Uj Szó, 1954. június (7. évfolyam, 132-158.szám)

1954-06-01 / 132. szám, kedd

UI szo 1954. június 1. Zátope k új világcsúcsot futott 5000 méteren A párizsi nemzetközi atlétikai viadalon a legjobb csehszlovák atléta 13 perc 57,2 másodperces eredményt ért el 1942. szeptember 20-án futotta Gunder Hägg, svéd atléta 13 perc 58.2 másodperces világrekordját 5000 méteren, amit az egyik leg­jobb és így legnehezebben meg­döntheti) atlétikai világrekordnak tartottak. Tényleg 12 esztendőn ke­resztül kísérelték meg a világ leg­jobb hosszútávfutói e fenomenális világcsúcs megdöntését. A legköze­lebb ehhez az időhöz a szovjet Anu­frijev jutott el, akinek ideje alig néhány tized másodperccel rosszabb Hägg idejénél. Végre is 1954. má­jus 30-án a csehszlovák atlétának, Emil Zátopeknek sikerült meg­döntenie ezt a tünerhényes világ­csúcsot. A francia atlétikai szövetség május 30-ára több csehszlovák atlé­tát hívott meg és erre különösen Zátopek igen gondosan felkészült. Ügy látszott azonban hogy a kiváló idő elérésére irányuló igyekezeté­ből nem valósul meg semmi, mert a francia kormányhatóságok — nem törődve a francia szövetség és a francia nép kívánságával — meg akarták akadályozni Zátopek párizsi rajtját azzal, hogy nem ad­tak neki idejében beutazási enge­délyt. A többi csehszlovák atlétá­val együtt Brüsszelben várták Zá­topek és társai a francia hivatalos tényezők döntését. A francia kormányhatóságok vé­gül is engedtek a francia atlétikai szövetség és a közvélemény nyo­másának és megadták Zátopeknek a beutazási engedélyt. A rajt nap­jának reggelén, reggel 5 órakor utazhattak csak el repülőgépen a csehszlovák atléták Párizsba. En­nek ellenére Zátopek olyan telje­sítményt mutatott fel, amely az egész világot bámulatba ejti. Sike­rült niegdöntenie Gunder Hägg világcsúcsát egy teljes másodperc­cel. Ez az eredmény további hatal­mas sikere a csehszlovák testneve­lésnek és sportnak. Azt a világcsú­csot, amely ellen a világ legjobb atlétái 12 esztendőn keresztül hiába rohamoztak, végül is a mi népi de­mokratikus hazánk sportolójának, Emil Zátopek őrnagynak, a köztár­sasági érdemrend viselőjének, a sport érdemes mesterének sikerült niegdöntenie és bebizonyítania, hogy méltán viseli minden idők legjobb atlétájának büszke cimét. Zátopek 13 perc 57.2 másodper­ces ideje 5000 méteren olyan telje­sítmény, amely a világ atlétikájá­nak történetében mindig emlékeze­tes marad. A Szovjetunió és Magyarország veretlenül vezef nek a milánói nemzetközi kosárlabda-körmérkőzésen A milánói „Palazzo della Sport" csarnokban szombaton este került sor a nemzetközi kosárlabdabajnokság utolsó előtti fordulójára. Ma­gyarország újból győzött, és a mi kosárlabdázóink pedig a Szovjetunió­tól vereséget szenvedtek. Most már v eszteség nélkül csak Magyarország és a Szovjetunió csapata küzd. Találkozásuk, amely vasárnap este kezdődött, dönti el majd a torna győztesének kérdését. A szombati első mérkőzésen Ma­gyarország csapata Belgiumot fölé­nyesen 120:73 (51:25) arányban győzte le. A magyarok gyors játék­kai ellenfelüknek majdnem minden labdáját elfogták és minden alkal­mat felhasználtak pontszerzésre. A belgák nyílt játékot folytattak, de nem bírták a gyors iramot. A győz­tesek pontjait: Bencze 23, Hódy 22, Zsíros 20, Cselko 12, Greminger 8, Bogár Simon és Papp 7—7, Bánhe­gyi 5, a belgákét Terracce 20, Du­gardin 16, Coosemans 15, Lepeer 11 szerezték. Játékvezetők Skejlojanis (Görögország) és Bortolami (Olasz­ország) voltak. A szombati mááodik mérkőzésen Olaszország és Franciaország álltak egymással szemben. A drámai küz­delemben a franciák győztek 73:63 (38:28) arányban. Mindkét csa­pat zónavédelemmel kezdte, fran­ciák aztán jobban támadtak, míg az olaszok többnyire középtávolságból lőttek. A franciák néhány pont előnyt szereztek és ezt végig meg­tartották. A második félidőben ki­éleződött a játék, az olaszok szemé­lyes védelemre tértek át és így a különbséget három pontra szállítot­ták le. Ezután azonban többször hi­báztak a védelemben és a kezdemé­nyezést átengedték a franciáknak, akik három perccel a befejezés előtt már 10 pont előnyben voltak, amit végig meg is tartottak. Legjobb gólszerzők a franciak részéről Per­niceni és Grange 16—16, Moner 15, Bufien 12, és Schlupp 10, az olaszok részéről Stefanini 14, Romanitti 12, Calebotto és Margeritini 6—6, Alez. zini Macoratti és Pagani 5—5. A játékot Fleischhlinger (Csehszlová­kia és Nyiikityin (Szovjetunió) ve­zették. Este 22.45 órakor vonult fel a pályára a Szovjetunió és Csehszlo­vákia csapata, A sportpalota nagy­terme zsúfolásig megtelt nézőkkel. A közönség óriási érdeklődéssel vár­ta a küzdelmet, amelyben nagy harc után a Szovjetunió csapata 79:58 (43:32) arányban győzött, győzelmét főként a jól kihasznált büntetőpontoknak köszönhette. A csapatok a következő összeállítás­ban vették fel a küzdelmet: Cseh­szlovákia: Skerik, ing. Matoušek, dr. Horniak, Mrázek, Nebuchla, — Szovjetunió: Szilins, Sztonkusz, Pet­kjavicsusz, Konyev, Korkija. A csehszlovák csapat különösen a vé. delemben követett el hibákat. Vé­dekezés közben több félreértés tör­tént, így a játék elején, amikor zó­navédelemmel játszottak, de későb­ben is a személyes védekezésnél. A esheszlovákok mindkét kosár előtt lanyhán játszottak és ezért a lab­dákat többnyire a szovjet játékosok fogták el, akikkel szemben ilyenkor rendszerint szabálysértést követtek el a mieink. A megítélt büntető do­básokból aztán a szovjet játékosok szereztek pontokat. Játékosaink tá­madásában hiányzott a szilárd rend. szer és gyakran szükségtelenül rög. tönöztek. A szovjet csapat pontos védekező játékával szemben a cseh­szlovák válogatottak nehezen boldo­gultak. Azonban egyik csapat sem használta ki eléggé a gyors ellen­támadások lehetőségét és fölösleges cselezéssel időt veszített. Érdekes, hogy mindkét csapat legtöbb pont­ját büntető dobásokkal szerezte. A büntető dobásokból a szovjet játé­kosok 70 százalékot, a csehszlová­kok pedig 61 százalékot tudtak pontra váltani. Ez döntötte el a győzelmet, mert közvetlen dobások­kal a szovjet csapat csak két pont. tai szerzett többet, mint a cseh. szlovák. A szovjet játékosok a mieinket gyorsaságban is felülmúl­ták. Pompás eredményeket hozott a budapesti kétnapos nemzetközi atlétikai verseny A budapesti Vörös Lobogó a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fenn­állásának 60. évfordulója tiszteleté re atlétikai versenyt rendezett. A versenyben 10 ország kiváló atlétái vettek részt s szombaton, illet­ve vasárnap délután a budapesti Népstadionban bonyolították le. A szombati nap eredményei: 110 m gát: 1. Opris (román) 14,8, 2. Csenger (Bp. Vörös Lo­bogó) 14,8, 3. B. Steines (nyugat­német) 14,9. Magasugrás, női: 1. Balázs (ro­mán) 160 (román csúcsbeállítás), 2. Kertes (Bp. Honvéd) 153, 3. Kamarásné (Di Vasas) 150. Diszkoszvetés, női: 1. Manoliu <román) 44.85 (román csúcs), 2. Serédy (M. Pamut) 42.00, 3. Jó­zsáné (Csepeli Vasas) 41.37. 880 yard (804.67 cm) női: 1. Ka­zí 2:11.6, világcsúcs (régi 2:14.5, Ball [angol] 1952). A magyar leány frissen, három méterrel nyeri meg a versenyt és világcsúcsot jelentő idő alatt sza­kítja el a célszalagot. 100 méter: 1. Schröder (Német Demoikr Közt.) 10.6, 2. Brož (csehszlovák) 10.7, 3. Gavrilov (bolgár) 10.7. 100 méter női döntő: 1. Neszmé­ly (magyar) 12.3, 2. Tilkovszky (magyar) 12.5, 3. Grausner (NDK) Hármasugrás: 1. Rehák (cseh­szlovák) 14.83, 2. Papp (magyar) 14.28, 3. Dagoróv (bolgár) 14.43. 3000 méter akadály: 1. Jeszen­szky (magyar) 8:52.4, országos csúcs, 2. Dehény (magyar) 8:59.6, 3. Rozsnyói (magyar) 9:01.2. Rúdugrás: 1: Homonnai (ma­gyar) 420, 2. Kovács (magyar) 390, 3. Zsitvay (magyar) 390. Súlylökés: 1. Mihályfi (magyar) 15.12, 2. Lévai (magyar) 14.74, 3. Kövesdi (magyar) 14.58. Gerelyhajítás: 1. Sidlo (lengyel) 74.65, 2. Radziwonowicz (lengyel) 67.76, 3. Danielsen (norvég) 66.48, Sidlo igazolja nagy hírnevét. Az igen erős, fiatal lengyel gerely­hajító már az első dobásánál sta­dioncsúcsot állít fel. Dobásait, re­mek berántásait nagy érdeklődés­sel figyeli a. közönség. Sorozata: 74.36, 74.65, 64.82, 74.40, 67.76. 4x200 méter női: 1. NDK (Claus­ner, Meyer, Karger, Seliger) 1:40.3, 2. Bp. Dózsa (Dénes, Til­kovszky, Hazucha, Soós) 1:44.2. 4x100 méter: 1. Bp. Honvéd (Senkei, Sztepanov, Adamik, Dör­nyei) 42.7, 2. Bp. Vörös Lobogó 43.1, 3. Bp. Haladás 43.2. Csermák 61.14! A . vasárnapi verseny fő eredmé­nye Csermák új magyar kalapács­vető csúcsa, 61.14 méteres dobás­sal, amely a világon a második legjobb dobás. A kalapácsvetésben Mácza 56.91 méterrel második, Dadák pedig 56.55 méterrel harmadik lett. Disz­kosz: Klícs 51.26 m. — 200 m: 1. Schröder (NDK) 21.7 mp, 2. Brozs (csehszlovák) 21.8 mp, 3. Adamik (Magyarország) 21.8 mp. — 800 m: 1; Bakos (magyar) 1:51.3 p, 2. Herrmann (NDK) 1:51.4 p, 3. Bár­kányi (magyar) 1:51.5 p, 4. Čikel (csehszlovák) 1:52.5 p — 400 m gát: 1. Savel (román) 52.5 mp, 2. Ulzheimer (nyugatnémet) 52.6 mp. — Távolugrás: 1. Földessy (ma­gyar) 760 cm, 2. Rehák (csehszlo­vák) 704 cm. — Magasugrás: 1. Soetes (román) 195 cm 2. Kővár (csehszlovák) 195 cm, 3. Szlavkov (bolgár) 188 cm. — 5000 m: 1. Szabó (magyar) 14:14.4 p, 2. Chro­mik (lengyel) 14:14.6 p, 3. Hans­vvick (belga) 14:15.8 p. — Nők: 80 m gát: Gyarmathy Olga (ma­gyar) 11.6 mp. — 200 m: Klaus­ner (NDK) 24.9 mp. —Távolugrás: Gyarmathy Olga 576 em. — Súly­dobás: Fehér (magyar) 13.10 m. — Gerelyvetés: 1. Zátopková (cseh­szlovák) 46.79 m, 2. Vígh (magyar) 46.67 m. — 4x100 m: NDK 47.3 mp. Magyar válogatott—Luxemburg vegyes 10:0 (3:0) A borús, szeles idő ellenére is nagy érdeklődés nyilvánult meg a mérkőzés iránt, amelyet a luxem­burgi Mootz vezetett. Magyar válogatott: Grosics — Buzánszky, Kárpáti, Lantos — Bozsik, Zakariás — Budai II., Ko­csis, Palotás, Puskás, Czibor. Luxemburgi vegyes: Schmitt — Voortmann, Feller, Mosar — Merti, Meulenburg — Weydert, Scham­mel, Müller, Van Gelder, Lorang. Rövid ünnepség előzte meg a mérkőzést, a két csapatkapitány virágcsokrot és zászlót cserélt. Mindjárt a kezdés után kiderült, hogy a luxemburgiak teljes erejűk­kel védekezésre rendezkedtek be, négy hátvéddel, s a mérkőzés leg­nagyobb részében 3—4 fedezettel játszottak, s mindössze két csatár maradt elől. A magyar játékosok arra törekedtek, hogy a labda futta­tásával fárassztják az ellenfelet. A 43. percben Kocsis kiugrott es 10 méterről védhetetlenül a hálóba lőtte a labdát 1:0. Egy perccel később Puskás lövése lepattant Fellerről, s Budai 6 mé­terről a balsarokba lőtte a labdát. A 45. percben Czibor átadását Pus­kás 12 méterről laposan a jobb sa­rokba lőtte. 3:0. Szünet után mindkét csapat cse­rélt: a magyar válogatott közvetlen védelme változatlan maradt, a többi csapatrész pedig így állt fel: Ko­vács I., Palotás — Budai, Tóth II., Kocsis, Puskás, Hidegkúti. A lu­xemburgiaknál Feller helyett Reu­ter lett a középhátvéd, és Lorang helyett Ropezi a balszélső. A második félidőben nagy lendü­lettel kezdtek a magyarok és remek játék alakult ki. A 9. percben Puskás Kocsis elé ívelt és Kocsis laposan a kapu jobb sarkába he­lyezte a labdát. 4:0. Óriási volt a magyar csapat fö­lénye, gyors helyezkedéssel, rövid átadásokkal igen gyakran zavarba hozták a hazai csapat védelmét, akik csak ritkán tudtak a játékba beavatkozni. Kocsis és Puskás 1—1 kapufát rúgott. A 18. percben remek összjáték után Puskás 7 méterről a hálóba vágta a labdát. Négy perc múlva Tóth II. lőtt a hálóba (6:0). Változatlanul folyamatosak, gyor­sak, ötletesek voltak a magyar tá­madások. A 35. percben Kocsis bal­lábas lövéssel szerezte meg a hete­dik gólt. Egy perc múlva Reuter öngólt fejelt. (8:0). A 39. percben Kocsis lőtte közelről a kilencediket. A 40. percben esett a mérkőzés leg­szebb gólja. Tóth Kocsis elé ívelt, az összekötő Puskás elé fejelte a labdát, és Puskás félmagasan ballal a kapu baloldalába küldte. 10:0. Óriási taps jutalmazta a remek gólt. Percekig ünnepelte a közön­ség a magyar csapatot. A Slávia országos atlétikai bajnokságai Brnoban szombaton és vasárnap tartották meg a Slávia ÖSSz or­szágos atlétikai bajnokságát, amelyen több kitűnő eredmény szü­letett. A Slávia ÖSSz 1954. évi bajnoki címeit a következő verseny­zők nyerték el. p. — kalapács: žila (Bratislava) 45.38 m, — 10.000 m: Kantorek (Prága) 33:48.2 p, 200 m: Horčíc (Prága) 22.1 mp, éá 4x400 m: Brno 3.23.2 p. Nők: 100 m: Kovaŕiková (Prága) 12.5 mp, — 200. Kovaŕiková 25.7 mp, — 80 m gát: Radvanová (Br­no) 12.3 mp, — távolugrás: Kova­ŕiková 523 cm, — gerely: Poláško­vá (Olomouc) 37.90 m, — 800 m: Mareková (Prága) 2:27.2 p, — ma­gasugrás: Kučerová (Brno) 153 cm, — súlydobás: Šmejkalová (Brno) 11.51 m, — diszkosz: Stachovičo­vá (Bratislava) 41.07, 4x100 m: Prága 51.2 mp. Férfiak: 100 m: Horčíc (Prága) 11 mp, — 400 m: Kania (Brno) 49.9 mp, — 800 m: Kania 1:56.3 p. — 110 m gát: Hejda (Brno) 15.6 mp, — 5.000 m: Kantorek (Prága) 15:46 p, — magasugrás: Savčinský (Kassa) 191 cm. — hármasugrás: Stejskal (Prága) 12.73 m — súly­debás: Ludvig (Kassa) 14.46 m. — diszkosz: Vomáčka (Prága) 45.87 m, — 4x100 m: Bratislava 43.8 mp, — 10.000 m gyaloglás: Javúrel; (Prága) 53:59.8 p, — távolugrás­Molnár (Bratislava) 715 cm, — ge­rely: Beneš (Prága) 56.22, — rúd­ugrás: Šmehlik 400 cm, — 400 m gát: Kocinger (Bratislavai 55.5 mp, — 1500 m: Hec (Bratislava) 4:01.2 Június 4-én Ostravában, június 6-án pedig Bratislavában játszik a magyar vegyescsapat Június 4-én és június 6-án magyar és bolgár labdarúgók lesznek a ven­dégeink. Június 4-én Ostravában egy magyar vendégcsapat játszik, mely a budapesti Honvéd, a Vörös Lobogó és Dózsa játékosaiból áll, válogatott keretünk „A" csapata ellen. Június 6-án viszont Bratisla­vában az Iskra Dimitrov stadionjá­ban a magyarok a Slovan ÜNV el­len küzdenek. Magyar vendégeink a következő játékosokkal érkeznek: Faragó, Fecske, Kovács, Börzsei, Palicskó, Rákóczi, Bányai, Macsali, Borsányi, Egresi, Virág, Szusza, Szolnok, Ba­b/lcsay, Kárász és Tichy. Június 6-án Zilinán az Iskra sta­dionjában ugyancsak nemzetközi mérkőzésre kerül sor. A bolgár liga­bajnokság vezető egyesülete, a Szó­fiai Lokomotív a DŠO Iskra váloga­tott csapatával mérkőzik. A ven­dégek csapatában néhány bolgár vá­logatott játékos is szerepel. A ho­niak csapata az Iskra. Žilina, Kolora Liberec és a trencséni Merina' tagjai­ból alakul. A találkozó 17.30 órakor kezdődik, játékvezető Kozok. Sporthíradó Finnország, amelynek sportolói az 1952. évi olimpiai játékokon a Szovjetunió és Svájc után a har­madik helyet foglalták el, kijelölte a római világbajnokságra váloga­tottjait. Ezek a következők: Lind­fors, Laitinen, Viskaori, Lappalai­nen, Lempinen, akik már az 1952 évi helsinki olimpiai játékokban is indultak, továbbá Suoniemi, Oje­nen, Olkkonen és Chronstadt. Ausztria—Norvégia 5:0 (0:0). Ausztria válogatott labdarúgó-csa­pata • vasárnap a bécsi Práter-sta­dionban játszotta utolsó nemzet­közi mérkőzését a világbajnokság előtt. Ellenfele a norvég válogatott csapat volt, amely szívósan har­colt ugyan, de nem tudta az oszt­rákok fölényes győzelmét meg­akadályozni ' A gólok közül kettőt Probst. egyet-egyet Schléger és Happel lőtték, egy pedig öngól veit. Csehszlovákia „B"—Szokol Lanž­hot. 7:4 (4:2). A válogatott „B" csapatnak ez az előkészítő mérkő­zése Bŕeclaväban folyt le 5000 né­ző előtt. A győztesek góljait Ven­ček 3, Čurgali 2, Mayer és Jares lőtték, a vesztesekét Uhliŕ 3 és Trčka. Űj csehszlovák úszócsúcs. A Dy­namo Praha Energetik női stafé­tája állította fel a 4x100 méteren 5:52.4 perc alatt. A staféta tagjai Bubniková, Pokorná, Kličková és Maagová voltak. Eddig a csúcsot a Slávia Brno tartotta 6:09.1 per­ces idővel. Bratislavában az Iskra Dimitrov­stadionban vasárnap befejeződött a nemzetközi motorkerékpáros sa­lakpálya verseny. Győztes a svéd Eriksen lett, utána a svéd Jans­sen, az angol Craighead következ­tek, negyedik pedig a csehszlovák Spinka. „ÜJ SZÖ". kiadna Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős Lőrincz Gyula főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Jesenského 8—10, telefon 147-16, 352-10. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého S, telefon 337-28. Előfizetési díj havonta K fis 6.60. Az előfizetést és kézbesítést az Illetékes postahivatal (postakézbesítő) intézi. Ellenőrző postahivatal Bratislava 2. Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava. D-52674

Next

/
Oldalképek
Tartalom