Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-12 / 9. szám

12. OLDAL SZOLGÁLTATÁS 2004. JANUÁR 12., HÉTFŐ ________Ma________ Na pkelte 7.29 — Nyugta 16.16 Holdkelte 21.28 - Nyugta 10.18 ERNŐ napja Ernő. Német eredetű név, jelen­tése: elszánt, komoly, határo­zott. Védőszentje: Szent Ernes­tus római vértanú, akinek csak a nevét ismerjük. Egyéb névnapok: Árkád, Bors, Cézár, Cezarina, Elek, Erna, Ernesztina, Gujdó, Kaplony, Árion, Rajnáid. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Ernő, Erneszta napja. A református és az evangélikus naptárban Ernő napja. A zsidó naptárban Tévét hónap 18. napja. Napi igék. Katolikus: lSám 1,1- 8; Mk 1,14-20. Református: Luk­ács 6:12-19; 469. dicséret. Evan­gélikus: ApCsel 10,37-48; lKor 1,1-9. Évfordulók E napon született: 1729-ben Edmund Burke (t 1797) angol politikus, író, szó­nok, esztéta, 1829-ben Frey Lajos (t 1877) építész, 1879-ben Paul Guthnick (t 1947) német csillagász, 1904-ben Kraszna-Krausz An­dor (t 1989) magyar származá­sú angol fotóművész, operatőr, fotóművészeti szakíró, 1904-ben Majzon László (t 1973) geológus, paleontológus, egyetemi tanár, 1929-ben Márta Ferenc állami díjas kémikus, egyetemi tanár, akadémikus. E a napon hunyt el: 1829-ben Friedrich Schlegel (szül.: 1772) német író, iroda­lomtörténész, esztéta, nyelvész, jelentős Lucinde című újszerű regénye. EKLMilftlniil_____________ ba k (XII. 22-1.20.1,06-90-230-360. A si­ker érdekében nagy felelősséget vállal magára, s ezáltal nagyobb lesz tekintélye. Lelkileg igen se­bezhető, de ezt igyekszik elrejte­ni. Szerencsére a jó humorérzé­ke átsegíti az apró problémákon. VÍZÖNTŐ II. 21-11. 20.1, 06-90-230-361. A Vénusz_ évében igen romantikus hangulatba kerül, többen szeret­nének kapcsolatot teremteni Ön­nel. Többre értékeli a baráti kap­csolatokat, mint a szerelmit. HALAK III. 21—111. 20.1, 06-90-230-362. Pezsgő társasági életet jeleznek a bolygók. A munkavégzés kicsit háttérbe szorul, csak a legfonto­sabbakat végzi el, de azokat ki­fogástalanul. Színt hoz minden­napjaiba egy új elfoglaltság. KOS (III. 21-IV. 20.1, 06-90-230-351. Kissé szétszórtak gondolatai. Ne feled­kezzen meg fontos dolgokról, in­kább írja fel a legfőbb intézniva­lókat. Szervezetének és ideg- rendszerének kedvezőbb lenne egy kis fizikai és tesü aktivitás, mint a szellemi erőfeszítés. Horoszkóp BIKA IIV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. A Vénusz éve van, s ez jó hatáso­kat ígér a szerelemre. Találkákon vesz részt, de Ön túl sokat vár a szerelemtől, és attól, akihez von­zódik. Ne szabjon határt a bol­dogságnak! IKREK (V. 21—VI. 21.1,06-90-230-353. Az ünnepi vidám könnyedség után most egyfajta magabiztosság és nagyobb önbizalom veszi át a vezető szerepet. Lehetetlent nem ismer, úgy érzi, hogy mindent képes megvalósítani. RÁK (VI. 22—VII. 22.1, 06-90-230-354. Le­gyen kicsit visszafogottabb. Ha konfliktusokra kerül sor a kör­nyezetével, abban Ön nagymér­tékben hibás. Legyen türelme­sebb a munkatársaival, próbál­jon úrrá lenni a feszültségén. OROSZLÁN IVII. 23—Vili. 23.1, 06-90-230- 355. Apróbb támadások érhetik. Bírálják a munkáját és a magatar­tását is, de első mérge után rájön, hogy ezt építő szándékkal teszik. Ne vitatkozzon, ne akarja mindig a saját igazát bizonygatni! www.astronet.hu szűz (Vili. 24—IX. 23.1,0690-230-356. Munkahelyén jelenleg nincsenek olyan feladatok kilátásban, ame­lyek felkeltenék érdeklődését, en­nél sokkal jobb dolgokra vágyik. A szex és a szerelem terén szeret­ne újabb tapasztalatokat szerezni. Mérleg IIX. 24—X. 23.], 0690-230-357. Hajlamos arra a Mérleg, hogy egy kicsit elkényelmesedjen. Pe­dig most feltűnik a láthatáron valaki, aki igazán megérdemli az Ön érdeklődését. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.1,0696236358. Vészesen közeleg egy határidő, ezért aggódik, sikerül-e időben összehozni a dolgokat. Sikerül egy segítőkész kollégájának köszönhe­tően, aki önzetlen barátnak bizo­nyul. Nem szabad azonban ki­használnia mások jóindulatát. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1, 06-90-236359. Megragadja képzeletét egy anya­gi ügylet. Optimista az elkövet­kező hónapok munkahelyi ügye­it illetően. Talán kedvező üzleti megállapodást köthet, amely pluszpénzt hozhat. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2004. január 12., hétfő - Televízió-műsor www.tvrhet.hu Ajánló: film A kritika számára mára csaknem pofozógéppé vált Daglesz Mihály (eredethűen: Michael Douglas) új szerepéről szinte mindent elárul a film magyar fordítása: az Apósok akcióban című amerikai műben egy após képébe bújt titkos ügynö­köt alakít. Pontosabban nem is pa­lástolja annyira ügynök mivoltát. A film tehát két apósról szól: egyikük tisztes családapa, a másik emel­lett a jelzett hivatásnak él. Steve Tobias ugyan fénymásoló-ügynök­nek adja ki magát, valójában nap mint nap kockára teszi saját éle­tét. Mikor a násza, Jerome rájön erre, Steve akarata ellenére is magá­val hurcolja néhány bevetésre. Az Apósok... amolyan minden jó film­ből egy keveset merítő pattogatottkukorica-igényes mozi, alkotói nem tudtak kitérni a alapszituációból adódó mosolyfakasztó bonyodal­mak elől. Apósok akcióban, Szekszárd, Panoráma 15.30,17.30, 20. ______________Programok ma Moz i Szekszárd Panoráma nagyterem: Apósok akcióban (sz. amerikai-né­met film, fsz.: Albert Brooks, Michael Douglas, Candice Bergen) 15.30,17.30,20. Kisterem: Távol a mennyországtól (sz. feliratos ame­rikai film, fsz.: Dennis Quaid, Julianne Moore, Dennis Haysbert) 17, 19. Bonyhád: Kontroll (magyar film, fsz.: Csányi Sándor, Pindroch Csaba, Badár Sándor) 19. Kiállítás Bonyhád művelődési központ: A bonyhádi óvodák története - a fo­tókiállítást megnyitja: Lőrinci Andrásné óvodai szaktanácsadó 17. Solymár Imre Városi Könyvtár: Tóth Judit keramikus kiállítása, látha­tó január 30-ig 10-18. Nagymányok művelődési ház: Acélosné Soly­már Magdolna foltvarró céhmester kiállítását megnyitja: Gánszler Beáta 17. Dunakömlőd Faluház: Halász Sándorné dunaszentgyörgyi alkotó kiállítása, megnyitja: Majer Zsófia, 17. A kiállítás február 7-ig látható. Tamási művelődési ház: Háztartási eszközök a XX. század első feléből - Koczor József gyűjteményének kiállítása, látható febru­ár 1-ig a ház nyitvatartási idejében. Vályi Péter Szakképző Iskola Kindl kupolagaléria: Lakos István természetfotós kiállítása, január 27-ig. Szekszárd régi Séd Presszógaléria Utazó képek Izraelből fotó- kiállítás, megtekinthető 2004. január 31-ig, hétfő-szombat 17-22 . Balassa János Megyei Kórház folyosógaléria: Minker Tibor amatőr festő kiállítása. Vállalkozók Háza R-Galéria: Török Levente marosvá­sárhelyi képzőművész grafika- és festménykiállítása. Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Varázslatos Ibéria - kiállítás Portugáliáról és Spanyolországról. A kiállítás nem mondható monumentálisnak, de néhány fontos és érdekes dolgot megtudhatunk Magyarország Portu­gáliával és Spanyolországgal való kapcsolatáról: a portugálok egyik eredetmondája erősen kötődik hozzánk, ugyanis Luis de Camoes Luziadák című eposzában Portugália első uralkodóját a magyar kirá­lyi háztól származtatja. Dombóvár művelődési ház: „Miniatűr tör- j ténelem” című ólomkatona-kiállítás, tárlat a helyi Molnár György Ál- J talános Iskola diákjainak a szigligeti képzőművészeti táborban készí- I tett alkotásaiból 9-18. Helyi rádió- és televízió-műsorok Szekszárd 1. TV 19.00 Híradó. 19.25 Bemutatkozik a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. 20.00 Híradó. 20.25 Kerekasztal. 21.00 Hír­adó. 21.25 Gitt egylet - amerikai film. 23.00 Híradó. Pécsi Rádió A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója az FM 107,1 és 71,03 MHz-en az ÁM 873 kHz-en. 5.30- 9.00 Hajnaltól reggelig. 13.00-09.00 Hírsáv. 19.00-22.00 Estidőben. 22.00-22.30 Késő esti krónika. Alisca Rádió 91,1 MHz nonstop. Hírszolgálat: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útinform, születésnaptár, évforduló, naptár, bűnügyi krónika, helyi hírek, állásajánlatok, programajánló, könyvajánló. 9.00 A nap híre, a nap vendége. 10.30 Élő kívánságműsor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, információk, ér­dekességek. 15.00 A nap híre. Kamarai per­cek: információk vállalkozóknak és szolgálta­tóknak. 19.00 Élő kívánságműsor, 21.00- 06.00 Nonstop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli Informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00- 24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00­06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 6.00- 9.00 Élesztő. 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Fortuna hírek. 9.00­17.00 Zene, programajánló, helyi hírek, infor­mációk, játékok, jókedv, kellemes órák. 17.00­19.00 Kívánságműsor. 19.00-20.30 Gastro- blues. 20.30-06.00 Nonstop zene. Joker Rádió, Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünk! - aktuális hírek, időjárásjelentés, és sport egy adag mókával. 10.00- 15.00 Napközben - közérdekű infor­mációk és játékok sok zenével. 15.00-20,00 Délutáni koktél - színes hírek, játékok, kíván­ságműsor, slágerlisták. TV2 6.00 Magyar borok, ma­gyar borvidékek 6.30 Jó reggelt, Magyaror­szág! 7.00 Laza© 9,00 Tripla vagy semmi Tele­fonos játék 9.35 Maria Del Carmen (88-89.) 11.05 Teleshop 11.55 2gether - Dögös ötös (6.) 12.20 Kastélyszálló (osztrák sorozat - 53.) 12.40 Apu (amerikai ro­mantikus film, 1991) 14.55 Kapcsoltam 15.30 Egyről a kettőre (117.) 15.55 A betolako­dó (19.) 16.45 Jakup- csek Közéleti talk-show 17.40 Katalin bírónő Jo­gi show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Banánhéj avagy túlélni Bagi-Nacsát 20.40 így készült - 8 nap alatt a Föld kií­rül Frei Tamással 22.00 Gyerekjáték 23.35 TopSport 0.05 Jó estét, Magyaror­szág! 0.25 Profiler - Miss Pszichozsaru (amerikai sorozat - 46.) Szimbiózis RTL KLUB mtv 6.00 Malackó 6.05 Yugioh 6.30 Reggeli 8.38 Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 María (79.) 10.10 Játék­zóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.10 Országház (ism.) 13.35 Játékzóna 14.25 Re­ceptklub 14.35 Játékzó­na 14.50 Disney-rajz- film: 101 kiskutya 15.15 Mr. Bean 15.40 Csak egy szavadba kerül! 15.50 Miami Vice 16.45 Balázs 17.35 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 ValóVilág 20.50 Barátok közt 21.20 ValóVilág 21.35 A végzet marká­ban (amerikai ak­ciófilm, 2000) 23.35 Sportklub Extra 23.50 Párizs-Dakar 2004 Összefoglaló 0.15 Igaz történetek Vad Bili 1.50 Találkozások - es­te Sztármagazin 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárvilág 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kachor- ra (65.) 9.55 Szórakozta­tó percek Bözsi mindent elintéz 10.05 Friderikusz A szólás szabadsága 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Bo­rostyán (5.) 14.00 Roma magazin 14.25 Domo- vina 14.55 Euron: Játék euróért! 15.10 AGRÁ- RIUM 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli (14.) 17.25 KI vül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó, Időjárás Körzeti híradók 18.20 Közeli Kulturális híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó este 20.05 Kékfény 21.05 Europarty itáliai hangulatban 22.00 Hét­fő este 22.35 Provokátor 23.05 Telesport - Amiről nem beszélünk... 23.55 Menyasszonyok vonata Viasat3 14.50 Halálbiztos diagnózis (32.) 15.45 A körzet (22.) 16.40 Szere­tünk, Raymond! (58.) 17.10 Star Trek - Voyager (120.) 18.05 A Simpson család 18.35 Dr. Csernus (1.) 19.05 Férjek gyöngye (73.) 19.35 Egy rém rendes család (184.) 20.05 Rémvadá­szok (1.) 21.00 Szex és New York 22.00 Késő este Hajós Andrással 22.50 A Simpson család (ism.) m2 12.00 Fekete gyöngy (107)12.50 Dűlők szol­gái (10/5.) 13.05 Nap­ról napra 13.30 Élet­fogytig tanulás Mi a Tét? 14.00 Családban marad (36.) 14.45 Kár­páti krónika 14.55 Kul­csok a gazdagsághoz Felnőttoktatás 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 I Telesport 19,40. Esti mese 20.05 Híradó es­te 20.40 ABLAK 21.05 Szamizdatos évek Az utókor hajlamos elfelejt­kezni a közkatonákról 22.55 Záróra 24.00 | Megveszem ezt a nőt (116.) 0.45 ABLAK Filmmúzeum 14.30 Divatbemutató anno 15.30 Kö­vek üzenete (4-5.) 16.45 Privátfilm­múzeum 17.00 Hollywoodi arckép- csarnok 17:30 BKV-archívum 18.00 Az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai (2.) 19.00 Diafilmmúzeum, 19.15 A buszon (26.) 19.45 Karácsonyi rajzfil­mek 19.58 Lumiere-egypercesek 20.00 Aranykor 20.30 Hány az óra, Vekker úr? 22.15 Raszter HBO 6.30 A bunyós csaj 8.15 Kereszttaták 9.40 Csúcsformában 2. 11,10 Álnokok és elnö­kök 12.45 Cher-koncert 13,50 Megszólít az éj­szaka 15.45 Keresztta­ták 17.10 Hullámlova­gok 18.50 Felvétel in­dul! 19.15 A bunyós csaj 21.00 Showtime - Végtelen és képtelen 22.35 Narkó DUNA TV 13.50 Elveszett világok (2.) 14.45 A 20. század zenéje (2.) 15.40 Emlék­képek - Régi Híradók (ism.) 16.00 Heuréka!: Megtaláltam! 16.30 Ré­giók - Marosvásárhely 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó 18.30 Kilátó i 18.45 Sírjaik a Donra néznek 19.40 Mese 20.00 Olasz étterem | New Yorkban (4.) 20.50 A flaszter népe 21.35 Bekezdések 21.45 Hír- j adó 22.10 Mindentudás Egyeteme 23.05 Karesz \ végakarata (1-2.) SPEKTRUM 16.45 A Föld gyomrában \ A föld alatti folyó 17.25 Úttalan utakon (2.) 18.25 Rándulj ki Rickkel! Seattle 18.55 Élő előde­ink (2.) 19.30 Tüskék, rá­gok, fullánkok (2.) 20.30 ■ Öt érzék - Cél a profit (2.) 21.05 Nagyszerű és korszerű (2.) 21.40 A Nagy Háború emlékei A háború képei 22.15 A lát­határ fölött (1.) Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 14.05 Motorolaj 14.45 Kaschmir Gold 15.05 Stúdió Moderna 15.20 Wordl Net 16.05 Inte-1 raktív játék 17.05 Mo­dern horgász 17.30 In­teraktív játék 18.05 In- j teraktívjáték 18.35 Tűz- j vonalban 18,50 Híradó- j előzetes 19.00 Híradó | .17.00 A hőssé vált ver­senyló 18.00 Állatok a múltból (3.) 18.30 Ha- lálközelben (1.) 19.00 Génvadászok (6.) 19.30 i Állati operatőrök (6.) I 20.00 Ragadozónak ! született (1.) 21.00 : Szamurájvirtus 22.00 i Átrepülni az Himaláját EUROSPORT 12,15 Dakar-rali 12.45 Triál-vb, Németország (ism.) 13.45 Bajno­kok Ligája mérkőzések (ism.) 15.30 Ökölvívás 17.00 Síugró Világ­kupa, Csehország 18.30 Eurogólok 19.00 Csupa sport 19.30 Ököl­vívás 20.30 Labdarúgás, Maspalomasi torna, Kanári-szigetek (élő) SPORT1 12.30 Labdarúgás (ism.) 15.15 NHL jégkorong-mérkőzés 17.15 Labdarúgás, spanyol bajnoki öf. 18.15 Labdarúgás, olasz bajnoki öf, 19.15 Mai helyzet 19.30 Labdarúgás, angol bajnoki öf. 20.30 Westel sportmagazin 20.45 Labdarúgás, 22.30 Bokszmágia (ism.) Ismeretterjesztés Bonyhád művelődési központ: Patagóniában jártam - Nemesi József előadása az Utazók klubban 17. Madárbarátok köre, 18. Paks Városi Könyvtár: A kimondott és a leírt szó felelőssége - Keresztes Lajos publicista előadása a Családsegítő Szabadegyetemen 17. Szekszárd Babits Mihály Művelődési Ház: 2004-es mezőgazdasági támogatá­sokról a Kertbarát Körben 17. Múzeum ________________________________________________ To lna, Martinék emlékház 9-16. (Kulcs a művelődési házban.) Szekszárd Petrits Mézeskalács Múzeum (Munkácsy u. 9.) 12-19. Az 1808-ban született Petrits József alapozta meg a családi mézeskalács­készítés hagyományát. Fia, Gottfried folytatta édesapja szakmáját, a következő generáció már minden fortélyát igyekezett megtanulni a mesterségnek, így Petrits Károly például a nagy hírű Hauer cukrász­nál is dolgozott. Jelenleg Petrits József és két fia, Szilveszter és Péter folytatják őseik hagyományait. A szekszárdi Mézeskalács Múzeum egyedülálló az országban. Rejtvény NAPBAR­NÍTOTT “* PLACC BAJNOK VÁZLAT BIZONY ÓGÖRÖG KÉJNŐ APA, APÓ ABRONCS l ▼ ▼ KIPLING KÍGYÓJA ► ▼ SZUNDÍT NÁDASS JÓZSEF VERSE ► ▼ MÓDOSÍT l HORONY ► RÉSZEG BÁTYA FOGOLY ► ▼ DUNDI ► ▼ KÖTŐ­SZÖVET TISZTÁS L DRÁGA ► ▼ KESERŰ EMÉSZTŐ­NEDV SÜTŐ RAG:ÜL PÁRJA ► ▼ INGER FELFO­GÁSA ► ▼ ELHUL­LAT EJHA t ▼ APÓS ► VACAK ► DÍSZES ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét kedd­jén adják postára. A megoldásokat külön papíron vagy levelezőlapon - akár egy borítékban kérjük beküldeni a szerkesztőség címére. Min­den helyes megfejtés részt vesz a sorsoláson. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra ír­ják jeligeként: „Heti rejtvény”. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom