Új Kelet, 1994. június (1. évfolyam, 59-84. szám)

1994-06-06 / 63. szám

4 1994. június 6., hétfő MAGAZIN UJ KELET Színház — csak volf... Harminc évvel ezelőtt zár­ták be az egykori Nemzeti Színházat Budapesten a Bla- ha Lujza téren. Ebbői az al­kalomból június 3-án megko­szorúzták a színház helyén álló emlékművet. A valaha ott játszó művészek. Képünkön: Balogh Emese színművésznő az emlék­műnél. Harmadik búr háború? Egyre jobban polarizálódik a dél-afrikai politikai helyzet, és a megfigyelők szerint a fehérek és a feketék közötti harc mindössze idő kérdése. Az Afrikai Ellenállási Mozgalom, a fehér függetlenségi törekvések pártja nyíltan han­goztatja a közelgő háború kitörését, amelyet harmadik búr háborúnak nevez. A mozgalom nemrégen nagygyűlést tartott a dél-afrikai Schweizer-Renekében, amelynek egyik aktusaként felvonul a moz­galom „hadseregének” egy mintegy 700 tagú egysége. A felvonulók fölött pedig az ellenállási hadsereg légierejének tíz gépe adott díszkí­séretet. Főpolgármester - új szerepkörben Demszky Gábor Budapest főpolgármestere mint eladó propagálta az ünnepi KÖNYVHÉT KIADVÁNYAIT JÚNIUS 3-ÁN AZ Ab Ovo KlADÓ PAVILONJÁBAN A feleség sikolya - mini kínzóeszköz Hónapok óta tart és most újabb, megrázó tanúvallomásokkal folytató­dott az 50-es évek lengyel állam védelmistáinak varsói pere. A ma már jóval 70 éven felüli egykori keretlegények, az UB tisztjei szemébe mondják a bíróság előtt azokat a gonoszságokat, a fizikai és lelki kínzások tényeit az áldozatok és hozzátartozóik, melyeknek szenvedő alanyai voltak. Az elsőrendű vádlott vezetéknevéről Humer-ügynek nevezett perben 12-en állnak az ítélőszék előtt Mieczysláw Welzandt tanú. az 1939- es Lengyel Hadsereg tüzér zászlósa, miután isteni csoda folytán megszaba­dult a starobielski szovjet fogolytábor­ból, a német megszállókkal szembe­szállt Honi Hadsereg felderítő alaku­latánál hadnagyként szolgált Magyar- országon át illegális futárszolgálatot teljesített, majd 1945-ben újra fogoly­táborból tért vissza hazájába Ott azon­ban az UB letartóztatta majd a Vatikán­nak végzett kémtevékenység vádjával 1952-ben két évre elítélték. Ekkor tör­tént, hogy a mostani per egyik vádlott­ja, Rózanski, úa „hideg céllá’ büntetést szabott ki rá. Berácsozott, ablak nélküli helyiségben mínusz 20 fokos hőmér­sékleten előbb 10 napig majd újabb egy hétig kellett tartózkodnia A má­sodik „menetberf — hogy testi szen­vedését lelki gyötrelemmel egészítsék ki — a fal mögött valaki az ő felesé­gének hangját utánozva kiabált segít­ségért. A tanú ma is vallja ez volt szá­mára a legszömyűbb kínzás. Ezután 12 évet kapott az amerikai hírszerzés javá­ra végzett kémkedésért. 1956-ban sza­badult amnesztiával, majd ártatlannak minősítették Tadeusz Grubek. a mostani tárgyalá­si nap második tanúja hadirokkantként 1952-ben letartóztatták és 9 hónapon át kegyetlen módszerekkel hallgatták ki az egyik varsói börtönbea Éjsza­kánként többször felébresztették esz­méletvesztésig rugdosták ütlegelték Arra kényszerítették hogy „változzon át vakondokká” vagyis bújjon a sző­nyeg alá, hogy utána kihallgatói meg­taposhassák Napokon át megszakítás nélkül kellett egy széken ülnie, mind­addig amig testén felégés nem kelet­kezett, utána, kirúgták alóla a széket, hogy a padlóra zuhanjoa Négül halál­ra ítélték de „csak” 11 évet ült le "Védőügyvédje az a Jan Olszewski ügyvéd volt, aki két évvel ezelőtt a lengyel kormány élén állt A tárgyalást elnapolták Szuper titkárnő, szuper főnök (V.f A névjegy és használata-— ■ » __i \ i ■’ I • »____ A leglogikusabb „szabály” mindössze annyi, hogy a név­jegy egyszerűen a noteszbe való jegyezgetést teszi felesle­gessé, ha valakivel címet cserélünk. De vajon ilyen egysze­rű lenne a dolog? Néhány szabály és szokás a névkártyával kapcsolatosan: — Minél egyszerűbb a vizitkártya, annál elegánsabb, i ízlésesebb. Majdnem mindenkit lebeszélnék arról, hogy név- í jegyét színes kartonlapra készíttesse. A jó ízlés hófehér hátte­ret és rajta fekete betűket követel. De már hallom is az ellen­érveket, ezért hozzáteszem, minden embernek szíve joga a döntés. Nem ítélem el, sőt még tetszik is, ha például fes­tőművésznőnek narancssárga a névkártyája. Kaptam olyat is egy video-operatőrtől, amelyen az illető arcképe mosolyog a kamera mögül. A vidám ötlet jó cégére a tulajnak! De túlzá­sokba se essünk: nőgyógyásznak ne legyen olyan névjegye, amelyet műtéti jelenet illusztrál! — Vállalatoknál, hivatalokban átadhatjuk névjegykártyán­kat a titkárnőnek, ha a főnökével szeretnénk beszélni. Hasz­nos szerepe van a névkártyának a fogadásokon, üzleti vacso­rákon. Elkerülhetjük azt a kínos szituációt, hogy frissen meg­ismert partnerünknek szalvétára írjuk nevünket, ráadásul kölcsöntollal. Nagyon lényeges: ha névkártyát kapunk az il­lető jelenlétében azonnal illik elolvasni a tartalmát. — Kis borítékba helyezett névkártyát csatolhatunk aján­dékok, virágküldemények mellé. A névkártyára írhatunk kiegészítő információkat írógéppel vagy saját kezűleg tol­lal, ceruzával is. — Ha az Ön cégének a főnöke olyan névjegyet kap, amin valamilyen megjegyzés is szerepel, pl. őszinte részvétem, gratulálok, vagy B. ú. é. k. stb., akkor tudnia kell, hogy a protokoll szabályai szerint haladéktalanul viszonoznia kell egy főnöki névkártyával: köszönöm, viszont kívánom stb. megjegyzéssel. ■1 mm Ék BERLINI FAL MEGNYITÁSÁNAK 5. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL „A BERLINI FAL VÉGNAPJAI” CÍMMEL JÚNIUS 3-ÁN KIÁLLÍTÁS NYÍLT a Legújabbkori Történeti Múzeumban. Felvételünk a kiállítás rendezésekor készült. Képünkön: két szörf, AMELYET KIVÁJTAK TALÁLKOZÁSI FELÜLETÜKNÉ ÉS AMELYEKBEN 1987-BEN SIKERESEN CSEMPÉSZTÉK ÁT A BERLINI HATÁRON A 25 éves Heike Dittrich kisasszonyt

Next

/
Oldalképek
Tartalom