Tolnai Népújság, 2015. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

2015-04-16 / 89. szám

SPORT - SZOLGALTATAS 2015. ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK Későn eszmélt a Dombóvár az alapszakasz-első pécsiek ellen A gólkirálynő egyedül kevés volt kézilabda A mesterlövészek listáját vezető Szabó Dominika 18 gólt lőtt a Hévíznek FÉRFI KOSÁRLABDA NB II, RÁ­JÁTSZÁS. DOMBÓVÁRI KSE-PE- AC 76-79 (21-22,19-23,17-16, 19-18). V.: Koncsek, Lakos. Dombóvár: Tamás 6, SZILÁ­GYI 14/6, Balogh 8/6, FAR­KAS 23, Panta 10/6. Cs: Pö- löske 1, Németh 2, MURVAI 9, Lovas 1, Küszter 2. Edző: Szőke Balázs. Négy hetes szünet után folytatódott a bajnokság. A rájátszásban az 1-4. helyezett csapatok még egy kört játsza­nak oda-vissza vágós alapon. Jól kezdte a meccset a DKS (14-9), az alapszakasz-győz­tes pécsiek azonban fordítot­tak, a második etapban pe­dig növelték előnyüket. Saj­nos a félidő végére két kulcs­ember - Szilágyi és Balogh - begyűjtötte a negyedik sze­mélyi hibáját. 13 pontos (46- 59) PEAC vezetésnél elkez­dett védekezni a Dombóvár, s a 3. negyed végére Murvai pontjaival felzárkózott (30. p.: 57-61). A végjátékban fontos pillanatokban bün­tetőket hibáztak Pantáék (a mérkőzésen 14-et). Az utol­só percben Farkas két bünte­tőjével 73-75-re állt a táblán. A pécsi támadóidő utolsó má­sodpercében Al-Farhat bedo­bott egy középtávolit. Panta hárompontosa után (76-77) 10 mp-vel a vége előtt faultol­tak Tamásék, Nagy értékesí­tette mindkét büntetőjét - az utolsó hazai dobás nem ért gyűrűt. ■ B. L. PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI szekszárd: Keleti nyuga­lom - A második Marigold Hotel (amerikai-angol víg­játék), 16.30. A 44. gyermek (cseh-angol-román-amerikai filmdráma), 19 óra. JUBILEUMI GÁLA SZEKSZÁRD BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT: jubileu­mi gálaműsor az intézmény átadásának 45. évforduló­ján, 11 óra. Közreműködik a Szekszárd Jazz Quartet, a Bartina Néptánc Egyesület és a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, beszédet mond Ács Rezső polgármester, Hal- mai-Nagy Róbert igazgató és Kaczián János helytörténész, nyugalmazott igazgató. PÉNTEK MOZI dunaföldváR: Későnérők (amerikai romantikus vígjá­ték), 20 óra. szekszárd: A 7. törpe (német animációs film), 15 óra. Keleti nyugalom - A második Ma­rigold Hotel (amerikai-angol vígjáték), 16.30. A 44. gyer­mek (cseh-angol-román-ame- rikai filmdráma), 19 óra. VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 92 cm, Pak« 258 cm, Domborl 312 cm, Árvízkapu 679 cm, Baja 397 cm. A Sió Palánknál 223 cm. Csak a Tolna KC győzött a Tolna megyei csapatok közül az NB Il-es kézilabda-baj­nokságban. Balázs László NŐK, DÉLNYUGAT. TOLNA KC­csurgói nkc 23-18 (13-10). Tol­na. V.: Járdi, Túrák. Tolna: SZA­BÓ A.- YELA 2, Csonka 3, Si­pos 4, GÁL 3, Pásztor K. 2, MA- LÁTI 5. Csere: Bíró D., Bodzá- si (kapusok), Pásztor F. 1, Nagy Á., Bakó, Tornai Cs. 3 (3), Tornai F., Gergelyffy, Szauter. Edző: Ta­kács István. HÉTMÉTERESEK: 4/3, ill. 9/4. KIÁLLÍTÁSOK: 12, íll. 4 perc. Közepes színvonalú, de küz­delmes mérkőzést játszott a két csapat, a tolnaiak kemény já­tékkal csikarták ki a győzel­met. Junior: 34-27. takács istván: - Újra megta­láltuk a régi védekezésünket, és ez most elég volt a sikerhez. TAM-BAU TAMÁSI KC-HÉVÍZI SK 32-33 (16-17). Tamási. V.: Papp, Tajti. Tamási: János- Sákovics B., SZABÓ D. 18 (8), LUKÁCS 5, Sákovics K., Varga N. 4, Raffa­el A. Csere: Raffael B., Kersák 4, Tóth B. 1, Gulyás, Salamon. Edző: Varga László. HÉTMÉTERESEK: 8/8, Ül. 2/2. kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hullámzó mérkőzésen több­ször is vezetett a vendéglátó, de a félidők hajrája mindig a für­dővárosi csapatnak sikerült jobban, akik egy góllal jobbnak Szabó Dominika (a labdával) szenzációsan játszott, de 18 gólja (!) is kevés volt ahhoz, hogy a tamásiak legyőzzék a hévízi együttest bizonyultak. A Tamási juniorjai győzelmükkel megszerezték a bajnoki címet. Junior: 32-29. varga László: - Amíg nem bírjuk végig erővel, addig az ilyen találkozókat nem fogjuk megnyerni. FÉRFIAK. KALOCSAI KC-AKVAP­last hőgyész 32-21 (19-10). Ka­locsa. V: Száva, Szegedi. Hő­gyész: Farkas G.- Teimel, Nyit- rai 6, Milkovics 2, Gadányi 3 (2), Sipos M. 4, Krémer 3. Cse­re: Hudra, Maczó (kapusok), Héger, Pap B. 2, Izsák, Balaskó 1, Debreczeni, Tiborcz. Edző: Barabás Lajos. HÉTMÉTERESEK: 1/1, Ül. 4/2. KIÁLLÍTÁSOK: 6, Ül. 10 perc. A bajnokaspiráns hazai csa­pat az első félidőben eldöntöt­te a mérkőzést a tartalékosán kiálló hőgyésziek ellen. Junior: 19-29. BARABÁS LAJOS: - A tisztes helytállás volt a célunk. SP0RT36 KOMLÓ U23-SIM0N- TORNYAI KK 41-34 (21-13). V.: Bán-Farkas, Miksó. SIKK: De­meter- Szabó B. 5, Vonya 6, Torma 2, Csendes 9, Nagy 6 (5), Molnár Be. 3. Csere: Molnár Ba., Lampert 3, Nacsa, Varga L. Edző: Zámbó Tibor. HÉTMÉTERESEK: -/-, Ül. 6/5. KIÁLLÍTÁSOK: 10, Ül. 6 perc. A Komló ellen 34 gólt lőtt a Simontornya, mégis veszített. Az elején nem volt elég feszes a SIKK védekezése, támadásban pedig több biztos helyzet kima­radt (6. perc: 7-1). Zámbó edző időkérése után már kiegyen­lítettebb küzdelem folyt a pá­lyán. zámbó TIBOR: - A mérkőzés az első sípszónál kezdődik - a helyzeteket pedig be kell lőni. A nyírfa pollenje okozhat tüneteket allergia Ha köhögés, nehéz légzés is jelentkezik, fellép az asztma gyanúja Szemetet szednek, fákat is ültetnek a civilek A héten országszerte emelke­dik a levegőben lévő nyírfapol­len mennyisége, sokfelé elérhe­ti a magas-nagyon magas szin­tet is - hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgá­lat. A nyírfa mellett elsősorban a kőris, a fűz pollenje lehet jelen tüneteket okozó közepes-magas koncentrációban. Az éger, a mo­gyoró szezonja véget ért, virág­poruk már nem, vagy csak mi­nimális koncentrációban fordul elő. A klasszikus tünetek a vizes orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, A vizes orrfolyás, az orrdugulás és a szemviszketés klasszikus tünet illetve a szem váladékozása és viszketése. Azoknál a betegek­nél, akiknél mindehhez köhögés vagy nehézlégzés társul, aszt­mára is gondolni kell. Dr. Gagyi Emma a szekszárdi tüdőgondozó vezető főorvosa nemrég elmond­ta, az aüergiára megelőzésként nem javasolt rögtön a gyógysze­res kezelés. A tünetek kezdete­kor első körben érdemes lokális szerepeket - orrsprayket, szem- cseppeket - használni, a tünetek erősödésekor pedig antihiszta- min tartalmú tablettákat szedni. Szép egységet alkotó „lélekmozaikok” önkifejezés Egy darabjaira hullott kávéscsésze nemcsak dühre adhat okot bonyhád - Azért tartom nagy­szerű dolognak a kiáüításokat, mert olyankor az alkotó „meg­mutathatja lelkének egy darab­ját” a közönségnek. A mai prog­ramra is úgy tekintek, mint egy hídra, amely „összeköti a ti lel- keteket” az enyémmel - mond­ta Brauerné Pálfi Andrea ked­den este a Solymár Imre Váro­si Könyvtárban megnyílt „Lé- lek-Mozaik” című tárlatát felve­zetve azután, hogy lánya, Iza- bell egy szép verssel köszöntöt­te a vendégeket. A családias, kellemes han­gulatú rendezvényen a bony­hádi alkotó azt is elárulta a je­lenlévőknek, hogy miért ép­pen a mozaik technika mellett Kiváló alkotásokat gyűjt csokorba a bibliotékában látható tárlat tette le voksát, amikor az ön­kifejezés lehetőségei közül vá­lasztott. Mint fogalmazott, már copfos kislányként jó barátsá­got kötött a pasztell-, valamint a zsírkrétával, és Kovács Fe­renc festőművész, tanár „szár­nyai alatt” nevelkedve az al­kotóművészet is szerves részé­vé vált az életének. Felnőttként mégis a mozaikot választotta, az inspirációt pedig egy dara­bokra törött kávéscsésze jelen­tette számára. Azóta megannyi porcelán, csésze, tányér, vagy éppen fes­tett üvegdarab alkotott egy egé­szet keze munkáját dicsérve, a szépérzékkel megáldott érdek­lődők örömére. ■ Vizin B. tolna A több, mint hatvan nyilvántartott tolnai civil szervezet kb. negyede kép­viseltette magát a városhá­zán szerdán rendezett hagyo­mányos civil találkozón. Ap- pelshoffer Ágnes polgármes­ter fontosnak mondta a civilek szerteágazó tevékenységét. Egyben jelezte: jó lenne, ha még több aktív szervezet len­ne a városban. Elmondta, hogy a közelmúlt­ban kivágott idős, beteg, bal­esetveszélyes fákat pótolni fog­ja a város, a faültetésbe civile­ket is bevonnak, eddig 9 szer­vezet vállalta a közreműkö­dést. Baksainé Kenessei Éva a humán bizottság, illetve a he­lyi nagycsaládosok elnöke je­lezte, hogy egyesületük idén is részt vesz a Te szedd! szemét- szedési akcióban, várhatóan más helyi egyesületek is csat­lakozni fognak. A téma kap­csán a polgármester elmondta, hogy hamarosan megszűnnek a szelektív hulladékgyűjtő szi­getek a városban, mivel a szol­gáltató már közvetlenül a há­zaktól elviszi a szelektív hulla­dékot is. A találkozón ismertették a mindenki számára nyitott ci­vil programokat is. Ilyen lesz többek között a májusi Nepo- muki ünnep, az augusztusi búcsú, a júniusi Bezerédj-ke- rékpártúra, a szeptemberi templomok éjszakája, a szil­veszteri futás, illetve számos ismeretterjesztő előadás és hangverseny. ■ S. K. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom