Új Ifjúság, 1958. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1958-06-10 / 24. szám

19ö8. június 10. — június 15. A Csehszlovák Rádió magyar adásainak műsora: Hétfó — szombat: 5.15 — 5.30 13.00 - 13.30, 17.30 - 18.00. Vasárnap: 13.00 - 14.30. A Bratislava! Rádió állandó műsorszámai: 5.00 Hírek, 5.10 Reggeli zene, 6.00 Hírek, 6.10 Falurádió, hétfőn sport- híradó, 6.15 Reggeli torna, 6.30 Reg­geli zene, 7.00 Hírek, 7.55 Iskolás műsor, 10.00 Hírek, 12.05 Népi zene, 12.30 Hírek, 14.05 Kellemes délután, szórakoztató zene, 16.00 Hírek, 19.00 Rádió-újság, 22.00 Hírek, 23.50 Hírek. A magyarországi Kossuth Rádió állandó műsorszámai: 4.35 Hírek, 5.00 Falurádió, 7.00 Hírek, 8.00 Műsorismertetés. 10.00 Hírek. Lapszemle, 12.00 Hírek, 16.00 Hírek, 18.00 Hírek, 20.00 Esti króni­ka. 22.00 Hírek, 0.42 Hírek. KEDD: JÚNIUS 10. BRATISLAVA I. 10.25 Délelőtti hangverseny, 11.20 Tánczene, 12.40 Fúvós zene, 13.00 Filmzene, 15.30 Hangszerszólók, 16.10 Népi vigadalom, 16.30 A Moszkvai Rádió összeállítása, 17.00 A szülő­föld dalai, 17.30 Tánczene, 18.15 Kí- vánsághangverseny, 19.30 Katonazene, 20.00 Tánczene, 21.00 Szlovák zene­szerzők müveiből, 22.50 Tarka meló­diák. SZERDA; JÚNIUS 11. 10.05 Pedagógiai egyetem, 10.25 Kórusművek, 10.35 A Kassai Rádió tenekarának hangversenye, 11.00 Asz- szonyok félórája, 11.30 Tánczene, 12.40 Fúvós muzsika, 13.00 Szórakoz­tató zene, 13.30 A Szlovák Filharmó- likusok hangversenye, 15.00 Népda- ok és táncok, 15.30 Ifjúsági műsor, L6.10 Operanyitányok, 17.00 Tánczene, 17.30 A világ dalaiból, 18.10 Kíván- iághangverseny, 18.55 Csehszlovákia — NSZK. Helyszíni közvetítés Häl- iingborgból, a labdarúgó világbajnok­ságról, 21.10 Rádióegyetem, 21.30 Be­széljünk a zenéről, 22.10 Varázslatos legedük, 22.50 Új hangfelvételeink­5ÖÍ. CSÜTÖRTÖK: JÚNIUS 12. 10.05 Operaközvetítés, 11.20 Tánc- :ene, 12.40 Szórakoztató zene, 13.30 :,iszt; Ideálok. Szimfonikus költemény, .5.00 Szlovák kórusmüvek, 15.30 Ot- ■,örö híradó. 16.10 Fúvós zene, 16.30 Asszonyok félórája, 17.00 Litván dalok >s táncok, 17.20 Bemutatjuk Július ’ántik színművészt, 18,20 Kívánság- langverseny, 19.30 A Testnevelési Ün- lépségek indulói, 20.00 Tánczene, 21.35 íahmaninov művek, 22.10 Tánczene, 22.50 Schubert: VII. szimfónia. 11.20 13.00 borgból, a labdarúgó világbajnokság­ról. 21.05 Kívánsághangverseny, 22.15 A ma dalaiból, 22.40 Szimfonikus hangverseny. MAGYARORSZÄG KOSSUTH R.4DIÖ KEDD: JÚNIUS 10. 8.10 Népi muzsika, 8.40 Szovjet kó­rusok, 9.00 A Gyermekrádió műsora, 9.40 Szórakoztató zongoramuzsika, 10.24 Bartók; II. szvit. 11.20 Magyar népdalok, 12.10 Könnyű zene ebédszü­netben, 13.10 Operarészletek, 14.00 Szórakoztató muzsika, 14.15 A Gyer­mekrádió műsora. 15.05 Richard Tau­ber operettdalokat énekel, 15.30 Egy falu — egy nóta, 16.10 Az Ifjúsági Rádió műsora, 17.00 A „Tisztelt Ház" egy napja, 17.15 Lammermoori Lucia. Részletek Donizetti operájából, 18.00 Szív küldi, 18.40 Gyári sziréna ... A rádió ipari rovata jelenti, 19.00 „Sze­relmi hangulat". Tánczene, 20.30 A Rádiószínház bemutatója. Astória- szálló. Rádiójáték, 22.25 Nyári szere­nád ... Könnyű zene, 23.10 Zenekari hangverseny, 0.10 Népdal-kettösök. SZERDA; JÚNIUS 11. ,20 .00 8.10 Népszerű operarészletek, 9.30 •10 Szekszárdi Csorba Géza és zenekára >'ai játszik, 10.10 Moha bácsi, a törpe. A ú- Gyermekrádió műsora, 10.30 „Vers •*- fi- mese — muzsika". 12.10 Tánczene, te, 13.00 Lányok, asszonyok ... 13.15 Fé- e- nyes, Dunajevszkij és Kerekes ope- ú- rett- és filmzenéjéből, 15.05 Diákta­risznya, 15.30 Lehoczky Éva énekel, 16.15 Szív küldi. 17.20 Bokrétát kö­töttem — magyar nóták, csárdások, 25 18.10 Zenekari hangverseny, 18.45 A lió barátság tanúi. Riportműsor, 19.00 'Z- Táncdalok, 20.25 Könnyű hangszer- le, szólók, 20.35 Verdi: Álarcosbál. Há- 'Z- romfelvonásos dalmű, 23.15 Mondd el 6- zenével... Könnyű muzsika, 23.40 a- Szólómüvek, 0.10 Magyar nóták, or, le, CSÜTÖRTÖK; JÚNIUS 12. n­ua 8.10 Könnyű zene, 9.00 Anonymus ü- és társa, 10.10 Rádióegyetem, 10.40 Beráth Éva zongorázik, 11.20 Toki S" Horváth Gyula és zenekara játszik, OS 12.10 A Duna hullámain... Könnyű k- zene, 13.10 Operarészletek, 14.20 Egy falu — egy nóta, 15.10 Sakk-matt. Fiatalok sakkiskolája, 15.40 Közvetí­tés a pécsi ifjúsági hanversenyröl, 16.10 Jeanette McDonald énekel, a c- Melachrino zenekar játszik, 16,50 30 Gyári sziréna ... A Rádió Ipari rova- ly. fa jelenti, 17.10 100 éve született t- Dankó Pista, 17.45 Ifjúsági napok Bu- 30 dapesten, 18.10 Könnyűzenei híradó, ol< 19.00 Helyszíni közvetítés a Magyar­os ország—Svédország nemzetek közötti 9" világbajnoki labdarúgó mérkőzésről Stockholmból. Beszél: JSzepesi György, 35 20.45 Könnyű zene, 21.00 A Nemzeti IC' Színház üdvöskéje. Bajor Gizire em- ^ lékezünk, 22.30 Tánczene, 23.10 Ka­marazene, 0.10 Népi muzsika. HAZÄNK varosai Megfejtés; 10 pont. VÍZSZINTES: 1. Morvaország észaM részén kelet­kezett hazánk egyik legnagyobb ipari városa. 8. Púpnélküli, szarvasnagysá­gú teve Dél-Amerikában („jó" szóval az elején). 10. Morvaországi termé­keny Vidék. 12. Cseh határmenti vá­ros. 14. Kertész Endre. 15. ózon fele. 16. Kóreai férfinév. 18. Ilyen gép is van. 19. Tanít. 20. Érv.21. Feladata a szervezet táplálása. 22. Afrikai folyó. bessége másodpercenként 3.45 méter. A légi motorkerékpárnak sokféle kihasználási lehetősége van, de sajnos ára.e pillanatban még elérhetetlen. Az első kis széria gyártása esetén esy-egy gép 4-5 millió frankba kerül. A svájciak ezzel a géppel akarják helyettesíteni a lovat. A norvégek ilyenekre szeretnék bízni a fjordok ellenőrzését. MOHAMEDÁN KORAN NAGVITÖ ÜVEGGEL Több ezer mohamedán Koránt szál­lítottunk az arab államokba. A minia­tűr talizmánként viselhető, ezer olda­PÉNTEK: JÚNIUS 13 10.25 Gyermeknevelés, 10.35 Zenei ipróságok, 11.00 Rádiőegyetem, 11.20 ránczene, 12.40 Fúvós zene, 13.00 'rantisek Alvin zeneszerző műveiből, 3,30 Operarészletek, 15.00 Szlovák lalok, 15.30 Az ifjúság zenei albuma, i6.10 Katonazene, 16.30 A Moszkvai fjúság 5. VI. Kalisch ládió összeállítása, 17.15 Filmhíradó, .7.30 Zeneirodalom, 18.15 Klvánság- langverseny, 20.00 Hangjáték, Törté- lelmi dráma, 22.10 Dallal és tánccal, Í3.10 Operettrészletek. SZOMBAT; JÚNIUS 14. 10.05 Óvodás műsor, 10.25 Szimfo- likus hangverseny, 11.20 Tánczene, .2.40 Vidám zenés hétvége, 14.30 dolnár Ferenc: Pál utcai fiúk, Ifjúsá- ji hangjáték, 16.10 Szlovák tánczene, -7.00 Részletek Bizet Gyöngyhalász c. )perájából, 17.20 A civilizáció meg- nentői. Szatirikus elbeszélés, 17.30 'íépdalok. 18.20 Kivánsághangverseny, .9.30 Fúvós zene. 20.00 Szórakoztató nuzsika, 20.30 Találkozás háromne- jyedes ütemben. Csehszlovák-magyar íözös esztrádmüsor, 22.40 Szórakoz­ható zene, 23.10 Tánczene. VASÄRNAP: JÚNIUS 15. 6.00 Népi muzsika, 7.00 Szórakozta- :ó zene, 8.00 Dramatizált cseh nép- nese, 9.00 Vasárnapi operahangver- ieny, 9.30 A Katona Rádió műsora, LO.OO Tarka zene, 10.30 Chopin mü- /ek, 11.00 Népszerű melódiák, 12.05 Keringök, 12.30 Külpolitikai kommen- ;á< 13.00 A Falurádió műsora, 13.30 A szülőföld dalai, 14.30 Hangjáték, L6.20 A Moszkvai Rádió összeállitása, 17.00 Ötórai tea. Tánczene, 18.00 Iro- lalmi összeállítás a szlovák és cseh nemzet szövetségéről, 18.30 Szórakoz­tató zene, 18.55 Csehszlovákia — Ar­gentina. Helyszíni közvetítés Halsing­PÉNTEK: JÚNIUS 13 és vanádium vegyjélei. 31. Rómán várós. 33. Gazdasági szempöntból fon­tos cseh város, amely a kőszénme­dencében fekszik. 33. Szlovák bánya­város. FÜGGŐLEGES: 2. Sas János. 3. Vissza; hozzánk fele. 4. Nyomás — szlovákul. 5. Téli almafajta. 6. „M“ azonos magánhang­zók között. 7. Valuta rövidítése. 9. Keramikai gyártmányairól híres város. 11. Barnaszéntelep létesült ebben a cseh városban. 13. Minden jól megy. 15. Észak-Morvaország központja, a Ilaná közepe táján terül el. 17. Me­teor mássalhangzói. 22. Az Ostrava- Karviná-medence cseh rövidítése. 24. Üdülőközpont a Tátrában. 29. Elesett — csehül, 31, ALN. 32. Alj — szlö- vákul. 33. Kama fele. 34. Az orosz nevek végén írjük. Figyelem! A cseh neveket magyar helyesírással írjuk. Beküldendő a víz­szintes 1., 12., 33., 35. és a függőleges 9., 11.. 15., 24. sz. sor. Minden hónap elején közöljük a múlt hónap leg­eredményesebb rejtvényfejtöit (a pon­tozással együtt), és a jutalmazottakat. Falusi életképek, 8.20 Egy falu — eqy nóta. 9.00 Figyeljük a zenét! 10.10 Tavaszodik. Rádiójáték. Sásdi Sándor regényéből írta Majóros Ist­ván, 11.00 Könnyűzenei értekezlet. Tárgya: A jókedv, 11.30 Magyar tájak, 12.1.5 Jó ebédhez szól a nóta ... 13.00 Szív küldi. 13.30 Rádiólexikon, 14.00 Szigeti József hegedül, 15.10 Hangle­mezbemutató. 16,00 .A műsort össze­állította r.eoiiid Lavrovszklj.. a Moszk­vai Balettszínház igazgatója, 17.10. Kincses Kalendárium. 18.00 A Magyar Rádió tánczenekara játszik, 19.00 Helyszíni közvetítés a Magyarország— Mexikó nemzetek közötti világbajnoki labdarúgómérközésröl. Sandvikenböl. Részéi; Szepesi György. 20.45 Hang- lemezoarádé, 22.10 A VASÄRNAP SPORTJA. 22-35 Beethoven: E-moll vonósnégyes. 23.20 Magyar nóták, 0.10 Shorty Rogers zenekara játszik. WmitteiWttrn 6. 8.10 Klasszikus operettek, 9.00 Szimfonikus táncok, 9.30 Könnyű ze­ne, 10.10 Mély kútba tekintek ... Öyodások műsora, 10.30 A Pénzügyőr Zenekar játszik, vezényel Jó^a Sán­dor, 11,00 Rádióegyetefn, 12.10 Tánc­zene, 13.15' Operarészletek, 14.10 Út­törő-híradó, 14.40 Népi zene, 15.15 Zeneértö leszek. Beethoven: VI. szim­fónia. V. tétel, 16.10 Szív küldi. 17.00 Századunk zeneművészete. Igor Sztra­vinszkij, 17.50 Néphagyományok Bu­dapesten, 18.10 Szórakoztató muzsika híres művészek előadásában, 19.00 Könnyű zene, 20.30 Új népzenei fel­vételeinkből, 21.35 A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangverse­nye, 23.05 Egy napon ... Könnyű ze­ne, 0.10 Bach: E-dur pártita. SZOMBAT: JÚNIUS 14. 8.10 Zenekari hangverseny. 9.00 Úttörő-híradó. 9.25 A Gyermekrádió műsora, 9.40 Magyar szerzők könnyű dalai, 10.20 Leo Fali operettjeiből, 11.20 A Zeneművészeti Főiskola hall­gatóinak hangversenye, 12.10 Népi ze­ne, 13.05 Részletek német vígoperák­ból, 13.50 Szív küldi. 15.10 A kórus- irodalom mesterei. Liszt, 13.45 Szabó József zongorázik, Beamter Jenő do­bol, 16.10 Élössílíval — muzsikával, 18.15 Vladimír Horovitz zongorázik, 18.45 Népdalok, 19.00 A háromszögle­tű kalap. Alarcon kisregényét rádióra alkalmazta Horváth László, 19.44 Ha- wai dalok, 20.30 A Magyar és a Cseh­szlovák Rádió közös hangversenyének közvetítése Prágából, 22.45 SPORT- HlRADÖ, 23.00 Táncoljunk! Hangle­mezek. VASÄRNAP; JÚNIUS 15. 6.00 Kellemes vasárnapot! Zenés műsor, 7.00 Műsorismertetés, 8.10 AMORF, alaktalan. AMOS, régi cseh férfinév. AMPÉRE André Marie, francia mate­matika- és fizikatudós (1775-1836). AMT, hivatal — németül. AMU-DARJA, ázsiai folyó (2540 km). AMULETT, bűvös „tárgy". AMUS, kelet-ázsiai folyó (2846 km). ANAKONDA, óriáskígyó Dél-Ameri- kában. .ANANÄSZ, trópikus gyümölcs. AN.APA, krasznodoni szovjet város. ANATOLE, francia férfinév. A.NATÖMIA, bonctan. ANCERL Karel, világhírű cseh kar­mester. AND, angol kötőszó. ANDERSEN Nexö, jeles dán szocia­lista író (1869-1954). ANDOK, a világ leghosszabb hegylán­ca (7300 km). ANDREJEV Nikolaj, szovjet szobrász (1873-1932). ANEKDOTA, rövid tréfás történet. ANÉMIA, vérszegénység. .ANET Calude, francia regényíró (1868 — 1931). Valódi neve: Jean Schöpfer. ■ANGINA, torokgyulladás. ■ANGOLA, afrikai portugll gyarmat a Guineái öbölben (4,5 mill, lakos). ANILIN, színtelen, olajos, mérgező vegyület megkezdték a gépszerkezettani célok­ra alkalmas műanyagok módszeres kutatását. A legváltozatosobb alakú tömítések voltak az első gyártmá­nyók. Gördülő csapágyakat termeltek később és megállapították, hogy nagy előnyt jelent a műanyagok alkalma­zása. A megtakarítás: 50-55 százalék. A műanyag-fogaskerekekről szinte szólnunk sem kell, zajt^alan járásuk, egyszerű gyártásuk és sok előnyük miatt jól ismerik őket. A szalagcsi­szoló gépekhez készült silonszalagok tartósság tekintetében minden más anyagot felülmúlnak. A kísérletek most már a habosított műanyagokra is kiterjedtek. Ha ehhez még a mű­anyag befoglalást, a kombinált fém műanyag-kialakítás sokféle előnyét is hozzávesszük, akkor rádöbbenünk, mi­lyen komolyan kell ezzel a kérdéssel is foglalkozni. ÚJ GYÜMÖLCSLÉ-KÉSZlTÖ BERENDEZÉS las könyvek rendkívül finom papíron 2.4 X 1.7 cm nagyságban készültek, tehát alig nagyobbak egy kockacukor­nál. A könyvekhez nagyltóüveget is adnak, mert szabad szemmel alig ol­vashatók. tojastisztitö gép A Német Demokratikus Köztársa­ságban tojástisztitógépet szerkesztet­tek, amely óránként 1500 tojást tisz­tít meg és fényesít ki. A tojások egy gumispirálon állandó forgás közben haladnak át a gépen, miközben a gép különböző szakaszokon meleg vizet permetez rájuk, lekeféli és meleg le­vegővel megszárltja, majd kifényesíti őket. A gépi tojástisztUás állítólag nemcsak ólcsóbb, hartem higértikusabb is, mint a kézi. MŰANYAGOK FÉMEK HELYÉIT Harminc éve a bakelit hozott kis forradalmat az anyagok térén, amikor főleg a villamos szerelvényeknél ki­sebb méreteket és rövidebb gyártási időket tett lehetségessé. Azóta a mű­anyagok egyre újabb fajtái kerültek forgalomba és fehasználásra. A pilzeni Lenin Művek 1953 óta a műanyagklsérletl gyárral karöltve A Német Demokratikus Köztársa­ságban megkezdték egy gyümölcslé- készítő berendezés gyártását. Érde­kessége nemcsak abban rejlik, hogy a legkülönbfélébb gyümölcsökből ké­szíthetnek vele gyümölcslevet, hanem ez a berendezés azonnal sterilizálja és erjedésmentessé teszi a gyümölcs­lét. Hat egységből áll és a gyümölcs­malomtól kezdve, egészen a gyü­mölcslé palackozásáig jóformán auto­matikusan végzi a munkát. Nyolc óra alatt három tonna gyümölcsöt képes feldolgozni egy ilyen berendezés. Na­gyon alkalmas arra, hogy harmadren­dű hullott, ütódött gyümölcsöt fel­dolgozzon s így jóformán elértéktele­nedett termékből Ismét értékes anya­got hozzon létre. ÚJ GÁZTURBINÁS MOZDONYÓK A pilzeni Lenin Müvekbén bemutat­ták egyik legújabb alkotásunkat, a gázturbinás mozdony első példányát. Az új típusú mozdony üzemanyaga a benzingyártásnál molléktermékként nyert tüzelőnafta. A mozdony maxi­mális óránkénti sebessége személyvo­natoknál 125 km, tehervonatoknál 85 km. A gázturbinás mozdonyt olyan pályaszakaszokon kívánják üzembehe­lyezni, ahol a villamosítás nehézsé­gekkel jár. SZILARD BENZIN A Szovjetunióban adalékanyagok hozzáadásával olyan szilárd benzint készítettek, amely mínusz 50-60 C fokig minden különösebb nehézség nélkül szállítható. A felhasználás he­lyén kis speciális prés segítségével a szilárd benzin folyékonnyá tehető. A szerkezet bármely gépkocsiba, trak­torba, repülőgépbe beépíthető. A szi­lárd benzint az egyik antarktiszi kutatóállomáson használták először. AZ ELHÚZOTT HÄZ Lipcse mellett az olajbányák terü­letrendezése során sor került egy 600 tonnás kétemeletes, négylakásos csa­ládi ház eltolására. Az épületet 240 méter távolságra vontatták el. Az első fázis az épület körülárkolása volt, majd az alapzattól történő elvá­lasztása után 15 olajemelö segítségé­vel megemelték az egész épületet, 15 acélgörgőre helyezték és elvontatték az újonnan épített alapzatára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom