Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-20 / 247. szám

2016. OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g A beküldők is örömmel láttak viszont receptjüket a Hirlap-szakácskönyvben Olvasóink vevők voltak a kiírásra és a kiadványra Öröm kézbe fogni a szakácskönyvet Tizedik alkalommal készí­tettük el olvasónk­kal közö­sen a Népúj­ság sza­kács­­könyvét, melynek bemutató­ján az album­ba kerülő recept­beküldők ajándék kiad­ványt is kaptak. Ugyan­akkor előfizetőinknek is kedvezünk, mert ők 1590 forintos áron jut­hatnak A természet ízei olvasóinktól című, több mint 150 receptet tartal­mazó könyvhöz. Nyemcsok László laszlo.nyemcsok@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Barna Jánosné, aki minden eddigi kiadvány­ban szerepelt, elmondta, igazi kincs ez a szakácskönyv a be­küldők míves munkái miatt. Mosolyogva hozzátette, most nem feltétlenül magára gon­dol. Ha netán nem jutna eszé­be, hogy mit süssön-főzzön a családnak, leemel a polcról egy albumot.- Jó, hogy változatos a tema­tika, így nekünk, receptbekül­dőknek is feladják a leckét az előkészületekhez - ecsetelte Erzsiké. - Örömteli, hogy idén nagyobb teret kaptak a hal- és vadételek, az erdők, mezők, kiskertek kincsei. Sebestyén János, recept­versenyünk győztese elárul­ta, hogy az ő fejében már ösz­­szeállt a jövő évi receptje is. A könyvbemutatón az albu­mot forgatók közül többen el­mondták, azért is jó, hogy több vadétel került a könyvbe, mert már egyre több hentesüzlet­ben árusítanak vadhúst. Ahogy Molnár Lajos jegyez­te meg tréfásan a bemutatón a könyvet lapozgatva: itt van az őz, itt van újra. Természetesen azért a fácán sem szorult hát­térbe. Az erdők, mezők nem­csak vadakban gazdagok, ha­nem gombákban, bogyós gyü­mölcsökben is, ezek felhasz­nálásával szintén sok étel ké­szült. Desszertekben, édességek­ben sem volt hiány a bekül­dők részéről, így ezekben is gazdag az idei Népújság sza­kácskönyve.- A nagymamáktól a kezdő háziasszonyokig nagyon so­kan megosztották kedvenc re­ceptjeiket velünk, így a könyv olvasótáborával is - mond­ta Ambrus György olimpiai aranyérmes mesterszakács, a könyv lektora. - Nem, vagy csak alig kellett belenyúl­nunk a receptekbe az elkészí­tés során. Vagyis, akik úgy készítik majd el az ételeket, ahogyan a szakácskönyvben szerepel, azt a végeredményt kapják, amit a recept ígér, a fénykép mutat. Sokan mond­ták, ami jólesett számunk­ra is, hogy mennyire szép és hasznos ajándék lehet ez a szakácskönyv, akár már a ka­rácsonyra gondolva is. A korszerű ételkészítési technológiákat is használták a beküldők, illetve a köret­alapanyagoknál a vadspárga vagy az édeskömény sem hi­ányzott. Borokhoz is bátran nyúltak olvasóink, miként az ételek ízesítésénél, úgy az el­készítés munkás perceiben is, mert ami kimarad az ételből, az nem mehet veszendőbe. Bondár László pincérmester arra is kitért a szakácskönyv­ben, hogy melyik ételhez mi­lyen bor illik. A könyvbemutatón Imre György fotóriporter - aki több száz felvételt készített az éte­lekről - elmondta, jó kézbe fogni ezt a kiadványt. Nánási János, a kiadó ve­zetője arra is kitért, mennyi­re örömteli volt olvasóinkkal együtt készíteni egy olyan ki­adványt, mely mindenkinek a hasznára, gasztronómiai tu­dása megőrzésére, bővítésére irányul. A tartalom mellett a forma is fontos, Adorján Éva stylist és asszisztense, Szép Éva be­állításai, eszközei, kiegészítői is kellettek ahhoz, hogy ilyen színvonalas kiadvány szület­hessen. A hagyományos és a modern tálalás is megjelenik majd a könyvben, emellett hasznos tanácsokkal, tippek­kel is szolgálnak a szakácsok a sütéshez-főzéshez, hogy még ízletesebb, ínycsiklandóbb le­gyen az adott étel. REJTVÉNY A Tolnai Népújság keresztrejt­­vény-nyereményjátékának 4 1. heti nyertese: Raush Erzsé­bet, tolnai olvasónk. A helyes megfejtés: Kémek keringője. A muszika hangja. A győztes­nek gratulálunk, és továbbra is várjuk a megfejtéseket. Érvényes előfizetéssel ren­delkező olvasóink a 42. heti keresztrejtvény-melléklet cím­oldalán lévő feladvány meg­fejtését nevükkel, címükkel együtt SMS-ben beküldhe­tik a 06-30/235-0333-as (nem emelt díjas) telefonszámunk­ra, illetve eljuttathatják szemé­lyesen vagy postai úton a Du­nántúli Napló szerkesztőségé­be (7621 Pécs, Kisfaludy u. 6.). Beküldési határidő: 2016. októ­ber 26., 13 óra. A helyes meg­fejtést beküldők között Disznó­torok ízei című szakácsköny­vet sorsolunk ki, a nyertes ne­vét az október 27-ei Tolnai Nép­újságban tesszük közzé. (A be­küldők egyben hozzájárulnak nevük közléséhez.) TRAFFIPAX 03:00-06:00 Kapospula, Rákóczi u. 52. 0500-07«) 6-os főút 113. km 0900-1100 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 0900-1130 M6 jobb 106 km 09:30-1130 _________Bátaszék. Budai u. 90. (»30-1130 6-os főút 120. km 09:30-11:30 61-es főút 77. km 1000-1200 ___________55-ó$fóóU20. km 12:30-1400 6-os főút 127. km 1300-15:30 M6 bal 111. km 1300-16:00 56-os főút 20. km 1300-1530 M6 jobb 153. km 1330-15:30 6-os főút 93. km 1430-1&00 6-os főút 133. km 15:00-18:00 61-es főút 84. km 1600-1800 M6 jobb 164. km 1600-19:00 M6 bal 91. km 1630-17:30 6-os főút 136 km 17:00-2000 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 17-30-1930 6-os főút 113. km 1800-1900 6-os főút 148. km 2130-2300 _______mmu&.km 21.30-2330 6-os főút 100. km 2100-0000 __ m Dombórár, Hunyadi tér 37. Emlékezetes szüreti felvonulás volt Pincehelyen Több százan mulattak PINCEHELY Komoly szervezés és készülődés előzte meg az idei szüreti felvonulást. Mint azt Fekete Gábor polgármes­tertől megtudtuk, nagy vára­kozással és lelkesedéssel ké­szültek a résztvevők: előke­rültek a szekrényekből a pi­ros mellények, zöld kötények, bőgatyák és alsószoknyák, el­készültek a színes virágok is, amelyek a fogatokat díszítet­ték. A hűvös, ködös délelőtt el­lenére közel 160 népviseletbe öltözött fiatal és idősebb szállt fel a kocsikra. Délutánra kitisztult az idő, még a nap is kisütött, megad­va az alkalomhoz illő, kellemes közérzetet és jó hangulatot, így egy órakor vidáman indulha­tott el a 20 fogatból álló menet, elején a csikósokkal, a bírópár és a jegyzőpár hintójával, majd a többi kocsikkal és hintókkal. A fogatok között helyet kapott egy egyedi ötlet alapján társa­dalmi munkában készült pör­gő kocsi is, amelyen két, ember nagyságú, szüreti párt megfor­máló baba kapott helyet egy bo­roshordó társaságában. Össze­sen 9 megállót alakítottak ki, ezeken a helyeken a környék­beli lakosok finom sütemé­nyekkel, szendvicsekkel, üdí­tőkkel és hazai borral kínálták meg a felvonulókat, akik tánc­cal és nótaszóval viszonozták a finomságokat. A menetet végig kísérte a Sprint slágerzenekar, friss csárdásokkal, régi nóták­kal a nézelődők és a beöltözöt­­tek örömére. Mire sötétedni kezdett, hat óra tájban a szüretis sokada­­lom megérkezett a Kultúrház­­hoz, ahol a terített asztaloknál Húsz fogat, kocsik, szekerek, hintók alkották a felvonulás gerincét Egy szép pár - részlet a szüreti felvonulásból sertéspörkölt várta őket. A ha­gyományos nyitótánc eltánco­­lása után a résztvevők nagy többsége kényelmesebb ru­hákba öltözött át. Az est folya­mán sztárvendéget is köszönt­hettünk a Muzsika tv-ből is­mert Balance band tagjainak személyében, akik műsoruk­kal megalapozták a hangula­tot az utána kezdődő bálhoz. A bálban ugyancsak a Sprint zenekar muzsikált. Zenéjükre közel 400 fő mulatott, a szinte zsúfolásig megtelt tágas Kul­­túrházban. V. M. PROGRAMSOROLO CSÜTÖRTÖK VÖLGYSÉGI TANÁROK ÉJSZAKÁJA Bonyhád: Völgységi Múzeum: Dr. Dobos Gyula: Az 1956-os forrada­lom Tolna megyében, 18 óra. An­­dorka Gábor vezteésével műhely­­beszélgetés: A „kibeszéletlen” té­mák oktatása: A Rákosi-érától a Kádár-korszakig, 19 óra. Lohn An­namária: Ház és ember - Múzeumi órák az új állandó kiállításban, 20 óra. Völgységi borok bemuatatása a pincetárlatban, 21 óra. Kötetlen beszélgetés, 22 óra. Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: megemlékezés sorozat az október 23-i forradalom 60. év­fordulója alkalmából - A Szabad­ság, szerelem című film vetítése 15.30 óra. MEGEMLÉKEZÉS Szekszárd, Luther tér: ’56-os ÉLETKÉP két napiga Luther téren! Rendhagyó történelemórák diá­koknak a Luther téren 8-17 óra. Megelevenedik az '56-os ÉLET­KÉP - katonai hagyományőrzők bemutatója, 15 óra. Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényte­rem: Magyar rekviem c. film vetíté­se - A belépés díjtalan 19.56 óra. PÉNTEK MEGEMLÉKEZÉS Hőgyész: Október 23-i megemlé­kezés, Koszorúzás a temetőben Somogyi Antal sírhelyénél 16.30 óra. Ünnepi műsor a Művelődési Házban az általános iskola diák­jainak közreműködésével, 17.15 óra. Szentmise a Szent Kereszt Plébánia Templomban, 18 óra. Szekszárd, Babits Mihály Kultu­rális Központ, Rendezvényterem: Szabadság? Szerelem?... 1956!, Megáll az idő című film vetítése - A belépés díjtalan, 19.56 óra. FORRADALMI HANGULATBAN... Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: megemlékezés sorozat az október 23-i forradalom 60. év­fordulója alkalmából - Megáll az idő című film vetítése, 15.30 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Szekszárd: Sétálj velünk és fe­dezd fel! - Szobortúra a belváros­ban a Wosinsky Mór Megyei Mú­zeum szervezésében. Találkozás a Szent István téri 1956-os szobor­nál, 15 óra. A hír velünk jár! VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi Véradó 8.00- 14.00 Kakasd Faluház 14.00-16.00 Cikó Művelődési Ház 17.00-18.30 PÉNTEK Szekszárd Véradó Állomás 8.00- 15.00 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunafóldvár-97 cm, Paks 41 cm, Dom bori 65 cm, Árvízkapu 445 cm, Baja 166 cm. A Sió Palánknál 190 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom