Uj Szó, 1953. január (6. évfolyam, 1-28.szám)

1953-01-03 / 3. szám, szombat

6 UJSZ0 1953 január 3 Az 1952-es év egyéni és csapatbajnokai Az Állami Testnevelési és Sport­bizottság egyes eportszakosztályai az elmúlt év utolsó napján hirdet­ték ki az 1952 es év egyéni é s csa­patbajnokait. Tegnapi számunkban a férfi és női atlétikai bajnokokat közöltük, az alábbiakban pedig foly­tatjuk az egyes sportágak bajno­kainak névsorát. Asztaltenisz: Férfj egyes: Vaňa Bohumil, Fo­sista Praha, Női egyéni: Hrušková Kveta, épít kezési üzemek, Praha. Férfi páros: Váňa Bohumil, Po­sista Praha, Andreádis Ivan, Spar­ta ČKD Sokolovo. Női páros; Zelenková, Sport Pra­ha, Kratochvilová Racek Praha. Vegyes páros; Hrušková Kveta, Tereb a Václav, építkezési üzemek Praha. Bajnokcsapat: Sparta ČKD Soko­lovo (Andreádis, Novák, Raban, Husák, Koťatková, Vyhnanovská). liírkózás: Légsúlytól nehézsúlyig: Zeman Jozef, Svit Gottwaldov, Rimár La­dislav, Dynamo Košice, Stehlik Ján, CKD Stalingrád, Odehnal Kanul, Svit Gottwaldov, Mihalik Ladislav, Dynamo Košice, Ourednik Jaroslav Svoboda Rudé Práyo, Sarman Ru­dolf, Svoboda Rudé Právo, Ružič­ka Jozef, ČKD Stalingrád. Bajnokcsapat: ATK (Vavra, Odeilmal, Dokládal, Athanasov, Se­kal, Souček, Harenčik, Kiing). Gyorskorcsolyázás: Férfiak: 500 méter: Hála Miro­slav, Dinamó Slávia. 1500 méter; Hál a Miroslav, Dina­mó Slávia. 3000 méter: Hanzlik Zdenek, Di. namo Slávia, 5000 méter; Hála Miroslav, Dina­mó Slávia. Nők: Az 500, 1000, 1500 és a 3,000 mé­teres női gyorskorcsolyázá s bajno­ka: Hanzliková I. i busa, a prágai Dinamó Slávia tagja. Műkorcsolyázás: Férfiak: Fikar Zdenek, a prágai gramofon.üzemek sportkörének tag­ja. Nők: Lehrová Dagroar, Auto-Pra­ga, Prága. Páros; Bal un házaspár, GZ Brnó. Labdarúgás: Az 1952-es év labdarúgó bajnoka: Sparta ČKD Sokolovo (Houska, Ro ček, Senecky, Zuzánek, Hejsky, Ko­ubek, Proeházka, Pazdera, Preis, Rigr, Crha, Pesek, B®žejovsky, M'enzlik, Borovička.) Ökölvívás: Légsúlytól nehézsúlyig: Cerman Arnos, Rynovice, Majdlcch Franti­šek, Hranice, Stehlik Miros, Svit Gottwaldov, Jirábek Roman, Spar­ta ČKD Sokolovo, Bobrik Jozef, Nové Mesto, Kročák Vojtech, Svit Gottwaldov, Torma Gyula, Komá. rom, Janstä Milan, Prágai Vörös Csillag, Koutny Bedrich, ATK, Ne­tuka Forymir, ATK. Bajnokcsapat: ATK (Svatoš, Já­nos, Muzslai, Remenár, Vitovec, Capl, Tomsa, Kouba, Koutny, Ne­tuka, Cerny, Kasal). Jégkorong: Bajnokcsapat: Vitkovieké Zele. zárni. Klementa Gottwalda, (Nach­milner, Hromnisk, Otte, Remiás, Pavlik, Schober, Planka, Blažek, Bouzek. Rubník, Garstka, Stanek, Seim, Návrat, Piatkevič). Kugby: Bajnokcsapat: ATK (Bim, Jaku­biček, Vondráček, Kudrna, Dobrý, Červenka, Goliás, Drastík, Kobera, Černy, Vikipel, Pazdera, Pobuda, Jačka' Holeček, Barchánek, Černy.) Céllövés: Férfiak: Egyéni: Vokurka Karel, Krížik Praha. Bajnokcsapat; Dinamó Slávia (Hadas, Bastár, Karola.) Nftk: Egyéni: Safranková Eliska, Plzeni Lenin-müvek. Bajnokcsapat: Plzeni Lenin-mű ­vek, (Safránková, Jindriková, Du­Bánková.) Utánpótlás válogatott-Norvégia 4-6 (3:1. 1:2, 0:3) Újév napján este a pozsonyi téli staaionban játszották a norvég jégkorongozók csehszlovákiai útju­kon harmadik mérkőzésüket. A vendégeket körülbelül 9000 néző szívélyesen üdvözölte. Ellenfelük a legjobb fiatal játékosainkból össze­állított utánpótlási csapat volt. A mérkőzés ünnepélyes keretek közt folyt le. A himnuszok elhangzása után a két csapat vezetői ajándé­kokat nyújtottak át egymásnak. A díszpáholyból a mérkőzést végig­nézte František Kubač, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke és Ján Šrá­mek, a pozsonyi központi Nemzeti Bizottság elnöke. A mérkőzés szokatlanul meleg időben folyt le; a jég puha, raga­dós volt, ami meglátszott a játék színvonalán. A norvég csapat Po­zsonyban is bebizonyította, hogy rendkívül harcias. a védelemben önfeláldozó és a támadásban heves játékosokból van összeállítva. A vendégek legkiválóbb erőssége, ki­váló testi erőnlétük és nagyszerű összjátékuk volt, amivel különösen a harmadik harmadban multák felül a mi csapatunkat, amikor támadó­erejükkel és kitartásukkal megér­demelten vívták ki a győzelmet. Az utánpótlási csapat legnagyobb gyengéje az volt, hogy az egyes csapatrészek nem játszottak eléggé összhangzóan, habár mind a véde­lemben, mind a támadó sorokban nagyon jó játékosok játszottak. A csapatok a következő felállí­tásban léptek a pályára: Utánpótlás: Jendek, Vodička — Tikal ,01sa — Maslány, Olejnik.— Jonák, Sasek, Zábojnik, Horsky — Scheuer, Pantuček, Vanek — Náv­rat, Valta, Kratochvil. Norvégia: Kristiansen, Dahl — Pedersen, Gulbrandsen — Voigt, Hagfers — L. Solheim, O. Solheim, Guldahl — E. Andersen, Rygel, Gundersen — J. Adolfsen, S. Adolf­sen. Bjerklund. A győztes csapatban mindkét ka­pus biztosan védett, a védelemből áttekintésével és kiváló játékával Megkezdődött az országos jégkorongbajnok ság második része A Köztársaság Jégkorong Baj­nokság első fordulói megkezdődtek. Az első mérkőzéseket pénteken es­te játszották. Lapzártáig a mérkő­zések eredményeiről nem kaptunk jelentést, azokat a holnapi szá­munkban közöljük. Ma, január 3-án a Stavineci téli stadionban a Tatra Smichov—Slá­via Pardubice mérkőznek, és a já­tékot Davidek és Kotva vezetik. Vasárnap České Budejovicében a českébudejovicei SKP Szokol-egye­sület játszik a královopolei GZ Szokol-egyesülettel. Játékvezetők Klimes és Hobza. Ugyanaznap Brnóban a brnői Zbrojovka I. mér­kőzik a prostejovi ČSSZ Szokol­egyesülettel, ennél játékvezetők Medzihradsky és Kopala. Plzeüben a plzeni ZVIL és az ATK mérkőz­nek, a játékot Winkler és Bednár vezetik. Prágában a Sparta ČKD Sokolovo a TOS Holoubkovval ját­szik, Pokorný és SQudsky játékve­zetése mellett; Karlové Varyban pedig az ottani Slávia mérkőzik a Huté Chomutovval. Ezt a mérkő­zést Chod és Zánovec vezetik. Az NV Bratislava és a TP Poprad mérkőzés pontos idejét eddig nem közölték. , Az első fordulóban Kridla Vlasti, í Motorlet Sverma Jinonice és SONP Kladno szabadnaposok. kiemelkedett, Pedersen, az első tá­madó sorban legsikeresebb játékos L. Solheim, a másodikban E. An­dersen és Rygel voltak; leggyen­gébb a harmadik támadó sor volt. Az utánpótlásiak közül Jendek ka­pus jobb volt, mint Vodidka. A vé­dők időnkint nagyon gyengén ját­szottak, rosszul helyezkedtek és pontatlanul adták tovább a koron­got. Közülük csupán Tikal volt ki­elégítő. A támadósorok közül leg­jobb benyomást a második tette, amely aránylag legjobban kombi­nált, és lövések dolgában is meg­felelő volt. Egyénenkint szépen szerepeltek Fakó és Valta is. A norvégek E. Andersen góljá­val megszerezték a vezetést, ezt azonban Scheuer kiegyenlítette, majd az I utánpótlásiak részéről Zá­bojnik a második, Vanek pedig a harmadik gólt ütötte. Ezután Pe­dersen 3:2-re szépített, Fakó sze­rezte meg az utánpótlásiak negye-* dik gólját. Azonban a harmadik harmadban a norvégek minden te­kintetben felülmúlták a honiakat. J. Adolfsen 4:3-ra állította az ered­ményt, majd E. Andersen kiegyen­lített es még megszerezte a vezető gólt is. végül Rygel ütötte a győ­zelmet jelentő gólt. A játékot Nar­vestad (Norvégia) és Polony ve­zették. Magyarországi eredmények A magyar Béke Kupa jégkorong­torna hármas döntőjének utolsó két mérkőzését bonyolították le Buda­pesten. A tornát szép küzdelem után a budapesti Postás nyerte. Eredmények: Bp. Postás—Bp. Építők 12:0 (1:0, 6:0, 5:0), Bp. postás—Bp. Kinizsi 3:8 (1:0, 2:2, 0:1). Második helyen a Bp. Építők, har­madikon pedig a Bp. Kinizsi vég­zett. 74 mérkőzést játszott tavaly a komáromi Skoda labdarúgó csapata 59 mérkőzésen győzött — 8-szor szenvedett vereséget és 7 találkozón játszott döntetlenül A futbalpálya kapui bezárultak. Labdarúgóink megkezdték rövid téli pihenőjüket, hogy azután újult erővel láthassanak hozzá a' torna­termi edzéseikhez, a tavaszi évadra való felkészülésre. A komáromi Skoda labdarúgó csapata az elmúlt esztendőben sikeresen szerepelt. Ezt bizonyítja, hogy a 74 mérkőzé­sen csak 8-szor szenvedett veresé­get és 7 találkozón végzett dön­tetlen eredménnyel. A komáromi labdarúgók többi mérkőzéseiket megnyerték. A kiemelkedőbb, ne­hezebb mérkőzések közül az aláb­biakat említjük: Párkányt 8:2-re, Harmanecot 6:5-re, Dubnlcát 7:2-re, az Érsekújvári Vasutasokat 3:0-ra, az Érsekújvári Elektros vitet 1 :0-ra, Nyitrát l:0-ra, a pozsonyi D.vna­mitkát 4:0-ra, az NV Bratislava kombinált csapatát 8:1-re, Lévát 5:2-re, Decsint 3:l-re, Surányt pe­dig 6:0 arányban győzték le. A komáromi labdarúgók legszebb sikereiket az északcsehországi por­tyán érték el. ahol a 6 mérkőzésen egyszer sem szenvedtek Vereséget. Az Uhlomostot 3:2-re, a Mosti Sztálin-üzemeket 4:3-ra, Marianske Láznét 7:l-re, az Avia Čakovice Prága csapatát 3:2-re, a GZ Brno IV. (Královo Pole) csapatát 4:2 arányban győzték le, Chomútov ellen pedig 5:5 arányban eldöntet­lenül végeztek. Az elmúlt évben a komáromi Skoda-csapatában a következő já­tékosok szerepeltek: Sudák, Szecsödy, Békésszky, Ke­repecky, Kádár, Ziška, Mészáros, Vrečič, Kacz, Fonód, Moravčík, Rajbovsky, Takács, Gál, Angyal, Dr07,d, Csivre, Vasas, Konczer, Zentai, Krajčovlč. A legtöbb mérkőzést Kerepecky játszotta (63), Kádár 6i-szer, Kacz 59-szer, Rajbovsky 57-szer, Mészáros 53-szor, Szecsödy 52-szer, Moravcsik 49-szer, Vrečič 48-szor, Sudák 44-szer, Fonód 39-szer, Ta­kács 28-szor, Zizska 27-szer öltötte magára az egyesület mezzét. A csapat legeredményesebb gól­lövője Kacz volt. 78-szor juttatta az ellenfél hálójába a labdát, a j második Vrečič (36), 3. Mészáros 24, 4. Rajbovsky 21, 5. Moravčík 17, 6. Fonód 15. Az 1952-es év gól­aránya: 797:122. A komáromi Skoda labdarúgó­csapatának játékosai jelenleg rövid téli szünetet tartanak, majd né­hány nap múlva megkezdik torna­termi edzéseiket, s utána, — ha az időjárás megengedi — mezei futás­sal folytatják előkészületeiket a tavaszi évadra. Szovjet tapasztala­tok alapján, a szovjet példa szerint készülnek további sikereikre. Köte­lezettséget vállaltak, hogy a téli szünet alatt megszerzik a Munkára és Honvédelemre készen jelvény­szerzöverseny H. fokozatát. A téli szünet alatt a' játékosok politikai iskolán is résztvesznek. * A komáromi Skoda labdarúgó­csapata az elmúlt évben szépen, sikeresen szerepelt. Ezért a sike­rért mindenekelőtt a labdarúgó­szakosztály vezetőségét kell meg­dicsérni. Önfeláldozóan, lelkesen dolgoztak az egész évbe.n. A veze­tőség érdeme, a csapatban uralko­dó kitűnő szellem is. Ha a komá­romi labdarúgók folytatják tavalyi becsületes munkájukat, arkkor a si­ker sem marad el és valószínűre vehetjük, hogy a jövő évad végére az egyesület felsőbb bajnoki osz­tályba kerül. (Kádár.) 7 Előkészületek Oberhofenben A türingiai erdőben fekvő ober­hofeni téli sporttelepen befejezték az ott a legközelebb megtartandó különböző fontos sportrendezések előkészületeit. Ezek közül legkivá­lóbb lesz a Német Demokratikus Köztársaság IV. bajnoksága, amely­ben a baráti országokból, köztük Csehszlovákiából is számos küldött­ség vesz részt. Valamennyi sport­berendezést, a sí- és bobpályákat, a síugrósáncot, a téli stadiont, a jégkorongpályát és a nézőteret is alaposan kijavították, illetve át­építették. A téli stadionban 18.000 néző számára fából lelátót és to­vábbi tribünöket építettek állóhe­lyek számára. A »Thüringer-Schan­ze« síugró sáncon a futópályát és a leugró helyet rendbehozták. To­vábbá iskolai ifjúság részére ugró­sáncot is rendeztek be. Oberhofen­ben számos téli sportversenyt ren­deznek, amelyek csúcspontja a Né­met Demokratikus Köztársaság bajnoksága lesz, 1953 február 10­től 15-ig. Gyorskorcsolyázó versenyek Űjév napján a strahovi nagy stadionban a gyorskorcsolyázók megrendezték az első ellenőrzési versenyeket Habár a jég nagyon rossz volt, a versenyzők mégis megmutatták, hogy a szakosztályok az évi terveknek megfelelően dol­goztak és fel tudták használni azo­kat a tapasztalatokat, amelyeket a csehszlovák gyorskorcsolyázók a Szovjetunióban az 1951. évben tett útjukon a szovjet edzőktől szerez­tek. Nagyon jó formában vannak Doubek (ATK) és Hanzliková (Dy­namo Slávia). Az újoncok közül meglepően jő teljesítményt nyúj­tott Lozkov. Az ellenőrző verse­nyekben 38-an indultak. A verseny eredményei: Férfiak: 500 méter: 1. Doubek (ATK) 48.4 mp, 2. Hanz­lik 50.3 mp, 3. Lozkov (mindketten Dynamo Slávia), 50.1 mp. 3000 méter: 1. Doubek (ATK) 5:30 p, 2. Hála 5:53 p, 3. Hanzlik (mind­kettő S. Dynamo Slávia) 5:53.5 p. N(3<: 500 m: 1. Hanzliková 56:5 mp, 2. Jelinková 58.4 mp, 3. Pro­hásková (valamennyien Dynamo Slávia) 60.2 mp, 1.500 méter. 1. Hanzliková 3:07 p, 2. Jelinková 3:12.7 p, 3. Procházková (vala­mennyien Dynamo Slávia) 3:27.5 p. Hírek a Szovjetunióból Holtverseny Botvinnik és Tajmanov között Moszkvában befejeződött a Szov­jetunió XX. sakkbajnoksága. Az el­ső és második helyre M. Botvinnik és M. Tajmanov nagymesterek ke­rültek: 13.5 ponttal. A két verseny­ző 1953. január második felében hat mérkőzésből álló versenyen dönti el egymás között a bajnoki cím kérdését. A 3. helyre J. Geller nagymester 12 ponttal, 4. és 5. helyre I. Boleszlavszkij és A. To­lus 11.5—11.5 ponttal, a 6. helyre a bajnokság legfiatalabb részvevője, V. Korcsnoj, a 7—9. helyre D. Bron­stein, V. Szmiszlov és O. Mojszejev került. Sz. Flohr nagymester a ,,Komszo­molszkaja Pravdá"-ban a követke­zőket írja az idei szovjet sakkbaj­nokságról: „A bajnokság egyik legfőbb ered­ménye Botvinnik sikerében rejlik. Az, hogy a világba,jnok az. ilyen erős mezőnyben csak egy vereséget szenvedett, azt jelenti: továbbra is régi, harcos formájában van. Sok sakkozónak van mit tanulnia tőle: elsősorban az erős kitartást, a győzelemre törő, szilárd akaratot. A bajnokság kifejezésre juttat­ta, hogy a szovjet, sakkmozgalom fejlődik és erősödik. Igen sok fia­tal, tehetséges sakkozónk van — állapítja meg Flohr nagymester, — s különösen rendkívül jó eredményt ért el Marek Tajmanov, Leningrád 26 éves sakkbajnoka. Tajmanov — a leningrádi úttörőpalota neveltje, Botvinnik tanítványa — bámulato­san könnyedén és biztosan játszik. Nagy sikert ért el Korísnoj. a baj­nokság legfiatalabb résztvevője* győzelmet aratott Szmiszlov, dön­tetlen eredményt ért el Botvinnik. Geller és Boleszlavszkij ellen." Elkészült a Szovjetunió 1953. évi sportnaptára Elkészült a Szovjetunió 1953. évi sportnaptára. Az új évben 46 sport­ágban mintegy 200 összszövetségi versenyt rendeznek. A sportkedve­lők először láthatnak majd öttusa, gyeplabda és kézilabda bajnoki mérkőzéseket. Az új sportnaptár­ban jelentős helyet foglalnak el » kiváló szovjet sportolókról elneve­zett és különböző szovjet lapok dí­jáért kiírt versenyek. ' A munkaerőtartalékok brnői jégkorong tornájának eredménye Január elsején Brnoban Pozsony, Prága, Brno és Moravská Ostrava munkaerőtartalékok válogatott jég­korong csapatainak tornáját bonyo­lították le. A tornán a szövetségi kapitányok válogatást is tartot­tak. A legjobban szerepelt játéko­sok résztvesznek majd a budapesti és lengyelországi munkaerötartalé­kok nemzetközi viadalain. A brnói torna eredményei: Prága—Pozsony 4:5 (2:1, 0:1, 2:3). Brno—Pozsony 4:3 (1:1, 2:0, 1:2), Pozsony— Ostrava 3:2 (1:1, 1:1, 1:0), Brno—Prága 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), Brno— Ostrava 12:0 (5:0, 4:0, 3:0), Prága— Ostrava 5:4 (4:1, N (fr-)] * 1:0, 0:3). Budapesten szombaton kezdődnek meg a Téli Kupa vízilabda küzdel­mei. A résztvevőket 8 csoportba; osztották be. Szombaton a Tatabá-. nyai Bányász a Ceglédi Lokomotív, Tüsped Vasas ellen, az Előre Fák, lya ellen veszi fel a küzdelmet. WMWWMMmWWttMMtMHW Mt Mt W Mi m UJ SZÖ Szlovákia Kommunista Pártié­nak naDilaola - Szgrkeztósée: Bratisla­va. Jesenského 8—10. Telefon: M7-1B és 852—10 F"őszerkes2tó >^5rincz Gvula. — Kiadóhivatal: Pravda. lankladóválla­lata. Jesenského 12 Telefón- üzemi elő­fizetés és lanárusitás '274—74. eevén) elő­fizetés 263—77 Az ÜJ SZÔ -neerendelhetS a oostal kézbesítőknél vaery 9 oostahüva­talofton Is • Előfizetési dí1 M évre 120 Kčs. Feladó és Irányító oostahlvatal Bratisla­va II. — Nyomia a Pravda n. ». nyomdá­ja Bratislava. • » t ' #

Next

/
Oldalképek
Tartalom