Tolnai Népújság, 2019. június (30. évfolyam, 126-149. szám)

2019-06-24 / 144. szám

1 db wellness hétvége 4 reszes kempingszett www.teol.hu HIRDETÉS UTAZZON A TOLNAI NÉPÚJSÁG6AU /] \j f m V >/■ k i iTjliv iüM Az SMS kódokat keresse július 1-től a Játsszon velünk 5 napig, küldje be naponta az 5 karakterű kódot + nevét + telepuleset SMS-ben a +3630/344 4421 (alapdíjas) telefonszamra és nyerjen minden nap értékes nyereményeket vagy a fődíjat! Jatekszabalyialot megtalálj a www teol hu/jateksiabalyzatok weboldnlon MEGYEI KÖRKÉP 2019. JUNIUS 24., HÉTFŐ Dr. Bertáidé András bíró bőrdzsekiben és napszemüvegben várta a vendégeket Élménydús éjszakai programok Szekszárdon öt helyszínen, a Wosinsky Mór Megyei Mú­zeum főépületében, a Vár­­megyeházán, a Szekszárdi Törvényszéken, a Babits Mi­hály Emlékházban és mel­lette a Mészöly Miklós Em­lékházban várták az érdek­lődőket a Múzeumok Éjsza­káján. Pakson a Városi Mú­zeum és az Atomenergetikai Múzeum várta közös prog­rammal a látogatókat. Brunner M. - Buschmann A. szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu TOLNA MEGYE Szekszárdon a Wosinsky Mór Megyei Múze­um főépületében délután öt órakor Acs Rezső polgármes­ter köszöntötte a megjelente­ket. Ahogy elmondta, a mú­zeumlátogatásra egész évben van igény, a nyár legrövidebb éjszakája pedig kiválóan al­kalmas a közös családi időtöl­tésre. Dr. Gaál Zsuzsanna tör­ténész hangsúlyozta, hogy na­gyon sok programmal készül­tek. Két új kezdeményezésük közül az egyik a Béri Balogh kard legendája, avagy miszti­kus küldetés a világ megmen­téséért bűnügyi kalandjáték, amelyet a szekszárdi 608-as Scola Caritatis Cserkészcsapat szervezett három-öt fős csapa­toknak. Itt valamennyi hely be­telt, ezen összesen 12 csapat vett részt. A másik új kezde­ményezésük a két világháború közti Szekszárd történeti kiál­lításhoz kapcsolódóan egy ka­marakiállítás volt, ehhez kötő­dött az ugyanebben az időpont­ban kezdődött lövészbemutató a kalocsai KSE Sportlövő szak­osztály vezetésével.- Öt légpisztolyt, tíz légpus­kát, és két lézervezérlésű imi­­tátorpuskát hoztunk, és több sport- és hobbifegyvert. Nevez­ni 16 év alatti és feletti két ka­tegóriában lehetett, az első há­rom helyezett a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által az erre az alkalomra készített érme­ket kap - adtak tájékoztatást a helyszínen. Erre a programra összesen százan neveztek. A Szekszárdi Törvényszéken délután egy interaktív perszi­muláción vehettek részt az ér­deklődők. Egy benzinkúti rab­lás humorral fűszerezett bíró­sági tárgyalásába tekinthettek A Szekszárdi Törvényszéken dr. Andódi László vezette le a perszimulációs előadást a népes közönség előtt Fotó: Buschmann Adrienn Orosz sugárzásmérő Fotó: M.Gy. Fegyverbemutató a megyei múzeum előtt Fotó: Mártonfai Dénes A megyei levéltárban Fotó: B. A. Közös programmal várta a látogatókat a két paksi múzeum A Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum idén ismét közös programmal vár­ta a látogatóit. A Múzeumok Éj­szakája paksi program alcíme „Bűvös 50” volt, ami a két mú­zeum alapításában jelentős szerepet játszó két földmunka elkezdésének dátumára utal. Ugyanis 1969-ben kezdődtek a régészeti kutatások Lusso­­niumban, és ugyanebben az évben az első földmunkák az atomerőmű építésénél. A Múzeumok Éjszakájának programjaival az elmúlt 50 év történéseit, kiemelkedő ese­ményeit idézték fel az érdek­lődőknek. A két helyszín köz­ti ingyenes járatokat előzetes regisztrációval lehetett igény­be venni. Az Atomenergetikai Múzeum­ban meg lehetett ismerked­ni az univerzum rejtélyeivel, a Nemzetközi Űrállomás felépí­tésével, látványos fizikakísérle­tekkel. A Paksi Városi Múzeum­ban kézműves vásár, szabad­téri, római kori, régészeti játé­kok, freskófestés várta az ér­deklődőket, a Rézváros legen­dája című tűzzsonglőr bemuta­tón pedig zsonglőrök és akro­batikus elemek kápráztatták el a nézőket. bele. Volt tárlatvezetés, amely a „pincétől a padlásig” bemutatta a törvényszék épületét, a hallga­tóság megismerhette a törvény­­széki palota történetét-történel­­mét dr. Andódi László interpre­tációjában. Dr. Bertáidé András bíró rendhagyó előadással is készült, bőrdzsekiben és nap­szemüvegben várta a vendé­geket „Könnyűzene - komoly bűncselekmény” című előadá­sára, akik stílusosan Coolio - Gangsta’s Paradise című szá­mát hallgatva foglaltak helyet, majd ismert pop-slágerekben felmerülő bűncselekmények elemzését ismerhették meg. Eközben a Vármegyeházán, a Tolna Megyei Levéltárban „Élmény, utazás, turizmus” szlogennel hirdetett előadások zajlottak; Rúzsa Éva igazgató­­helyettes, főlevéltáros tartott izgalmas prezentációt utazás­sal és turizmussal kapcsolatos történeti iratokról. Este nyolc órától Zhang Edit Kína-specia­­lista és tolmács mesélt a keleti ország varázsáról. Az érdeklő­dők csoportos sétán is részt ve-Legrégebbi köte­tük egy 1554-es kiadvány hettek, amely során megtekint­hették a Pollak Mihály által ter­vezett Vármegyeháza - a mos­tani levéltár épületének - egy­kori börtöncelláit is, amelyek többsége jelenleg iratraktár­ként funkcionál. Továbbá be­járhatták a levéltár több folyo­sóját, kutatószobáját. Éjjel Nagy Iván adott betekintést a levéltá­ri digitalizáció világába, majd Muthné Darócz Szilvia adott ízelítőt a levéltár történetéből és mutatott be könyvritkaságo­kat. A hallgatóság megtudhatta például, hogy a levéltárban ösz­­szesen körülbelül 25 ezer kötet található, ebből mintegy két­ezer régiség. Legrégebbi köte­tük egy 1554-es kiadvány, de legféltettebb kincseik között ta­lálható például egy német nyel­vű Korán, ezen kívül helytörté­neti különlegességek és egyéb érdekességek is vannak itt. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom