Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-15 / 12. szám

2019. JANUÁR 15., KEDD KITEKINTŐ g Bálványossy Zoltán munka közben, a webáruház irodájában, mellette hű társa, Bosco, a vakvezető kutya Fotó: Makovics Kornél Kevesen vannak, akik mer­nek és tudnak is tenni azért, hogy hátrányos hely­zetüket előnyükre fordít­sák, biztos anyagi megél­hetést szerezzenek, és ki­­teljesedett, boldog ember­ré váljanak. Ilyen a 30 éves Bálványossy Zoltán, aki vaknak született. Brunner Mónika monika.brunner@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Tolna megye szék­helyének központjában, egy irodaépületben dolgozik Bálványossy Zoltán. Busszal jár dolgozni Szekszárd mellől, munkahelyére minden nap elkíséri vakvezető kutyája, Bosco, a labrador. Amíg Zoltán dolgozik, addig Bosco, az eme­leten pihen, ha gazdájának munka közben el kell mennie valahova, vele tart.- Nem látássérült vagyok, hanem vak, így születtem. Webáruházi asszisztensként dolgozom. A mun­kámhoz szük­ség van a számí­tógépre, így kép­ernyőolvasó szoft­vert használok, amely egy video­kártya segítségé­vel az írott szöve­get beszédre ala­kítja, hallható formában. Egy néhány perc alatt feltelepíthe­tő, ingyenes programról van szó, általa majdnem ugyan­olyan gyorsan tudok dolgozni, mint azok, akiknek erre nincs szükségük - mondta lapunk­Jól beszél an­golul, ezért a külföldi ügyfe lekkel is tart­ja a kapcso­latot nak Bálványossy Zoltán, aki­nek munkahelye, a babater­mékeket forgalmazó cég volt Magyarországon az első inter­netes bababoit; tizenhét éve Csomagküldéssel foglalkoz­nak, ma már több mint húsz külső raktárból dolgoz­nak. Amikor meg­kapják a rendelést, Zoltán feladata, hogy egy interne­tes program alap­ján elkészítse a fu­társzolgálat cím­kéjét. Betáplálja a megrende­lő adatait, valamint a rende­lést az adatbázisba, és elkészí­ti a matricákat. Zoltán egyik fülében a fülhallgató, a számí­tógéphez nem egeret, hanem billentyűparancsokat hasz­nál. Nem csak a futárszolgá­lat címkéjét kezeli, de mivel jól beszél angolul, ezért a kül­földi ügyfelekkel is tartja a kapcsolatot, reklámtevékeny­ségért is felel, valamint köny­velési feladatai is vannak. Sza­badidejében, amikor ideje en­gedi, konditerembe jár, vala­mint nagyon szereti a rock és metál zenéket. Szívesen jár koncertekre is, ahová bará­taival, testvéreivel megy, ám olyan is előfordult, hogy Bosco kutyájával jelent meg egy-egy eseményen.- Megbízható kutya, min­denben számíthatok rá. Néha viccesen azt szoktam monda­ni, hogy még tömeget is tud oszlatni, de valójában is így van - mondta Bálványossy Zoltán. Megújították Bálványossy Zoltán közvetítő útján talált rá jelenlegi mun­kaadójára, Bodó Ágnesre. A megváltozott munkaképes­ségű személyek támogatása alapján Zoltánt csak fél évig tudta volna foglalkoztatni, de végül olyan elégedett volt vele, hogy nemrég hosszabbították meg a munkaszerződését.- Mint munkáltató, azért sze­retek Zolival dolgozni, mert ál­lapota ellenére tele van op­timizmussal, ami példa le­het minden ép ember számá­ra: hálát adni azért, ami meg­adatott, és elfogadni azt, amin nem tudunk változtatni. Jó együtt dolgozni ilyen hangulat­ban - mondta Bodó Ágnes. Nyolcmillios bírság a téli ellenőrzésnél TOLNA MEGYE-MAGYARORSZAG Több' mint nyolcmillió forint bírsággal zárult a múlt év végi téli szezonális élelmiszer-ellen­őrzés. Piacokat, üzleteket ellen­őriztek a megyében is, és avas dióbelet, a megengedettnél ma­gasabb morfintartalmú étke­zési mákot is találtak a Nem­zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei. Ország­szerte összesen 3312 ellenőr­zés, 117 figyelmeztetés, 14 te­vékenységkorlátozás, valamint 125 - összesen nyolcmillió fo­rintnyi - kiszabott bírság lett az ellenőrzés mérlege. M. I. Ragadozó városok a mozikban PROGRAMOK KEDD MOZI SZEKSZÁRD: Asterix: A varázs­ital titka (francia animációs csa­ládi film), 15 óra. Ragadozó vá­rosok (amerikai-új-zélandi akció­­fantasy), 17 óra. Creed 2 (ameri­kai akciófilm), 19.30. ELŐADÁS BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Út az óceánig - Tóth Rómeó élménybeszámolója az El Camino zarándokútról, 17 óra. SZERDA SZEKSZÁRD: Asterix: A varázs­ital titka (francia animációs csa­ládi film), 15 óra. Ragadozó vá­rosok (amerikai-új-zélandi akció­­fantasy), 17 óra. Creed 2 (ameri­kai akciófilm), 19.30. SZÍNHÁZ BÁTASZÉK, Petőfi Sándor Mű­velődési Ház, Szent István tér 7. A szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn bemutatja A miniszter fél­relép című színdarabot. 18 óra. Bosco, a vakvezető labrador vigyázza gazdája minden lépését Vakként kapott munkát a webáruházi asszisztens Megemlékezés, családi nap is volt a szedresi iskolában Színes programokat szerveztek Az elmúlt hétvégén is dolgoztak a tűzoltók SZEDRES Számtalan érdekes programon vehettek részt a szekszárdi I. Béla Gimnázi­um szedresi általános iskolá­jának tanulói a 2018-2019-es tanév első félévében. Színvo­nalas megemlékezéseket tar­tottak nemcsak a nemzeti ün­nepeken, így az aradi vérta­núk és az 1956-os forradalom, hanem a névadó, Bezerédj Ist­ván tiszteletére is, tájékozta­tott Hajdúné Farkas Dóra, a szedresi tagintézmény peda­gógusa. Pályaorientációs napot ren­deztek a helyi vállalkozók, szolgáltatók közreműködésé­vel. Rajzpályázatokon vettek részt sikerrel, hiszen a #Su­­lim pályázaton arany minősí­tést szereztek, egy téli rajzpá­lyázaton a felsősök a képzelet­beli dobogó mindhárom fokát elfoglalhatták. A hagyományos Advent pro­jekt keretében pedig Mikulás­­várást, lucázást, mesemon­dó verseny tartottak, a kará­csonyi ünnepély mellett pe­dig megrendeztek egy családi napot is a partnerek együtt­működésével. A félév zárása­ként pedig a diákok a Német Színházba látogathatnak el és korcsolyázni mehetnek Szek­­szárdra, tudatta Hajdúné Far­kas Dóra. B. K. A felsősök rajzpályázaton szerepeltek kiválóan Beküldött fotó TOLNA MEGYE Szombaton Nagy­­dorogon egy fatüzelésű kály­ha kéménye gyulladt ki. A tűz­esethez a katasztrófavédel­mi műveleti szolgálat mellett a paksi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonul­tak ki. Beavatkozásuknak kö­szönhetően a tűz nem terjedt tovább, de a kémény használ­hatatlanná vált. Vasárnap délelőtt a tamási önkormányzati tűzoltók Ma­­gyarkeszire vonultak, ahol egy családi ház kéményében lera­kodott korom égett. Az ott lakó két felnőtt és egy kiskorú gyer­mek ideiglenesen rokonoknál talált szállást. Vasárnap este egy karácsonyfa gyulladt meg Pakson, egy családi ház nappa­lijában. A tűz átterjedt a kör­nyező bútorokra. A paksi hiva­tásos tűzoltók vonultak a tűz­esethez, akik a tüzet egy víz­sugárral oltották el. A házban lakó két embert füstmérgezés tüneteivel kórházba szállítot­ták a mentősök. Szombaton Nagymányok külterületén egy személyautó felborult, egy személy beszo­rult. A bonyhádi hivatásos tűz­oltók kiérkezése előtt a jármű­vet az arra közlekedő autósok a talpára fordították, a beszo­rult személy sérülések nélkül kiszállt a járműből. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom