Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-15 / 12. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2019. JANUÁR 15., KEDD Szulejmánka és Jancsika ma már megférnek egymás mellett A három év körüli Szulej­­mánkát szólongatta család­ja az egyik szekszárdi hiper­marketben. Könnyen beazo­nosítható, honnan jött az ötlet a névadáshoz. Bizony nem is olyan egyszerű a le­endő szülőknek eldönteni, miként szólítsák gyermekü­ket egy életen át. Mácz Katalin katalin.macz@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Akadnak olyanok, akik kifejezetten ragaszkod­nak ahhoz, hogy az apa vagy az anya keresztnevét kapja á cse­mete, de olyan szülők is van­nak, akik csak azt tudják bizto­san, hogy nem a saját nevüket adják a babának. Ez utóbbi eset­ben előfordulhat, hogy hónapo­kig tanakodnak, milyen külön­leges csengésű nevet válassza­nak gyermeküknek. Visszaté­rőben vannak a hagyományos magyar nevek is, mint példá­ul János, István, Zoltán, László, Eszter vagy Júlia. Mirabella, Sába, Neszta, Zea, Dzsasztin, Zoé, Miléna, Eoxána, Benett, Rikárdó, Lorenzo és Aisa. Ezek az utóbbi hónapok­ban anyakönyvezett különle­ges nevek Szekszárdon, de tö­retlenül népszerűek a szappan­­opera sztárok, valamint - fiúk Ha valaki áttanulmányozta a Magyar Tudományos Akadé­mia (MTA) Nyelvtudományi In­tézet honlapján lévő, már en­gedélyezett nevek listáját, és nem talál neki tetszőt, akkor az általa kitalált új nevet, hiva­talos eljárásban, a Miniszter­­elnökség Területi Közigazgatá­sért Felelős Államtitkárságán kell kérvényeznie a kormany.hu portálról letölthető formanyom­tatványon. Az államtitkárság továbbítja a kérvényt az MTA Nyelvtudományi Intézetéhez, ahol harminc napon belül dön­tenek a kért utónév anyaköny­­vezhetőségéről. Tavaly példá­ul már bárki választhatta a lá­nyának a Lélia, Aviána, Zonera vagy Nea, fiának az Evron, Lemmi vagy Vetúriusz nevet. Egy szekszárdi futóversenyen legutóbb már nemcsak a rajt­hoz álló gyerek nevét regiszt­rálták, azt is kérték, tüntessék fel a csemete nemét is, mert a ma használatos keresztne­vek esetében nem mindig le­het tudni, hogy az illető fiú, vagy lány. S hogy miért választ valaki különleges nevet utódjá­nak? Egy fiatal anyuka szerint ez egyszerű, egy Szabó, Nagy vagy Kiss vezetéknévhez ő pél­dául biztosan különleges ke­resztnevet választana, hogy ne az ő gyermeke legyen a soka­dik Nagy Bence. Bence ugyan­is a legnépszerűbb fiúnév ma Magyarországon, ezt követi a Máté, Levente, Noel és Ádám. A lányoknál Hanna, Anna, Zoé, Luca és Emma a sorrend. esetében - az ősi magyar ne­vek, mint például Kolos, Hunor, Nimród, Zétény, Zente, Tasnád vagy Koppány. Dr. Molnár Ka­ta jegyző elmondta, az anya­könyvvezetők azt tapasztalták, a szülők kifejezetten arra töre­kednek, hogy minél különle­gesebb nevet adjanak gyerme­küknek. Más szempontot - pél­dául, hogy illik-e a vezetéknév­hez - kevésbé mérlegelnek. Dombóváron viszonylag rit­kán szeretnék sorozatsztárok vagy híres focisták után elne­vezni gyermeküket a szülők. A cél, hogy minél különlegesebb le­gyén a név Olyan eset pedig nem is volt, amikor új, a névjegyzékben nem szereplő nevet akartak volna engedélyeztetni. Papp Róbertné anyakönyvi és igaz­gatási ügyintéző elmondta, ar­ra is több alkalommal volt pél­da tavaly, hogy valaki felnőtt fejjel szeretett volna nevet vál­toztatni. Egyikük azzal indo­kolta döntését, hogy a jelenle­gi családnevével el sem jut az állásinterjúig. Ha pedig már ezen változtat, akkor keresne az új vezetéknévhez jobban il­lő keresztnevet is. HIRDETÉS A remek tarjánl futballistát, Szalay Miklóst hiába hívta Sándor Csikar az MTK-ba Dorogi kalamajka: egy kisfröccs miatt a tartalékokhoz küldték Buzánszky Jenőt A balesete után harminckét műtét várt a magasugrás királyára, Valerij Brumelra HIRDETÉS a megújult Tolna megyei hírportál Hírek percről percre • •;> www. te .hu Megjelent a Lakáskultúra Otthon, dekoráció, kert, életmód: mindez egy helyen! lakáskultúra WWW.LAKASKULTURA.hu KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! Ingyen szerezhetnek jogosítványt TOLNA MEGYE Négyezren sze­rezhetnek térítésmentesen ne­hézgépjárműre szóló jogosít­ványt, a mintegy 4 milliárd fo­rintos belföldi forrásból 2400 tehergépjármű-vezető és 1600 autóbuszvezető képzése való­sulhat meg a következő évek­ben - közölte Varga Mihály az állami hírügynökséggel. A Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók szá­mára hirdetett második prog­rammal a már dolgozó szemé­lyeket célozzák meg, akiknek munkaerőpiaci helyzete kép­zéssel előmozdítható. A támogatás közvetlen cél­csoportjába a magyarorszá­gi székhelyű logisztikai, köz­úti árufuvarozási és személy­­szállítási vállalkozások, fuva­rozók tartoznak, ennek meg­felelően C, C+E, D és GKI ka­tegóriás jogosítvány megszer­zését támogatják a tanfolya­mok - húzta alá a tárcavezető, kiemelve, évente 500-1000 új gépjárművezető munkába ál­lása szükséges a meglévő hi­ány pótlása mellett. A jelentkezők képzése a munkáltatói szándéknyilatko­zatok vagy tanulmányi szer­ződések benyújtása és meg­kötése után indulhat, a prog­ram hozzájárul a foglalkozta­tás bővítéséhez, hiszen konk­rét igényekre alapozott kép­zésekkel biztosítja a vállala­tok növekedéséhez szükséges munkaerőt - tette hozzá Var­ga Mihály. Jelentkezni a www.ofa.hu honlapon lehet. MW A különleges csengésűek mellett egyre többen hagyományos, magyar keresztnevet választanak gyermeküknek Fotó: MV Ha nem szerepel a névjegyzékben Nem tudni, hogy fiú vagy lány

Next

/
Oldalképek
Tartalom