Tolnai Népújság, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-19 / 116. szám

Térjen be a Tescoba, keresse hirdetés felvételi helyünket! A Tolnai Népújságba 2004. május 20-án feladott további információ: minimum 3 soros apróhirdetésért 74/512 4so a fotón látható ajándékot kapja! 603036 2004. május 19., szerda Ára 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. XV. évfolyam, 116. szám Vonalban' vagyunk! Hívja ingyenes ^ vonalunkat munkanapokon délelőtt 9-12 óm között! 06/80/200-398 Mai számunkból Reneszánsz vigasság M Virágillatú kiállítás Gálameccs 40 Korabeli ételeket ettek 1 Nem szokványos tárlat 11 Az utánpótlást támogatják Különleges utak, rendkívüli óvatosság Az egzotikus utazások veszélyeket is rejthetnek Hazánkból is egyre többen utaznak távoli országokba, olyan helyekre is, ahol az eu­rópai kontinensen ismeretlen betegségek­kel, kórokozókkal kerülhetnek kapcso­latba, ami ellen immunrendszerük védte­len. Nem árt tehát óvatosnak lenni annak érdekében, hogy a nem olcsó és sok él­ményt tartogató utazás ne a betegség je­gyében teljen. Tolna megye Beindult a turistaszezon és az utazási irodák kínálatában a belföldi és európai utazások mellett egzotikus utak is megtalálhatók. Ezekben a távoli országokban azonban az eu­rópai kontinensen ismeretlen betegségekkel, kórokozókkal kerülhetnek kapcsolatba a tu­risták, ami ellen immunrendszerük védtelen. Kötelező oltások Egyre többen igénylik azokat a téritéses oltásfaj­tákat, amelyek a külföldi utazásokkal függenek össze, tavaly több mint kétszázan kérték a me­gyében. A sokféle változat közül az egyetlen, a sárgaláz elleni, amit csak Budapesten adnak be, a többit a megyében is meg tudják oldani a meg­felelő intézmények. A sárgaláz elleni védőoltást igen komolyan veszik, azokban az országokban, ahol kötelező, a turista a repülőgépről sem száll­hat le, ha nem tudja felmutatni a vakcina beadá­sát igazoló formanyomtatványt. Néhány egyszerű szabály betartása és az óvatosság megkímélheti az utazót at­tól, hogy álomból rémálom­má váljon a nyaralás. Kezdjük a legelemibb dolgokkal, az evés-ivással. Az étkezések előtti alapos kézmosás nemcsak az egzo­tikus országokban alapköve­telmény, hanem mindenhol. Magas higiénés kultúrával rendelkező országokban is vannak olyan kór­okozók, amelyek a mi számunkra nem ismer­tek, mindenütt tartsuk be tehát ezt az egysze­rű szabályt. Az utcai árusoknál, piacokon va­ló vásárlás is óvatosságot igényel, nem árt megszívlelni a régi angol bölcsességet: Főzd meg, hámozd meg, vagy felejtsd el! Az ango­lok, akik közismerten nagy utazók, ha­mar rájöttek erre az aranyszabályra, te­hát a piacon vásárolt zöldséget, gyümöl­csöt mindig mossuk és hámozzuk meg, a helyi ivóvizet pedig kizárólag forralva fo­gyasszuk, vagy csak palackozott ivóvizet igyunk. Tartózkodjon az utas a jégkocká­tól, fagylalttól, hiszen ezek is a helyi ivó­vízből készülnek, s tartalmazhatnak fer­tőző kórokozókat. Nem árt csínján bánni a „tenger gyümölcseivel” sem, egyrészt lehet romlott a különleges fogás, más­részt allergiát okozhat. A Magyarországon kötelező védőol­ENNYIÉRT UTAZHATUNK Kenya: 1 hét 129.900 Ft/fő Kenya szafari: 1 hét 235.900 Ft/fő Jordánia: 28.999 Ft/fő és 39.999 Ft/fö Jordániái korút: 79.999 Ft/fő Nílusi hajóút: 8 nap, 7 éjszaka Tunézia: 8 nap, 7 éjszaka 209.900- 229.900 Ft/fő 124.900- 159.900 Ft/fö Sri Lanka: 8 nap, 5 éjszaka Peking-Hszián: 11 nap, 8 éjszaka 362.900- 373.900 Ft/fő 399.900- 418.900 Ft/fő Peking-Shanghai: 11 nap, 8 éjszaka 353.900-375.900 Ft/fő Japán: 12 nap, 11 éjszaka 950.000 Ft/fő tások általában elegendőek, ám aki sokat uta­zik, mindegy, hogy melyik tájára a Földnek, nem árt ha beoltatja magát Hepatitis B ellen. Ezt persze ne az utazás előtt egy héttel kérje, a védettség kialakulásához közel egy eszten­dő kell ugyanis. A malária ellen is jó néhány országban védekezni kell, a szükséges szert a háziorvos írja fel az utas részére. A gyógyszer mellett nem árt, ha néhány egyéb szabályt is betartunk: sötétedés és pirkadat között lehe­tőleg ne tartózkodjon az utazó a szabadban, vagy ha mégis, hosszú ujjú és szárú öltözék­ben, a küátszó testfelületet pedig szúnyogri­asztóval védje. A szálláshelyen nem árt a szú­nyogriasztó és -irtószer, kiegészítve a szú­nyogháló biztosította védettséget. Az utakat szervező irodák tájékoztatják az utasokat a kötelező, vagy ajánlott oltásokról, s arról is, hol és hogyan kaphatják azt meg az érintet­tek. Tudorkák és mesebeli hétpróbások Kisdiákok levelező versenyeinek szóbeli döntői Vetélkedők jegyében zajlik a hét a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Kisdiákok sokasága dolgozott a levelező verse­nyek feladatain hónapokon át, s most eljött a döntők ideje. Tudorkák és mesebeli hétpróbára vállalkozók mérték össze felkészültségüket. használat illemszabályait. A dön­tőbe jutott teveli, bátaapáti, mázai és tamási kisdiákok közül a tamá­si Würtz Ádám Általános iskola Bonyhád A városi könyvtár hagyományai közé tartozik, hogy minden tanév kezdetén több versenyt hirdet a megye általános iskolás diákjai­nak. Az alsó tagozatosoknak kiírt Tudorka és Mesebeli hétpróba ve­télkedők során az idén is számos feladatlapot kaptak a háromfős csapatok. A legjobbak személye­sen is találkozhattak, szóbeli dön­tőn mérték össze tudásukat. A „tudorkásoknak” ismerniük kellett a katalógusok használatát, a köny­vek csoportosítását, a könyvtár­A győztes csapat (balról jobbra): Patkós Daniella, Póti Edina, Horváth Jolán hármasa - Nübel Nóra, Bihari Zsó­fia, Renczes Márta - bizonyult a legjobbnak. A Mesebeli hétpróbán szintén háromfős csapatok adtak számot a mese világában szerzett tudásuk­ról. A feladatlapok elsősorban a klasszikusok - Grimm, Andersen, Benedek Elek és a magyar népme­sék - világának ismeretét kívánta. A döntőn szövegértésből, mese- képkirakásból, szereplők felisme­réséből vizsgáztak a Faddról, Bátaapátiból, Mázáról és Tévéiről érkőzett legjobbak. Legeredmé­nyesebben a faddi Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 3/b osz­tályosai - Póti Edina, Patkós Daniella, Horváth Jolán - szerepel­tek. A helyezettek értékes könyv- jutalomban részesültek. •PÄ­Hármas ütközés a 6-oson Bonyhád Egy súlyos és egy könnyű sérültje van annak a balesetnek, amely a 6- os úton, Bonyhád határában, a dombóvári út leágazásánál történt. A Toyota vezetőjét könnyű sérü­léssel a bonyhádi, jobb oldalon ülő utasát súlyos sérüléssel a szekszár­di kórházba szállították a mentők. A kár eléri a nyolcmillió forintot. (Bővebben lapunk 10. oldalán.) ■ Késik az ellátottjogi képviselet Tolna megye Eredetileg 2003. július 1-jére ter­vezték, de Tolna megyében való­színűleg ez év júliusában sem kez­di meg működését az ellátott-jogi képviselő, aki a szociális intézmé­nyek gondozottainak nyújt majd segítséget jogaik gyakorlásában. Az országosan huszonhat képvise­lő az intézményektől független Be­tegjogi, Gyermekjogi és Ellátottjogi Közalapítvány alkalmazásában áll majd. Mint Waffenschmidt Ibolya, a gyönki Módszertani Otthon igaz­gatója elmondta: tudomása szerint nincs pályázó a Tolna megyei ál­lásra, így azt legkorábban szep­tember 1-jétől tölthetik be. Egyelő­re nem tudni azt sem, hogy hol lesz a képviselő székhelye, koráb­ban az is felmerült, hogy a gyönki intézmény ad majd helyet a jogi képviselőnek.______________u Kedvezmények a Dámtejnek Tamási-Kaposvár Több tízmillió forint adókedvez­ményt kap Kaposvár önkormány­zatától a Tamásiból a somogyi me­gyeszékhelyre áttelepülő Dámtej Kft., amely egymilliárdos beruhá­zással új tejüzemet épít a város­ban. Az erről szóló megállapodást tegnap írták alá. A cég a kaposvári önkormányzattól 2005-től három évre iparűzési adómentességet kap, két évre mentesül a telekadó­tól és az építményadótól. A napo­kon belül kezdődő beruházáshoz a város az egyik ipari parkban térí­tésmentesen ad át egy 3,7'hektá­ros területet. Mint ismert, a tamási cég korábban bejelentette távozá­sát Tamásiból, valamint, hogy Ka­posváron kíván zöldmezős beru­házással új üzemet építeni. Ezt az­zal indokolták, hogy a tamási üzem nem felel meg az európai uniós előírásoknak, s magasak a tej szállítási költségei is. A Dámtej Kft.-nél jelenleg százan dolgoznak Tamásiban. Egyed László tulajdo­nos elmondta: a dolgozóknak fel­kínálják a kaposvári munkalehető­séget, amivel várhatóan negyven- ötven alkalmazott fog élni*: t. f. Szeretne személyi kölcsönt felvenni? □ igen Jnern | Citibank Személyi Kölcsönök egyszerű dokumentációval Kérdéseire választ adunk a 06-40-40-10-40-es telefonszámon. A Citibank sohasem pihen citibank CM»* Rt. - a Oögsoup és a magyarországi CMtank csoport tagja nyilvános ajanötwteine* vagy táiókoztatcna». A Citibank Rt. a kölcsönnel kapcsolatos tedéteiek agyoJtíslú míocsitlsínak jogát fenntartja, t kaacsotatos teváfcüi Wvllágosftásért hfvia a Citibank Hitewo'-aioi <06-40 40 :0-40) vagy forduljon munkatársunkhoz! *THM: 28,660/o-51,59% Adja fel több újságba egyszerre apróhirdetését, JELENTŐS ÖSSZEGET TAKARÍTHAT MEG! Tolnai Népújság TESCO áruházi standunkon is állunk szíves rendelkezésére! I’ovábbi információ: 74/511 -5.34, 511-540® Tolnai Népújság

Next

/
Oldalképek
Tartalom