Új Kelet, 1995. április (2. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-21 / 93. szám

2 BELFÖLD-KÜLFÖLD 1995. április 21., péntek UJ KELET Elindultak a zarándokok Az Egypt Air egy-egy repülőgépe csütörtökön elindult Tripoliba és Bengáziba, hogy az ENSZ engedélye alapján líbiai zarándokokat szállít­son Szaúd-Arábiába — annak ellenére, hogy a líbiai légitársaság egyik gépe előzőleg megsértette a nemzetközi légi embargót, s a líbiai fővárosból a szaúd-arábiai Dzsiddába repült. Az egyiptomi polgári repülésügyi szer­vezet csütörtökön megerősítette, hogy megsértette Egyiptom légterét az a líbiai repülőgép, amely szerdán este a szaúd-arábiai Dzsiddában szállt le. A kairói vezetés hivatalosan még nem nyilatkozott az ügyben. A boszniai szerbek bírósága A boszniai szerbek bíróság elé állítanak két svájci és egy német állam­polgárt — jelentették be csütörtökön az ENSZ szarajevói illetékesei. A szerb illetékesektől származó információk szerint a 37 éves német Ludwig Kraust, egy német-boszniai segélyszervezet munkatársát „tiltott határát­lépésért”, valamint a „boszniai muzulmán hadsereg segítéséért” vonják majd felelősségre. Kraust április 1-jén Szarajevó közelében vették őrizetbe, miután tévedésből belépett a boszniai szerbek ellenőrzése alatt lévő területekre. A két svájci állampolgárt, akiket ugyancsak április ele­jén vettek őrizetbe egy szerb ellenőrző pontnál „szerbellenes propagan­da terjesztésének” vádjával állítják bíróság elé. A két férfi egy UNESCO- védnökség alatt működő segélyszervezet tagja volt. Készülődés az afgán határon Az afgán—tádzsik határ afganisztáni oldalán a tádzsik ellenzék fegy­veres alakulatai folytatják az átcsoportosítást és összevonást — közölte a tádzsikisztáni orosz határőrség sajtóközpontja. Az ITAR-TASZSZ je­lentése szerint Iskasim afgán határvároskába öt teherautónyi fegyveres érkezett. Az orosz határőrség úgy értesült, hogy a fegyveresek a Tádzsikisztán Iszlám Újjászületése Mozgalom tagjai, amely az elmúlt héten súlyos összecsapásokba keveredett a határőrséggel Vancs térségé­ben. Pandzs térségében is egyre többen kísérelnek meg illegálisan átkel­ni a határon kis csoportokban vagy magányosan. Rendkívüli állapot Bolíviában A szerdán reggel kihirdetett rendkívüli állapot első napján több mint 300 szakszervezeti vezetőt tartóztattak le Bolíviában — jelentette az ITAR-TASZSZ és a dpa hírügynökség. A letartóztatottak között van a gazdasági reformokat követelő Bolíviai Munkásszövetség főtitkára is. Ez a szakszervezet az utóbbi hetekben országszerte tömeges sztrájkokat és tiltakozásokat kezdeményezett. Tárgyal az Iszlám Dzsihád Az Iszlám Dzsihád szélsőséges szervezet csütörtökön közölte, hogy tárgyalásokat kezdett a PFSZ-szel a merényletek leállításáról a Gáza- övezetben, s ezzel csatlakozott a Palesztin Hatóság és a Hamász között folyó, a palesztinok közötti megbékélést célzó megbeszélésekhez. Az Iszlám Dzsihád szabadlábon lévő vezetői/asszer Ara/aí PFSZ-vezetővel és a hatóság elnöke egyik helyettesével, Tajeb Abdel Rahimmal találkoz­tak. A megbeszéléseken arról volt szó, hogy a merényleteket beszüntet­nék a palesztin autonóm területeken és Izraelben, de Ciszjordánia válto­zatlanul izraeli ellenőrzés lévő részén nem. Gázmérgezés Japánban Mintegy hatezer rendőrt mozgósítottak csütörtökön a japán hatóságok annak kiderítésére, hogy mi okozhatta az előző napon a jokohamai állo­máson bekövetkezett újabb rejtélyes gázszivárgást. A legfrissebb adatok szerint több mint háromszáz embert kellett kórházi ellátásban részesíteni a mérgezés következtében, közülük azonban csak 21-en szorulnak hosszabb kezelésre. Halálos áldozata az incidensnek nem volt, de két személy állapotát súlyosnak minősítették az orvosok. A jokohamai inci­dens sok tekintetben a tokióinál is rejtélyesebb, mert azzal ellentétben bekövetkezése után egy nappal sem derült ki, hogy milyen gáz és honnan került a levegőbe. Gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ezúttal sem bal­eset történt: valaki vagy valakik szándékosan idézték elő a szivárgást. Áll az ország, áll a MÁV (folytatás az 1. oldalról) — Területünkön, valamennyi szol­gálati egységet beleértve, 1790 fő jelentkezett ma reggel munkára, mindössze 20 fő nem érkezett be. Az első induló vonatunk 3 óra 30 perckor ment el. Az első érkező pedig 12 óra 8 perckor jön menetrend szerint Buda­pestről. Aztán indul még egy vonat 14 órakor, szintén Budapestre, és érkezik a párja este 8 óra 30 perc­kor. — Értesülésünk szerint Záhonyban sztrájkolnak a legtöbben. Ez valóban így van? — Az éjszakai műszaknál valóban itt sztrájkoltak a legtöbben. A sta­tisztika szerint 554 fő jelentkezett munkára, és ebből 346 fő sztráj­kolt. A nappalos műszakban, mint említettem, Záhony térségében 1790 fő jelentkezett munkára, ebből 1032 dolgozó nyilatkozott úgy, hogy nem vesz részt a sztrájkban. Tehát annak is be kellett jönni, aki sztrájkol, és csak annak kellett nyilatkoznia, aki nem sztrájkol. Egyébként a 758 sztráj­koló közül az elégséges szolgálta­tásban dolgozik 153 fő, ugyanis az elégséges szolgáltatást, ha min­denki sztrájkol, akkor is biztosí­tani kell. Ez azt jelenti, hogy az előbb — A kormány meghatározta a minisz­tériumok és az országös hatáskörű szer­vek, valamint a területi államigazgatási szervek 15 százalékos létszámleépítésé­nek szempontjait és ütemezését. A kabi­net úgy döntött, hogy a tárcák vezetői­nek május 15-ig differenciáltan 10 szá­zalékos csökkentésre kell javaslatot ten­niük. Május 15. és június 15. között pedig a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának és kormánybiztosának kell a tárcák közti további öt százalékos differenciált leépítés terveit kidolgoznia — jelentette be Verebélyi Imre minisz­terelnökségi kormánybiztos a csütörtöki kormányülést követő sajtóértekezleten. Verebélyi Imre elmondta, hogy a lét­számcsökkentés összesen 6 és fél ezer álláshelyet érint. Ezeknek mintegy fele betöltetlen, illetve nyugdíjazással felsza­badítható, tehát körülbelül 3000 dolgo­zót kell végkielégítéssel elbocsátani ál­lásából. A leépítésnél — a betöltetlen státusok megszüntetése és a nyugdíja­zás mellett — a szervezet-racionalizá­lás, a feladatcsökkentés és a kevésbé jól dolgozóktól való megválás lesz a szem­pont. A kormány döntése értelmében az elbocsátások nyomán felszabaduló bér­említett vonatoknak közlekedni kell. — Most csend van az állomáson, a sínek üresek. Ön, személy szerint, ho­gyan ítéli meg a helyzetet? — Én abban bízom, hogy minél előbb sikerül egyezségre jutni, mert ha ez tényleg hosszú ideig fog tartani, akkor az senkinek sem lesz jó. Itt percről-percre hatalmas károk kelet­keznek. Én bízom benne, hogy 48 órán belül véget ér a sztrájk. A Vasutasok Szakszervezetének te­rületi titkárával, Pöhacker Attilával az irodájában találkozom. — Elég fáradtnak látszik — jegy­zem meg a kölcsönös üdvözlés után... — Harminchat órája talpon vagyok. Azt nyugodtan elmondhatom, hogy az elégséges szolgáltatás maximálisan megvan, semmilyen rendkívüli ese­mény nem történt. Fegyelmezetten zajlik a sztrájk Záhonyban. — Ön, mint a másik fél képviselője mit remél ettől a sztrájktól?-— Én optimista vagyok, annak el­lenére, hogy a békéltető tárgyalások nem vezettek eredményre. Érezzük a közvélemény és más szakszervezetek együttérzését, támogatását. Éppen ezért bízom benne, hogy 48 órán be­lül megszületik az egyezség. Nagyon merem remélni, hogy azok a dolgozók, tömeget nem vonják el az érintett területektől, hanem jövőre a jobb bére­zésre visszaforgatják. A kabinet 15 szá­zalékos leépítési határozata a miniszté­riumok és az országos hatáskörű szer­vek mellett a közalkalmazottakat foglal­koztató háttérintézményeket is érinti, ugyancsak év végi,határidővel. A sajtótájékoztató további részében Bokros Lajos pénzügyminiszter bejelen­tette, hogy a kormány két változatban terjeszti az Országgyűlés elé a Társada­lombiztosítási Önkormányzatok idei költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, miután ez ügyben továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak a kabinet és a tb között. A tb elfogadhatatlannak tartja a kormány március 12-i intézkedéscso­magjának a betegszabadsággal és táp- pénzellátással, valamint a tb-járulékalap szélesítésével kapcsolatos határozatait. A kabinet viszont ragaszkodik döntése­ihez, melyek ugyan hosszú távra kielégí­tő módon nem oldják meg a társadalom- biztosítási alapok „önjáróvá” tételét, de abba az irányba hatnak. Ennek megfe­lelően az egyik a parlament elé kerülő változat a társadalombiztosítás, míg a másik a kormányjavaslatait tükrözi. akik részt vettek a sztrájkban, a későbbiek folyamán nem kerülnek hátrányos helyzetbe. Tegnap lapzárta előtt, este fél hat­kor még érdeklődtünk Záhonyban, hogy reggel óta változott-e a helyzet. Az üzemigazgatóságon elmondták, hogy jelentős változás nem történt, várták az újabb telefonkonferenciát, amikor az országos vezetés ismerteti az állapotokat, és meghatározzák az újabb feladatokat. A vasutasok szakszervezetének te­rületi titkára viszont egy-két érdekes hírrel szolgált. Pöhacher Attila el­mondta: — A MÁV vezetése 15.40- kor ült le az érdekképviseletekkel tár­gyalni. Itt a vitatott pontot tárgyalták meg, ami azt jelenti, hogy a kollektív szerződés helyi függelékeinek a meg­határozásában a szakszerveze­teknek legyen egyetértési joga. Ugya­nis ezen múlik, a hogy vasúttól lesz-e tömeges elbocsátás vagy sem. A titkár arról is beszámolt, hogy Záhonyban azok a dolgozók, akik nem csatlakoztak a sztrájkolókhoz, a sztrájk ideje alatti munkabérüket felajánlották a szakszervezet sztrájkalapjának. Ez a kezdeményezés, úgy néz ki, országos követésre talál! ♦ A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete szolidaritásáról bizto­sítja a sztrájkban részt vevő vasúti dol­gozókat. Az Autonóm Szakszerveze­tek Szövetsége bízik abban, hogy a lehető leghamarabb értelmes, a két fél érdekeit tükröző és a társadalom egé­szének is kedvező, hosszú távú kollek­tív megállapodást kötnek a vasútnál. Az Egészségügyben Dolgozók De­mokratikus Szakszervezete szintén szolidáris a sztrájkoló vasutasokkal. Húszperces szolidaritási sztrájkot hir­detett a Repülőgép Műszakiak Függet­len Szakszervezete péntekre a vasutas­szakszervezetek érdekharcát támogat­va. ♦ Megállapodás hiányában pénteken reggel nyolc órától folytatódik tovább a MÁV vezetése és a szakszervezetek plenáris ülése. Borsik János a csütör­töki tárgyalások végén úgy foglalta össze a Mozdonyvezetők Szakszerve­zetének álláspontját: a MÁV vezetése által hangoztatott gazdasági érdekek nem vezethetnek ahhoz, hogy a mun­káltató „gesztusként kezelje” a Mun­ka törvénykönyvének rendelkezéseit. Szentgyörgyi Tamás, a MÁV gazda­sági vezérigazgató-helyettese ugyan­ezt másként fogalmazta meg összefog­lalójában: a vita alapja, hogy a gaz­dálkodási érdekekkel jogi érdek mögé állított szociálpolitikai érdek húzódik meg. A kormány és a TB vitája Háromezres elbocsátás Harminchatra emelkedett csütör­tök reggelre az Oklahoma Cityben elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak hivatalosan is megerősített száma. A halottak többségét az összeomlott épület romjai alól emelték ki, hárman a kórházban haltak bele sérüléseikbe. Az áldozatok között tizenkét gyer­mek is van. A középnyugat-ameri- kai nagyváros kórházaiban több mint négyszáz sebesültet ápolnak. Frank Keating oklahomai kormány­zó csütörtök reggeli televíziós nyilat­kozatában elmondta, hogy a mentési munkálatokat a szitáló eső ellenére is lankadatlan erővel folytatták egész éj­szaka: arra számítanak, hogy a romok eltakarításával párhuzamosan rohamo­san növekedni fog az áldozatok szá­ma. Kétszáz embernek még mindig nem akadtak a nyomára. Becslések szerint a robbanás idején csaknem hat­száz felnőtt és gyermek tartózkodott az épületben. Az iszonyatos erejű robbanás való­sággal kettétépte a hatemeletes épüle­tet, amely főként különböző szövetsé­gi hivatalok helyi irodáinak adott ott­Oklahomai merénylet Iszonyú robbantás hont, de az első emeleten egy óvoda is működött. A vizsgálatok szerint a tet­tesek a 450—550 kilogrammra becsült robbanóanyagot egy, az épület előtt leállított gépkocsiba rejtették. A deto­náció erejére jellemző, hogy hatását harminc kilométeres távolságban is érezni lehetett; közvetlenül a robbanás színhelyén négy méter mély és hat méter átmérőjű kráter keletkezett. Az első vizsgálati eredmények alap­ján a hatóságok abból a feltételezésből indulnak ki, hogy előre megfontolt, hozzáértően megtervezett terrorista merénylet történt. Az illetékes szervek már sok ezer bejelentést kaptak, és a nyomozás több tucat szálon fut. Csu­pán a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) több mint száz ügynököt vezé­nyelt a helyszínre. A The Washington Post úgy tudja, hogy a nyomozás három fő irányban indult el a tettesek kilétét illetően. Az első elmélet szerint a merénylet mö­gött iszlám szélsőségesek állnak, akik­nek társai ellen most folyik bírósági tárgyalás New Yorkban (ők voltak azok, akik tavalyelőtt felrobbantották a manhattani Világkereskedelmi Köz­pont alagsorát). Az FBI-ügynökök nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy az akciót a szövetségi kormánnyal szemben álló, elvakult anarchista csoport tagjai kö­vethették el. Végül nem hagyják fi­gyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy most van a második évfordulója a David Koresh vezette davidista szek­ta wacói (Texas állam) főhadiszállása ellen indított hatósági támadásnak, amelynek több mint hetven halálos áldozata volt. Érdekegyeztetést sürgetnek Elküldik a tanárokat? — Megdöbbentőnek tartjuk, hogy az oktatási ágazatot érintő, tervezett szigorító intézkedésekről nem volt és nincs is folyamatban érdekegyezte­tés — jelentette ki Kopcsik István, a Pedagógus Szakszervezet országos titkára csütörtökön, Nyíregyházán, a város több száz tanára és tanítója rész­vételével rendezett szakmai fórumon. A szakszervezeti vezető kifejtette: az egyeztetésre vonatkozó törvénye­ket nem tartja be a kormány. Hozzátette: a pedagógusok nem tudják elfo­gadni azt, hogy csak egyetlen alternatívát állít fel a kabinet. A tanárok és tanítók tudják: az ország gazdasági helyzete miatt szükség van megszorító intézkedésekre, de nem mindegy, hogyan teszik azt. Éppen ezért igazi ér­dekegyeztetést sürgetnek, azt kérik, hogy saját sorsuk alakításához ők is kifejthessék álláspontjukat. Kopcsik István szólt arról is, hogy a tervezett intézkedések ugyan még nem emelkedtek törvényerőre, de egyes önkormányzatok máris hozzálát­tak a pedagógusok leépítésének előkészítéséhez. Intézményi átvilágítások kezdődtek, s ezeknek nem az a célja —- hangoztatta a szakszervezeti ve­zető —, hogy miként lehetne hatékonyan, gazdaságosabban működtetni az. iskolákat, hanem az alkalmazottak elbocsátásának lehetőségeit veszik sorra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom