Tolnai Népújság, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-19 / 142. szám

6 2009. JUNIUS 19., PENTEK _____ GAZDASÁG A B UX index 2009. június 18-án 15500 15400 15300 15200 15100 15000 14900 14800. pont/ Előző napi ........................t....... zá róérték: i5.39,a8ewVort-i9 15 275 tőzsde nyitása /| 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK_______________«x»­Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft Danubius 3780 3,13 n OTP 3545 2,75 10927 Econet 56 1,81 14 Any 730 1,38 15 TVK 2 200 1,14 21 Fotex 397 0,76 34 VESZTESEK ___________forrás: bét Ré szvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft Mtelekom 598-0,99 1170 Mól 12 625-0,59 2 010 Pannergy 850-0,46 5 KEG 1345-0,37 6 A BUX index az elmúlt napokban BÉT-áruszekció (forint/tonna, 06.18.) Uj elszámolási ár EUROBÚZA 2009. augusztus 34 000 TAKARMÁNYBÚZA 2009. augusrtus 31 000 TAKARMÁNYKUKORICA 2009. július 38 440 TAKARMANYARPA 2009. augusztus . 28 000 OLAJNAPRAFORGÓ 2009. október 74 500 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2009. június 18-án. €/Ft $/Ft CHF/Ft f t t 283,63 203,82 188,72 +1.92 Ft +0,70 Ft +2,08 Forintbetéti* kamatok (%, 02.27-től) 2 ho 3 hó Allianz Bank 6,10 6,30 Budapest Bank 6,25 6,25 CIB Bank 5,25 5,25 Erste Bank 6,70 6,90 K&H Bank** 4,00 4,05 MKB Bank 5,82 5,92 OTP Bank 4,75 4,75 Raiffeisen Bank 6,20 6,40 UniCredit Bank 8,20 8,30 * ALAPTERMÉKEK, 1 MILLIÓ FORINTRA ** 3 HÓ HELYETT 6 HÓ Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 06.18.) Vételi Eladási Allianz Bank 275,59 289,73 Budapest Bank . 274,22 291,18 CIB Bank 270,95 293,53 Citibank 270,74 293,30 Erste Bank 274,69 290,51 K&H Bank 274,20 290,00 MKB Bank 274,95 289,05 OTP Bank 275,15 289,26 Raiffeisen Bank 277,82 290,32 NABI-buszokkal magyar piacra? döntés előtt Akár már jövőre megkezdődhetne a sorozatgyártás A főképp amerikai meg­rendelésre dolgozó NABI buszgyártó újabban lát fantáziát a hazai piaci terjeszkedésben is. VG - Demeter Kálmán Vissza akar térni a magyar autó- buszpiacra a NABI (North Ame­rican Bus Industries), amely ko­rábban összesen 61 buszt adott el öt különböző közlekedési vál­lalatnak. A társaság tulajdono­sa, az amerikai Cerberus Capital Management ősszel határoz a cég budapesti központjában szü­letett tervről, de a NABI Kft. ügy­vezető igazgatója, Baranyai Fe­renc szerint reménykeltő volt az ötlet fogadtatása. Kedvező dön­tés esetén jövőre megkezdődhet a sorozatgyártás. A magyar piacra az ameri­kaiakétól eltérő buszt kell ter­vezni a méretek és a műszaki előírások különbözősége miatt. A piacelemzés és a konkuren­ciavizsgálat már megkezdődött. Emellett a NABI öt alvázszállító­val - köztük a Csabametállal és a Rábával - is tárgyal a lehetsé­ges együttműködésről. Mint Ba­ranyai Ferenc elmondta: a NABI számára a járóképes (tehát mo­torral, hajtáslánccal ellátott) al­váz előnye többek között az, hogy ezáltal a kész jármű garan­ciális, és vevőszolgálati költsé­gei körülbelül 80, míg a fejlesz­tési költségek mintegy 60 száza­A legnagyobb amerikai vevők ía 2008 végéig eladott buszok száma) Los Angeles Philadelphia Cleveland Boston Los Angeles szereti - jönnek a CompoBusok lékkai csökkennek. A cégvezető bizakodó. A magyarországi autó­buszok átlagéletkora 11,5 év, úgyhogy a többi magyarországi gyártó mellett a NABI-nak is jut­na megrendelés a piacon. A 450 fős cég ugyanakkor nincs híján a munkának, hiszen mind a bu­dapesti, mind a kaposvári gyár­egységnek a jövő év végéig szó­ló megrendelés-állománya van. A 240 fős Újszász utcai üzem nyár végéig leszállít a Chicago közeli Westchester számára 95 dízel-elektromos hibridbuszt, ez­után következnek más amerikai városok számára a kisebb-na- gyobb szériák. Ezek acélkarosz- szériás járművek, de Kaposvá­ron üvegszál-erősítésű műanyag karosszériás buszokat állítanak elő Los Angeles-nek. A Com- poBus ötödével könnyebb, keve­sebbet fogyaszt, a fékbetétek ko­pása is kisebb. Dizájnterve ame­rikai, de a gépészmérnöki mun­kát Budapesten végezték. Legújabban pedig Honolulu tesztel műanyag vázas, kaposvá­ri NABI-buszt. A MÚLT ÉV végéig csaknem 6800 buszt szállított a NABI az USA-ba. Csak Los Angeles­ben több mint 1300 buszuk jár, földgáz-, illetve hibridhaj- tásúak. Jövő nyárig 260 mű­anyag karosszériás, földgáz­hajtású CompoBust kelt még leszállítani, és szerződést kö­töttek további 740 busz vásár­lására. A kaliforniai város eb­ből a 740-ből már le is hívott negyvenet, a többiről pedig most folynak az egyeztetések. A Los Angeles-i közlekedési vállalat kimutatása szerint évi 42 ezer mérföld (67200 kilométer) futásteljesítmény­nyel számolva a földgázhajtá­sú busz fenntartása 30 660 dollárba kerül, míg a dízelmo­torosé 36 540 dollárba. HIRDETÉS www.pannon.hu/uzleti Nokia 3120 Classic »za mm Az Üzleti Keret tarifacsomagokat adószámmal rendelkező üzleti ügyfelek vehetik ígény- p. iz-i. be 2009. május 26-tól visszavonásig, 2 éves szerződés aláírásával. A készülékajánlat IUII 2009. június 2. és július 12. között, illetve a késztet erejéig érvényes. 2 éves hűség- nyilatkozattal, új, üzleti előfizetéssel, vagy a Bonusz Program készülék­kedvezmény felhasználásával. A bemutatott készüléknél színbeti eltérés előfordulhat. Az akció más kedvezményes ajánlattal nem vonható össze. A készülék csak Pannon SIM-kártyával használható. További részletek az ÁSZF-ben és a Pannon üzleteiben. Infovonat: +36 20 200 0000. www.pannon.hu/uzleti ahány munkatárs, annyi telefonálási szokás közösen lebeszélhető tarifacsomag az egész cégnek Egy kisvállalkozás alkalmazottai munkakörüktől függően külön- bözőképpen-használják mobiltelefonjukat: van,<aki sokat beszél, és van, aki alig telefonál. Ha különböznek az igények, miért venne minden alkalma­zottnak külön díjcsomagot, egyforma havidíjjal? A Pannon új. Üzleti Keret tarifacsomagjaival a céges havidíj közös, amelyből minden alkalmazott igényei szerint telefonálhat. Csökkenteni akarják a búza fuzáriumfertőzését Zártkörű tanácskozást hívott össze a Élelmiszer-biztonsági Hi­vatal a gabonában található fuzáriumtoxin miatt - tudta meg az MRl-Kossuth Rádió. A gom­bából származó szennyeződés gyengítheti az immunrendszert, rákot és korai serdülési elválto­zásokat okozhat. A hivatal fel­mérése szerint fel­nőtteket, csecse­mőket és gyere­keket egyaránt ve­szélyeztethet ez a fajta fertőzés. A hi­vatal vezetője szerint ezzel együtt nincs ok aggodalomra. Szeitzné Szabó Mária főigazgató kijelentette: a helyzet nem riasz­tó, ugyanakkor megpróbálnak egyeztetni a termelőkkel és a fel­dolgozókkal, hogyan lehet csök­kenteni a búzában a fuzárium- fertőzést. Egy szegedi kutatócsapat évek óta kongatja a vészharangokat: egyes termékek fuzáriumtoxin- tartalma meghaladja az egész­ségügyi határértéket. Az utóbbi években több olyan beteggel ta­lálkoztak, akikről kiderült, fer­tőzött élelmiszert fogyasztottak. Ami a felnőtteknél is komoly és veszélyes elváltozásokat okoz­hat, elsősorban a nemzőképes­séget és a fogamzóképességet gátolja. A nagyon finoman sza­bályozott hormonális egyensúly felborulhat, és toxikus ösztrogén hatásként jelentkezik. Az élelmiszer-biztonsági ható­ság szerint tavaly nem volt je­lentős a fuzáriumfertőzés. Idén 350 fuzáriumtésztet végeznek majd különféle élelmiszereken, ami elég több százezer tonna ga­bona átvizsgálására. Az élel­miszer-biztonsági hivatal főigaz­gatója levelében ugyanakkor egy cselekvési terv kidolgozását is sürgeti a fuzáriumfertőzés keze­lésére, és zártkörű konzultáció­ra hívja a levél címzettjeit. A levélben ez is olvasható: .....Egyér­te lmű, a magyar fel­nőtt lakosság 5-10 százalékát a WHO által elfogadható­nak tartott napi terhelésnél ma­gasabb toxinmennyiség terheli. A csecsemők és a gyermekek terhelése nemzetközi adatok alapján várhatóan még maga­sabb. A jelenséget nem szabad figyelmen kívül hagyni”. ■ Tavaly nem mértek súlyos fertőzést ■ Idén 350 fuzá- riumtesztet vé­geznek különféle élelmiszereken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom