Új Kelet, 1995. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

2 1995. január 2., hétfő ■ BELFÖLD-KÜLFÖLD m UJ KELET Elhunyt Kovalik Károly Hosszan tartó súlyos betegség után 67 éves korában vasárnap elhunyt Kovalik Károly. A népszerű újságíró Szegeden egy lapnál kezdte pályafutását, majd 1951- ben a rádióhoz került. A magyar televíziózás kezdetétől, 1957-től 32 éven keresz­tül volt az intézmény főmunkatársa. Kovalik Károly műsorvezetője volt Magyar Televízió első élő magazinműsorainak, egyebek mellett a Hétnek és az Ablaknak. A halálhírt a család hozta az MTI tudomására. Megtalálták a turistabuszt Épségben, de teljesen kifosztva megkerült az a magyar turistabusz, amelyet ismeretlen tettesek pénteken reggel loptak el a dél-olaszországi Capua városban. A Neoplan Skyliner típusú, emeletes járművet a várostól mintegy 40 kilométerre találták meg másnap az olasz rendőrök. Bagó Zoltán, a Gold Travel utazási iroda ügyvezető igazgatója vasárnap az MTI tudósítójának elmondta, hogy a negyven gyermekből és húsz felnőttből álló turistacsoport így az eredeti tervek szerint hétfőn, az esti órákban érkezik meg Budapestre. Az utazási iroda és a turisták anyagi kára elég jelentős. A tolvajok, miután egy felázott földúton elakadtak a járművel, min­dent, ami csak mozdítható volt a buszon, magukkal vittek. Nagygörbőről Amerikába Több mint 70 kecske, egy régi gazdasági épületből kialakított laboratórium és iroda az alapja az amerikai tulajdonú, gyógyászati célú vérsavót előállító Hunnavix Kft.-nek, amely január 3-án kezdi meg működését Nagygörbőn. A veszprémi területről áttelepült kisüzemben 21 naponként oltják be egy speciális készítménnyel a kecskéket, majd egyedenként 3 deciliter vért vesznek tőlük. Az ebből kiszúrt, mélyhűtött vérsavót szállítják az amerikai felhasználóknak. Zalai (ég világkarrierje Kevés magyar vállalkozás könyvelhet el olyan látványos sikert, mint a geodézi­ai műszerek gyártására szakosodott zalaegerszegi Euro-Geo Kft. Négy évvel ezelőtt 2 millió forint alaptőkével és egy személyi számítógéppel kezdtek, 1994-et pedig 53 millió forint termelési értékkel zárták, amely kizárólag exportból származik. Az eredmény a „mozgásba hozott” szellemi tőkének köszönhető: saját tervezésű új műszer- és tartozékcsaládot fejlesztettek ki, közülük a félvezetős lézervezérlé­sű, nagy pontosságú teodolit világszínvonalat képvisel. A 14 embert foglalkoztató kft. az óévben a fejlett ipari világ geodéziai műszertermelésének 6 százalékát adta. Westeles eredmények A Westel Rádiótelefon amerikai-magyar kft. előfizetőinek létszáma 1994 végé­re elérte a 60 ezret — tájékoztatta a kft. illetékese az MTI-t. Az első magyar rádió­telefon-rendszer, amely 450 megaherz hullámhosszon működik, nemrégiben ün­nepelte alapításának negyedik évfordulóját. A kft. fennállása óta jelentős beruhá­zásokat hajtott végre. 1994-ben összesen mintegy másfél milliárd forintot költött műszaki fejlesztésekre, három lépésben. 1995-ben is hasonló nagyságrendű fej­lesztéseket kívánnak végrehajtani, s remélik, hogy az előfizetők száma is hasonló mértékben nő. A Westel kft, ma már Magyarország területének mintegy 90 száza­lékát fedi le. Folytatódtak a harcok Vasárnap folytatódtak az összecsapások Groznijban az orosz csapatok és Dzsohar Dudajev csecsen elnök fegyveresei között. Az orosz kormány tájékoztató köz­pontja szerint a hadsereg és a belügyi csapatok erősítik a Groznij központja köré vont gyűrűt. Az orosz légierő folytatta a bombázást — számoltak be Független források. Dudajev segítséget kér Dzsohar Dudajev cscsecsenföldi elnök arra kérte az Egyesült Államokat, az európai országokat, valamint az olajkitermelő arab államokat, hogy nyújtsanak segítséget a Groznij melletti olajfinomítóban keletkezett tűz eloltásához — jelen­tette péntek este az Interfax orosz hírügynökség. Tűzszünet Boszniában Vasárnap délben Boszniában életbe lépett a valamennyi frontra érvényes, négy hónapra kötött fegyvemyugvási egyezmény. Az első jelentések szerint a boszniai szerbek és a muzulmánok tiszteletben tartják a szombat este aláírt dokumentumot. ENSZ-források szerint csak az északnyugat-boszniai muzulmán enklávé északi részén lévő Velika Kladusa környékén dörögnek a fegyverek, ahol a krajinai szer- bek és a velük szövetséges muzulmán egységek továbbra is támadják a kormány­csapatok vonalait. NATO-tervek az új évre Sergio Silvio Bajanzino, a NATO főtitkárhelyettese az MTI-nek és a Magyar Rádiónak adott újévi nyilatkozatában az előző év „legkiábrándítóbb fejleménye­ként” a boszniai válságot említette, s hasonlóképpen 1995 „legkívánatosabb ese­ményei" között is elsőként a délszláv válság megoldását nevezte meg. Brémai szilveszter Szilveszter éjszakáján Brémában álarcot viselő baloldali szélsőségesek több mint száz fős csoportja eltorlaszolt egy útkereszteződést, s a kivonuló rendőröket szilveszteri rakétákkal, fényjelző lövedékekkel lőtte. Számos kirakatot bezúztak és több személyautót felgyújtottak. Az összecsapásokban számos fiatal és rendőr is megsebesült, nyolc személyt őrizetbe vettek. Passauban ugyancsak baloldali szélsőségesek romboltak több bevásárló utcában és hatalmas betűkkel jelszavakat mázoltak a falakra. A brit belső elhárítás (MI5) iszlám fundamentalista csoportok nyomára jutott, amelyek brit földön szövetkeztek az algériai szélsőséges iszlám erők harcának támogatására. Hogyan adózzunk? Elfogadták az új adótörvényeket, mellyel némileg pontosítják, illetve mó­dosítják az idei adózási előírásokat. Az APEH Megyei Igazgatóságának igazgatóhelyettesével, Matvej Andrással beszélgettem a változásokról. :—; Melyek az szja-t érintő leglényege­sebb változások? — Nagyon önkényesen kiemelve én a leglényegesebb változásnak azt tekintem, hogy megszűnnek az adóalapot csökkentő kedvezmények, illetve ezek adókedvez­ményként jelennek meg az új törvényben. Ez a változás elsősorban az alacsonyabb jövedelműeket preferálja. Ennek egyik bizonyítéka, hogy az 500 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező magánszemé­lyek 7200 forint adójóváírásra jogosultak. — Ismertessünk néhány adókedvez­ményt és annak mértékét! — A változott szabályozás szerinti ked­vezmények mértéke többségében függet­len a jövedelem nagyságától, ez ugyancsak az alacsonyabb jövedelműeknek kedvez, mivel azonos kulcs szerinti adót ad vissza. A teljesség igénye nélkül néhány adó- kedvezmény és mértéke: — súlyos fogyatékosság kedvezménye 900 Ft/hó — lakáscélú hitelek törlesztésére fordí­tott összeg kedvezménye a befizetett összeg 20 százaléka, maximum 35 ezer Ft/ év — szellemi tevékenység jövedelmeinek kedvezménye a bevétel 25 százaléka, ma­ximum 50 ezer Ft/év — mezőgazdasági kistermelői jövede­lem kedvezménye 25 százalék, maximum 35 ezer Ft/év (Ez a szabály a régi, 150 ezer forintos szabályt váltja fel.) — Mi az, ami kimarad a kedvezmé­nyekből? — Ami nagyon sok magánszemélyt Egy kiskapu bezárul A nyíregyházi vámhivatal parancs­nokhelyettesétől, Tóth János hadnagytól megtudtuk, hogy a kormány döntése alap­ján változik a használt importautók be­hozatali rendje. Mint ismeretes, az autók importja engedélyköteles, hatévesnél idősebb gépkocsikat nem lehet behozni. Ennek kijátszására külföldi részvétellel működő vegyes vállalatok alakultak, ahol a küldöldi partner apportként nagyon ol­csó, 8-10 éves autókat hoz be, amit itt később borsos áron értékesítenek. A külföldiek magyarországi befekte­téséről szóló törvény módosítása szerint olyan esetekben, mikor a termék import­ja engedélyköteles, az apportként beho­zott termék is engedélyköteles lesz. Ha az autóimportőrök a származást iga­zolni tudják, 5-10 százalék vámtételcsök­kenés lehetséges. Alacsony beszerzési árakra sem érdemes hivatkozni, mert a vámolás a tényleges vámértéken történik. Külszolgálatosok részére két év kül­földön végzett munka után vámmentes­ségjár. Pénzérmék bevonása Már csak fél évig használhatók a külön­féle, a régi, Magyar Népköztársaság meg­jelölésű pénzérmék. Ezt követően kizáró­lag az 1992-től kibocsátott érmék számíta­nak törvényes fizetőeszköznek - derül ki a Magyar Nemzeti Bank Magyar Közlöny­ben megjelent hirdetményéből. Kivonják a forgalomból a Magyar Népköztársaság kör- irattal ellátott alumínium 1. és a sárgaréz 2 forintosokat, a kupronikkel 5 és 20 forinto­sokat, valamint az alubronz 10 forintoso­kat. Ezeket az érméket jövő év június 30- áig kötelező elfogadni mindenütt, hivatalos fizetőeszközként. Ezután — 1995. decem­ber 31-ig — már csak az MNB-nél és a pénzintézeteknél lehet beváltani ezeket az érméket. A bankok névértéken cserélik a régi érméket újakra. érint. Ez a módosított törvény, szerinti, gyermekek után igénybe vehető havi 400, illetve 600 forint adókedvezmény megszű­nése.- — Milyen új elem jelenik meg az adó- kedvezmények között? — Új elem többek között a kedvezmé­nyeknél az úgynevezett befektetési adó­hitel. Nagyon leegyszerűsítve, ennek az a lényege, hogy a kedvezmény alapjául szol- , gálő befektetési állomány (bonyolult át- ! lagszámítással) változása vagy a kedvez­mény igénybevételét vagy annak vissza­fizetését vonja maga után. Logikusan, a növekedés után igénybe vehető a kedvezmény, csökkenésnél a visszafizetés jelentkezik. Ez a rendszer csak az 1995. január 1 -je után történő befektetésekre vonatkozik, az ezelőttiekre a régi szabályok érvényesek. — Mi az, amit még kiemelne a változá­sokból? — Talán érdekes új eleme a törvény­nek a vállalkozások tulajdonát képező au­tók magáncélra történő használatának adóztatása. A törvény feltételezi ezen au­tók magáncélra történő használatát, és mint természetbeni juttatásra, tételes adót ír elő. Az adó mértékét a törvény 7. sz. melléklete tartalmazza, melynek nagysá­gát a gépkocsi beszerzési értéke és a kora határozza meg. Az adó a gépkocsi tulaj­donosát vagy üzemben tartóját terheli, de megállapodás alapján a gépkocsit használó magánszemély is átvállalhatja. — Egyéni vállalkozóknál van-e lénye­ges változás? — Igen, mégpedig a minimumadó meg­szűnése, viszont átalányadózási lehetősé­get ad a törvény. Az átalányadózást választani kell, még­pedig azon egyéni vállalkozói igazol­vánnyal rendelkezők választhatják, akik­nek a vállalkozásból származó 1994. évi jövedelmük a 3 millió forintot nem halad­ja meg, kiskereskedelemmel foglalkozók­nál ezen értékhatár 15 millió forint. Visszajön egy régi szabályozás: üzleti célú személygépkocsi használatát havi 500 km-ig átalányjelleggel számolhatja el a vállalkozó. — Az áfánál, illet\’e a társasági adók­nál vannak-e jelentős változások? — Úgy látszik, a törvény alkotói nem­csak az adóalanyok, hanem az APEH mun­kájának könnyítésére is gondoltak, ugyan­is az áfánál a törvény bizonyos esetekben negyedévi bevallási kötelezettséget ír elő, mégpedig ott, ahol az előző évi nettó álta­lános forgalmiadó- fizetési kötelezettség az egymillió forintot nem érte el. Ugyancsak megkönnyíti a munkán­kat,hogy 1994. évről már nem kell 1995. február 28-án társasági adóbevallást adni. Szeretném felhívni a lakást építő, illet­ve vásárló, továbbá közművesítést végzők figyelmét arra, hogy az áfatörvény válto­zásával az 1992. december 31. előtt meg­kezdett, folyamatban lévő áfa-vissza- igénylésekre lehetőség csak ez év decem­ber 31-ig van. A jelenleg hatályos rende­let szerinti visszaigénylésekre, aki decem­ber 31-éig a visszaigénylését megkezdte, annak kifutásáig lehetőség van. —A társasági adó mértékének változá­sa igen kedvezőnek tűnik. — Ha úgy vesszük, igen, mivel a ko­rábbi 36 százalékról 18 százalékra csök­kent. Ez a kedvező változás csak a beru­házókat, befektetőket érinti, ugyanis aki az így adózott nyereségét osztalékra kí­vánja felhasználni, az további 23 száza­lék kiegészítő adót köteles fizetni, azon­ban a két adó együttes mértéke sem éri él a korábbit. Természetesen a felvett oszta­lék utáni 10 százalék forrásadó már a ma­gánszemélyt terheli. F. Sipos József Az autósoknak is jól kezdődik... Év elejétől emelkednek a kötelező biztosítási díjak Egy kormányrendelet alapján gépjármű csak akkor vehet részt közúti forgalom­ban, ha üzemben tartója érvényes gépjár­mű-felelősségbiztosítással rendelkezik. Ha megállapítást nyert, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási szerződés, a nyilvántartó értesítése alapján az illetékes rendőrhatóság tizenöt napon belül felszó­lítja az üzemben tartót a biztosítási szer­ződés megkötésének igazolására. Ameny- nyiben az üzemben tartó nyolc napon be­lül nem igazolja a szerződés megkötését, a rendőrség a forgalmi engedélyt és a rend­számtáblát visszavonja. A gépjármű-felelősségbiztosítási díja­kat, a díjkalkulációt, a díjszabást és ezek módosítását az Állami Biztosításfelügyelet engedélyezi, a díjakat közzéteszi, és elren­deli azok kötelező alkalmazását. A jövő évben emelkednek a biztosítási díjak, jó hír azonban, hogy beiktattak egy plusz bonusz-fokozatot, ami azt jelenti, hogy tartós, saját hibából történő biztosí­tási esemény nélkül — hengerűrtartalom­tól függően —jelentősen csökken az éves biztosítási díj. Középkategóriás autókat tekintve (pél­dául: Lada Samara) a 12 240 forintos éves díj 10 404 forintra csökkenhet, de soroza­tos károkozás esetén akár a maximális 24 480 forintos díjat is elérheti. F. Sipos Jobb lenne, ha lovon járnánk? (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom