Új Szó, 1957. március (10. évfolyam, 60-90.szám)

1957-03-11 / 70. szám, hétfő

Heves küzdelmek a csapatversenyben Befejezés előtt a férfi és női csoportok selejtezői Stockholmban folytatódtak a női és férfi asztalitenisz csapatküzdel­mek. A Swaythling-serleg IV. csoportjának küzdelmében az egyes csopor­tokban több meglepetésre került, sor. A jugoszláv együttes, mely a IV. csoportban vetélkedik csak 3Vz órás küzdelem után győzött Anglia fe­lett. Magyarország válogatottja szintén nagy küzdelmet vívott a jugo­szlávok ellen: 5:3-ra győztek a magyarok. A Csehszlovák együttes biz­tosan győzte le ellenfeleit, Ausztráliát és Németországot. A Corbillon-kupa versenyében az esélyesebb csapatok győztek. Meg­lepetésnek számít a japánok sima győzelme a magyarok felett. SWAYTHLING-SERLEG: I. csoport: Románia—Portugália 5:0, Kínai Nép köztársaság—India 5:0, Skócia—Svájc 5:2, Svájc—Luxemburg 5:2, Kínai Népköztársaság—Portugália 5:0, Bel­gium—Skócia 5:1. Románia—India 5:0, II: csoport: Japán—Lengyelország 5:0, Svédország—Franciaország 5:0, Dél­Korea—Kanada 5:0, Irán—Dél-Afrika 5:0, Lengyelország—Dél-Afrika 5:0, Finnország—Kanada 5:2, Lengyelország —Irán 5:0, Japán—Franciaország 5:0, Finnország—Dél-Afrika 5:0, III. cso­port: Németország—Ausztrália 5:1, ^Olaszország—Norvégia 5:1, USA— Dá­*nia 5:1, Csehszlovákia—Ausztrália 5:0, •Brazília—Norvégia 5:0, Olaszország— .•Dánia 5:2, Ausztrália—Olaszország 5:1, Németország—USA 5:2, Csehszlovákia .—Németország 5:0, IV. csoport: Ju­goszlávia—Anglia 5:2, Ausztria—Ang­Jia 5:4, Jugoszlávia—Libanon 5:0, Wa­ďes—Spanyolország 5:3, Hollandia— .Wales 5:2, Magyarorszáa—Jugoszlávia 5:3 Ausztria—Libanon 5:0. CORBILLON-KUPA: I. csoport: Len­Mi történt a kosárlabda-ligában A hét végén tovább folytak a férfi kosárlabda-liga küzdelmei. Az esé­lyes csapatoknak nagy küzdelmet kel­lett vívniok, hogy megszerezzék a győ­zelmet. Eredmények: Spartak K ce— Slovan Praha Or­bis 67:70 (35:^0), Spartak Praha Soko­lovo—Spartak Brno „B" 77:72 (21:33), Slavoj Vyšehrad—Spartak -Brno „A" 73:75 (34:41), Tatran Ostrava—Iskra Trenčín Odeva 69:48 (32:12) Slávia Brno—Slávia Bratislava 74:102 (33:45). A Sazka közli A 9. fogadóhétre összesen 3 961 917 Oszlopot töltöttek ki. A nyeremények­re 1980.958 koronát osztanak ki. A sok találat miatt a harmadik és a negyedik díjat törölték. Első díjat 16 445-en, .második díjat 65 675-en nyertek. Az első díj 40. a második 20 korona. HtM MHMMHMMHHHHHHMH HI MHHMM Hétfő, március 11 A BRATISLAVAI MOZIK MOSÓRA Hviezda: Dr. Danwitz házassága (német) 16.00, 18.15, 20.30, Pohranič­ník: Két óceán titka (szovjet) 16.00, 18.15, 20.30, Praha: Labakán (cseh) 10.30, 10.00, 16.00, 18.15, 20.30, Met­ropol: Aranypók (cseh) 16.00, 18.15, 20.30, Slovan: Az ördög nem alszik (szlovák) 16.00, 18.15, 20.30, Lux: Római történetek (olasz) 16.00, 18.15, 20.30, Dukla Devdas (indiai) 18.00, 20.15, Liga: Az ifjúság forró szerel­méért (svéd) 16.00, 18.00, 20. Mladých: Az elvarázsolt fiúcska (szovjet) 16.00, Stalingrad: Luise és Lőtte (német) 18.00, 20.00, Máj: Isten hozta Marshall úr! (spanyol) 18.15, 20.30, Zora: Hi­roshima gyermekei (japán) 18.15, 20.30, Pokrok: A föld rabjai (argen­tin) 17.45, 20.15, Partizán: A pokol kapuja (japán). A BRATISLAVAI SŽINHÄZAK MOSÓRA Nemzeti Színház: Rigoletto (19), Hviezdoslav Színház: Sírva vigadunk (19), Oj Színpad: Fazekasbál (19). A KASSAI MOZIK MOSÓRA Slovan: Gyilkosság a Dante utcában (szovjet), Osme v: Mert szegény vagy (német). Tatra: Az ördög nem al­szik (szlovák), Partizán: Romeo és Júlia (szovjet), čas: Aktualitások. A KASSAI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MŰSORA Ma: Don Pasquale (19), Nitouche kisasszony (19). holnap: IDŐJÁRÁS Reggel több helyen ködös, felhős idő. A nap folyamán gyér felhőzet, derűs idő. A nappali hőmérséklet plusz 2—4 fok. Enyhe nv -ati szél. gyelország—Finnország 3:0, Jugoszlá­via—Írország 3:0, Franciaország­Ausztria 3:0, Románia—Franciaország 3:0, Svédország—Finnország 3:0, Len­gyelország—Írország 3:0, Románia­Dél-Korea 3:0, Jugoszlávia—Lengyel­ország 3:2, II. csoport: Skócia—Olasz­ország 3:0, Németország—Olaszország 3:0, Japán—Magyarország 3:0. III. csoport: Belgium—Norvégia 3:0, Wa­les—USA 3:0, Kínai Népköztársaság —Anglia 3:1, —Anglia—USA 3:0, Rol­landia—Norvégia 3:0, Belgium—Dá­nia 3:0, Dánia—Svájc 3:2, Belgium­Svájc 3:2. Válogatott ökölvívóink Egyiptomba utaznak Bratisíavában rendezik az egyéni ökölvívó-bajnokságot Az ökölvívó-szakosztály elnöksége legutóbbi ülésén jóváhagyta a cseh­szlovák válogatott ökölvívó-együttes összeállítását, mely március 19-én Egyiptomba utazik. Válogatottjaink két mérkőzést vívnak Egyiptomban. Az együttes összeállítása a következő: Petŕina, Gajdoš, Zachara, Glassa, Cho­vanec, Kasai, Straka, J. Trippe, Cipro és Nemec, tartalékok: Netucha, Ta­káč, Rock és Kuchta. A szakosztály ülése egyúttal jóvá­hagyta, hogy a Dukla Praha ifjúsági ökölvívó-központot létesítsen, melyet Torma érdemes sportmester vezet majd. Az egyéni ökölvívó-bajnoksá­gokkal kapcsolatban végleges döntés történt, mely szerint Bratisíavában rendezik a bajnokságot. A vetélkedé­sek időtartama 6 nap. A bratislavai egyéni ökölvívóbajnokságokon összesen 140 elsőosztályú minősítéssel rendel­kező ökölvívó rajtját engedélyezik. Az Európa-bajnokságra való előké­születek során Sobeslavban összpon­tosítják válogatott ökölvívóinkat, akik március 11—17-ig, majd április 24­től május 24-ig edzőtáborban lesznek. Az Európa-bajnokságok alkalmával a Postaügyi Minisztérium külön bé­lyegsorozatot ad ki. A hazai és külföldi Meglepetések az országos síbajnokságon A klasszikus síversenyszámok baj­nokságának utolsó előtti napján a fér­fiak 30 kilométeres és a nők 10 kilo­méteres futamát bonyolították le. Mindkét versenyszámot fagyos időben kellett lefutni. A kellemetlen idő erő­sen befolyásolta a verseny kimenete­lét. A nők küzdelmét Krasilová, míg a férfiak 30 kilométeres futamát Ci­lik nyerte. Részeredmények: 10 km , női sífu­tás: 1. Krasilová 40 p 59 mp, 2. Me­číŕová 42 p 19 mp, 3. Leischnerová 42 p 25 mp, 4. Fialová, 5. Lukešová, 6. Prűchová, 7. Patočková. 30 km férfi sífutás: 1. Cilik 1 ó 47 p 29 mp, 2. Dvoŕák 1 ó 47 p 52 mp, 3. Stebel 1 ó 48 p 57 mp, 4. Šimúnek, 5. Balatka, 6. Cardal. A BÉKEVERSENY HÍREI A Békeverseny rendezőbizottsága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy megváltoztatja f ta Békéverseny első útszakaszának vo­nalát. A Prága kö­rüli első útszakasz helyett Csehszlová­kia fővárosából Brnóba kerékpároznak a résztvevő versenyzők, onnan Táborba mennek, a harmadik útszakasz Táborból Prá­gába vezet, a negyedik útszakasz vo­nala Práaa—Karlovy Vary. A Német­országban és Lengyelországban vezető útvonal változatlan marad. * * * A román válogatott kerékpározók már serényen készülnek a jubiláris Békeversenyre. Januárban részt vet­tek az Egyiptom körüli kerékpárver­senyen, március eleje óta pedig egy 15 tagú csoport közös edzőtáborban készül a versenyekre. A versenyzők között van Dumitrescu, Sandru, Moi­ceamu, Maxim, stb. Prága csa pata nyerte a kézilabdázók Európa-kupáját Prága—Cerebro 21:13 (10:9) Párizsban a Palais des Sports csar­nokában került sor az ez évi kézilab­dázók Európa-kupájáért folyó csapat­küzdelmek döntő találkozójára. Prága együttese, mely eddigi mérkőzésein kiválóan szerepelt, s minden találko­zóján biztosan győzött, esélyesként rajtolt a francia Cerebro csapata ellen. Tízezer néző előtt a prágaiak rohamaival kezdődött a mérkőzés. Az első félidőben csak némi fölényt tud­tak kiharcolni a mieink, szünet után azonban teljesen felülkerekedtek, elő­ször 14:9, majd 18:10-re vezettek. Jó hajrával végül is 21:13-ra győzött Prága együttese, s ezzel elsőként nyerte az európai klubcsapatok kézi­labda-kupáját. labdarúgópályákról jelentik Szombaton és vasárnap több élőké gára készülő csapataink. Vasárnap a szág válogatottja 3:2-es győzelmet A nyugaton portyázó Spartak Praha az FC Nürnberg együttesével szemben. TATRAN TOPOĽČANY— SPARTAK TRNAVA 4:3 (1:1) Tapolcsányban nagy érdeklődéssel várták a Tatran ez évi bemutató mérkőzését. Ellenfele a Spartak Trna­va ligaegyüttese volt. A honiak lel­kes játékukkal főleg a második fél­időben kiharcolták a megérdemelt győzelmet. Góllövők: Gálik 2, Kasala és Cakajda 1—1, illetve Kois 2 és Istvánovics. SPARTAK KOŠICE A.—LOKOMOTÍVA KOŠICE 2:1 (1:1) Góllövők: Lénárt, Kamarás, illetve Hanigovski. FC NÜRNBERG—SPARTAK PRAHA SOKOLOVO 1:1 (1:0) A nürnbergi stadionban 15 000 néző előtt játszott a Spartak együttese. Az első félidőben Morlock szerezte meg az FC Nürnberg vezetését, majd csere után Kadraba egyenlített. A prágai együttes a következő felállításban ját­szott: Houska — Hertl, Hledík, Starý szítő mérkőzést játszottak az első 11­Práter-stadionban Nyugat-Németor­aratott az osztrák válogatott felett. Sokolovo döntetlen eredményt ért el Eredmények: — Hejský, Macek — Pazdera, Svobo­da, Kadnaba, Crha és Knaus. AUSZTRIA—NYUGAT-NÉMETORSZÁG 2:3 (0:2) A bécsi Práter-stadionban 65 000 néző előtt játszotta első idei nem­zetközi mérkőzését az osztrák válo­gatott. A nyugatnémet világbajnok­együttes több új játékost szerepelte­tett csapatában. Az első félidőben in­kább a vendégek támadtak, szünet után azonban, de főleg az utolsó 15 percben az osztrákok hevesen roha­mozták a nyugatnémet kaput, de az egyenlítő gólra már nem futotta ere­jükből. Góllövők: Rahn 2, Kraus 1, illetve Wagner 11-ből és Buzek. SLOVAN BRATISLAVA— BANlK VÍTKOVICE 4:2 (3:1) A bratislavai Slovan-stadionban há­romezer néző előtt a honi csapat főleg az első félidőben nyújtott jó teljesítményt. Szünet után enyhe já­ték folyt a pályán, a bratislavai együttes végül is megérdemelt 4:2­es győzelmet aratott. PROSTÉJOV: Iskra Prostéjov—Sla­voj Plzeň 2:6. Kötöttfogású birkózó­bajnokság. ÉRSEKÚJVÁR: Slovan Nové Zámky— Spartak Dubnica 12:8. Körzeti ököl­vívóbajnokság. VARSÓ: Lengyelország—NDK 7:0. Nemzetközi fedettpályás tenisz-ver­seny. MÜNCHEN: Stuttgart—MTK Buda­pest 2:4. Nemzetközi labdarúgó-mér­kőzés. ZÜRICH: Svájcban befejeződött a jégkorong-bajnokság. A bajnokságot HC Árosa együttese nyerte. MOSZKVA: Az egyéni sakkvilágbaj­nokság küzdelmében a Szmiszlov— Botvinnik harmadik játszma a negy­venedik lépés után függőben maradt. PRÄGA: Csehszlovák válogatott tor­nászok Kínába utaztak, ahol több városban bemutató-versenyen vesz­nek részt. BRATISLAVA: A török kosárlabda­bajnokság győztese, a Galata Serail Istambul Csehszlovákiába jön. Való­színű, hogy a török együttes Brati­síavában is mérkőzik. PRÁGA: Spartak Motorlet— Dynamo Pardubice 6:3 (2:1, 1:0, 3:2). A jég­korongliga bajnoki mérkőzése. A dél-amerikai portyán részt vett magyar labdarúgókat eltiltották a játéktól A budapesti Népszabadság legutóbbi számában a következő cikket hozta a visszatért magyar labdarúgókról: „A Magyar Labdarúgó Szövetség in­téző bizottságának utasítására alakult fegyelmi bizottság március 7-én tár­gyalta a Bp. Honvéd játékosainak múlt év november 1-én megkezdődött euró­pai és az ezt követő szabálytalan kö­rülmények között lebonyolított dél­amerikai portya körül elkövetett sza­bálytalanságait. A fegyelmi bizottság kihallgatta Ba­bolcsay György, Budai I. László, Pa­licskó Tibor és Solti István labdarúgó­kat, akik a Honvéd európai portyájá­nak befejeztével — megszüntetve csa­patukkal a kapcsolatot —.visszatértek Magyarországra. A négy játékost fel­mentették. Szusza Ferenc, Lantos Mihály és Sándor Károly, az Újpesti Dózsa, il­letve az MTK játékosait, akik a Hon­véd játékosainak felkérésére csatla­koztak a Dél-Amerikába menő csa­pathoz, továbbá Bozsik József, Bányai Nándor, Rákóczi László, Faragó Lajos, Budai László, Kotász Antal Honvéd­játékosokat az enyhítő körülmények figyelembevételével mindennemű baj­noki, barátságos és díjmérkőzéstől há­rom hónapra (1957. június 7-ig) és to­vábbi három hónapra (1957. szeptem­ber 7-ig) mindennemű nemzetközi és nemzetek közötti mérkőzéstől eltilt­ja. Dudás Zoltán és Törőcsik István Honvéd-játékosokat egy hónapra (1957. április 7-ig) mindennemű bajnoki, ba­rátságos és díjmérkőzéstől, továbbá július 7-ig, tehát további három hó­napra mindennemű nemzetközi és nemzetek közötti mérkőzéstől eltilt­ja. Machos és Tichý ügyének tárgyalá­sát — mivel ők az MTK-val, illetve az Újpesti Dózsával kölcsönjátékosként jelenleg külföldön tartózkodnak — A Magyar Labdarúgószövetség fegyelmi bizottsága későbbi időre halasztotta." Milyen összeállítást jelentettek az I. labdarúgó-liga bajnoki mérkőzéseire a csapatok A háromfordulós labdarúgó-bajnokság hivatalosan e hó 17-én rajtol. Az első mérkőzést már 16-án játsszák Bratisíavában, ahol a Slovan a Spartak Praha Sokolovo ellen küzd. Az új szabályok értelmében a bajnokságban résztvevő csapatok kötelesek az évad elején bejelenteni azon 11 játékos ne­vét, akik a bajnoki mérkőzéseken szerepelnek. A bejelentett 11 játékost hart, O. Hemele, J. Trnka, VI. Hubálek, J. Pešek, J. Vlasák, K. Nepomucky. nem szabad az illető együttes B csapatában szerepeltetni, de a B és a C csapatban működő játékosok bármikor játszhatnak az első csapatban. A liga-csapatok a következő játékosokat jelentették a bajnokság részvé­telére a labdarúgó szakosztálynak: , DUKLA PRAHA Edző: K. Kolský, játékosok: J. Bo­rovička, J. Masopust, L. Novák, L. Hla­váček, F. Šafránek, I. Urbán, M. Dvo­ŕák, K. Dobay, J. Čadek, J. Ječný, S. Pluskal, V. Pavlis, B. Hofman, J. Ha­nus, M. Urban, L. Pones, J. Brumov­ský, J. Vacenovský, F. Dvoŕák, V. Su­chánek. SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ Edző: K. Skleniček, játékosok: V. Mokrohajský, M. Andrejsek, L. Štér­ba, Z. Krejčí, K. Dvoŕák, Z. Pičman, F. Šindeláŕ, Z. Macek, O. Šubrt, M. Kvaček, F. Malik. DYNAMO PRAHA Edző: A. Rygr, játékosok: B. Do­lejsí, M. Štádler, J. Hildebrant, J. And­rejkovič, J. Lála, J. Nedvídek, M. Lin­BANlK KLADNO Edző: J: Šimonek, játékosok: M. Ctvrtníček, J. Fábera, M. Šícha, F. Bragagnola, J. Tesárek, M. Rys, A. Šolc, J. Kuchler, J. Majer, V. Sršen, K. Némeček. SLOVAN BRATISLAVA ÚNV Edző: L. Štastný, játékosok: V. Schroif, A. Urban, V. Jankovič, J. Vengloš, A. Moravčík, J. Kanássy, E. Pažický, J. Kováč, M. Vičan, E. Ar­páš, M. Pucher. SPARTAK PRAHA SOKOLOVO Edző: E. Srbek, játékosok: A. Houš­ka, V. Prošek, L. Hertl, J. Hledík, Zd. Procházka, J. Hejský, A. Pazdera, E. Svoboda, J. Kadraba, J. Crha, T. Kraus, V. Starý. DUKLA PARDUBICE Edző: Š. Čambal, játékosok: L. 2ejd­lik, J. Bobok, M. Oštádal, F. Morávek, O. Kvašňák, P. Danek, V. Kos, M. Ma­rek, T. Pospíchal, Zd. Zikán, Zd. Katz, M. Klíma, J. Škarka, L. Pták, M. Smidt, J. Siuda, J. Luka, B. Šonka, L. Antala, J. Vrečič. ČERVENÁ HVIEZDA BRATISLAVA Edző: K. Borhy, játékosok: F. Hla­vatý, J. Gögh, J. Tichý, G. Mráz, Š. Matlák, D. Cimra, K. Gajdoš, L. Ka­čáni, P. Molnár, M. Dolinský, T. Bu­berník. TATRAN PREŠOV Edző: J. Kuchár, játékosok: A. Ve­čerka, J. Sabo, Fr. Semeši, A. Felseg hy, K. Petroš, J. Eliášek, R. Pavlovié, L. Pavlovič, F. Kušnir, J. Gavroň, G. Šimanský. BANlK OSTRAVA Edző: J. Eremiáš, játékosok: J. Be­nedikt, L. Reček, J. Jahoda, J. Ond­račka, M. Michna, Z. Crlik, M. Mikes­ka, M. Wiecek, J. Kŕižák, Sv. Miček, K. Sedláček. RUDÁ HVÉZDA BRNO Edző: J. Jeremiáš, játékosok: J. Rufus, K. Kohlik, St. Navrátil, B. Sláma, J. Šon, J. Popluhár, J. Zamastil, VI. Bubnik, Br. Danda, Zd. Hejský, J. Vojta. SPARTAK TRNAVA Edző: Fekete, a játékosok névsorát eddig nem jelentette. „03 SZO", kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bra tislava , Gorkého u. 10. sa., telef on : 8-16, 351-17, 326-39, 325-89. Ki adó hi vatal: Bratislava , Gorkého 8, telefon: 337-28. Előfizetési díj havonta Kčs 8,—. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető minden posta-» A-73094 _ hivatalnál és kézbesítőnél Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom