Új Ifjúság, 1988 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1988-07-27 / 30. szám

Forog a lemez Popej és a többiek Már nemcsak Halász Judit készít nagylemezeket gyerekeknek. Ogy tű­nik fel a magyar könnyűzene éllova­sai megirigyelték aranylemezeit. Csepregi Éva.‘a Bojtorján, a 100 Folk Celsius, a Z’Zi Labor és sorolhatnám tovább azokat, akik az utóbbi időben gyerekeknek szánt lemezekkel jelent­keztek. Míg ezek a lemezek egy elő­adóhoz vagy egy együttes nevéhez kötődnek, addig a Popej és a többiek címmel forgalmazott korong előadói igencsak vegyes társaságot alkotnak. Javarészt népszerű színészek ének­lik a többnyire kedves állatfigurákról szóló dalocskákat. Amolyan “popocs- ka-Iemez“ a gyerekeknek. Az egyik érdekessége, hogy Szikora Róbert a csikidam-atya három dalt komponált, és kizárólagosan Lindának. A boritőn is ilyen egyszerűen van megnevezve az előadó — Linda. Vajon Görbe Nóra elfelejtette tisztességes nevét? Mindenesetre furcsa lenne, ha példá­ul Bodrogi Gyula helyett az szerepel­ne: Süsü, vagy Vikidéi Gyula neve helyett ennyi állna: Koppány. Egyébként a lemez abszolút fősze­replője Lin^da, tizennégy dal közül négyet ő énekel. A többi számon sze­rényen és testvériesen megosztozik a nyolc előadó. Igazán adhatták volna a lemez címének azt is: Linda és a többiek. Megérdemelte volna Linda, ha már négy dal erejéig, megerőszakolva önmagát, énekesnőt illusztrál. Mert hogy a lemez jól sikerült, az a többi előadónak köszönhető. Csongrádi Ka­ta három dalt énekel. Remekül sze­mélyesíti meg Hableányt, Donald ka­csát és a Delfinóvoda lakóit. De ugyanez elmondható Pálos Zsuzsáról, Harsányi Gáborról, Paudits Béláról, Straub Dezsőről. Kedvesen tolmácsol­ja “Foxi Maxi matróz lett“ történe­tét Bodrogi Gyula. Ezek a színészek úgy tudnak énekelni, hogy hangjuk­kal, előadásukkal jellemeket terem­tenek. Ettől élvezetes a lemez. A lemez két legjobb száma és elő­adója külön fejezetet érdemel. A ko­rong A oldala a címadó dallal indul Vikidéi Gyula előadásában, akiből egyre inkább énekes-szfnész lesz. Vi­kidéi Popejként csodálatos. Igaz, a zene sem akármilyen dallamocska. Lerner Sammy szerzeményét Wolf Péter dolgozta, S. Nagy István irt hozzá jópofa szöveget, amelyet Viki­déi vagányos átéléssel ad elő. A másik igen közkedvelt dal a Sneci, a pici csalihal, előadója Koós Gergő, a lemez egyetlen gyermek- szereplője. A zene, a szöveg és Gergő előadása őszinte gyerekes vidámságot varázsol. A lemez előnyére vált vol­na, ha Koós Gergő több dalt énekel­hetett volna. Például Linda négy szá­ma közül legalább egyet. Mert érthe­tetlen, hogy a sok kitűnő előadó ellenében miért éppen Linda kapta a főszerepet a Lemezen. Sajnos, ének­tudása annyira eltörpül a többiek mellett, hogy a gyerekek sem “harap­nak rá“. A Popej és többiek lemez csak azért nem “égett le“, mert Lin­da mellett ott voltak “tűzoltóként“ Popej és a többiek.-bzs­HAZAI ÉS MAGYARORSZÁGI LISTA: 1. Banket: Tlaková v^ä 2. Tonic: Kazdé dievőa to vie 3. Tublatanka: Dnes 4. Turbo: Hráő 5. Extra Band: Poslednf zvonéni 6. Dalibor Janda: Pádé hvézda 7. Marika Gombitová: Koloseum 8. Elán: Smrtka na prazskom Orloji 9. Berco Balog: Farbamt d?cba noc 10. Olympic: Profi zrovna ty?. pesten kezd természetessé válni az ilyen világsztárok vendégsze­replése. Akik rendszeres koncertlátoga­tók, azok már megszokhatták, hogy a szabadtéri koncertek ál­talában csak sötétedés után kez­dődnek el, hiszen a hatásvadá­szat itt nemcsak zenével és é- nekkel, hanem a sokszor több­tonnás fényberendezéseikkel is folyik. így nem is kezdődött haj­szálpontosan az előadás, de nem bántuk meg a várakozást. A kon­cert, igaz, nem teltház előtt, de mégis kitűnő hangulatban zajlott, amit maga az énekesnő tett o- lyanná, Nem volt nehéz felsza­badult atmoszférát teremteni, az ottlévők Jelentős hányada betéve ismerte és énekelte Sandra da­lait, kezdve legelső slágereitől a mai slágerlistás szerzeményekig. Elsősorban a kitűnő és kifogás­talan hangosításnak köszönhető, hogy az énekesnő így, élőben is hibátlanul, bakik nélkül adhatta elő show-műsorát két estén ke­resztül. Á híresztelésekkel ellentétben nem magnószalagról engedték a dalokat, tehát nem az egyszerűbb play-back technikát alkalmazták, hiszen az Országos Rendező Iro­A Sandra-láz elmaradt (Az énekesnő budapesti koncertfellépéséről) Miközben kellemes nyári idő­ben ballagtam a budapesti Kis­stadion felé, azon gondolkodtam, vajon hány világsztárnak adott már otthont ez a sportlétesít­mény?! Hiszen korábban itt adott koncertet a Saragosa Band, a Saxpn, a magyar nagymenők kö­zül az Omega, az LGT, az R-Go, stb. A magyar koncertszervező irodák valószínűleg ezúttal is al­kalmasnak tartották a helyszínt, ugyanis ide hirdették meg a Mi­chael Cretu által menedzselt, szá­mos díjat nyert kitűnő énekesnő, Sandra koncertjét. Kívülállóként úgy ítéltem meg a dolgot, hogy a közönség ezúttal kisebb érdek­lődést tanúsított, mint korábban. Ez mivel magyarázható? Gondo­lom azzal a ténnyel, hogy ma már a magyarországi közönség nemcsak a hazai, hanem a leg­jobb külföldi produkciókból is vá­logathat, így kétszer is meggon­dolja, hogy a nem kevés pénzt milyen összetételű, milyen szín­vonalú és nem utolsósorban meny­nyire márkás produkcióért fizeti ki. Igaz, a sajtőbűhó- sem volt nagy, ami arra utal, hogy Buda­da már jó előre megkötött szer­ződése volt a garancia a dalok élő tolmácsolására. Bebizonyoso­dott az is, hogy Sandrának nincs szüksége az ilyen és ehhez ha­sonló technikai manőverre. A program jó zenei alapokra épült, szilárd pillérei a műszaki eszkö­zök, a korona pedig maga Sand­ra. A koncert végén még csak a fáradtság legkisebb jeleit sem fe­dezhettük fel az énekesnőn. Alá­húzom még, hogy ezúttal fülün­ket nem sértették eltorzított gi­tárjátékok, hamis félreéneklések, félresikerült dobszólók. Ettől a koncerttől egy az egyben azt kaptuk, amire befizettünk, s amit elvártunk. Mert Sandra a buda­pesti Kisstadionban nemcsak a jó megjelenésű és a barátságos vi­selkedésű, megnyerő nő volt, ha­nem maximális mértékben bebi­zonyította tehetségét. Mondanom sem kell, hogy ezzel növelte hír­nevét is. Budapesten kiállta az „élő“ próbát, kár, hogy ezt nem láttuk többen. Hely pedig akadt volna a Kisstadionban. Koller Sándor A COBRA Hosszú ideig működött a Rozsnyói (Rozftava) járás­ban egy rockzenekar, a Cardinál. Amikor azonban ala­pító tagja és vezetője, Dobai Péter bárom évvel ezelőtt abbahagyta az aktív zenélést, az volt a kérése, hogy ezzel a Cardinál is szűnjék meg. No nem valóságosan, csak névlegesen. Azok, akik még folytatni akarják, vá­lasszanak maguknak új nevet. Ekkor jött az ötlet, hogy legyen Cobra a zenekar neve. Hol volt, hol nem volt e járásban egy másik együttes is, amely a hetvenes évek végén alakult s rövidesen ismertté és közkedveltté vált. Ez volt az RRB. Néhány éves működés után több tagját bevonultatták katoná­nak, kényszerpihenőre kárhoztatva ezzel magát az RRB-t is. Pár évvel ezelőtt újra összeálltak, de akkor már úgy gondolták, talán jobb lesz a táncmulatságok helyett in­kább bárokban, profi zenészként szerencsét próbálni. Bardejovba szerződtek, ahol a fürdő mulatni vágyó kö­zönségét szórakoztatták. Fél év után azonban a zenekar zenészei közül többen is kezdték érezni, hogy ez nem az igazi, nem erre vágytak. A Cobrát pedig időközben elhagyta szólógitárosa, holott gitáros nélkül rockzene­kar nem létezhet. — Épp szabadságon voltam itthon — meséli Szedmák Szilárd, becenevén Szityl, az RRB volt gitárosa —, ülök a szobámban, pihenek, egyszercsak kopogtatnak. Az egyik zenész a Cobrából. Kért, hogy segítsek a zene­karon, szegődje'' hozzájuk. Mtt mondjak, nem sokáig gondolkodtam. obra zenészeivel már régóta jó ba­rátságban voltam, szívesen mentem. Miután ezt meg­beszéltük és beleegyeztem, kiderült, hogy a Cobrából nem ő jött el hozzám egyedül: az egész zenekar ott várt az ablak alatt, csak nem mertek feljönni. Ez egy éve történt, azóta velük vagyok, s nem bántam meg. Szityivel együtt még két másik volt RRB-s is a Cob- rához csatlakozott. Az énekesnő, Dobos Andrea és Kar­dos Lóránt billentyűs. így az együttesnek két billen­tyűse lett. A másik, Kolesár István, aki amellett, hogy zenél, énekel is, és hogy nem akárhogyan, annak bizo­nyítéka: ő nyerte az énekesek kategóriájában a Csema- dok által rendezett Melódia nevű táncdalverseny orszá­gos döntőjét. A felsorolásból nem hagyhatom ki a zenekar többi tagját sem: basszusgitárosuk Ktss András, Ondrej Árpád a fénytechnikus és sofőr., Vecko Tibor (alias Bubu) pedig a hangtechnikus, ö, mármint Bubu a zenekar rangidőse, 1971-ben kezdte, s azelőtt nemcsak technikus volt, hanem zenélt is. — A Cobra Jövője? — Kolesár Pistát egy év múlva elviszik katonának. Lehet, hogy ezt majd megsínyli a zenekar... De hát addig még legalább tizenkét, hónap van hátra, és ki tudja, hány hétvége, hány táncmulatság! Mert a Cobrát szívesen hívják nemcsak a Rozsnyói, |* hanem a Rimaszombati (Rimavská Sobota) és a Kassa- vidéki (KoSíce-vidiek) járásokba is. A zenekar minde­nütt szívesen és örömmel Játszik, mert tagjai szeretik a jó és nagy murikat, az olyat, amilyen például a július 30-i somodi (Drienovec) táncmulatság lesz, ahol közö­sen lépnek fel a Recept együttessel. KLINKO RÖBERT (A szerző felvétele) 1. Step: Fekete-fehér 2. Anita: Várj reám 3. Demjén Ferenc: Most kell eldöntened 4. Pokolgép: Ítélet helyett 5. Bikini: Megüssem vagy ne üssem? 6. Első Emelet: Gyertyabalett 7. Dolly Roll: Csacsi lány 8. Step: Támadás 9. Napóleon BLD: Nagyon hiányzol 10. Kanguru: A dzsungel fia V1LÁGLISTA: 1. Kylie Minogue: Boldog lennék... 2. Depeche Mode: Fekete ünnepély 3. A Ha: Maradj meg ezen az úton 4. Pet Shop Boys: Szív 5. Terence Trent D’Arby: Nagyon kívánlak B. Communards: Több kell a szerelemhez 7. George Michael: Apai figura 8. Sandra: A mennyország még várhat 9. Pierre Cosso—Bonnie Bianco: Megállás 10. Aerosmith: Angyal POPCSEREBERE Csicsó Csilla (941 31 Dvory nad Zltavou, SNP ő. 23): Adok Rick Astley-, Black-, Sa­mantha Fox-, Madonna-, Chris Norman-, Sabrina- és U2-képeket, valamint Első Eme­let-, Pet Shop Boys-, Bikini-, Sabrina-posz- tereket. Kérek Michael Jackson-képeket és -posztereket. ZSÁKBAMACSKA: Színes posztert nyert: Horváth Rita nagy­megyeri (Calovo), Árva Anita ekecsi (Okofi), Barta Endre lévai (Levice), Szarvas Attila bratislavai, Szentendrei Renáta győri és Ihász Csaba losonci (Lufienec) olvasónk. AZ OLVASŰ KÉRDEZ: Nosztalgia jeligére: Az Omega a leghírej sebb és legeredményesebb magyar rock­csapat. Ebben az évben ünnepelte fennállá­sának 26. évfordulóját. 1962-ben diákok két névtelen zenekarból alakítottak egy harma­dikat, amelyik ősszel felvette az Omega ne­vet. Napi slágereket Játszott a csapat, csak később kezdett saját szerzeményű, magyar nyelvű dalokat előadni. Az első tíz évben sokan megfordultak az együttesben, az utób­bi tízben viszont változatlan összeállításban játszik az Omega. A kezdeti időben fellé­pett az együttessel Koncz Zsuzsa és Zalat- nay Sarolta is. Később pedig angol, ameri­kai és svéd session-zenészek is játszottak a zenekarban. Klubokban kezdett, majd a legnépszerűbbb rockkoncert-színhelyek ven­dége volt. Külföldi turnéi során együtt sze­repelt többek között a Supertramp, a Blue Effect, az Uriah Heep, a Focus, a Krokus, a Rolling Stones, a Bad Company, a Golden Earring, a Skorpions, a Whitesnake, az Ian Gillan Band, a Supermax együttesekkel és Bonnie Tylor énekesnővel. Angliában előbb Jslentek meg kislemezei (1966—1267) és nagylemeze (1968), mint otthon. A Trombi­tás Frédi és a Rettenetes emberek című hazai LP-je volt az első magyar rockzene­kari lemez 1968-ban. Az 1967-es táncdal­fesztiválon Zalatnay Saroltával első lett á Nem várok holnapig című dallal. Legna­gyobb sikere a Gyöngyhajú lány című dalá­val volt, 1970-ben Japánban Yamaha fődí­jat nyert vele. A hatvanas évek végén ki­alakult nagycsapat 1971-ben, az I,GT meg­alakulásával, Presser és Laux távozásával, felbomlott, de rövidesen újjáalakulva a ko­rábbinál is nagyobb sikereket ért el hír­névre tett szert egész Európában. 1973-tól 1981-ig a nyugatnémet Bellaphone cég, 81-< tői Peter Hauke Rockoko lehelje és a War­ner Brothers Electric-Atlantic lemeztársaság jelenteti meg lemezeit. Eddig a következő nagylemezei jelentek meg külföldön: Omega Red Star (1968 — Decca), Omega, 200 Years After the Last War, Omega III. The Hall of Foaters in the Sky, Time Robber, On Tour (mind Bellaphone), Working, 1981 (WEA). 1980 nyarán emlékezetes koncert­sorozaton vett részt az LGT-vel és a Beat- ricéval közösen, azóta nem is lépett fel otthon. 1982 őszén megjelent Benkő László Lexikon című szólólemeze, amelynek zenei anyaga a következő, 12. Omega LP Irány­vonalát Is meghatározza. Az í987-es évi no­vemberi koncertsorozatnak az utóbbi három nagylemez zenei anyaga képezi az alapját. PAPP SÁNDOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom