­sági adás. 19.30: TV Híradó. 20.00: Szu­hovo-Kobilin: Per, TV-játék. 21.40: A HESZ (Sväzarm) életéből. 21.50: TV Híradó. BUDAPEST: 18.00: Hírek. 18.10: Ki mi­nek mestere? 19.10: Hűsítő jégkockák. Nagy párharcok. 19.30: TV Híradó. 19.45: Mezőgazdászok fóruma. 19.50: Szép ál­mokat, gyerekeki 20.00: Bátortalan sze­relem, magyarul beszélő szovjet film. 21.25: Népdalok. 21.45: Amiről beszélnek. Külpolitikai műsor. 22.05: Hírek. TV Hír­adó (ism. Változó felhőzet, helyenként záporesők és zivatarok. Az éjszakai hőmérséklet 14—15 fok, a nappali hőmérséklet észa­kon és északkeleten 22—24 fok, másutt 25—28 fok. Gyenge szél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom