Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-29 / 175. szám

» Gyógyfürdőbe megy a cs A Tolnai Népújság valamennyi előfizetője között gyógyfürdői belépőjegyeket, továbbá iskolakezdésre vásárlási „utalványokat” sorsolunk. ________ Fizessen elő, és Ön is nyerhet! Hívjon most: 74/511-5 03! Fi gyelem! www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. július 29., hétfő Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 175. szám rovatunk a 10. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 .ff. aflg MEGYEI TŰKOR Kincset kerestek és találtak 5. oldal 1 TOLNA MEGYE2002 Viszik Kisszékely jóhírét 6. oldal ERROL^ARROL Bogrács- ízek a gesztenyésben 12. oldal Vonalban vagyunk Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óra között 06/80/200-398 __________Hírek__________ TO LNA. Ma, hétfőn rendkívüli ülést tart a tolnai képviselő-tes­tület. A témák között szerepel a helyi Széchenyi iskola bővítésé­nek kérdése is. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár kerékpártúrát szervez gyermekek számára au­gusztus 1-jén. A kirándulásra jú­lius 31-ig lehet jelentkezni a gyermekkönyvtárban. DOMBÓVÁR. A Városi Kórház munkatársai kedd reggel fél nyolctól délután két óráig vér­adásra várják azokat, akik segí­teni szeretnének embertársai­kon. MA: kisszékelyi magazin. Tolna megye településeit bemutató so­rozatunkban ma Kisszékelyről olvashatnak lapunk 6. oldalán. Partnerünk volt: Kisszékely Község Önkormányzata. La­punk mai száma az önkormány­zat támogatásával jutott el min­den kisszékelyi háztartásba, a magazinoldal az önkormányzat jóvoltából jelent meg. 770865 6030 Fürdőfesztivál, sztárparádéval Strandröplabda: nyitások, sáncolások, leütések A Fürdőfesztivál ismét nagy közönségsikert aratott A Dombóvár szomszédságában található üdülőhely péntektől vasárnapig ismét nagy közönségsikert arató Fürdőfesztivál színhelye volt, ahol többezer hazai és külföldi vendég szóra­kozott remekül. Gunaras A gyógy- és strandfürdőt működtető részvénytár­saság évek óta egy-egy nagyszabású programmal próbál a pihenésre és kikapcsolódásra vágyó nya­ralók kedvében járni. Volt már itt 2000-ben a Coca- Cola Beach House Turné, tavaly a Galambos Lajcsi nevével fémjelzett Dáridó tette tiszteletét, a hétvé­gén pedig ismét színes műsorral várták a többezer hazai és külföldi vendéget. Az országos strandröp­labda bajnokság egyik fordulójának immáron má­sodszor adott otthont a fürdő. A homokos pályá­kon játszó duók remek produkcióinak köszönhe­tően gyorsan belopta magát ez a sportág is a szur­kolók szívébe, amit az jelzett a legjobban, hogy gyakran csattant „vastaps” a cseles nyitások, az eredményes sáncolások, a fineszes ejtések és a ha­talmas leütések után. A mozogni vágyók a félmil­lió forint összdíjazású torna mérkőzéseinek zárá­sát követően maguk is kipróbál­ták a páros röplabdát. A gyerekek a három napos fesztivál során kézműves foglalkozásokon és játszóházban vehettek részt. A szabadtéri színpadon eközben dombóvári művészeti együttesek, neves zenekarok és sokak által kedvelt énekesek adtak műsort. Örökzöld slágereivel remekül szórakoztatta az idősebb kor­osztály tagjait Korda György és párja, Balázs Klá­ri, a fiatalabbaknak a Crystal, a Dupla Kávé és a Groovehouse adott koncertet, a pécsi Eurodance Stúdió látványos táncbemutatót tartott és fellé­pett a több évtizede sikert sikerre halmozó Edda Művek is. A Pataky Attila énekes vezette rock­banda mintegy két és félezer érdeklődő előtt mu­zsikálta régi és új dalait. A kétórás előadás alatt egy ünneplőbe öltözött vőlegény is feltűnt a kö­zönség soraiban, aki a barátai által a lakodalom­ból ellopott menyasszonyát kereste. Az újdonsült ara gyorsan meglett és folytatódhatott a mulat­ság. (A IX. Rucanor Országos Strandröplabda­bajnokság harmadik fordulójáról a 9. oldalon ol­vashatnak tudósítást.) -gr­KI, MIRE SPOROL? MEGTAKARÍTÁSI CÉLOK, A VÁLASZADÓK SZÁZALÉKÁBAN Váratlan kiadások A gyermekek jövőjére Lakás vagy egyéb ingatlan 0 10 20 Megjegyzés: Egy válaszadó több megtakarítási célt Is megnevezhetett Leszereltek a katonák Kaposvár Százharminchárom katona sze­relt le Kaposváron, a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred állományából. Harminc- ketten a székesfehérvári alaku­lattól vettek búcsút. Hideg Attila őrnagy elmondta: a sorkatonák Somogy, Zala, Tolna, Fejér és Pest megyékben szolgáltak ki­lenc hónapig. A következő le- szerelők már csak fél évet tölte­nek el a honvédség állományá­ban. - Ketten jelezték, hogy szerződéses szolgálatot vállal­nak alakulatunknál - tudtuk meg az őrnagytól. 152-en kap­tak leszerelési segélyt, öszsze- sen 1,5 millió forintot osztot­tunk szét. Idén egyébként szep­tember 3-án és november 5-én lesz még leszerelés.__________■ Lottónyeremények A 30. héten megtartott ötös lot­tó és joker számsorsoláson a kö­vetkező számokat húzták: 41, 47, 59, 71, 74. Joker-szám: 4 7 4 4 9 9. A hatos lottó nyerőszá­mai: 4, 15, 26, 35, 40, 4L, pót­szám: 32. A nyeremények: Ötös lottó: 5 találatos szelvény nem volt. 4 ta- lálatos szelvény 34 darab volt, nyereményük egyenként 889 399 forint, a 3 találatos szelvé­nyekre 13.742 forintot, a 2 talá­latos szelvényekre 913 forintot fizetnek. Hatos lottó: 6 találatos szel­vény nem volt, 5 +1 találatos szel­vény 1 darab volt, nyereménye 9.524.310 forint, az 5 találatos szelvényekre 396.846 forintot, a 4 találatos szelvényekre 5.029 fo­rintot, a 3 találatos szelvényekre 941 forintot fizetnek. A Joker já­tékban az első nyerőosztályban 1 darab nyertes szelvény volt, nye- reménye 35.192.802 forint. ■ Az Ascher-társulat a szálkai művésztelepen A szálkai művésztelep szabadtéri színpadán lépett fel a múlt hét szombati napján, 20 órától a fő­városi Ascher Oszkár színi társu­lat. A művészek Molnár Ferenc Liliom című darabját adták elő a közönségnek. A művésztelepről a múlt hét csütörtöki napján uta­zott haza egy amerikai csoport, s ma reggel indul vissza Németor­szágba, Bautzenbe - Tolna me­gye partner járásának székhelyé­re - húsz diák. A fiatalok kézmű­ves foglalkozásokon, gyöngyfű­zésen, mézeskalács készítésen vettek részt, s kirándulások kere­tében ismerkedtek Szálkával és a környék nevezetességeivel. ■ Cserkészlányok Óbányán Látogatást tett az alapítványi titkár ClKÓ A 23. sz. Podmaniczky Júlia cserkészleány csapat tagjai Óbányán táboroztak. Az öt­napos, ismeretszerzésre is szolgáló tábor megszervezé­sét a Dél-Dunántúli Ifjúsági Regionális Irodához benyúj­tott eredményes pályázat tet­te lehetővé. Tizenegy cserkészlány vehetett részt azon a táborozáson, amely­nek helyszíne a bonyhádi Arany János Általános Iskola óbányai kulcsos háza volt. A táborozok legkisebbjei harmadik, a legna­gyobbjai hatodik osztályosok voltak. Keresztes Anita táborve­zető tájékoztatása szerint a Me­csek alján töltött napok program­jában cserkészettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, készségfejlesztő játékok szere­peltek. Az étkezést, s egyéb ház­körüli teendőket önellátás formá­jában oldották meg, amely lehe­tőséget adott a közös munkára. A szigorú napirendet kirándulá­sok, kézműves foglalkozások ol­dották, amelyek közül különösen népszerű volt a hímzés és a bati­kolás. A hét zárásaként ünnepélyes cserkész avatást tartottak. A tá­borozás ideje alatt látogatást tett a csoportnál a támogatást nyújtó Mobilitás Alapítvány titkára, aki elismerését fejezte ki a színes programért. HUNYADI ISTVÁN Ingatlant, állást vagy járművet kínál? Hirdessen nálunk! tempó Apróban óriás » » 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom