Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-20 / 272. szám

2015. NOVEMBER 20., PENTEK KITEKINTŐ Jövőre ismét megmutathatja külföldön a tudását az idén ötvenéves bábcsoport Szárnyaló sióagárdi Fecskék Fennállásának ötvenedik év­fordulóját ünnepli a hétvégén a megye méltán országos hírű gyermek-művészeti együttese, a Fecske Bábcsoport. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu SIÓAGARD A bábcsoport 1965-ben alakult, de a történet 1960-tól da­tálódik, amikor is Tarlós László- né Edit néni mint óvodapedagó­gus az óvodások körében elkezd­te a bábozást Sióagárdon. Ahogy a gyerekek cseperedtek, általá­nos iskolába, majd középiskolába kerültek, folyamatosan visszajár­tak hozzá. A főként mesedarabokat játszó, sióagárdi diákokból álló csoport számos sikert tudhat magáénak. A Dél-dunántúli Regionális Ama­tőr Bábfesztiválokon a zsűri szinte minden évben alkalmasnak talál­ta a Fecskék darabjait arra, hogy a Gyermekbábosok Országos Fesz­tiváljára, a hagyományosan Eger­ben megrendezett szemlére „re­pítse” őket, ahonnan szinte min­dig valamilyen díjjal tértek ha­za a „fészekbe”, tovább öregbítve a kistelepülés hírét-nevét. A cso­port 1988-ban megkapta a „Kivá­ló Együttes” címet, és bejutott a „Játsszunk bábszínházát!” televí­ziós vetélkedőbe is, 1996-ban pe­dig Hollandiába kaptak meghí­vást egy folklór-világfesztiválra. A bábozásnak nemcsak a klasszikus, hagyományos mód­A fecskék bábjai, bábos eszközei önmagukban is művészeti alkotások, kiá anyagként is megállják f ■ illítási a helyüket | ját tanulják és űzik, sokszor él­nek modernebb, merészebb meg­oldásokkal is. A bábjaik, bábos eszközeik önmagukban is mű­vészi alkotások. 2009-ben Eger­ben Edit nénit UNIMA-díjjal tün­tették ki sokévi színvonalas mű­vészeti munkájáért. A település pedig Sióagárdért Emlékérem­mel köszönte meg a Fecskék ha­gyományőrző, szakmai sikerek­ben gazdag munkáját. 2009-ben Kozma Erzsébet vette át a csoport irányítását, aki gyermekkora óta a csoport tagja volt. Nevéhez fű­ződik a szakmai zsűri által is fe­lejthetetlen, joggal aranyminősí­tést nyert „A természet csodája” című produkció rendezése. 2012- től Pekari Bernadett drámapeda­gógus a csoport irányítója, aki elődei színvonalas szakmai mun­káját követve további sikereket ér el azóta is a Fecskékkel. A műsorok különleges, egye­di sajátossága, hogy fellelhetők benne a féltve őrzött és ápolt sió­A bábcsoport minősített darabjai 2007: Hogyan tanult meg a kis­kutya ugatni? (kesztyűbábok)- ezüstminősítés, Eger. 2008: Petőfi Sándor: Falu végén kur­ta kocsma (óriás asztali báb) - ezüstminősítés, Eger. 2009: Gár­donyi Géza: A Riska (asztali báb­játék) - aranyminősítés, Eger. 2010: „A természet csodája" (fekete színházas produkció) - aranyminősítés. Eger. 2011: Kis- né Pólyák Erzsébet: Ki nyávo­gott? (kesztyűbáb) és Devecse­ry László: Hárman egy szoknyá­ban (bunraku) - bronzminősítés. Eger. 2012: A bohóchal (fekete színházas produkció) és Lázár Er­vin: Virágszemű (asztali bábjáték) - ezüstmínősítés, Eger. 2013: Fehérlófia - (hátsó mozgatású bábok) - aranyminősítés, Eger. 2014: Az égig érő fa (saját készí­tésű, botos bábok) - aranyminő­sítés. Eger. 2015: Csókalányok (síóagárdí népviseletes botos bá­bok) - aranymínősítés. Eger. Szakmai nap a pedagógusoknak Az amatőr bábjáték komoly tra­dícióval rendelkezik Magyaror­szágon. Az 1960-as években kö­zel 2000 bábcsoport működött a művelődési házakban, nemcsak gyermek, hanem felnőtt ama­tőr közösségek is. A társadalmi változások, a bábcsoportveze­tők lassú kiöregedése ahhoz ve­zetett, hogy a gyermekcsoportok tömegesen megszűntek. A Nem­agárdi hagyományok, így az au­tentikus citeramuzsika is. Az összefogás erejét méltán bizo­nyítja a helyi citerazenekarral való kapcsolat. Ennek vezetője Horváth Andrea óvónő, akinek szakmai támogatásával újabb és újabb remek bábelőadás szü­letik. zeti Művelődési Intézet a Magyar Bábjátékos Egyesülettel együtt „Játsszunk újra bábszínházát!" címmel újraéleszti a régi hagyo­mányt, értékeket. A Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány ehhez a törekvéshez kapcsolód­va november 21-én, szombaton Sióagárdon ingyenes szakmai napot szervez pedagógusoknak „A bábozás színei” címmel. 2016-ban a Fecskék ismét meg­mutatkoznak nemzetközi színté­ren. Franciaország várja őket, ahol a Párizs környéki óvodá­soknak, iskolásoknak, pedagó­gusoknak mutatják majd be mű­soraikat, és vezetik be a néző- ket-hallgatókat a bábozás, illetve a bábkészítés rejtelmeibe is. ORVOSI UGYELETEK Ugyeletek 2015. november 20- án 16 órától 23-án reggel 8 órá­ig­Szekszárd: Felnőtt háziorvosi ügyelet: Vörös­marty u. 5. Telefon: 74/318-104. Gyermekorvosi ügyelet: Szent Ist­ván tér 18. Telefon: 74/318-104. Fogászati ügyelet (szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szent Ist­ván tér 18. Telefon: 74/315-454. Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. Bonyhád: Rendelőintézet, Baj- csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318- 104. Dombóvár: A felnőtt ügyelet a kór­ház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségé­ben. Telefon: 74/462-385. Hőgyész: Kossuth tér 6. (a mentő- állomás mellett). Telefon: 74/488- 008. iregszemcse: Rákóczi u. 1. Tele­fon: 74/570-028. Paks: Rákóczi u. 1. (Rendelőinté­zet). Telefon: 75/410-222. Simontornya: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318- 104. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Tele­fon: 74/570-028. Tolna: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. Ügyeletes gyógyszertárak: Szekszárd: Szent László gyógy­szertár, Tartsay utca 40. Tel.: 74/313-476. Bonyhád: Szent Imre gyógy­szertár, Szent Imre utca 5. Tel.: 74/450-798. Dombóvár: Imola gyógyszertár, Arany János tér 28. Tel.: 74/461- 492. Dunaföldvár: Amarilisz gyógyszer- tár, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541- 069. Hőgyész: Szent Teréz gyógyszer- tár,'Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. Paks: Benu gyógyszertár, Tolnai utca 2/1. Tel.: 75/417-039. Simontornya: Sándor gyógyszer- tár, Templom utca 5. Tel.: 74/486- 032. Tamási: Fagyöngy gyógyszertár, Móricz Zs. Itp. 8. Tel.: 74/471-308. Tolna: Salvia gyógyszertár, Baj- csy-Zs. utca 27. Tel.: 74/440-516. Lelkisegély internetes szolgálat: sos.lelkiposta@gmail.com ÁLLATORVOSI UGYELETEK Hatósági állatorvosi szolgálat 2015. november 20-án 16 órától 23-án 8 óráig: Dr. György Krisztián Bonyhád, Ga­garin u. 49. Tel.: 30/2175-629, 20/3732-585; Dr. Batári László Gyönk, József A. u. 540. Tel.: 74/449-313, 30/230- 4852. Magán állatorvosi ügyelet 2015. november 20-án 16 órától 23-án 8 óráig: Dr. Kocsis Beáta Szálka, Táncsics u. 13. Tel.: 30/6628-012; Dr. Tóth Tamás Fadd, Templom u. 50. Tel.: 30/957-0810; Dr. Ulbert Miklós, Paks, Cecei u. 93. Tel.: 20/5300-727; Dr. György Krisztián Bonyhád, Fáy Itp. 24. Tel.: 20/373-2585; Dr. Batári László Gyönk, József A. u. 540. Tel.: 30/230-4852. Ügyeleti időben is kereshető még a Szekszárdi Állatkórház, a Mikes utca 14. alatt, telefon: 30/551-4653. Dombóváron a központi ügyelet te­lefonszáma: 30/444-7957. Dunaföldváron pedig a Túri Állatkór­ház nyújt 0-24 órás állategészség­ügyi készenléti ügyeletet, állandóan hívható mobilszáma: 30/2096-096. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Hanoi Erzsébet Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PENTEK MOZI Bölcske: A kis hercegffrancia animá­ciós fantasy), 16 óra. Dheepan - Egy menekült története (francia krimi), 18 óra. 007 SPECTRE - A fantom visz- szatér (angol-amerikai akció-thriller), 20.30. Szekszárd: Az éhezők viadala - A ki­választott 2. rész 3D (amerikai ka­landfilm), 16.30 és 19 óra. 5 ZENTERZSEBETUNNE Tolna Katolikus templom: a szentmi­sén a Mözsi Bartók Béla Női Karéne­kei, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Králl Mária és Horváth Miklós Nagy gluténmentes recep- tes könyvének bemutatója, 16 óra. PROGRAMOK KIÁLLÍTÁS Szekszárd Megyei kórház, folyo­sógaléria: Mi világunk 2014 - a Mezőföld Természetfotó Egyesület kiállítását Ritzel Zoltán természet- fotós nyitja meg, 17 óra. Ezt köve­tően dr. Almási István Két mangó­fa, avagy természetfotózás hábo­rúban címmel tart vetítéses elő­adást. GALAMB- ES KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: a program 10- 16 óráig tart. ELOADAS Bátaszék Petőfi Sándor Művelődé­si Ház: A személy védelme - Farkas Zoltán kyokushin karate edző, com­bat lövész, taktikai közelharc oktató előadása, 18 óra. SZOMBAT MOZI Bölcske: A kis herceg (francia ani­mációs fantasy), 16 óra. Dheepan - Egy menekült története (francia kri­mi), 18 óra. 007 SPECTRE - A fan­tom visszatér, 20.30. Szekszárd: Az éhezők viadala - A ki­választott 2. rész 3D (amerikai ka­landfilm), 16.30 és 19 óra. KIÁLLÍTÁS Kaposszekcső Közösségi Ház: „10 éves a Közösségi Ház" - a retros­pektív kiállítást Csapó Gyuláné pol­gármester nyitja meg, közreműköd­nek a falu ovisai, iskolásai, 17 óra. GALAMB- ES KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: a program 9-16 óráig tart. SZEKSZÁRD Ötvenéves érettségi találkozóra jöttek össze az akkori nevén Bezerédj István Közgazdasági Tech­nikum, Szövetkezeti Szakiskola 1965-ben érettségizett B. osztályos diákjai a megyeszékhelyen. Az osztály- főnöki órát az egyetlen még élő tanáruk, Budai Józsefné tartotta meg, majd ezt követően fehér asztal mel­lett folytatták a jó hangulatú beszélgetést és az emlékek felidézését a résztvevők. V. M. SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 3,8,19,24,28,31,34 Kézi számsorsolás: 2,4,5,16,20,24,31 Nyeremények: Héttalálatos Odb 0 Ft Hattalálatos 118 db 178 720 Ft Öttalálatos 4240 db 4975 Ft Négytalálatos 57 892 db 1065 Ft Jövő heti várható nyeremény: 220 000 000 Ft TRAFFIPAX 08:40-1000 60s főút 139. km 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 0930-11«} Paks, Pollack és Katonau. 09:00-11:00 60s főút 120. km 09:00-11:00 Bonyhád, Rákóczi u. 161 10:15-11:45 60s főút 134. km ísmmm:- : Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 12:30-14:00 60s főút 117. km 1230-1530 60s főút 107. km 13:00-15:00 Bonyhád, Cikói u. 33. 13:00-15«) • ! »»bal 153. km 13:00-15:00 M6 jobb 120. km 13:00-15«) Szekszárd, Béri a Áu, 106. 14:40-16:40 Szekszárd. Rákóczi u. 126. moo-i&oo M9 7.km 16:00-18:00 60s főút 100. km 16:00-18.«) Bonyhád, Perezeiu. 123. 16:00-18:30 M6 jobb 108. km 17:00-1&40 Szekszárd. Keselyűs u. 20. 21:00-23«) Várdomb, Kossuth u. 50/A. 21:00-23:00 ............................Paks, Tornai út 48. teol.hu VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap délelőtt 11 órakor: Dunaföldvár Paks Dombon Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-151 cm, -38 cm, -27 cm, 396 cm, 82 cm. 189 cm. 4 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom